Jyväskylän luontokoulu säilytettävä osana perusopetusta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#3

Kaupungilla ja maailmassa on tärkeitä tavoitteita, ja luontokoulu vie meitä kohti niitä. Menetetään hurja määrä kohtaamista ja elämyksiä, rahaa ja sijoitettuja työtunteja, pitkäjänteistä kehittämistyötä ja toivoa, jos luontokoulu lakkautetaan.

Tiia Sorri (Jyväskylä, 26.05.2023)

#8

Kaupungin talouden kokonaisuudessa luontokoulun lakkauttaminen on täysin marginaalinen erä.

Hannu Heikkinen (Jyväskylä, 26.05.2023)

#14

Jokainen lapsi ansaitsee saada mahdollisuuden oman luontosuhteen vahvistumiseen. Päättäjät teillä ei ole oikeutta viedä tätä mahdollisuutta lyhytnäköisillä päätöksillänne lapsiltanne ja lapsenlapsiltanne.

Anne Kotiaho (Jyväskylä , 26.05.2023)

#15

Nyt ei saa tätä vuosien työn arvokasta tulosta ja toimintaa heittää pois.
Toiminta takaa koko ikäluokan tasavertaiset luontokokemukset ja opettajille hyvää täydennyskoulutusta!

Leena Kantonen (Jyväskylä , 26.05.2023)

#16

Luontokoulu tarjoaa vuodesta toiseen valtavalle määrälle lapsia korvaamattomia luontoelämyksiä. Ei tavalliset opettajat uskalla tai jaksa lähteä ekaluokkalaisten kanssa talviretkelle päiväksi, mutta lumen seassa he saavat unohtumattoman elämyksen pärjäämisestä. Moni perhekään ei nykyisin retkeile, joten luontokoulu on merkittävä hyvinvoinnin lisääjä. Opettajat saavat innostusta ja rohkaisua järjestää sen jälkeen omiakin retkiä. Melontapäivää odotellaan jo neljänneltä luokalta asti.

Katja Viiri (Vaajakoski, 26.05.2023)

#19

Säästäminen ottamalla kaupungin pienimmiltä asukkailta luontokokemukset, joihin kaikki perheet eivät koskaan veisi lapsiaan, on hyvin lyhytnäköistä kaupungin tulevaisuuden kannalta. Luonnosta ja luonnossa nauttiminen on hyvinvointimme kannalta tärkeää. Luontosuhde muodostuu jo lapsena. Nämä pienet ovat yllättäin hetkessä niitä, jotka pitävät kenties myöhemmin kaikkea luontoon satsaamista tyhjänpäiväisenä tuhlauksena ja luksuksena, jos eivät kenties koskaan pääse kokemaan mitään ainutlaatuisen luontokoulumme tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä naurettavan pieni säästö koko kaupungin säästöohjelmassa nyt saattaa tulla monella tavalla Jyväskylälle todella kalliiksi vuosien mittaan. Luontokoulun säilyttäminen ja toiminnan jatkuminen taas opetuksen osana Jyväskylässä on pitkällä tähtäimellä varmasti Jyväskylälle arvokasta.

Juha Ahtilinna (Vaajakoski, 26.05.2023)

#21

Luontokoulu on valtakunnallisestikin arvostettu . Se tavoittaa sellaisetkin lapset,joilla ei ole muita mahdollisuuksia luontoelämyksiin . Luontokoulun toiminnan tulevaisuus on turvattava.

Marita Riikonen (Jyväskylä , 26.05.2023)

#23

Erittäin tärkeä lapsille!

Juha Lauttamus (Palokka, 26.05.2023)

#25

Luontokoulu on perustamisestaan asti tehnyt erinomaista työtä ja saanut oppilaat innostumaan luonnon ihmeistä ja luonnossa liikkumisesta. Luonnon merkitys on tärkeä oppilaiden kokonaishyvinvoinninkin kannalta. Luontokoulusta oppilaat saavat erinomaisen pohjan luonnosta nauttimiseen koko elämänsä ajan. Koulun tulevaisuus on ehdottomasti turvattava.

Ulla Lauttamus (Palokka, 26.05.2023)

#27

Erittäin tärkeä osa koulutusta nykylapsille jotka ovat aivan liikaa sosiaalisessa mediassa ja unohtavat mitä hyvää on luonnossa.Luonto on tarkoitettu kaikille ja sieltä saa hyvää voimaa jaksaa koulua.
Ei missään nimessä saa lakkauttaa.

Mervi Harden (Korpilahti, 26.05.2023)

#28

Luonto on tärkeä vastapaino rauhoittamaan lapsia hektisen peli- ja somemaailman varjossa.

Antti Riikonen (Jyväskylä , 26.05.2023)

#29

Luontokoulun oppitunnit ovat erinomaisesti järjestettyjä ja ammattilaisten vetämiä. Harvalla koululla ja opettajalla on mahdollisuus ja voimavarojakaan järjestää yhtä eläymyksellisiä retkiä kuin luontokoululla. Olisiko säästö lopulta niin suuri jos luontokoulu lakkautettaisi? Kaikkea ei voi rahassa mitata ja mielestäni luontokoulun antama kokemus on yksi tämmöinen.

Tuija Sieppi (Jyväskylä, 26.05.2023)

#42

Luontokoulu on tarjonnut elämyksiä lähiluonnossa suurelle määrälle lapsia. Olin siellä itse töissä vuoden verran ja eräs ekaluokkalainen huokaisi retken jälkeen: "Ihan kuin olisi ollut ulkomailla!". Älkää säästäkö väärässä paikassa!

Erna Suutari (Jyväskylä, 26.05.2023)

#44

Tutustukaa luontokoulun toimintaan. Sen jälkeen ymmärrätte sen arvon.

Hellevi Saarenmaa (Espoo, 26.05.2023)

#51

Lasten luontosuhteeseen ja luonto-opetukseen on panostettava. Tämä on kestävän tulevaisuuden avaintaitoja. Luontosuhde vaikuttaa lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Myös kansalliset opetussuunnitelmat velvoittavat luonto-opetusta. Opettajat ovat kuormittuneita ja asiaan perehtyneen toteuttama ja valmiiksi suunniteltu luonto-opetus tulee todella tarpeeseen.

Anna Lehtonen (Jyväskylä, 26.05.2023)

#55

Lasten on hyvä myös koulun kautta oppia kunnioittamaan ja arvostamaan luontoa.

Tuula Leinikka-Puttonen (Jyväskylä , 26.05.2023)

#59

Tätä toimintaa ei tule lakkauttaa

Päivi Lehtonen (Vaajakoski, 26.05.2023)

#61

Ymmärrys luonnosta on parasta tulevaisuusperintöä mitä voimme tuleville sukupolville välittää. Luontoliikuntapaikkojen myös aikuisille. -kiitos

Seija Hahl (Jyväskylä, 26.05.2023)

#71

Luontokoulut tekevät mittaavan arvokasta työtä niin ympäristökasvatuksen kuin liikkuvan elämäntavan edistämisen parissa. Luontokouluretket antavat lapsille ja nuorille arvokasta tietoa siitä, miten meidän kaikkien kohtalo on kytkeytynyt ekosysteemipalveluihin. Samalla moni saa kipinän luonnossa leikkimiseen ja liikkumiseen, luontoharrastukseen ja kestävään elämäntapaan. Lulntokoulut tuottavat myös arvokasta täydennyskoulutusta ammattikasvattajille. Jyväskylän luontokoulu tekee valtavan laadukasta työtä! Säästäkää se!

HannA Salminen (Hollola, 27.05.2023)

#75

Luonnon vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ovat merkittävät! On tärkeää, että lapsena pääsee luontoon, opetetaan sen kunnioittamista ja tutkitaan yhdessä luonnon ihmeitä. Kaikki aika pois ruutujen ja pelien ääreltä on positiivista nykyaikana. Iso osa vanhemmista eivät tänä päivänä ehdi, osaa, jaksa tätä lapsille tarjita. Luontokoulun avulla kaikki lapset saavat tämän tärkeän kokemuksen. T: lastenneuvolan terveydenhoitaja, innokkaan 13v kalastajan äiti

Saara Rainio (Jyväskylä, 27.05.2023)

#81

Olisi aivan järjetöntä leikata jo olemassaolevasta laadukaasta lasten liikkuvuutta ja hyvinvointia lisäävästä toiminnasta, jonka ei kokonaisbudjetissa tule edes kalliiksi. Tämän toiminnan hyvinvointihyödyt lapsille ja nuorille näkyvät pitkälle tulevaisuuteen.

Anna Haukka (Helsinki, 27.05.2023)

#96

Ihmisen ja luonnon kestävä suhde rakennetaan kasvatuksen keinoin jo lapsena. Luonnon hyvinvointi on suoraan verrannollinen ihmisen hyvinvointiin. Luontoliikunta on hyvinvoinnin lähde ja kansanterveydellisesti erittäin tärkeä.

Keijo Vehkakoski (Jämsä, 27.05.2023)

#97

Jos haluamme että kaikki Jyväskylän lapset saavat tutustua luontoon niin kaikille suunnattu luontokoulutoiminta on kustannustehokkain ja tasa-arvoisin keino.

Jonas Heikkilä (Turku , 27.05.2023)

#100

Luontokoulu sosiaalistaa ja luo yhteisöllisyyttä kestävän kehityksen eettisiä arvoja noudattaen. Monelle nuorelle ja lapselle tämä on on ollut ainut keino päästä osalliseksi mahtavia kokemuksia rikkaassa Suomen luonnossa.

Outi Ikonen (Savonlinna, 27.05.2023)

#106

Luontokoulu, jos mikä, on Jyväskylän strategian ja resurssiviisauden mukainen satsaus tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten ympäristöymmärrystä ja rakkautta luontoon ruokitaan ja se tuottaa toimijoita ja osallistumishalua yhteiskunnan toimintaan. Think global act local! Myös sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä ja uusissa tilanteissa aidossa oppimisympäristössä. Toimintamalli antaa jokaiselle jyväskyläläiselle oppilaalle mahdollisuuden osallistua luontokasvatukseen kouluvuosiensa aikana. Luontokasvatus luo pohjaa kestävän elämäntapojen omaksumiselle. Kyse on myös iloisesta elämyksellisestä kerralla oppimisesta. Luontokoulu on Jyväskylän helmi! T. Eija Syrjälä Laukaan luontokoulun perustaja emeritus

Eija Syrjälä (Laukaa, 27.05.2023)

#112

Luontokoulu on ainutlaatuinen ja palvelee kaikkia.

Sari Haapasalo (Jyväskylä, 27.05.2023)

#120

Melkoisen epätoivoiseksi on Jyväskylän talousasiat menneet kun lapsilta viedään mahdollisuudet päästä luontoretkelle, mahtavaan oppimisympäristöön!

Markku Tossavainen (Jyväskylä, 27.05.2023)

#128

Jyväskylän luontokoulu tekee äärimmäisen tärkeää työtä ja pitää säästää!

Ulla Myllyniemi (Nummela, 28.05.2023)

#130

Luonnon monimuotoisuus on ihmisten elinehto. Lapsena saaduista kokemuksista voi kasvaa elämän mittaisia kiinnostuksenkohteita. Vaikka koulut antavat hyvää biologian opetusta on Luontokoululla ammttitaito ja välineet tehdä luonto-opetuksesta vielä paljon laadukkaampaa. Jos yliopistokaupunki ei panosta oppimisen laatuun ja elämän jatkumiseen niin kuka sitten.

Armi Johansson (Orivesi , 28.05.2023)

#135

Tulevaisuudesta on huono säästää.

Kim Suomalainen (Jyväskylä, 28.05.2023)

#141

Nyt järkeä noihin säästöpäätöksiin, mitä jos aloittaisitte omista palkoistanne ja puoluetuista!

Päivi Mäkinen (Jyväskylä, 28.05.2023)

#145

Nykypäivän koululaisille luontokoulu on äärimmäisen tärkeä!!

Martti Riikonen (Jyväskylä , 28.05.2023)

#156

Jyväskylä on viime aikoina näyttäytynyt minulle kaupunkina, joka satsaa kestäviin ratkaisuihin. Luontokoulun lakkauttaminen ei ole sellainen. Ei ekologisesti, taloudellisesti eikä varsinkaan sosio-kulttuurisesti. Pyydän, älkää lakkauttako luontokoulua.

Muutenkin näkemäni lista kaupungin säästöleikkauksista lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa toimissa on kylmäävää luettavaa.

Noora Sallinen (Akaa, 28.05.2023)

#167

Luontokoulun puolesta!

Pirjo Koponen (Jyväskylä, 28.05.2023)

#180

Luontokouluja tarvitaan tasaisesti eri puolilla Suomea. Nytkin on aukkoja hälyyttävästi. Säästösyistä on lopetettu Hyvinkäällä ja Riihimäellä sekä Hämeenlinnan luontokoulut. Olisi sääli jos Jyväskylässäkin jouduttaisiin tehdä samoin. Ympäristökasvatusta ei voida tarjota peruskoulun toiminnassa kovin paljon. Ei riitä aikaa eikä opettajia. Ympäristökasvatus tukee monen lapsen koulunkäytiä ja antaa myönteisiä ja elämyksellisiä kokemuksia.

Milla Tuormaa (Helsinki , 28.05.2023)

#183

Isoisoäitini jo aikoinaan sanoi, ettei turha nuukuus kannata. Luontokoulusta säästäminen olisi lyhytnäköistä eikä lainkaan Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen maakunnan eikä Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian mukaista.

Liisa Ansio (Jyväskylä, 28.05.2023)

#184

Lasten tutustuminen luontoon on erittäin tärkeää, jotta luonto ja luontoarvot tulevat osaksi heidän elämää jo lapsesta pitäin. Älkää lopettako luontokoulua.

Raili Taipale (Jyväskylä, 28.05.2023)

#185

Loistava luontokoulu! Antaa sen jatkua ja innoittaa somesukupolvea luonnon ihmeisiin.

Ari Pudas (Jyväskylä , 29.05.2023)

#196

Perheessäni on oikein hyviä kokemuksia luontokoulusta. On tärkeää, että toiminta jatkuu.

Mari Manu (Jyväskylä, 29.05.2023)

#198

Luontokoulu on oleellinen, tärkeä ja ainutlaatuinen osa Jyväskylän kaunpungin perusopetusta. Omat lapset ovat saaneet eri vuosiluokilla osallistua sen monipuoliseen ja ammattitaidolla ohjattuun toimintaan. Toivon todella, että Luontokoulu saa jatkaa työtään myös tulevaisuudessa.

Pirkko Oikarinen (Jyväskylä, 29.05.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…