Vuorelan terveysasema on säilytettävä

Pohjois-Savon hyvinvointialue on esitellyt palvelujärjestelmän uudistamiseksi kolme vaihtoehtoa, joihin kaikkiin sisältyy Etelä-Siilinjärvellä sijaitsevan Vuorelan terveysaseman lakkauttaminen. Terveysasema palvelee jo tällä hetkellä paitsi alueen yli 6000 hengen väestöä, myös muualta sen palveluihin hakeutuvia ihmisiä. Näin terveysasema vähentää merkittävästi sekä Kuopion että Siilinjärven terveyspalveluihin kohdistuvaa painetta.

Palveluiden tarve terveysaseman vaikutusalueella kasvaa tulevina vuosina edelleen, sillä Etelä-Siilinjärven asuinrakentaminen on tällä hetkellä voimakasta ja väestö kasvaa tulevina vuosina vielä merkittävästi nykyisestä. 

Näillä perusteilla Vuorelan terveysaseman lakkauttaminen on lyhytnäköistä ja sen aiheuttamat haitat myös Etelä-Siilinjärveä laajemman alueen terveyspalveluiden kannalta ovat huomattavasti suuremmat kuin lakkauttamisesta mahdollisesti saatavien säästöjen tuottama hyöty.


Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry, Seppo Laitanen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Etelä-Siilinjärven asukasyhdistys ry, Seppo Laitanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…