Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka

Itämeri EI ole akkuteollisuuden kaatopaikka  

(Muista vahvistaa allekirjoitus omassa sähköpostissasi!) 

Suomen ensimmäinen akkumateriaalitehdas Suomenlahden rannalla Haminassa sai ympäristöluvan 12.2.2024 Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta (Asia ESAVI/8206/2023). Lupa sallii sijoittaa yli 99,5 %:a tuotannon jätteistä puhdistamatta Itämereen. Päätös on Itämeren kannalta räikeä ennakkotapaus Vihreän Siirtymän hankkeelle ja uudelle akkuteollisuudelle. Akkuteollisuuden ja Vihreän siirtymän on oltava esimerkillistä Itämerelle, ei haitallista.

Suomen suurin sulfaattipäästö 

CNGR Finland Oy:n lupaehdot mahdollistavat sulfaatin laskemisen Itämereen pitoisuudella 62 000 mg/l ja 290 000 kg joka päivä. Pitoisuus on erittäin myrkyllistä kaikille Itämeren kaloille ja pohjaeläimille. Sulfaattipäästö on kooltaan (noin 100 000 000 kg/vuosi) ja pitoisuudeltaan Suomen suurin. Herkimpiä sulfaattipitoisuuden nousulle ovat kalanpoikaset, mäti ja pohjaeläimet. Väkevä ja painava sulfaattiseos painuu syvänteisiin aiheuttaen kerrostumista, happikatoa, fosforin vapautumista ja edelleen rehevöitymistä sekä myrkyllisen rikkivedyn ja metyylielohopean muodostumista.

Talvivaaran merkittävimmät ympäristöhaitat aiheutuivat sulfaattipäästöistä, jotka pilasivat valuma-alueilla useamman järven. Päästöt olivat tuolloin maksimissaan kymmenesosa Haminanlahden suulle laskettavasta.

Ympäristölupahakemuksesta jätettiin satoja muistutuksia - tekniikka jätteiden käsittelyyn on olemassa Itämeri_ei_ole_kaatopaikka1.PNG

Ympäristölupahakemuksesta jätettiin 489 mielipidettä ja muistutusta siitä, että käytössä on oltava paras mahdollinen tekniikkaa jätteiden ja jäteveden käsittelyssä. Sadoilla mielipiteillä ei ollut vaikutusta lupapäätöksen sisältöön.

Vaikutusta ei ollut sillä, että Ruotsissa ja USA:ssa vastaavanlaiset akkumateriaalitehtaat (Northvolt ja Ascend Elements) ovat valinneet päinvastaisen toimintatavan. He tulevat kiteyttämään ja kierrättämään natriumsulfaatin lannoitteen raaka-aineeksi.

Ruotsissa lannoitevalmistaja Cinis Fertilizer hyödyntää akkumateriaalitehtaan jätteet raaka-aineena ja ensimmäinen lannoitetehdas on valmis vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vaikutusta ei ollut edes sillä, että Etelä-Suomen AVI edellytti aiemmin sulfaatin poistoa kiteyttämällä BASF Harjavallan akkumateriaalitehtaalta. 

Vaikutusta lupapäätökseen ei ollut myöskään selkeästi osoitetulla tieteellisellä tutkimuksella ja faktoilla sulfaatin haitallisuudesta näin valtavina pitoisuuksina ja määrinä. 

Me allekirjoittaneet vaadimme 

  • Ei tule sallia sulfaatin laskemista Itämereen 62 g/l ja 290 t/d. 
  • Ei tule sallia, että Itämereen saa laskea nikkeliä 200 µg/l, joka ylittää meriveden ympäristölaatunormin (8,6 µg/l) 23- kertaisesti. 
  • Tulee edellyttää kiteytystä tai muun vastaavan tekniikan käyttämistä. 
  • Me allekirjoittaneet vaadimme, että CNGR Finland Oy:n ympäristölupa kumotaan lupamääräyksen 23 osalta.

Me allekirjoittaneet emme vastusta akkuteollisuuden syntymistä Suomeen. Vastustamme sitä, että Itämereen sijoitetaan tuotannon jätteet lähes 100 %.sti. Puhdistustekniikka ja ratkaisut kiertotalouden edistämiseen ovat olemassa ja niitä tulee käyttää.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomenlahti ei ole CNGR Finland Oy:n akkumateriaalitehtaan kaatopaikka. Itämeren tilaa tulee parantaa, ei heikentää uudella kuormituksella.

Tämä adressi allekirjoituksineen liitetään Puhtaan meren puolesta ry:n ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistyksen valitukseen. Adressin voi allekirjoittaa 17.3.2024 mennessä. Ympäristölupapäätöksestä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen

MUISTA VAHVISTAA ALLEKIRJOITUS SÄHKÖPOSTISSASI!

Lisätietoja:

SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry (Raija Seppälä)  https://www.sll.fi/kaakkois-kymi/

Puhtaan meren puolesta ry (Outi Lankia ja Jooel Salo) https://puhtaanmerenpuolesta.fi/


Puhtaan Meren Puolesta ry ja SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Puhtaan Meren Puolesta ry ja SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 1000 ihmiselle.

Lisätietoja…