Myös virkarikoksista tuomittava rangaistuksiin.

_________________________________________________________________________

ADRESSI

Laillisuusvalvojille tehtyjen kanteluidan määrä kasvaa koko ajan. Vain harvoin laillisuusvalvojat nostavat syytettä vaikka toteaisivat ratkaisussaan, että viranomaisen toiminta on ollut selvästi laitonta. Viranhaltijat ja virkamiehet ovat siten erilaisessa asemassa kuin tavalliset kansalaiset joiden rikokset johtavat useimmin mm. sakkorangaistuksiin.

Viranhaltijoiden ja virkamiesten lainvastaisista menettelyistä tulee jatkossa alkaa nostaa myös syytteitä. Ei voi olla oikein että samastakin asiasta aina vaan toistamiseen saatetaan käsitys tietoon tai annetaan huomautus. Virkarikoksen tekijöillä ei käytännössä tällaisessa menettelyssä ole pelkoa sanktioista ja he voivat toimia "kuten huvittaa".

Vaadimme, että virkarikoksiin, ainakin silloin kun virassa on toimittu selvästi lain vastaisesti, puututaan vähintään sakkorangaistuksin.

* * *

LISÄYS 30.12.2007 Kello 20.20

Adressin linkki on toimitettu kansanedustajille 29.12.2007

* * *

Adressi on toimitettu 1.1.2010 tuon hetkisin allekirjoituksin. Uudet allekirjoitukset tervetulleita.

Kiitos!