Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Joensuun toimipiste säilytettävä

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#405

Mikään muu taho ei aja voimallisesti itäistä kulttuuriperintöä kuin oman alueen toimijat.
Kunnia heille, ja SKS:n toimipiste pysyköön
Joensuussa.

RRitva Uotinen (Imatra, 31.01.2024)

#414

Suomalaisen kulttuurintutkimuksen ja Itä-Suomen näkökulmasta pyrkimys lakkauttaa erinomainen arkistotoiminta Joensuussa, Itä-Suomen yliopiston kupeessa, on lyhytnäköistä ja kulttuuria kurjistavaa. Ennemminkin lisää resursseja pääkaupungin ulkopuolelle, syrjäseutuja ei ole järkevää unohtaa.

Virve Kallio (Joensuu, 31.01.2024)

#454

Total support for Karelians to maintain their own culture and preserve it for the next generations, as someone with Native american background i hope this stupid decision will be halted, otherwise will be a big loss not only for Karelians but to all Finno-ugric people's as well. Keep fighting forever.

Kvk . (São Paulo , 01.02.2024)

#478

Arkistojen olemassaolo ja ylläpito on erittäin tärkeää yliopistolle. Niiden lakkauttaminen ei tue vapaata tiedettä.

Eino Laurinkoski (Laurinkoski, 01.02.2024)

#492

Joensuun perinnearkiston säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä perinteentutkimuksen oppiaineelle, että kansainvälisten ja kansallisten tutkimushankkeiden synnyttämisen ja suunnittelemisen kannalta. Se on myös tutkimuksen aineistonhallinnan oppimisen ja työskentelyn takia ensisijaisen tärkeä. Myös Itä-Suomessa tehtävän tutkimuksen ja taiteen tekemisen kannalta on tärkeää, että arkisto sijaitsee juuri Joensuussa.

Elina Niiranen (Akaa, 01.02.2024)

#498

Sivistys erottaa meidät elukoista! sivistysyliopiston hävittäminen yliopistouudistuksen kautta oli pahinta mitä saattoi tapahtua - heikennyksiä ei tarvita yhtään lisää..

Harri Lappalainen (Joensuu, 01.02.2024)

#505

Onko -Piru vie -pakko?

Jyrki Jyrkämä (Tampere, 01.02.2024)

#558

Pj, Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry

Ilona Hankonen (Eurajoki, 03.02.2024)

#562

SKS:n jäsenenä vetoan maantieteellisenkin laaja-alaisuuden puolesta! Seura kerää aineistonsa ympäri maata, on kohtuullista, ettei ihan kaikkea keskitetä Helsinkiin.

Riitta Mäkinen (Lempäälä, 03.02.2024)

#563

Toivon myös Pohjois-Karjalaan vahvasti sitoutuneen ja investoivan yritykseni, Karelian Paju OYn puolesta, että tällaisen nimenomaan itä-suomalaisten voimavarojen taustalta löytyvän kulttuuriperintöä ylläpitävän ja vaalivan ratkaisun, ei lyhtnäköisesti hetkellisen talous- tai poliittisen tilanteen vuoksi, annettaisi näivettyä.

Niko Salovaara (Joensuu, 03.02.2024)

#576

Onko nyt varmasti ihan pakko, eikö se riitä että hallituksella on kokoajan pakko säästää ja leikata.

Markku Maasilta (Joensuu, 04.02.2024)

#586

Pohjois-Karjala on kärsinyt eniten maailmassa Venäjän pakotteista.
Lisää työtä Itä-Suomeen. Kyläpäällikkö Markus Hirvonen ansaitsee kaiken tuen. Kiitos erinomaisesta työstäsi!

Jorma Lehikoinen (Kuusamo, 05.02.2024)

#587

Toimipistettä tarvitsee mm. vireä Itä-Suomen yliopisto ja sen tutkijat ja opiskelijat.

Riku Räihä (Helsinki, 05.02.2024)

#589

Toimin neljä vuosikymmentä (perustamisesta lähtien) tiiviissä yhteistyössä JPA:n kanssa, ollessani Helsingin pään KRA:n (sittemmin Arkisto) kollegana. Välimatka ei ollut silloinkaan este aineistojen ja tiedon liikkumiselle. JPA:n pitkäaikainen henkilökunta on aina täysin sitoutuneesti panostanut niin ammatillisesti, kuin myös sydämellään, arkiston toiminnan kehittämiseen, aineistojen hallintaan ja käytettävyyteen sekä hyvään asiakaspalveluun, ns. etäsijainnistaan huolimatta. Arvot ja asenteet ovat olleet aina kohdallaan. Asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä, kun ei aina tarvitse tulla monin tavoin ruuhkaiseen Helsinkiin, aineistoja saadakseen.
Vetoankin, että Joensuun perinnearkiston/ yksikön mahdollisesta lakkautushankkeesta luovutaan ja keskitytään panostamaan sen toiminnan kehittämiseen.

Anja Sykkö (Järvenpää, 05.02.2024)