Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1403

Inte innan alla skadliga effekter är utredda "grundligt"

Greger Sandvik (JAKOBSTAD, 13.04.2023)

#1404

Jag motsätter mig exploateringen av Bottenviken som är en del av ett innanhav med bräckt vatten och har en unik flora och fauna.

Boris Sundell (Nykarleby, 13.04.2023)

#1407

Tycker att skärgården är för viktig att bli industriområde

Kalle Langels (Närpes, 13.04.2023)

#1410

Man åker ut till sommarstugan för att få lugn o ro o uppleva tystnaden,ska man då sitta o lyssna på det eviga ljudet från möllorna som hörs mycket bättre över vattnet,räcker väl till att man hemmavid hör dom.vid havet vill man ha en fri horisont.varför ska alla möllor vara här.

Kristina Träskvik (Rangsby, 13.04.2023)

#1411

Vi behöver inte ha vindkraftverk ute i havet det förstör vår vackra skärgård det räcker med dom vi har på landbacken. Kustfisket har ju nästan försvunnit pga förbud av laxfiske tex varför ska vi då förstöra havet med betongklumpar som lämnas kvar när dom är förbrukade och när el linjen kommer iland då dras den över våra smultronställen ingen lyssnar på fastighetsägaren!! Och vilken värdeminskning av våra fastigheter för nån ersättning får vi knappast inte!!! Ni kan ju tänka på solnedgången den blir ett minne blott nä bygg möllorna på skuggsidan tex finska viken där behövs väl mest el. PS fast möllorna är 15km ute på havet så hörs dom väldigt bra för där finns ingen skog som dämpar ljudet ni vet ju tex när åskan går upppe på land hörs det inte så långt men på havet hörs det 5gg längre!!!!

Mats Träskvik (Närpes, 13.04.2023)

#1417

Jag tror det blir mer påverkan på miljön till havs än på land , försämrad rekreationsmiljö och utsikt

Maria Storgeust (Töjby, 14.04.2023)

#1419

Jag motsätter mig att man förstör kustbilden i Österbotten. Det är en fantastisk natur vi har tillgång till.

Mathias Salo (Närpes, 14.04.2023)

#1424

He sir för fittit ut

Isak Palomäki (Monå, 14.04.2023)

#1426

Själva uppförseln av vindkraftverk i vatten/på sjöbotten knappast särskilt miljövänlig. Inte långsiktig lösning, turbinerna har endast viss livslängd. Estetiskt störande. Kräver bortförsel i något skede.

Frida Storgeust (Vasa, 14.04.2023)

#1428

Vi har villa i Pörkenäs

Abdulnasser Bnaeean (JAKOBSTAD, 15.04.2023)

#1429

Nej tack.

Sofia Storvist (Jakobstad, 15.04.2023)

#1430

Motsätter sig förslaget till vindkraft längsmed kusten.

Karin Back (Jakobstad , 15.04.2023)

#1431

Nej till vindkraft i Österbotten.

Gretchen Back-Storvist (Jakobstad , 15.04.2023)

#1437

Lopettakaa tämä älytön tuulivoiman rakentaminen,löytyy niin paljon tietoa miksi.

Hasse Eckerman (Korsholm, 18.04.2023)

#1439

Jo riittääPerämeren rannikon luonnon pilaaminen.

Reima Kiuru (Hailuoto , 18.04.2023)

#1442

För att di måst ha el för att lada el bilar såm int e na att ha

Mika Kronqvist (Nykarleby, 19.04.2023)

#1443

Vindkraftverk räcker inte till skulle vara bättre att investera i kärnkraftverk

Alfred Riddar (Jakobstad, 19.04.2023)

#1444

Mera kärnkraft, fram om vindkraft.Bgg vindkraftverk utanför Helsingfors där det förbrukas med el . Vi bor för få abonnenter i Österbotten.

Kaj Viking Wikblom (Jakobstad , 19.04.2023)

#1452

Det är vansinne att förstöra vår kust och dessutom för utländska intressen

Karl-Gustav Jåfs (Jakobstad, 21.04.2023)

#1467

Jag har min havsvillatomt i Vexala. Vill inte ha många o höga blinkande oväsande vindkraftverk när jag ser mot horisonten.

Vesterqvist Gunilla (Nykarleby , 27.04.2023)

#1469

Österbotten ska inte upplåta mark, förstöra natur och miljö för att göda utländska riskkapitalister som för ut vinsterna ur landet.

Monica Jungar (Jeppo, 27.04.2023)

#1470

Förstör inte vår skärgård

Maxim Backlund (Vasa, 27.04.2023)

#1472

Jag tycker inte vi ska förstöra havsutsikt I Kvarken bara för att mellanruropa ska få billigt producerad el

Johnny Enholm (Nykarleby, 27.04.2023)

#1473

Bevara skärgården!

Carita Andersson (Munsala , 27.04.2023)

#1477

Havet måste vara fritt från vindmöllor vid vår kust. Onödigt förstöra fin natur.

Margita Wiklund (Nykarleby, 27.04.2023)

#1478

Det förstör miljön.

Ann Back (Vasa, 27.04.2023)

#1486

Vill inte att vår fina havsutsikt ska förstöras av dessa vindparker...

Katarina Wiklund (Nykarleby, 01.05.2023)

#1487

Vi får inte förstöra miljön för att "rädda" klimatet.

Rune Käldström (Larsmo , 01.05.2023)

#1488

Jag vill inte att sådana stora vindkraftverk byggs i i Kvarken.

Svante Sjöholm (Helsingfors, 03.05.2023)

#1497

Vi äger hus intill vindkraftsområdet Hedet i Övermark i Närpes. Vi störs av allt som vindmöllorna för med sig.

Erika Biskop (Karleby , 13.05.2023)

#1500

Jag tror havsvindkraft är mer miljöovänligt än landsvindkraft. Det är också dåligt utseendemässigt.

Maria Storgeust (Närpes, 13.05.2023)

#1502

Vi har en liten kust och så är det för lite forskat i hur det påverkar djurlivet och miljön

Ann-Sofie Åkerman (Vasa, 15.05.2023)

#1504

Det behöver inte förstöras mera av utsikten ut till havs. Och miljömässigt vem städar efter dem om 20-30 år betong glasfiber mm. miljöförstörande material

Mikael Indola (Vasa, 16.05.2023)

#1505

Det räcker med vindkraftverk nu i dessa områden.

Gunilla Snickars (Närpes, 16.05.2023)

#1506

Bygg där de använder ström. Inte bygger man värmeverket i Helsingfors om jag ska ha värmen i Norrnäs.

Bo Snickars (Norrnäs, 16.05.2023)

#1510

Vaadimme että tuulivoima hanke Pohjanmaan rannikolla on välittömästi lopetettava luonnon säästämiseksi. Pohjanmaan rannikolla on kasvillisuutta ja eläimistöä jotka ovat arvaamattoman rikkauta. Emme salli rannikon tuhoamista.

Sari Rantaniemi (puolanka, 17.05.2023)

#1511

Nej till vindkraft!

Eva Schwarzvogel (Göteborg , 17.05.2023)

#1516

Är emot havsvindkraft i våra vatten

Lars Nygård (Närpes, 18.05.2023)

#1518

Är emot havsvindkraft i våra vatten

Lars Nygård (Närpes , 18.05.2023)

#1521

Vill bevara skärgården utan vindmöllor och med fri utsikt över horisonten

Ann-Christin Hägglund (Närpes, 18.05.2023)

#1525

Vi vet inte hur dessa enorma vindkraftverk påverkar vår unika havsmiljö.

Ann-Christine Mickels (Närpes, 18.05.2023)

#1528

skydda havets natur, inga microplast till vatten!

Ellen Lindell (Pori, 18.05.2023)

#1532

Möllorna kommer att störa vistelse på villan

Lars Gunnar (Jakobstad , 19.05.2023)

#1536

Holl skärgården ren

Yngve Flenmark (Kristinesstad, 20.05.2023)

#1548

Jag anser att vindkraft etableras på narturens, landskapets och lokalinvånarnas bekostnad enbart för att gynna ekonomiska intressenter.

Ralf Wistbacka (Larsmo, 29.05.2023)

#1553

1. Det är ineffektiv användning av betongmassa när man ser till hur mycket betong man använder i förhållande till hur litet energi ett vindkraftverk kan producera under sin livscykel. Vi behöver istället använda den här betongmassan att bygga små kärnkraftsreaktorer (SMR) och ändra lagstiftningen så att man kan bygga dem närmare industri och städer och således kunna ta tillvara värmeenergi genom fjärrvärme. Således kan man ansluta fler nu, direkt eluppvärmda fastigheter och minska elkonsumtionen genom att använda en lägre energikvalité för uppvärmning. De här reaktorerna kan också använda upparbetat redan använt kärnbränsle och således förkorta förvaringstiden samt att någon import av nytt kärnbränsle inte behövs.

2. Det är oansvarigt att få fortsätta bygga ut vindkraften när det inte finns något som helst krav på dem som bygger de här "parkerna" att kunna producera till exempel 90% av installerad effekt 90% av tiden. Nu lämnas den här biten åt andra aktörer på marknaden som får svårt att lönsamt producera energi till sina kunder.

3. Det finns många parkeringsplatser i städer som man kan förse med "ställningar/fackverk" (t.ex. 5-6 meter höga) och täcka parkeringsplatsen med solpaneler. Likadant är det med stormarketar och industribyggnader där det finns stora ytor på taken man kan fylla med paneler. Infrastrukturen finns också färdigt byggd och behöver bara lite uppdateringar. Således gör man inte något direkt ingrepp i naturen varken för anläggningen eller för ledningsgator.

Det behövs en timeout i utbyggnaden av all vindkraft och istället ta och se på andra produktionsformer! Politikerna måste sätta sig ner tillsammans med energimarknadens aktörer och börja fundera på hurudana "spelregler" som ska gälla på energimarknaden, för den här volatiliteten som skapats i prissättningen på grund av vindkraften är inte långsiktigt hållbar.

Henrik Back (Vasa, 30.05.2023)

#1554

Fler vindkraftsparker behövs inte, för de förstör våra naturområden.

Ida Westberg (Vasa, 30.05.2023)

#1556

Jag anser att vi ska satsa på vindkraftverk som inte förstår vår vackra och enastående kustmiljö och som ger intäkter till kommuner/städer. Detta projekt uppfyller inte alls dessa kriterier.

Anna-Karin Tötterman (Åbo/Jakobstad, 31.05.2023)

#1559

.Det finns flera anledningar till varför jag inte vill stödja byggandet av vindkraftverk här hos oss. För det första är jag bekymrad över deras påverkan på vår natur och landskap. Vår omgivning är unik och vacker, och jag vill bevara dess ursprungliga charm och integritet.

joas gr (larsmo, 31.05.2023)

#1560

De räcker nog med de vindkraftverk som byggs på land.

Niklas Lindfors (NORRNÄS, 01.06.2023)

#1561

Jag vill inte ha fler vindkraftverk i Nykarleby med omnejd. Jag vill inte se massa med vindkraftverk när jag tittar ut mot sjön. Det pratas om grön omställning, men ändå förstör man naturen med en massa stora ingrepp. Det är inte vi som bor i kommunen som vinner på projektet.

Mikael Åkerman (Nykarleby, 02.06.2023)

#1566

Tuulivoima ei ole ollenkaan niin ympäristö ystävällistä kuin lobbaajat teille kertovat. Tutustykaa myös kriittisiin teksteihin, lobbarit eivät niitä asioita tuo koskaan julki.

Juho Hämäläinen (Espoo, 04.06.2023)

#1568

Det inte ska byggas vindkrafts parker nära Österbottens kust!

Mikaela lindstahl (Stockholm, 04.06.2023)

#1569

Förstör inte den unika naturen vid Fäbodas kust med en dominerande vindkraftspark !

Krister Lund (Norrtälje, 04.06.2023)

#1571

Bevara vår natur och omgivning.

Lucas Groop (Norrnäs, 04.06.2023)

#1575

Närpes behöver ingen mera naturvåldtäkt

Sidney Karlsson (Närpes, 05.06.2023)

#1581

Int böver vi na flejr möllona nu, bra sådee nu.

Kristoffer Törnqvist (Larsmo, 06.06.2023)

#1582

Vi behöver bättre lagstiftning här! O vill absolut onte att kinrsiska företag ska börja rovdrift på vår natur!

Stefan Nyman (Fäboda, 06.06.2023)

#1588

Det förstör miljön och dess betydelse!

Stefan Hägg (Jakobstad , 07.06.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…