SADE ry:n valtionapukelpoisuutta on jatkettava toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#612

Toivottavasti toiminta jatkuu! <3

Jere Pehkonen (Vantaa, 18.07.2023)

#617

Maksutonta ja helposti saavutettavaa harrastus- ja kulttuuritoimintaa tarvitaan, ihan joka puolella Suomessa.

Emmi Keränen (Tampere, 18.07.2023)

#631

Sade ry tuottaa erittäin tärkeää toimintaa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja haasteiden ennaltaehkäisemiseksi. Hip hop/katutanssi -kulttuurissa on paljon sellaisia elementtejä, jotka lisäävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja joita Sade ry vaalii; yhteisöllisyys, liikunta, päihteettömyys jne. Toiminta ei saa loppua.

Amanda Puurtinen (Kuopio, 18.07.2023)

#645

Huomioon on otettu toiminnan laajeneminen kattamaan useampia maakuntia. Yhdistyksen toiminta on äärimmäisen tärkeää ja yhdistää monia. Jos tapahtumat ja toiminta lakkaisi, usean nuoren harrastusmahdollisuudet uhkaisivat matalan kynnyksen toiminnalla loppua, mistä voi koitua suuriakin haittoja niin yksilökohtaisesti, kuin koko kulttuuritoiminnallekin.

Marikki Jaatinen (Kuopio, 18.07.2023)

#652

On todella vaikeaa ylikorostaa miten tärkeää SADE ry:n toiminta on ollut ja voi takuuvarmasti olla myös tulevaisuudessa! Lukuisille nuorille ilmainen ja alhaisen kynnyksen osallistava toiminta on valtavan tärkeässä asemassa varsinkin kun otamme huomioon nuorien keskuudessa viimeaikoina huolestuttavasti lisääntyneen pahoinvoinnin ja kiusaamisen ynnä muun. Jos puhutaan hip hop -kulttuurin kautta toteutuvasta nuorisotyöstä sekä nuoria osallistavasta ja osallisuutta lisäävästä toiminnasta, on selvää, että SADE ry:n tekijät ovat kautta linjan Suomen hip hop -kulttuurin parhaimmistoa ja tärkeitä roolimalleja lapsille ja nuorille, jotka saavat SADE ry:n toiminnan kautta mm. osallisuutta yhteisesti jaettuun kulttuuriin; mahdollisuuden kehittyä jossakin eteenpäin yhdessä muiden kanssa niin että samalla kannustetaan persoonallisen oman tyylin kehittymistä; itseluottamusta ja eväitä elämään sekä taitoja käsitellä ongelmia ja vastoinkäymisiä. (Kaikki edellämainittu on sovellettavissa elämään yleisesti ottaen.) Myös akateemisessa mielessä ja olemassa olevaan nuorisotyön tutkimukseen nojaten on selvää, että SADE ry:n tekemä laajamittainen toiminta täyttää osallistavuuden ja osallisuuden kriteeristön. Hip hop -kulttuurin eri elementtien kautta syntyvä monipuolinen toimintaympäristö (tanssi, musiikki, kuvataide, lyriikka jne. esimerkiksi muodoissa breaking, deejaying/beat making, graffiti, rap) on omiaan ottamaan mukaan eri alueisiin taipuvaiset nuoret kannustaen myös kokeilemaan jotain itselle uutta. Kyseessä ei ole ainoastaan itseilmaisun kanavan löytäminen vaan myös yhteisön osana oleminen ja yhdessä ammentaminen. Mistä tahansa hip hopin elementistä syvemmin kiinnostunut nuori voi myös tulevaisuudessa löytää sen kautta väylän työelämään niinkuin lukuisat meistä jo alalla toimivista ovat löytäneet. Hallitusti ammattilaisten toimesta luoduissa yhteisissä puitteissa voidaan myös kehittää uutta positiivista hip hop -kulttuuria vastapainoksi nuorten keskuudessa tällä hetkellä suositulle dissaus- ja tappelukulttuurille. Hip hop on voimakkaasti paikallista ja samaan aikaan universaalia. Kyseessä olevan toiminnan kautta tulee mahdolliseksi esimerkiksi luoda siltoja eri asuinalueiden välille positiivisessa hengessä ja lopulta siltoja syntyy monille myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Call out Suomen tapahtumissa lapset ja nuoret ovat päässeet itse esiintymään ja näkemään myös Suomen ja jopa maailman parhaimmistoa. Mutta: jos palauttaa mieleen millaisia uutisia lasten ja nuorten pahoinvoinnista ja kiusaamisesta on viimeaikoina kuultu, ja jos myös perehtyy aiheeseen tutkimustasolla, on ilmiselvää, että SADE ry:n toimintaa tarvitaan kipeästi. Meidän tulee nähdä pidemmälle: voimme maksaa valtavan laskun etukäteen ja paljon halvemmalla kun tuemme tällaista osallistavaa toimintaa — nyt. Tukemalla tätä toimintaa tuemme sitä että ongelmat ratkaistaan jo ennen niiden syntymistä; ratkaisemme syytä ja näin ollen meidän ei tulvaisuudessa tarvitse ratkoa seurausta, joka käy yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi kuin tukea järkevää osallistavaa toimintaa — nyt! Olkaa siis kilttejä ja antakaa toiminnan jatkua; se on satsaus eri taustoista tuleviin lapsiin, nuoriin ja yhteiseen kulttuuriin, sekä myös Suomen tulevaisuuteen sillä se, miten me nyt otamme nuoremmat sukupolvet huomioon näkyy tulevaisuudessa konkreettisesti koko yhteiskunnan hyvinvointina ja hyvin toimivana yhteiskuntana.
Ystävällisin terveisin ja parhain toivein, Lauri Peltonen

Lauri Peltonen (Helsinki, 18.07.2023)

#658

Sade ry:n matalan kynnyksen maksuttomat tapahtumat antavat nuorille mahdollisuuden ilmaista itseään turvallisessa tilassa. Yhteisöllinen katutanssikulttuuri kehittää nuorten sosiaalisia taitoja sekä itsetuntemusta, ja osa voi löytää Sade ry:n toiminnan kautta itselleen tulevaisuuden suunnan, merkityksellisen harrastuksen tai jopa työuran.

Maarit Turunen (Joensuu, 18.07.2023)

#668

SADE ry tekee tärkeätä työtä katutanssin saralla. Oleellinen osa-alue kulttuurissa on jamit jota SADE ry on toteuttanut kulttuuria kunnioittaen ja helposti lähestyttävästi. Jos Sade Ry:n toiminta lakkautetaan jää iso aukko kulttuurissa.

SAVE SADE!

Jani Lempiäinen (Hollola, 18.07.2023)

#678

Sade ry on merkittävä valtakunnallinen toimija, joka mahdollistaa hip hop-kulttuurin tunnetuksi tekemistä matalalla kynnyksellä. Se on toimija, joka tukee nuorten osallisuutta ja omaa tekemistä. Tämä on tärkeää nuorten yhteiskunnallisessa osallisuudessa.

Valtionapu on merkittävä tuki Sade ry:lle sen toiminnassa.

Tiina Itävuori (Jyväskylä, 18.07.2023)

#687

Tanssi on tärkeää!

Ira Kuosmanen (Joensuu, 18.07.2023)

#705

Tällainen matalan kynnyksen harrastusmahdollisuus on ehdottomasti säilytettävä. Tähän pääsee mukaan nekin, joilla ei ole varaa tanssikoulujen tunteihin. Kokemukseni katutanssikulttuurista tulee lapseni kautta, joka on tanssinut melkein koko ikänsä ja opiskelee parhaillaan tanssijaksi. Nyt parikymppisenä hän on kiinnostunut Sade ry:n toiminnasta ja osallistunut siihen, koska kokee sen olevan avointa ja kannustavaa toimintaa kaikenlaisille nuorille. Tapahtumissa on postiivinen ja iloinen meininki ilman kireää kilpailuhenkeä tai muottia, johon pitäisi mahtua. Ja silti voi kehittää tanssitaitoaan. Katutanssi on yhdessä tanssimista ja antaa mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä positiivisessa hengessä. Tämän toiminnan pitää saada kasvaa!

Sanna Valovirta (Tampere, 18.07.2023)

#711

Nuoret menevät kokoajan heikompaan ja huonompaan kuntoon, masennukset lisääntyvät jatkuvasti ja nuorilla on yhä pienempi sosiaalinen verkosto. Tällaisen toiminnan lopettaminen lisäisi näitä asioita entisestään. Olen aina urheilun ja yhdessä tekemisen puolella, niin kuin kuuluisi olla kaikkien muidenkin. Toivottavasti tätä ei lopeteta!

Richard Toom (Lempäälä, 18.07.2023)

#720

SADE ry on tehnyt pitkään uraa uurtavaa työtä katutanssikulttuurin eteen Suomessa!

Kaisa Nieminen (Helsinki, 19.07.2023)

#729

Hyvää kesää!

Sami Röyskö (Tampere, 19.07.2023)

#753

Pidetään huolta nuorista ja tanssikulttuurin jatkumisesta Suomessa! Tanssiminen edistää terveyttä ja vie hyvien elintapojen pariin. Suomi ja maailma tarvitsevat tällaisia yhdistyksiä!

Tiia Fyrqvist (Tampere, 19.07.2023)

#757

Lapset ja nuoret ovat kirjaimellisesti tulevaisuus - koko ihmiskunnan tulevaisuus - he ovat siksi tärkeämpiä kuin mikään muu!
Se velka, mistä te hallituksessa olette niin typerästi ja tekopyhästi huolissanne, maksetaan rahalla, jota pankit sivumennen sanoen luovat tyhjästä, mutta hallitusohjelmassanne esitetyillä leikkauksilla te hallituspuolueet olette tekemässä velkaa, jota ei koskaan kyetä korvaamaan mitenkään!!!

Leila Wuorila-Stenberg (Turku, 19.07.2023)

#761

Matalan kynnyksen liikunta nyt ei ainakaan ole sellainen kohde, josta on varaa leikata! Tulee näkymään vuosikymmeniä myöhemmin kansanterveyskuluina! Plus mielenterveys jne.

Noora-Liina Ora (TAMPERE, 19.07.2023)

#765

SADE järjestää vuosittain useita tapahtumia, johon olen vienyt vuosien ainana satoja tanssinoppilaitani tutustumaan Hip Hop -kulttuuriin. SADEn järjestämissä tapahtumissa minä ja oppilaani ovat päässeet tutustumaan katutanssikulttuurille ominaisiin puoliin, joita tanssitunneilla ei pysty toteuttamaan.

Teemu Kullberg (Helsinki, 19.07.2023)

#779

Sade on katutanssin tärkeä toimija Suomessa, jonka todellista vakutusta on vaikea mitata numeroilla. Varmaa on kuitenkin se, että Sade ryn lopettaminen tulisi näkymään isosti ja negatiivisesti tanssiskenessä.

Iiro Panula (Helsinki, 19.07.2023)

#788

💃

Alwksi Luttinen (Tampere, 19.07.2023)

#796

Tanssi on nykymaailman melskeessä tunteiden tulkki👍

Tuula Miettinen (Jyväskylä, 20.07.2023)