Ympäristöalan koulutus säilytettävä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) on ilmoittanut lopettavansa ympäristöalan koulutukset vuodesta 2018 alkaen. Me allekirjoittaneet vetoamme TAKK:n rehtoriin ja hallitukseen, että päätös peruttaisiin ja koulutuksia jatkettaisiin. Vetoamme myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasoseen tämän mahdollistamiseksi.  

TAKK on ollut valtakunnallinen edelläkävijä ympäristöalan ammatti- (AT) ja erikoisammattitutkintojen (EAT) sekä yrityksille räätälöityjen koulutusten kehittäjänä ja on ainoa pirkanmaalainen oppilaitos, jonka EAT:n voi profiloida ympäristökasvatukseen. TAKK on myös esimerkillinen kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutunut organisaatio, minkä ovat suurelta osin mahdollistaneet ympäristöalan koulutukset ja niitä toteuttava asiantuntijatiimi. TAKKin koulutukset ja asiantuntijat ovat merkittävä voimavara koko Pirkanmaan alueen ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatusta edistäville järjestöille ja verkostoille.  

Me allekirjoittaneet pidämme tehtyä päätöstä lyhytnäköisenä ja niin valtakunnallisten kuin maakunnallisten strategioiden kannalta vahingollisena. Suomen hallitus on eduskunnan esityksestä juuri (19.12.2017) päättänyt vauhdittaa toimia Suomen Agenda 2030-toimintaohjelman toteuttamiseksi. Eduskunta edellyttää, että kaikessa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon sen seuraukset ohjelman toteutumiselle. Päätös on käsittämätön, kun samaan aikaan Suomessa yleisesti pyritään kestävän tuotannon, kulutuksen ja elämäntavan mallimaaksi (esimerkkinä SITRAn ja VATTin saamat kansainväliset huomionosoitukset).  

Pirkanmaan maakuntahallitus on puolestaan hiljan hyväksynyt Pirkanmaan ympäristöohjelman, jossa painotetaan yhteistoiminnallisia ympäristön hoidon ja käytön toimintamalleja, osallisuutta ympäristöstä tehtävään päätöksentekoon ja ratkaisuihin, elinikäisen ympäristökasvatuksen integroimista kaikkeen toimintaan – erityisesti alueen oppilaitoksissa -, ja alueen asukkaiden ja päättäjien ympäristötieto- ja asennekyvykkyyden lisäämistä.  

Päätös ympäristöalan koulutusten lopettamisesta vie pohjaa pois viime vuosina tiivistyneeltä ympäristöalaan ja kestävään kehitykseen kohdistuvalta yhteistyöltä Pirkanmaan korkeakoulujen, oppilaitosten, järjestöjen, kuntien ja yritysten kesken. Eri toimijoiden keskeisissä keskusteluissa ja suunnitelmissa on päinvastoin nostettu esiin yhteisten toteutusten ja koulutuksellisten jatkumoiden mahdollisuudet. TAKKin ympäristöalan koulutukset ovat myös kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. TAKK:n kokemus, asiantuntemus ja toiminnallinen joustavuus ovat esimerkillisiä laajempien koulutuksellisten innovaatioiden kehittämiseksi sekä ympäristö- ja kestävyysperustaisen osaamisen, hyvinvoinnin ja elinvoiman varmistamiseksi Pirkanmaalla. Toteutuessaan koulutusten lopettamispäätös vaikuttaisi lannistavasti alueen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen kehittämiseen pyrkiviin toimijoihin.

ALLEKIRJOITUKSET  

Pirkanmaan ympäristökasvatus ry, Niina Mykrä, niina.mykra(at)uta.fi
Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY, Tom Frisk, tom.frisk(at)ely-keskus.fi
Ekokumppanit Oy, Suvi Holm, suvi.holm(at)tampere.fi
Tampereen Luontokoulu Korento, Jenni Skaffari, jenni.skaffari(at)tampere.fi
Luonto Liiton Hämeen piiri ry, Ville Lahtinen, hlp(at)luontoliitto.fi
Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Veli- Matti Värri, veli-matti.varri(at)staff.uta.fi
Sustainable Development-tutkimusverkosto, Tampereen yliopisto&Tampereen teknillinen yliopisto&Tampereen ammattikorkeakoulu, Anja Heikkinen, anja.heikkinen(at)uta.fi
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto, Kati Vähä-Jaakkola, kati.vaha-jaakkola(at)luontokoulut.fi
FEE Suomi (Suomen ympäristökasvatuksen seura ry), Sinikka Kunttu, sinikka.kunttu(at)feesuomi.fi

   

Lisätietoja:
Pirkanmaan ympäristökasvatus
Hankekoordinaattori Minna Puurula
minna(at)pirymparistokasvatus.fi
p. 044 2423308

Allekirjoita tämä adressi


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Tulisiko poikalapsille ei-lääkieteellisestä syystä tehtävät ympärileikkaukset sallia?