Stansvikin metsä säästettävä rakentamiselta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2

Arvokas luontoalue on säästettävä rakentamiselta. Helsinkiläiset tarvitsevat lähimetsänsä.

Marjo Huuskonen (Helsinki , 01.10.2023)

#4

Jättäkää jo Stansvikinkallio rauhaan! Stansvikin luonnon säästämistä puoltavat argumentit ovat jo kauan sitten olleet vahvemmat kuin turhan rakentamisen!

T. Wrigstedt (Sipoo, 01.10.2023)

#10

Asun itse lähellä aluetta ja nautin suuresti lähiluonnon monimuotoisuudesta kuten Stansvikistä. Alueen harvinainen ranta on myös täysin uniikki Helsingissä ja olisi hienoa ettei siihen koskettaisi.

Sonia Riihelä (Helsinki, 01.10.2023)

#16

Tämän metsän arvot on säilytettävä eikä kaataa selluksi!

Pekka Pitkänen (Nummela, 01.10.2023)

#22

Jotain rotia tähän touhuun.

Veli-Pekka Majava (HELSINKI, 01.10.2023)

#27

Vetoan lähiluonnon säästämisen puolesta! Vanhoja metsiä ja puita ei takaisin enää saa. kaupunkilaisten täytyy voida päästä metsiin helposti ja lähellä. Metsällä ja luonnolla on monia todistettuja terveysvaikutuksia.

Elisa Tan (Helsinki, 01.10.2023)

#32

Miksi pitää rakentamisella pilata meidän kaupunki!

Vappu Johansson (Helsinki 41, 01.10.2023)

#34

Stansvikin metsä ei ole vain laajasalolaisten metsä. Raitiovaunulla se on vartissa tavoitettavissa hakaniemestä, se on kaikkien helsinkiläisten ja turistienkin luontokohde.

Anu Kuivalainen (Helsinki, 01.10.2023)

#37

Olisi korkea aika säästää lähiluonto kaupungin asukkaille. On varmaan kaikkien tiedossa miten tärkeää se on asukkaiden virkistykselle, terveydelle, erityisesti mielenterveydelle, lapsille ja koirille.

Tarja Lahti (Helsinki, 01.10.2023)

#38

Monimuotoisten metsäalueiden päälle rakentaminen tässä ilmatostotietouden ja lajien monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeyden tietäen on niin törkeää ja ahneuden huippu. Nämä uudet ratikat ovat kuin troijan hevonen, jonka avulla oikeutetaan totaalinen luontotuho silmiä räpäyttämättä. Ekologista se ei ole.

Päivi Jokela (Helsinki , 01.10.2023)

#39

Kaikki loput Helsingin metsiköt on säilytettävä. Lisäpuiden istutus on kiireellisesti toteutettava nyt puuttomille alueille, parantamaan hyvinvointia ja estämään tulvimisia kaupungissa.

Raili Nylund (Helsinki, 01.10.2023)

#40

Menkää käymään tuolla metsässä ajan kanssa, niin ymmärrätte paremmin, mitä päätöstenne perusteella meinataan tuhota. Kaupunkiluonto tekee ihmisille (tutkitustikin) hyvää ja on lukemattomien muiden elämänmuotojen elämän edellytys. Lähimetsän tuhoaminen on äärimmäisen lyhytkatseista, eikä tuhottu metsä enää ihmiselämän kannalta mielekkäässä ajassa palaudu, vaikka yhteiskunnan arvot myöhemmin muuttuisivat sitä tukeviksi. Muualle rakentaminen saattaa vaikuttaa vaivalloiselta kaavoitusbyrokratian tähden, mutta jos koko ajan uhanalaisemmaksi käyvää kaupunkiluontoa sen ansiosta säästyy, on se vaivan arvoista. Nykyiset ja tulevat sukupolvet kiittävät.

Tiia Seeve (Helsinki, 01.10.2023)

#46

Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään luonnon monimuotoisuutta.

Tiina Raitanen (Raisio, 01.10.2023)

#50

Lähiluonnon ja Stansvin vanhan, monimuotoisen metsän puolesta tulee taistella. Päätöstä rakentaa historiallisen metsän tuhoamisen hinnalla ei saa otettua takaisin.

Tuuli Seppälä (Helsinki, 01.10.2023)

#51

Harkintaa kaupunkien keuhkojen käyttöön.

Sari Kettunen (Helsinki, 01.10.2023)

#52

Stansvikin metsä on säilytettävä. Se on ainoa moraalisesti kestävä ratkaisu elämässämme ajassa.

Topi-Matti Heikkola (Helsinki, 01.10.2023)

#56

Älkää tuhotko Stansvikin aluetta se että siellä ei ole katuverkkoa on sen alueen rikkaus ei haitta.

Marjukka Erkkilä (Helsinki, 01.10.2023)

#67

Stansvikin puolesta!

Mervi Karlsson (Heisinki, 01.10.2023)

#70

Stansvikin ihanat, vanhat puut ja kalliot on ilman muuta säästettävä! Me ihmiset tarvitsemme myös oikeaa, vanhaa luontoa ..puhumattakaan kaikenlaisista metsän olennoista. Pienistä ja suurista.

Tuija Seppälä (Helsinki, 01.10.2023)

#73

Stansvikin metsä on säästettävä.

Ulla Soverila (Helsinki, 01.10.2023)

#78

Suomi on maailmanlaajuisesti tunnettu luonnon kauneudestaan ja läheisyydestään luontoon. Luonnon läheisyys isoissa kaupungeissa ja pääkaupungeissa kautta maailman on hyvin harvinaista, joten Suomen tulisi varjella tätä erityisyyttä jonka omaamme. Puhumattakaan niistä eläimistä, jotka näillä luontoalueilla asuvat.

Minja Soini (Vantaa, 01.10.2023)

#80

Suomessa alle 3% luonnontilaisia metsiä, kaikki lähellekkin sitä tulisi suojella. EU:n biodiversiteettistrategian & YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on pysäyttää luontokato tämä sotii sitä vastaan.

Jerry Lahtinen (Helsinki, 01.10.2023)

#82

Metsää ja kallioita ei saada koskaan takaisin. Se on eläinten ja eliöiden ainutlaatuinen koti. Helsingin on suojeltava metsiä. Rakentamiselle on muita paikkoja.

Maria Laaksonen (Helsinki, 01.10.2023)

#85

Helsingin luonnon hävittäminen pitää lopettaa!

J Karsikas (Hki, 01.10.2023)

#95

Stansvikin on luontoarvoiltaan erityinen. Kaikki rakentamisen ja tieverkoston suunnittelu on pysäytettävä kunnes alueen kaava on käsitelty uudelleen.

Tita Jänkälä (Helsinki, 01.10.2023)

#98

Stansvikin arvokas metsä tulee säästää. Ilmastokriisin ja kiihtyvän luontokadon keskellä on äärimmäisen lyhytnäköistä tuhota luontoarvoiltaan merkittäviä, alueen asukkaille ja myös muille Helsinkiläisille rakkaita luontoalueita. Tuhottua ei voi saada takaisin.

Aino Huotari (Helsinki , 01.10.2023)

#104

Stansvikin metsäalue satoja vuosia vanhoine kilpikaarnamäntyineen on täysin ainutlaatuinen ja aivan liian arvokas alue tuhottavaksi. Kaavoituksen aikaan 10 vuotta sitten emme tienneet yhtä paljon luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeydestä kuin tänään. Kerran tuhottua ei saa takaisin. Rakennetaan siis vain alueelle, joka on ollut öljysatama-aluetta ja säilytetään arvokas luontoalue tuleville sukupolville.

Tuula Sjöberg (Helsinki, 01.10.2023)

#106

Monimuotoiset vanhat metsät tulee säästää rakentamiselta.

Elina Seimola (Helsinki, 01.10.2023)

#109

Kasvavat metsät ovat meidän parhaita hiilinieluja. Monimuotoisuuden säilyttämiseksi vanhat metsät, kuten Stansvikin metsä, ovat korvaamattomia!

Tuula Sipponen (Espoo, 01.10.2023)

#112

Vanha kaunis metsä puineen ja eläimineen on säästettävä myös ihmisten kävelyjä varten.
T. Anna S

Anna Sihvonen (Espoo, 01.10.2023)

#120

Stansvikin metsä on säilytettävä sellaisenaan. Alueelle rakennetaan paljon ja tasapainoksi olisi hyvä jättää luonnontilassa olevaa metsää ja rantaa alueen viihtyvyyden kannalta.

Johanna Puolakka (Helsinki, 01.10.2023)

#128

Metsät ovat olleet Suomen aarre. Ei tuhota niitä, kohdellaan niitä aarteina.

Tuula-Maria Ahonen (Helsinki , 01.10.2023)

#131

Helsingillä ei ole varaa tuhota ainutlaatuista luontoa.

Sunikka Piippo (Helsinki, 01.10.2023)

#136

Kruunuvuorerannan ja Stansvikin alueella ei ole varaa kaataa enää yhtään puuta! Rakentamisen nopeus on järjetön, Kruunuvuorenrannassa on vielä paljon entistä öljysataman auetta rakentamatta. Eikö siihen rakentamiseen varatut alueet voisi riittää. Metsää on enää kovin vähän. Metsäneläinten tila on jo nyt vähissä. Myös alueen viihtyvyyden vuoksi metsä tulee säilyttää.

Anna Alajuuma (Helsinki, 01.10.2023)

#141

Metsä täytyy säilyttää, että ihmisillä ja luonnossa elävillä eläimillä on mahdollisuus oikeanlaiseen elämään tällä maapallolla.

Päivi Tiger (Helsinki, 01.10.2023)

#146

Stansvikin arvokasta vanhaa metsää ei tule kaataa tänä luonto-ja lajikadon aikana. Me emme ole luionnon yläpuolella, vaan riippuvaisia siitä.
Meilllä ei ole tarvetta taloille, vaan aidolle luionnolle!

Sari Kuosmanem (Helsinki, 01.10.2023)

#148

Kaikki kaupungin metsät on hiilinielujen vähentyessä; puu ja lajikadon etenemisen estämiseksi kokonaan suojeltava NYT! On viime hetket ottaa nämä todelliset ympäristöuhkat tosissaan. Kaikenlainen metsiin kajoaminen on siten tänään nähtävä sanktioitavana ympäristörikoksena.

Chrisse Candolin (Helsinki, 01.10.2023)

#151

Kaava kaadetaan ei se metsä !

Eeva-Liisa Merenmies (Helsinki, 01.10.2023)

#162

Nyt riittää lähiluonnon tuhoaminen!!

Riikka Korpinoro (Helsinki, 01.10.2023)

#182

Antakaa Stansvikin ihanan luonnon olla rauhassa!

Savolainen Tanja (Helsinki, 01.10.2023)

#190

Ei yhtään puuta kaadeta enää!

Heidi Rantalainen (Helsinki, 01.10.2023)

#195

Näitä metsiä ja kallioita ei saa ikinä enää takaisin jos ne nyt jyrätään. Tehkää vastuullinen päätös ja odottakaa teiden rakentamisen kanssa.

Mia Stierncreutz (Helsinki, 01.10.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…