Lahnuksen koulua ei saa lakkauttaa!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#205

Kulttuurillisesti tärkeä lähikoulu. Alueelle ollaan rakentamassa suuria määriä uusia asuntoja ja kaikki oppilaat eivät millään tule mahtumaan kalajärven kouluun. Koulu on myös tärkeä paikka lähistöllä asuville pienille lapsille, joilla ei ole tarpeeksi tietoa, taitoa ja uskallusta taittaa pitkää matkaa uuteen kouluun julkisilla ajoneuvoilla. Taksikuljetusten järjestäminen ei ole myöskään kovin fiksua sillä sen lisäksi etteivät ne toimi käytännössä logistiikkaongelmien vuoksi, syntyy tästä lisää kuluja, mikä kumoaa Lahnuksen koulun lakkauttamisen hyödyn. Näin tärkeän ala-asteen lakkauttaminen ei sovi myöskään Espoo-tarinan arvoihin.

Thomas Karppinen (Espoo, 19.12.2023)

#214

Pienempi koulu on parempi

Pekka Koski (Espoo, 20.12.2023)

#222

Koulun jatkaminen on hyväksi lasten kasvun, turvallisuuden kuin oppimisen kannalta.

Kristian Jaakkola (Graz, 22.12.2023)

#225

Pienempiäkin kouluja tarvitaan. Miksi alakoululaiset ja yläasteelaiset on laitettava samaan kouluun? Eskari ja päiväkoti vielä siinä samalla tontilla!?! Hölmöä!
Entä jos Kalajärven uudessa koulussa on rakennusvirheitä, joiden takia oppilaat on lähetettävä kauas väistötiloihin?

Jouni Semenoja (Espoo, 22.12.2023)

#228

Lasten koulutus ei ole se asia, josta tulisi leikata!

Feodor Hurvits (Espoo, 25.12.2023)

#246

Espoossa vallalla oleva keskityskoulujärjestelmä pilaa koulu- ja oppimisrauhan.
Pienemmät yksiköt kouluttavat tasapainoisempia lapsia vähemmällä koulukiusaamisella ja enemmällä opettajan huomiolla.

SALMI Jatta (Espoo, 26.12.2023)

#253

Pienet koulut ovat elintärkeitä niin Espoolle kuin lapsille. Pienet koulut mahdollistavat turvallisen kasvuympäristön lapsille.

Kimmo Kanerva (Espoo, 27.12.2023)

#263

Lahnuksen koulu on kylän sydän. Pieni, mutta riittävän kokoinen siihen, että kokoaa kylän perheet yhteen. Opetus, miljöö ja tilat ovat oikein hyviä juuri tällaisina. Lapset viihtyvät ja kun kaikki ovat tuttuja keskenään opitaan olemaan kaikkien kavereita.

Kalajärven koulun alue on vielä pitkään rakennustyömaata. Miten koulu voi tarjota turvallista, terveellistä ja lapsilähtöistä opetusympäristöä? Lahnuksen koulussa on opittu nauttimaan välitunneistakin luonnossa leikkien. En näe tämän olevan mahdollista Kalajärven koulun piha-alueilla.

Hanna Siven (Espoo, 27.12.2023)

#277

Lahnuksen koulua ei missään nimessä pidä lakkauttaa edellämainituista syistä.

Niklas Pippingsköld (Espoo, 29.12.2023)

#282

Älkää viekö pientä ja turvallista koulua pois meidän pieniltä.

Elena Elasvuo (ESPOO, 29.12.2023)

#286

Pienien koulujen lakkauttaminen ei ole Espoon ilmoittamien asukas- ja asiakaslähtöisten periaatteiden mukaista.

Janna Pohjonen (Espoo , 29.12.2023)

#320

Kyläkoulua itsekin käyneenä ja kaupunkiympäristöön yläkouluun siirtyneenä voin sanoa, että kyllä se on ollut iso etu, että koulu on ollut lähellä ja että oppilaat ja opettajat ovat tunteneet toisensa, jolloin opetus on ollut parasta mahdollista.

Julkista liikennettä Pohjois-Espoossa ei näillä asukasmäärillä pystytä toteuttamaan tarpeeksi järkevästi ja tähän ei todellakaan auta se, että vähennetään houkuttelevuustekijöitä muuttaa tänne, kun kouluja yksi kerrallaan lakkautetaan. Kuka uskaltaa ostaa perheelleen omakotitalon täältä päin, jos Espoon Kaupunki vuosittain uhkailee kouluja lakkauttamisella?

Luulisi Pohjois-Espoon kyläolemuksen olevan uniikki tapaus pääkaupunkiseudulla, että sen säilyttämisellä olisi jonkin sortin merkitystä siellä isoissa pöydissä, vai halutaanko kaikki espoolaiset metron varrelle 20-kerroksisiin kerrostaloihin asumaan?

Arvi Lahti (Espoo, 31.12.2023)

#321

-92 ja -95 syntyneet lapseni ovat käyneet Lahnuksen koulun. Olen syntynyt-63 ja käynyt itse myös Lahnuksen koulun. Tunsimme hyvin koulun opettajat silloin, kun lapset kävivät koulua, molempien lasten luokilla teimme tiiviisti yhteistyötä vanhempien ja luokanvalvojan kanssa. Koulu oli turvallisen tuntuinen, sopivan kokoinen, talkoohenki oli silloin hyvä, sisällä ja pihalla. Lapset tarvitsevat ehdottomasti pieniä kouluja, tuttuja opettajia, oman luokan. Kiitos.

Tuula Laakkonen (Nurmijärvi , 31.12.2023)

#329

Jätetään edes yksi pienempi koulu jossa erilaisetkin lapset saavat tarvitsemansa yksilöllisen avun.

Raija Sirenius (Espoo, 31.12.2023)

#339

Lapsissa tulevaisuus. Toimikaamme heidän parhaakseen!

Raili Heinonen (Helsinki, 02.01.2024)

#346

Ei säästöjä väärässä paikassa, kokonaisvaikutuksia arvioimatta, kiitos!

Ari Luukinen (Espoo, 02.01.2024)

#360

Siitä lähtien kun 35 vuotta sitten muutimme Espoon Lahnukseen, Ketunkorpeen, palveluja on vähennetty jatkuvasti: ensiksi seurakuntalo, joka mahdollisti lasten päiväkerhon ym. toimintaa, siirrettiin muualle Espooseen, kauppa- ja kirjastoautot on lakkautettu, linja 339 Klaukkalasta Helsinkiin on lakkautettu, täällä Ketunkorvessa tontit ovat rakennuskiellossa loputtomiin kestävän PoKe-suunnitelman takia jne. jne.
Lahnuksen koulu, jossa myös kaikki lapsemme aloittivat koulutiensä, on tärkeä paikkakuntalaisia yhdistävä tekijä (Kalajärvi on jo meistä katsoen kaukana), sitä ei saa lakkauttaa! Pienessä koulussa lapset oppivat tuntemaan toisensa, samoin vanhemmat ja esim. Lahnuksen koulun joulu- ja kevätjuhlat ovat olleet ikimuistoisia koko kyläyhteisön juhlia! Mitä kauemmas kotoa koulu siirtyy, sitä vähemmän se tarjoaa yhteisöllisyyttä!

Irma Perttula (Espoo, 03.01.2024)

#391

Pienessä koulussa lapset ja aikuiset voivat hyvin. Pienessä koulussa pienen oppilaan on turvallista olla ja oppia.

Elina Fyhr (Vantaa, 05.01.2024)

#400

Lähikoulu ja pienemmät opetusryhmät ovat kauas kantava voimavara elämään. Kylien elinvoiman ja vetovoiman kannalta lähikoulu on elinehto. Tasa-arvoinen mahdollisuus maltilliseen koulumatkaan ja koulupäivän kestoon turvattava jokaiselle peruskoululaiselle. Suurissa yksiköissä oppimistulokset heikentyvät ja epäkohdat kumuloituvat.

Mari Hedén (Oulu, 05.01.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…