Vaadimme Suomen Pystykorvajärjestön ylimääräistä kokousta

Kokouksen tarkoitus: Mikkelissä 16.3.2024 pidetyssä SPJ:n vuosikokouksessa on rikottu Suomen Pystykorvajärjestön sääntöjä sekä yhdistyslakia ja poistettu esityslistalta jäsenten vuosikokoukselle tekemä esitys. Ylimääräisessä kokouksessa tulee käsitellä kokouksen puheenjohtajan esityslistasta hylkäämä esitys (vuosikokouksen esityslistan kohta 23). 

 Taustaa: Suomen Pystykorvajärjestö (SPJ) hallinnoi suomenpystykorvien SM-kilpailua, Haukku-ottelua. Yksi kilpailuun vaikuttava on valtakunnallisen Haukku-ottelun valintakokeiden järjestämisohje (myöhemmin pelkkä järjestämisohje).
SPJ:n hallituksen alainen pystykorvajaosto aloitti järjestämisohjeen muutoksen valmistelun viime vuonna. Valmis versio oli SPJ:n hallituksen käsittelyssä 26.1.2024. Useat SPJ:n jäsenet kokivat jaoston ja hallituksen valmistelun olleen puutteellista sekä huolimatonta joten käytimme SPJ:n säännöissä olevaa mahdollisuutta tehdä esitys vuosikokoukselle SPJ:n säännöt https://spj.fi/jarjesto/jarjesto/jarjeston-saannot/ 12 § ja kokousasioiden kohta 23

SPJ:n hallitus käsitteli järjestämisohjeen muutosta uudelleen 17.2.2024 kokouksessaan, hyväksyi sen ja päätti tuoda päätöksen vuosikokoukselle tiedoksi ilmoitusasiana

Vuosikokouksessa valmistauduimme esittelemään laatimamme esityksen. Kokouksen kohdassa 9. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi ja päätös kokouksen menettelytavoiksi tulikin erikoinen käänne. Yhden kokousedustajan esityksestä kokouksen puheenjohtaja päätti ettei esityksiä käsitellä koska ne ovat yhdistyslain ja järjestön sääntöjen vastaiset.
Kokouksen puheenjohtaja rikkoi tässä törkeästi yhdistyslakia, SPJ:n sääntöjä sekä esityksen tehneiden jäsenten jäsenoikeuksia. Päätökset kokouksessa tekevät jäsenet eikä puheenjohtaja. Kokouksen olisi pitänyt päättää käsitelläänkö esitys vai ei.

Yhdistyslain mukaan kokouksen puheenjohtajan päätös oli mitätön. Mikäli veisimme asiaa eteenpäin moitekanteen kautta lopputulema voisi olla että koko vuosikokous todettaisiin mitättömäksi tämän puheenjohtajan tekemän virheen takia. Silloin kaikki kokouksen päätökset olisivat mitättömiä eli tilanne olisi se ettei v. 2024 SPJ:n vuosikokousta ole vielä pidetty. Esimerkiksi kokouksen tekemät päätökset pohjanpystykorvieen ja karjalankarhukoirien jalostuksentavoiteohjelmista "nollattaisi". Tähän emme kuitenkaan haluaisi mennä jos vain saamme asiamme käsitellyksi SPJ:n ylimääräisessä kokouksessa

                                    

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Arto Sikiö näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä tätä tietoa julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…