Terveet koulutilat Alangon alueelle

Kaikkien oppilaiden vanhemmat Liuhtarissa, Hautasen koulussa, Ritamäellä ja Lukiossa. Nyt on kannanoton paikka! Jos Alangon koulukeskusta ei rakenneta, emme saa lapsillemme kunnollisia koulutiloja KOSKAAN! Perusasiat kuntoon NYT! Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia ja meidän on saatava äänemme kuulumaan!

Tämä adressi toimitetaan Lapuan kaupunginvaltuuston kokoukseen 27.4.