Vastusta murskaamon tuloa Vesankaan!

Jyväskylässä Vesankajärventien viereen Uussipilän alueelle suunnitellulla 1100 000 tn kalliokiven murskaamolla olisi merkittäviä haittoja Vesangan luonnolle ja ihmisille. Kyse ei ole pelkästä kallionlouhimisesta ja murskaamisesta, vaan myös valmiin murskeen kuljettamisesta pölyävällä tiellä, sillä pelkästään siinä kuluisi vuosittain noin 3000 edestakaiseen ajoon meidän kylätiellä vähintään 10 000 litraa polttoainetta ja vuosittainen murkaamoliikenteen aiheuttamien pakokaasujen määrä (4 250 000 g / 10 km) olisi valtava!

Oletko koskaan havahtunut siihen, miten kova melu tulee tyhjänäkin ajavasta rekasta ja kuinka kauas kolina kuuluu? Miten viitasammakot meluun ja tärinään reagoivat, kun niitä on havaittu molemmilla puolilla Uussipilän aluetta Kolujärvellä (n. 400 m) ja Koveroisen rannalla (n. 1 km päässä)? Häiritäänkö uhanalaisen ja EU:n luontodirektiivillä vahvasti suojellun lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja? Murskaamoalueelle menevä metsätie ylittää myös Suolijoen, jonka välitön lähiympäristö on metsälain tarkoittama monimuotoisuuden kannalta erityinen suojelukohde. Kuka muu luontoa ja viitasammakoita puolustaa kuin me? Erityisesti päättäjät ovat siitä nyt vastuussa!

14FC8AAF-BF4C-4135-9712-01E50A48E655.pngKävimme 3 vuotta kestäneen ensimmäisen taistelun muistutuksen, valituskierroksen ja vastineiden kautta niin, että Vaasan hallinto-oikeus palautti asian kuulemisvirheiden vuoksi takaisin kaupungin rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Leustun Kaivu on jättänyt uuden lupahakemuksen ja käynnistänyt prosessin uudelleen. Nyt on kaupungin viranomaisten virheiden johdosta palattu lähtöruutuun. Koska hallinto-oikeuden päätöksen mukaan lähes viisinumeroisia asianajokulujamme ei korvata, joutuvat vesankalaiset virkamiesten virheiden maksajiksi. Taas on kuitenkin oikea hetki vastustaa hanketta - Aivan kuten kyläläiset tekivät Putkilahden tuulivoimalan tapauksessa.

Allekirjoita adressi!

Miksi sinä olet halunnut tai haluaisit muuttaa maalle - tuskin kivipölyn, melun tai pakokaasujen vuoksi? Saatat myös työskentellä täällä tai olet alueella asuvan sukulainen tai ystävä, joka vierailet kylällä satunnaisemmin, ja hanke harmittaa sinua! 

Voit myös kommentoida Jyväskylän päättäjille perheesi tarinan lyhyesti. Mitä teidän perhe esim. tekee vapaa-ajalla, johon murskaustoiminta vaikuttaisi haitallisesti?

Alla muutamia Vesangan Kyläkyselystä nousseita ajatuksia maaseudulla asumisen hyvistä puolista:

  • luonnonrauha ja viihtyisyys
  • ihmisten ja eläinten hyvinvointi sekä terveys
  • hyvät tontit, jopa keskimääräistä suurempia
  • ympäristön monimuotoisuus ja luonnossa liikkuminen
  • kalastus, marjastus, sienestys, pienviljely ja muut elinkeinot mahdollisia
  • useiden järvien muodostama vesistö ja kunnostettu koskireitti Muuratjärveen asti
  • turvallisuus (henkinen ja fyysinen)
  • päiväkotikoulu ja lähikirjasto, joihin voi kulkea myös luontoa säästäen
  • liikenneyhteydet kaupunkiin

Murskaamon aiheuttamien ympäristö- ja meluhaittojen lisäksi se toisi siis ympärivuotisen raskaan liikenteen (ma-pe klo 6-22 jopa 20 vuoden ajaksi) ja vaarantaisi liikenneturvallisuuden - ei vain paperilla, kuten Jyväskylän kaupunki on nyt alakoululaisten osalta on määritellyt, vaan vaara olisi todellinen kaikenikäisille tienkäyttäjille myös henkilöautoissa ja koulutaksissa kulkijoille! Lisäksi ajoneuvot vaurioituisivat nykyistä enemmän tietä ajettaessa, jos raskas liikenne jyräisi tien pinnan niin huonoon kuntoon, että henkilöautojen renkaat, vanteet, iskunvaimentimet, nivelet, tukivarret jne. olisi lujilla. Tien vierestä löytyvät lukuisat pölykapselit kertovat tästä jo nyt.

Tie on myös ojien paranteluista huolimatta kapea ja ELY-keskus ei ole luvannut yksittäisen yrittäjän vuoksi sen parantamiseen lisärahoja. Mahtuisitko kuvan tilanteessa ohi, jos vastaan tulisi 70 tonnia painava täysperävaunurekka 60 km/h? Mihin väistäisit kävellen, pyörällä tai autolla? Miten ehtisit reagoida, jos olisikin pimeä?

Voit myös auttaa kyläläisiä asianajotoimiston kuluissa lahjoittamalla haluamasi summan Vesangan Kyläyhdistyksen tilille: FI39 8000 2002 627 627. Kirjoita viestiin "sammakko", niin summa löytää hyvin perille. Kiitos tuestasi!

IMG_3501.jpg


Vesangan Kyläyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Vesangan Kyläyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…