EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten oikeutta ostaa Suomesta maata tai kiinteistöjä tulisi rajo

KANSALAISADRESSI

EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten oikeutta ostaa Suomesta maata tai kiinteistöjä tulisi rajoittaa. Esitykseni on, että EU:n ulkopuolelta tulevan henkilön tulee olla asunut Suomessa ennen osto-oikeuttaan vähintään viiden vuoden ajan.

Tarkoituksena on saattaa asia julkiseen keskusteluun ja viedä viesti kansalaistemme asioista päättäville. Adressini suo mahdollisuuden ilmaista, että asialle tulisi tehdä ja voida jotakin. Olen sitoutunut viemään asiaa ja nimilistaa eteenpäin päättäjillemme viestiksi ja toivomukseksi, että asiaan tulisi tarttua ja etsiä ratkaisuja. Ehkä aloitteeni johtaa innovatiiviseen ratkaisun etsimiseen ja mikä tärkeintä, sen ratkaisun löytämiseen.

Meidät on kohdannut yllättävä ja vielä varsin tuore ongelma. Olemme asiaintilasta ihmeissämme. Varsinkin täällä itäisessä Suomessa elämme keskellä naapuriemme ostovimmaa. Silloin kun tuo ostovimma rikastuttaa elinkeinoelämäämme, voimme olla tilanteeseen tyytyväisiä, mutta ostovimman keskittyessä rantoihimme, maihimme ja kiinteistöihimme olemme ongelman ytimessä. Tämä esille ottamani asia ei ole ennestään tuntematon, vaan se on pikemminkin lähes jokaisen huulilla. Tosiasiana on kuitenkin todettava, että mitään sanomatta tai tekemättä mikään ei muutu. Jospa asia tämän myötä nousisi puskakeskustelujen yläpuolelle, ihan julkisesti ääneen puhuttavaksi aiheeksi, jospa kansanedustajamme alkaisivat tämän myötä tuoda esille ajatuksiaan asiasta.

Pienen rajakunnan kuntapäättäjänä olen erityisen huolissani jo kuntani tulevaisuuden näkymien vuoksi siitä, että rantamme ja kiinteistömme siirtyvät muuhun kuin suomalaisomistukseen. Esimerkiksi rikkailla naapurivaltiomme kansalaisilla on mahdollisuus maksaa hinta kuin hinta haluamastaan rannasta tai kiinteistöstä. Tämä on nostanut hintatasoa, joka vain jatkaa nousuaan. Seurauksena on pian tilanne, jossa jo osin ehkä olemme: tavallinen suomalainen työtätekevä ei enää pysty vastaamaan hintakilpaan. Kiinteistöään myyvä pyrkii maksimoimaan oman hyötynsä ja määrittelee hinnan jo valmiiksi mahdollisimman korkeaksi. Innostus tämän kaltaiseen toimintaan vain kasvaa, kun huomataan sen kannattavan ja tuottavan toivottua tulosta. Kuitenkin tämä on surullisen lyhytkatseista toimintaa.

Millaisessa tilanteessa olemme tämän johdosta viidenkymmenen vuoden kuluttua? Tällä hetkellä tilanne ei ole vielä täysin pois tolaltaan, ja siksi tällä hetkellä tulisi toimia. Historia muotoutuu joka hetki. Soisin sen kertovan tulevaisuudessa jotakin muuta kuin sen, että tämä oli aikaa, jolloin suomalaiset seurasivat voimattomina sivusta kuinka Suomen maan myynti ulkomaalaisomistukseen karkasi käsistä. Miten käy, jos suuri osa maastamme on ulkomaalaisomistuksessa? Tulevaisuuteen on katsottava sellaisenaan, ilman pelottelua.

Jokainen ulkomaalaisomistukseen siirtynyt ranta tai kiinteistö on kaupanteosta lähtien poissa meidän suomalaisten kansallisperinnöstä. Mahdolliset omistajanvaihdokset eivät tule enää koskettamaan meitä, vaan markkinointi näiden osalta siirtyy sinne, mistä omistajatkin tulevat. Samalla kyseenalaistuu meidän suomalaisten mahdollisuus saada tilanteesta elinkeinopoliittista hyötyä. Jo nyt meiltä ostetaan kokonaisia mökkikyliä, majoitus- ja ravintolatiloja jne. Ei tarvita liiemmin maalaisjärkeä mietittäessä, kenelle nämä yritykset tulevat tarjontansa kohdistamaan tai keitä ovat työntekijät, jotka näihin työllistyvät. Itse näkisin paljon mieluummin sellaisen tulevaisuuden, jossa me suomalaiset edelleen olemme omistajia ja palvelujen tarjoajia.

Ulkomaalaisten voimakas rantojen ja kiinteistöjen ostaminen ei ole vähäteltävä asia. Sillä voi olla pitemmällä aikavälillä hyvinkin merkittävä vaikutus jo pelkästään kuntapolitiikkaan, mutta sillä voi olla myös laajempia, jopa valtakunnallisia vaikutuksia. Vakituiseen asumiseen tarkoitettujen kiinteistöjen muuttuminen ulkomaalaisten loma-asunnoiksi, joissa vain käydään harvakseltaan, vaikuttaa eittämättömästi kunnan väestömäärään ja sen kautta verotuloihin. Sillä voi olla huomattava merkitys kunnan palveluiden järjestämiseen. Se voi lisätä kuntien köyhtymistä ja jopa autioitumista.
Asiaan tulee puuttua. Suomalaisten edun tulee olla etusijalla.
Voit lukea lisää aiheesta kotisivuiltani www.sunakymalainen.fi.Suna Kymäläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään