SADE ry:n valtionapukelpoisuutta on jatkettava toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#805

SADE tekee nuorille erittäin tärkeää työtä! Keep it on ✊

Jari Salminen (Espoo, 20.07.2023)

#816

Lapset tarvitsevat ehdottomasti näitä. Pysyvät poissa kaduilta ja jengeistä kun järkevää harrastusta pienellä kynnyksellä.

Mika Minkkinen (Jyväskylä, 20.07.2023)

#830

Suomalaiset eivät saa tarpeeksi liikuntaa päivittäin. Sade edistää nuorten liikuntatottumuksia ja antaa mielekästä, yhteisöllistä toimintaa vapaa-ajalle. Ei saa leikata nuorilta!

Katriina Kurki (Helsinki , 20.07.2023)

#842

Taidetta ja sen tekemistä on tuettava, arvostettava ja mahdollistettava. Niin nuorille kuin vanhemmillekkin.

Linda Kaarakainen (Tampere , 21.07.2023)

#850

Toivon, että nuorten ihmisten mahdollisuuksia liikunnallisiin harrastuksiin tuetaan tukemalla SADE ry:n kaltaisia voittoa tuottamattomia yhdistyksiä myös jatkossa.

Katriina Ratilainen (Valkeakoski, 21.07.2023)

#853

Toivottavasti valtionapukelpoisuus saadaan teille takas. Nää on juurikin niitä juttuja mitä tarvitaan

Henri Vehmas (valkeakoski, 21.07.2023)

#865

Sade ry mahdollistaa jatkuvasti kulttuuri tapahtumia kaikenikäisille sekä tuo kansainvälisiä taitureita Suomeen opettamaan. Sade ry tekee todella tärkeää työtä ja rikastuttaa katutaide kulttuuria Suomessa ja on melkeinpä ainoa autenttisen hiphop kulttuurin ylläpitäjä ja tuottaja. Ilman Sade ry:tä meillä ei ole mitään eikä näin yksinkertaisesti voi olla.

Emmi Mikkilä (Helsinki, 22.07.2023)

#882

SADE Ry:n toiminta on korvaamatonta niin nuorisokulttuurin kuin katutanssikulttuurinkin kannalta,toivottavasti tämä jatkuu!! Tanssin on myös tieteellisesti todistettu lisäävän yksilön hyvinvointia ja SADE Ry:n verkostot luovat positiivista sosiaalisuutta ympäri Suomen. Nuorison hyvinvointi tarkoittaa tulevaisuuden Suomen hyvinvointia <3

Soili Jäppinen (Tampere, 24.07.2023)

#888

Sade ry:n toiminta on erityisen tärkeää nuorille ja nimenomaan maakunnissa, missä katutanssi-tapahtumat ovat harvinaisia.

Sami Sukuvaara (Oulu, 24.07.2023)

#898

Sade ry:n toiminnan jatkuminen on äärimmäisen tärkeää suomalaisen katu- ja klubitanssikulttuurin kehittymiselle, sekä jatkuvuudelle. Toiminta on monikulttuurista, aktiiviseen osallistumiseen kannustavaa, vahvasti verkostoitunutta kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä kaikessa toiminnassa toteutetaan turvallisen tilan periaatteita. Suurin osa toiminnasta on maksutonta, joka mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen ja ehkäisee osaltaan nuorten syrjäytymistä. Sade ry:n toiminnan lakkauttaminen veisi jo ennestään heikkoja rakenteita katu-ja klubitanssikulttuurilta ja vuosien ruohonjuuritason vapaaehtoistyö valuisi hukkaan. Toivon että Opetus- ja Kulttuuriministeriö löytäisi yhteistyössä Sade ry:n kanssa ne toimet, joilla toiminta voitaisiin turvata.

Antti Lahti (Kuopio, 24.07.2023)

#922

Sades activities are important to the Finnish streetdance scene.

Victor Bäck (Helsinki, 25.07.2023)

#933

SADE ry:n toiminta on elintärkeää suomalaiselle katutanssikulttuurille ja nuorille katutanssijoille.

Joonas Saarela (Lahti, 25.07.2023)

#934

Nuorilta ja taiteelta EI TULE LEIKATA! Päinvastoin, määrärahoja toimijoille tulee kasvattaa. Toiminta on mitä suurimmassa määrin myös ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa mielenterveystyötä, muiden liikunnan terveyshyötyjen lisäksi.

Nina Rävholm (Helsinki, 25.07.2023)

#951

Älkää hankaloittako katutanssikulttuurin ylläpitoa Suomessa entisestään. Sade on elintärkeä toimija alalla.

Jenni Konttinen (Espoo, 27.07.2023)

#954

Nuorison terveyttä - fyysistä että mielen terveyttä - tulee edistää kaikin tavoin. Voittoa tavoittelemattoman yhdistyksien toimintaa tulee tukea.

Jari Danska (Vantaa, 27.07.2023)

#957

hip hop ain't dead!

Joona Järvinen (Jyväskylä, 27.07.2023)