1.-2. -luokkalaisten opetus säilytettävä Ristikalliossa

Me allekirjoittaneet vastustamme suunnitelmaa siirtää Ristikallion 1.-2. -luokkalaisten opetus ja iltapäiväkerhon toiminta väistötiloihin Kotimäen koulun pihalle edes väliaikaisesti. Vaadimme, että mikäli kattoremonttia ei huolellisesta suunnittelusta huolimatta saada toteutettua kesälomien aikana, 1.-2. -luokkalaisten väistötilat tulee sijoittaa Ristikallion yhteyteen.

Ristikallio tarjoaa lapsille turvallisen siirtymän koulumaailmaan ja sen virikkeellinen piha kannustaa lapsia ulkoleikkien ja liikunnan pariin ikätasoisessa seurassa. Ristikallion yhteisöllisen toiminnan ja ympäristön ansiosta lapset saavat olla lapsia.

Kotimäen koulun tilat, mm. ruokala, ovat jo nykyisellään täynnä eikä pihaa ei ole suunniteltu näin pienten koululaisten tarpeisiin. Myöskään Kotimäen liikennejärjestelyjä ei ole mitoitettu vielä nykyistä suuremmalle oppilasmäärälle.