Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#204

Unika naturen störs

Anne Sundholm (Munsala, 01.03.2023)

#208

Detta förstör våra havsmiljö! Jag vill kunna segla fritt på havet. Jag ser ingen nytta med att utländska bolag säljer el på börsen och tar hem vinsten på bekostnad av vår miljö.

Thomas Hanstén (Karleby, 01.03.2023)

#209

Vill inte att dessa möllor skall förstöra vår fina havs/skärgårdsmiljö

Mathias Björkell (Eugmo, 01.03.2023)

#222

Vägrar att få min utsikt förstörd vid villan i Pörkenäs. Hoppas på mera förstånd av nästa regering!!!

Peter Granlund (Jakobstad, 02.03.2023)

#223

Den planerade vindkraftsparken medför stor negativ miljöpåverkan medan den ekonomiska nyttan för regionen blir obefintlig.

Henrik Nordman (Jakobstad, 02.03.2023)

#225

Förstör inte våra hav och skärgård med vindkraft !!

Christian Granlund (Nykarleby , 02.03.2023)

#235

Miljömässiga och ekonomiska orsaker

Ronnie Karlsson (Jakobstad , 02.03.2023)

#240

Jag bor i jakobstad och vill inte ha dem här.

Linda Marie Högbacka (Jakobstad, 02.03.2023)

#245

För att jag studerar miljö-och marinbiologi vid Åbo Akademi och är mån om vår vackra natur utanför Österbotten. Vi borde snarare skydda, bevara och restaurera Östersjön. Istället för att förstöra den!

Wilma Grankvist (Pedersöre , 02.03.2023)

#246

Galenskaper att förstöra det vackraste vi har i österbotten!

Joakim Snellman (Jakobstad, 02.03.2023)

#248

Det är fel att man förstör sådana vyer som folk reser från hela landet för att se, om man förstör kusten vid t.ex. fäboda med dessa kolfiberpinnar kommer alla villaägare och turister att försvinna från ett mycket fint och dyrt område, dessutom finns det ingen chans att bärga kraftverken ifall de faller i havet. Ren miljö- och kulturförstöring!

Jim Wikström (Kronoby, 02.03.2023)

#253

Detta är vansinne. Bara att läsa texten ovan.

Annika Sjöberg-Snellman (Jakobstad, 02.03.2023)

#256

Inga industriområden till havs!

Thomas Hulten (Jakobstad , 02.03.2023)

#257

Nej tack! Utomstående som kapitaliserar på Finlands natur och dess invånare, vi blir kvar med skräp i haven och dyrare el.

Rasmus Snellman (Pedersöre, 02.03.2023)

#265

Det förstör utsikten från ett fint ställe

Simon Snellman (Larsmo, 02.03.2023)

#276

Ingenting i dessa projekt kommer att gagna lokalbefolkning eller kommunerna, det är vi som elkonsumenter som i slutändan skall betala detta. Man får åtminstone lyfta på hatten för vindkraftslobbyisterna, de kan tydligen lura politikerna vart som helst!

Tom Wiklund (Munsala, 02.03.2023)

#277

Förstör naturen och Finland har ingen ekonomisk nytta av dem.

Niklas Viita-aho (Jakobstad , 02.03.2023)

#280

Jag vill bevara natura världsarvet, djurlivet och den vackra skärgården vi fått i arv.

Björn Gäddnäs (Pedersöre , 02.03.2023)

#281

Ser för jävligt ut . Vinsten går till utlandet .

Tom Westersund (Pietarsaari, 02.03.2023)

#284

Utländska krafter som vill få ekonomisk vinst.

Brita Westersund (Jakobstad , 02.03.2023)

#289

Dessa gigantiska vindmöllor behövs inte i Finland och absolut INTE i det känsliga havet!! Finns tillräckligt med färdigt exploaterade områden på land som kan användas!
En vindmöllas liv är inte långt och vad händer med den enorma mängden avfall som kommer att finnas?
Nej, gå in för mera solenergi istället och låt våra efterkommande få ha ett friskt hav!!

Nina Tonberg (Jakobstad , 02.03.2023)

#297

Jag vill inte att utländska intressen skall förstöra Bottenviken med en hel massa vindkraft som dessutom för ut vinsterna till utlandet!

Jan-Gustav Lindgren (Larsmo, 02.03.2023)

#301

Vi behöver inga vindkraftsparker ute till havs.

Lars-Erik Strömberg (Jakobstad , 02.03.2023)

#306

Naturen i Österbotten är vår värdefullaste tillgång. Har besökt Thailand och Phuket flera gånger och har under årens lopp sett hur ön exploaterats. En plats där människan ensam kan uppleva naturen kan man bara drömma om där. Då insåg jag hur värdefull orörda landskap är. I framtiden är det den orörda naturen som är vår största inkomstkälla.

Michaela Raivio (Vasa, 02.03.2023)

#310

Jag vill inte att utländska företag utnyttjar å skövlar vår natur i Finland,varken på land eller till sjöss.Vindkraft är ett ansvarslöst sätt att producera energi.

Kenneth Saarikoski (Jakobstad, 02.03.2023)

#312

Jag vill att havet inte ska förstöras med vindkraft

Anu Isopahkala (Pietarsaari, 02.03.2023)

#314

Vill bevara vår skärgård och havet!

Simon Björklund (Jakobstad , 02.03.2023)

#316

Vindkraft är en dålig investering

Minna Ruissaari (Nykarleby, 02.03.2023)

#319

Ohållbart att utländska intressen tillåts överexploatera vår unika och känsliga kust med gigantiska men ojämnt producerande vindmöllor. Miljöförstöring av aldrig tidigare skådat slag. Nej tack!

Johan Ahlö (Larsmo , 02.03.2023)

#320

Vi har vindkraft så det räcker i Österbotten.
De kan förstöra Södra Finlands kust ist.!

Björn Engström (Jakobstad, 02.03.2023)

#326

Jag tycker att solnedgången är vackrare att se på utan vindkraftverk, Och jag tror inte på att den utländska storsatsning är till vår fördel.

Ove Gädda (Jakobstad , 02.03.2023)

#331

Finns inget behov av stora mikroplastspridande glasfiber monument i havet. Dessutom är vindkraft inte reglerbar. Vi ska inte förstöra vår natur bara för att europa nu har energikris när gaskranarna är stängda.

Walter Granlund (Nykarleby , 02.03.2023)

#337

Jag är i princip inte emot vindkraft som ett komplement. Men absolut emot att dessa enorma fält med vindmöllor byggs i havet. Havet är inte bara människan. Ser hellre att man bygger mindre enheter på redan exploaterade områden i närhet av vägar, befintliga ellinjer och varför inte på områden där man redan brutit torv o.s.v.. Dessutom skulle dessa enorma anläggningar i havet knappast ge någon nämndvärd ekonomisk fördel för varken staten eller kommunerna.

Christer Tonberg (Jakobstad, 02.03.2023)

#339

Denna vindkraft gynnar inte nejden och inte bra för vår unika kust.

Anders Portin (Sundby, 02.03.2023)

#342

Jag vill inte lämna över en förstörd kust och ett förstört hav åt nästa generation. Ingen blir lycklig av pengar.

Kari Myllymäki (Nykarleby , 02.03.2023)

#344

Jag vill inte att vår vackra kust exploateras av utländska intressen.Dessutom är jag/vi sommarstugeägare som skulle påverkas av detta.

Gunilla Lindgren (Hirvlax, 02.03.2023)

#348

Jag omfattar helt initiativtagarnas åsikter.

Benita Finne (Bennäs, 02.03.2023)

#350

Det räcker nu.

Jörgen Andersson (Jakobstad , 02.03.2023)

#352

jag är emot den exploatering av havs- och kustmiljön vindparksområdena skulle bli

karin Kellman (Nykarleby, 02.03.2023)

#355

Jag använder dessa vatten som farled till Holmön/Ratan och Umeå. Vill att mina barn ska kunna segla fritt när de tar över rodret. Havet är vårt hem, snälla förstör det inte!

Sebastian Forsbacka (ÄHTÄVÄ, 03.03.2023)

#358

Oförutsägbara följder av vindkraftsprojekt, som dessutom styrs av exploaterande utländska intressen. Vi behöver en stabil kärnenergi, inte nyckfull vindenergi.

Peter Asplund (Karleby, 03.03.2023)

#359

Förstör vår miljö.

Britt-Marie Hägglund (HIRVLAX, 03.03.2023)

#364

Vill ej att vår skärgård förstörs

Anders Blomqvist (Nykarleby, 03.03.2023)

#368

Jag vill inte ha en massa vindkraftverk utanför stugan.

Kim Åstrand (Jakobstad, 03.03.2023)

#370

Havet och sjöutsikten får vi inte tillbaka om hundratals plåt fondument placeras ut.
Det måste börja räcka nu med dem i skogen.

Gun-Sofi Ström (Pjelax , 03.03.2023)

#374

jag vill inte ha fler vindkraftparker

Markus Henriksson (Kronoby , 03.03.2023)

#375

Jag säger ett starkt Nej till vindkraftsparker utanför vår kust. Vår unika skärgård är värdefull!

Karita Nynäs (Larsmo, 03.03.2023)

#376

Unika naturvärden är i fara.

Henrik Brunell (Nykarleby , 03.03.2023)

#377

Detta får inte ske. Den österbottniska kusten ska inte offras på klimataltaret, när man kunde bygga vidare på kärnkraftsprojektet Hanhikivi och flera andra ställen. Vi har en kust i vårt land, låt oss inte förstöra den. Varför ser man inga vindkraftsparker utanför Ärtholmen och Sandudd i Helsingfors?

Anders Enkvist (Kronoby, 03.03.2023)

#382

Österbottens kustremsa är en av de mest livskraftiga i landet och därför behöver vi bevara det för mänskor och djur, inte vindkraft

Victoria Enkvist (68570, 03.03.2023)

#383

Jag vill inte att den så härliga hvsmiljön vi har ska förstöras av dylika propellrar. De nämnda områdena är även en av de livligaste sträckorna vi har längs västkusten sommartid.

Waldemar Enkvist (Larsmo, 03.03.2023)

#384

Obehövlig, kortsiktig lösning som förstör miljön på många sätt.

Yvonne Granlund (Nykarleby , 03.03.2023)

#386

Vi skall inte förstöra vår natur och vårt känsliga hav.

peter lillkvist (UUSIKAARLEPYY, 03.03.2023)

#389

Jag är helt imot vindkraftsparker till havs och längsmed kusten

Alexander Härtull (Kvevlax, 03.03.2023)

#396

Utsikten från sommarstugan förstörs för all framtid

Steve Westerlund (Närpes, 03.03.2023)

#399

Jag tycker detta är för stort för lilla kvarken. Tänk till och känn in naturen om något sånt här ska planeras.
Ifall bron över kvarken nånsin blir byggd kunde ju vindmöllorna vara en del av brons konstruktion.
Vad händer efter några år då saltvattnet gjort att möllorna är fulla av rost? Vems tar då ansvar, och vad händer ifall vindkraftsbolaget går i konkurs?
Hoppas det finns nån modig politiker som tar itu med detta inför valet.

Mathias Flink (Jakobstad , 03.03.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…