Vuorotteluvapaalain jatkuminen ja sen edellytysten helpottaminen

Hallitus haluaa lopettaa vuorotteluvapaalain elokuuhun 2024 mennessä. Eläkeikien noustessa on päinvastoin suuri tarve päästä työelämän puolivälissä huilaamaan ja antaa nuorille vastavalmistuneille edes sijaisuuden ajan mahdollisuus työllistyä. Yhä nuoremmat uupuvat hektisemmäksi vuosi vuodelta muuttuvassa työelämässä ja polttavat itsensä loppuun ennenaikaisesti työkyvyttömyys/sairaseläkkeelle usein psyykkisten syiden vuoksi. Vuorotteluvapaa osaltaan auttaa jaksamista monessa ammatissa ja erityisesti enemmän psyykkisesti ja fyysisesti kuormittavissa kestämään työelämässä pitempään.


Ari-Samuli Mäkinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ari-Samuli Mäkinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…