Pikisaaren ja Korkeasaaren metsät turvattava

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#11

Lähimetsät on suojeltava kaupunkirakentamiselta. Nykyinen kevyen liikenteen väylä on riittävä. Ei parkkialueen lisärakentamista tenniksen pelaajia varten. On häpeällistä vaatia lisää parkkitilaa kun kyseessä on liikuntakykyisten tennispelaajien p-alue. Jos ei jaksa kävellä 100- 1000m niin kannattaa lopettaa koko harrastus.

Sari Ollila (Oulu, 22.11.2023)

#12

Pikisaaren viehätys perustuu sen alkuperäiseen hienoon metsäluontoon, sahan raunioihin, päällystämättömiin saarea ympäröivään suistonäkymien reitistöön ja tottakai myös kulttuuriin, taiteilijoiden työtiloihin, vanhoihin puutaloihin, keskeiseen sijaintiin sekä kolmeen alueelle erittäin hyvin sopivaan ravintolaan.

Metsäluonnossa on tavattu mm. uhanalainen valkoselkätikka.

Metsäalueet tulee ehdottomasti säilyttää, Pikinen polku sopii hienosti sinne.

Ulkoillessa valitsen lähestulkoon aina rantareitin olinpa sitten jalan tai pyörällä.

Sari Karhu (Oulu, 22.11.2023)

#15

Oulun lähiluonto on elintärkeä eri kasvilajeille ja lintulajeille. Pikisaari ja Korkeasaari ovat harvinaisten, uhanalaisten, tikkalajien: Valkoselkätikka ja pikkutikka sekä tiaisten : hömötiainen ja sinitiainen elinympäristöä. Em. Saaret myös antavat rauhallisen luontokohteen virkistyskäyttöön kaupunkilaisille.

Esa Väänänen (Oulu, 22.11.2023)

#20

Jo 2000 luvun alussa katosi iso alue vanhaa lehmus metsää asuntomessu alueen tieltä,, joka oli saaren viimeinen selkeä lehmus metsä alue. Saarien kauneus ja kiinostus siellä liikkumiseen painottuu juuri saarten kauneuteen myös luonnon osalta. Niitä on suojeltava ja säilytettävä luonnon tilassa.

Juho-Otto Maarala (HARJAVALTA, 22.11.2023)

#22

Kaupunkialueen monimuotoisuuden vähentäminen on rikos. Jos kaupunki haluaa olla kulttuurikaupunki, niin siihen kuuluu myös sivistynyt ajattelutapa, jossa taloudellinen ajattelu on tasapainossa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja lisäämisen kanssa. Sivustynyt ajattelu ottaa huomioon luonnonmetsän tai luontomaiseman henkisen ja mielenterveydellisen arvon kaupunkilaisille. Vaakunapuiston rannalle on tärkeä jättää rantametsää, jota katsellessa mieli lepää. Rantametsä ja metsät/puistot ovat tärkeitä myös linnuille ja muulle eliöstölle. Niilläkin on oikeus elää.

Saara Haho (Oulu , 22.11.2023)

#23

Arvokasta kaupunkiluontoa tulisi suojella eikä hävittää!

Pekka Lilja (Liminka, 22.11.2023)

#24

Johdonmukainen luonnon tuhoaminen jatkuu Oulussa. Ottakaa asiasta vastuussa olevat lopputili ja menkää töihin jonnekin, missä ette saa näin paljon pysyvää tuhoa aikaan.

Ilkka Kärkkäinen (Oulu, 22.11.2023)

#27

Kasvatetaan puita sen sijaan että niitä kaadetaan!

Päivi Pussila (Oulu, 22.11.2023)

#31

Entinen oululainen.

Seppo Hinkula (Leppävirta, 22.11.2023)

#36

Pikisaari ja Korkeasaari metsikköineen on tärkeä vierailupaikka myös meille, jotka asuvat lähiöissä! Pyöräilen sitä Pikisaaren/Korkeasaaren pyörätietä kesäisin, ja kyllä me sinne sovitaan! Ei tartte laajentaa baanaksi kaikkia teitä!

Heli Puustinen (Oulu, 22.11.2023)

#37

Kaupunkimetsä on erityisen tärkeä heille, joilla ei ole omaa kesämökkiä, autoa, eikä mahdollisuutta matkustaa kauemmas luonnon ääreen. Myös turistit kaipaavat kauniita luontonäkymiä, eivät näkymiä parkkipaikoille. Pikisaareen voisi esimerkiksi pilottina liikennöidä Kulttuuribussi (citybussi) jonka rahoitus tulisi Kulttuuripääkaupunkirahoituksesta. Kiitos kun kuuntelet!

Sari Wallius (Oulu, 22.11.2023)

#44

Kaupunki tulee kehittää tasapainoisesti, varjella luonto-, maisema-, virkistys- ja kulttuuriarvoja.

Raimo Törhönen (Oulu, 22.11.2023)

#47

Olen ollut Piki- ja Korkeasaaren kanssa tekemisissä niin Pikisaaren kehittämistyöryhmän suunnittelumateriaalien laatijana, kulttuurialan toimijana, tenniksen kilpapelaajana kuin ulkoilijanakin. Mistään näistä näkökulmista katsottuna en voi kannattaa suunnitellun kaltaista väylän ylimittakaavaistamista tai muuta luonnon- ja kulttuuriympäristön uhraamista. Saaren kehittämistä tulee tarkastella ensisijaisesti laadullisin, ei määrällisin, lasein ja kaupunkimetsän suojelu on yksi keskeisistä tavoista huolehtia siitä. Rakentuvan asuntomessualueen ei voida olettaa kasvattavan väylän liikennemääriä niin, että muutokset olisivat välttämättömiä.

Joonatan Hamari (Oulu, 22.11.2023)

#51

Säästäkää luontoa kaupunkilaisille kun.

Oivi Piekkola (Kempele, 22.11.2023)

#61

Kehityksen nimissä suunnitellun rakentamisen "vastustajien", eli kaupunkilaisten ei pitäisi joutua ympäristöä koskevissa keskustelussa olemaan sitä puolustavassa perusteluasemassa.

Perustelutaakka on kaavoituksen ja rakennuttajan tarpeen puolella missä pitää ottaa huomioon, että vaihtoehtona on yksinkertaisesti jättää tekemättä jos alueen kehittämismalli ei yksinkertaisesti sovi ympäristöön, esimerkiksi rakennusmääräysten vuoksi.

Joni Kesti (Oulu, 22.11.2023)

#64

Luonnon ja ihmisen puolesta

Anneli Kiiskinen (Oulu, 22.11.2023)

#87

Luonto!

Mirre Calamnius (OULU, 22.11.2023)

#88

Vaikka Oulu on tuleva kulttuuripääkaupunki, niin älkäämme unohtako luontoa ja eläimiä ja niiden vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Oulun tulisi rakentaa loppuun keskustan keskeneräinen hotelli, sekä muutenkin panosta kaupungin keskustan parantamiseen, ei tuhota upeaa luontoa ympäriltämme.

Pirjo Eskola (Oulu, 22.11.2023)

#89

Kaupungilaiset tarvitsevat monimuotoista lähiluontoa. Olisi hienoa, jos Oulussa perehdyttäisiin kaupunkisuunnittelussa laajaan näyttöön luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Tutkimukset osoittavat että kaupungeissa on syytä säilyttää ja lisätä luontoympäristöjä sillä ne tukevat ihmisten terveyttä.

Toivottavasti Hartaanselän alueella ja Pikisaaressa ei enää pienennetä luontoalueita ja monimuotoisuutta vaalitaan.

Elina Kaisanlahti (Oulu, 22.11.2023)

#98

Luontokato on todellista, kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä. Suojelkaa Suomen ainutlaatuista luontoa. Eletään yhteydessä luonnon kanssa, ei irti siitä.

Tiina Korva (Oulu, 22.11.2023)

#102

Säästäkää luonnonmukaisuus ja sen monimuotoisuus Pikisaaressa.

Tarja Sova (Oulu, 22.11.2023)

#106

Pikisaaren metsä osittain alkuperäisessä luonnontilassa, jossa viihtyy monenlaisia eläimiä ja toimii myös tavallisten kaupunkilaisten virkistyskohteena. terv. Antti Holma, taidegraafikko

Antti Holma (Oulu, 22.11.2023)

#111

Oulun ympäristöohjelman yksi neljästä painopistealueesta on luonto voimavarana. Sen mukaan mm. "luonto on kaikkien saavutettavissa, asukkailla on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monimuotoinen luonto ja vesistöt ovat hyvässä ekologisessa tilassa."

Nämä saavuttaakseen kaupunki on ympäristöohjelmassaan asettanut tavoitteeksi huomioida maankäytössä virkistysarvot ja ekologiset verkostot ja suunnittelemaan kaupunkiympäristön ilmastokestäväksi. Lisäksi ympäristöohjelmassa mainitaan, että elinympäristön laatua parannetaan ja ylläpidetään ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ympäristöohjelman mukaan "luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai parantaminen, riittävät viheralueet ja hyvä vesistön tila huomioidaan kaikessa maankäytön suunnittelussa."
Nämä Oulun kaupungin omat tavoitteet on pidettävä mielessä ja otettava erityisellä vakavalla huomioon rakennettaessa Pikisaaren ja Korkeasaaren kaltaisessa, harvinaisessa ympäristössä.

Marika Lamberg (Oulu, 22.11.2023)

#114

Yksinkertaisesti hienoa vanhaa lehtomaista linturikasta metsää molemmissa.

Vesa Heikkilä (Oulainen, 22.11.2023)

#141

Ei tehdä näille niinkuin kuusisaarelle. Tuulisia ja puuttomia. :(

Sari Heikkinen (Oulu, 23.11.2023)

#154

Ihana Pikisaari/Korkeasaari luonnonmukaisena-ei kiitos Kuusisaaren kaltaiselle avaralle tilalle!

Sirpa Koski-Tervo (Oulu, 23.11.2023)

#157

Metsä ja varsinkin lähimetsä on tärkeä elementti kaupunkiympäristössä. Linnunlaulua ja vuodenaikojen vaihtelua seuraamalla mieli lepää ja keho virkistyy.

Kaisu Hiltunen (Oulu, 23.11.2023)

#167

Maltti on valttia. Luontoarvot kunniaan.

Mervi Heikka (Oulu, 23.11.2023)

#173

Alue on kaupungin keuhkot jonka ainutlaatuinen luonto on osa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Hanna Savolainen (Oulu, 23.11.2023)

#176

Kaikki kaupunkimetsät tulisi suojella Oulussa!

Leena Viitanen (Oulu, 23.11.2023)

#189

Pikisaaren ja Korkeasaaren lähiluonto on säilytettävä monimuotoisena ja tiheäpuustoisena. Nykyinen pyörätie on aivan riittävä.

Annamari Markkola (Joensuu, 24.11.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…