Veikkolan kirjastoa ei saa lakkauttaa

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Veikkolan kirjastoa ei saa lakkauttaa.

Kirjasto on lakisääteistä peruspalvelua, joka edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Veikkolan kirjasto on avoin kohtaamispaikka – kyläläisten olohuone. Sinne voi kuka tahansa poiketa koulun tai työn jälkeen nettiin, tulostamaan tai lukemaan hetken rauhassa. Terveys- ja koulupalvelujen lisäksi kirjastopalvelu on lähes ainoa kunnan tarjoama palvelu kylällä. Kyläläiset ovat hyvin tyytyväisiä tähän lähipalveluun. Kunnan pitää kuunnella asukkaita!

Veikkolan tänä vuonna 30 vuotta täyttävän kirjaston lakkauttaminen sotii kirjastolain periaatteita vastaan. Kirkkonummen pääkirjasto on 25 kilometrin päässä Veikkolasta, Vihdin Nummelan ja Espoon keskuksen kirjastotkin ovat likempänä ja parempien liikenneyhteyksien päässä. Kirjasto on lähipalvelu, se ei palvele tarkoitetulla tavalla tunnin matkan päässä. Onko tämä sitä kolmen keskuksen tasavertaista kehittämistä?

Syyt ja ratkaisut kunnan taloudellisiin ongelmiin ovat muualla kuin Veikkolan kylän kirjastossa. Veikkolan kirjaston kustannukset ovat kirjastotoimen johtajan mukaan vähän yli 200 000 euroa. Sama säästö pystytään hakemaan muualta, jopa kirjastotoimesta, esimerkiksi toimintatapojen muutoksilla, kirjastojen aukioloaikojen lyhentämisellä ja omatoimisuuteen siirtymisellä.

Miksi juuri Veikkolan kirjastoa esitetään lakkautettavaksi – kirjasto, josta on pisin matka kunnan keskustan kirjastopalveluihin ja korkea käyttöaste? Lisäksi talo tarjoaa suositun kerhotilan kylän niukkaan harrastetilatarjontaan?

Alla olevat luvut ovat kirjaston viime vuoden toimintakertomuksesta.

Kävijämäärät            2019               2018
Pääkirjasto             147 450          151 066
Kirjastoauto             25 994           29 661
Masala                      41 971            49 799
Veikkola                    53 058           53 381
Mesta                       37 957            37 323
Yhteensä                306 427          321 230

Lainaus                    2019               2018
Pääkirjasto             273 313          277 400
Kirjastoauto             65 173            66 192
Masala                     70 536            86 222
Veikkola                   83 942            96 788

Kouluissa ei ole omia kirjastoja, vaan kirjasto on tärkeä tuki kouluille. Kirjasto järjestää kouluille ja päiväkodeille kirjavinkkauksia, kirjaleikkejä, kirjastoesittelyjä sekä tiedonhaun opastuksia. (alla esitetyt tilastot viime vuodelta)

· 19 alakoululuokkaa (374 oppilasta) kävi kirjavinkkauksessa.
· 22 luokkaa (454 oppilasta) kävi tiedonhaun opetuksessa.
· 7 eskariryhmää (105 eskarilaista) kävi leikkimässä kirjaleikkiä eli tutustumassa    kirjastossa asiointiin ja kirjojen käsittelyyn leikkimielisin keinoin.
· Vuoden aikana pidettiin 43 satutuntia, kävijämäärä 370.
· 114 asiakasta (pääasiassa lapsia) kävi saamassa opastusta 3D-tulostuksessa.
· Lisäksi lapsille oli konsertteja, teatteriesityksiä sekä syys- ja hiihtolomatoimintaa.

Alueella on viisi päiväkotia, joista kaikki tekevät säännöllisiä kirjastokäyntejä. Veikkolassa on kaksi koulua, joiden kaikki alaluokat, ehkä yhtä tai kahta poikkeusta lukuun ottamatta, käyttävät kirjastoa aktiivisesti. Lukuvuonna 2019–2020 Veikkolan ja Vuorenmäen kouluissa oli yhteensä 37 alaluokkaa, joista kaikki tekevät kirjastoreissuja muutaman viikon välein, joten kirjastossa vierailee viikon aikana useita luokkia.

Miten koulujen rehtorit ja opettajat suhtautuvat kirjaston lopettamiseen? Kylällä on 1000 koululaista, jotka ovat ahkeria kirjastokävijöitä. Kirjaston lopettaminen vie nämä lapset epätasa-arvoiseen asemaan muiden koululaisten kanssa – kaikilla ei ole mahdollisuutta matkustella etäälle.

  • Aikuisille oli esimerkiksi novelli- ja runoiltoja,
  • Kari Lumikeron vierailu ja lauluiltapäiviä.
  • Oikeusneuvontaa oli vuoden aikana kuusi kertaa. 62 asiakasta kävi saamassa apua digitohtorilta esimerkiksi älypuhelimien käytössä, ja lisäksi kirjaston työntekijä kävi syksyllä kaksi kertaa seniorikahvilassa antamassa apua. Kirjasto auttaa asiakkaita esimerkiksi sähköpostitilin luomisessa.

Eniten kävijöitä keräsivät kevättapahtuma (n. 600 osallistujaa) ja syystapahtuma (548 osallistujaa). Kirjaston näyttelytilassa pidettiin vuoden aikana 12 näyttelyä. Rotkosalia käyttivät mm. Muistiluotsin muistikahvila, Kirjaston ystävien lapsi- ja nuorisoteatteri, Veikkolan avoin taidekerho, kansalaisopiston kädentaidon kahvila, perhepäivähoidon kerho sekä lukuisat eri yhdistykset.

Aina tarvitaan kirjoja, mutta digitaalinen aineisto on tätä päivää. Asukkailla pitää olla mahdollisuus digiaineiston käyttämiseen ja jatkuvasti kehittyvien laitteistojen hyödyntämiseen lähikirjastossa. Laitehankintoihin kaikilla perheillä ei ole mahdollisuuksia.

Nykytekniikat mahdollistavat kirjastojen aukioloaikojen rajaamisen normaalin työajan pituiseksi. Loppuajan kirjasto voisi toimia omatoimikirjastona. Jos esimerkiksi pääkirjaston ja muiden kunnan kiinteistöissä toimivien kirjastojen miehitetty aukioloaika olisi enimmillään normaalin työpäivän pituinen, saataisiin todennäköisesti vähintään Veikkolan kirjastokulujen suuruinen säästö. Miksi juuri Veikkolan kirjasto pitäisi lopettaa – onko se vain virkamiesten toive – se ei ole ainakaan asukkaiden toivelistalla?

Jos kirjastotoimi ei tarvitse nykyisen kokoista tilaa, voisi ainakin etsiä kumppaneita ylijäävän tilan käyttäjiksi tai kehittää uusia yhteiskäyttömenettelyjä kunnan sisällä tai ulkopuolisten pienyrittäjien kanssa.  Yhden, kahden henkilön yritykset ja etätyöntekijät tarvitsevat toimipisteitä. Kylällä pienet ja huonotkin tilat ovat kelvanneet pienyrittäjille.

Kunta on luopumassa vuokratiloista – miksi se ei kunnosta omaa, keskeistä kiinteistöä omiin tarpeisiinsa? Tontilla lienee kasvuvaraakin? Kunta ei saisi lyhytnäköisesti myydä kiinteistöä, sillä kirjaston paikka urheilupuiston kupeessa on tarpeen kylän kasvaessa uusien asuinalueiden valmistuttua.

TOIMIIKO KUNTA NÄIN?
Kirkkonummen Kuntatason keskeiset strategiset tavoitteet vuodelle 2020:
Parannamme palveluiden laatua, kustannustehokkuutta ja saatavuutta lisäämällä sähköisiä ja liikkuvia palveluja.
Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa aiempaa voimakkaammin kuulemalla kuntalaisia.

kirjastonrakastaja1.jpg


Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistys voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…