VR:n monopolin lopettaminen

Tämä adressi on Vr: n monopolin lopettamisen puolesta, sillä VR monopoliyrityksenä on lopettamassa mm. Rovaniemi-Kemijärvi-liikenteen. Henkilöliikenne on lopetettu monelta rataosuudelta jotenka perustelut monopolin puolesta ovat murentuneet. Niiden mukaan kilpailevat rautatieyritykset harjoittaisivat liikennettä vain tärkeimmillä osuuksilla, vr:n joutuessa operoimaan koko rataverkolla. Vr on kuitenkin lopettanut ns. kannattamattoman liikenteen jotenka näin ollen perusteita ei ole.

Kilpailu parantaisi palvelua ja voisi parhaimmillaa tuoda junat takaisin jo lakkautetuille linjoille. Kilpailu parantaisi junaliikenteen kilpailuasemaa ja poistaisi tehottomat toimintamallit ja loisi perustan junaliikenteen kasvamiseen Suomessa Ruotsin esimerkin mukaisesti. Ruotsista poistettiin sikäläisen valtiorautateidedn monopoli henkilökuljetuksissa. Liikennemäärät kasvaneet yli 30%.

Tämä adressi tullaan luovuttamaan liikenne ja viestintäministeri Susanna Huoviselle loppukesästä

Kristian Hartonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Kristian Hartonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tuleeko korkeakoulutuksen olla maksutonta?