Tuloutetun pääomavastikkeen vähennyskelpoisuus tulee säilyttää ennallaan

Valtiovarainministeriössä tehdyssä selvityksessä ehdotetaan lakimuutosta, jonka perusteella rakentamiseen tai peruskorjaukseen otettujen taloyhtiölainojen lyhennyksiä ei voisi enää jatkossa vähentää vuokratuloista. Toteutuessaan ehdotus aiheuttaisi sekä omistus- että vuokra-asuntomarkkinoille ikävän ketjureaktion jossa ensisijaisena kärsijöinä olisivat rakennusalan työllisyys sekä piensijoittajat ja toissijaisina kärsijöinä vuokralaiset.

Asunto on sijoituksena hyvin erilainen kuin moni muu omaisuuslaji. Asuntosijoitukset tehdään tyypillisesti hyvin pitkäksi aikaa, usein jopa siten että omistajan elinaikana asuntoa ei myydä pois vaan se jää jälkipolville perintönä. Lainarahan käyttö liittyy myös oleellisesti asuntosijoittamiseen - raha on pääraaka-aine niin rakentamisessa, asunnon ostamisessa kuin asuntokannan kunnossapitämisessä. 

Asuinrakennuksilla ja niissä olevilla asunnoilla on oma, melko tarkasti ennalta määritettävissä oleva elinkaarensa - tietyn aikajakson sisällä rakennukseen tulee uusia tietyt rakenteet ja järjestelmät.

Näiden peruskorjausten hinta on pitkällä aikavälillä merkittävä. Mikäli asunto-osakeyhtiön peruskorjausta varten ottaman lainan pääomavastike ei olisi vuokranantajalle vähennyskelpoinen kuluerä, tarkoittaisi se käytännössä sitä että merkittävä tulonhankkimismeno voitaisiin vähentää vasta asuntoa myydessä. Tämä asettaisi asunto-osakkeen sijoituskohteena täysin eriarvoiseen asemaan suoran kiinteistöomistuksen kanssa (kiinteistön omistaja voisi edelleen vähentää suoraan peruskorjauskulut sekä tehdä tasapoistot omistamastaan kiinteistöstä).

Myöskin uusi rakennus kuluu; mikäli tänään valmistunutta asuinrakennusta tarkastellaan 25 vuoden kuluttua, on se jo kulkenut elinkaartaan hyvän matkaa. Siksi on varsin perusteltua että myös rakentamisaikaisen yhtiölainan pääomavastikkeet ovat vähennyskelpoisia - talo ei enää tuon lainan päättymisen jälkeen ole uusi.

Kasvukeskusten huutavaa vuokra-asuntopulaa on kuluneen kymmenen vuoden aikana helpotettu piensijoittajien toimesta ja piensijoittajien rahalla. Vuokralaisten asema on parantunut merkittävästi samalla kun markkinoille on tullut oikeudenmukaisen verokohtelun mahdollistamia uusia, nykyaikaisesti varusteltuja vuokra-asuntoja. Mikäli verokohtelu muuttuisi oletettuun suuntaan, tulisi uusien ja uudehkojen vuokra-asuntojen tarjonta markkinoilla pienenemään huomattavasti ja myöskään vanhojen kunnossapitoa ja peruskorjauksia ei tehtäisi entiseen malliin. Hyvin todennäköinen skenaario olisi että vuokrat nousisivat samalla kun tarjolla olevien vuokra-asuntojen taso laskee.

Rakennusala on merkittävä työllistäjä ja epäsuora työllistämisvaikutus on valtava. On varsin tavanomaista että uusi rakennushanke saadaan liikkeelle juurikin piensijoittajien tekemien asuntovarausten ja -kauppojen ansiosta. Ilman piensijoittajien vetoapua olisi uudisrakentamisen määrä jotakin aivan muuta kuin tällä hetkellä. Valtiovarainministeriön ja hallituksen tulee ottaa huomioon työllisyysvaikutukset.


Tommi Luosmala, kiinteistönvälitysalan yrittäjä, vuokranantaja    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tommi Luosmala, kiinteistönvälitysalan yrittäjä, vuokranantaja voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…