10KK LAURIA SIJOITETAAN 17.12.(!!!) POIS ÄIDIN LUOTA!!!

MERI-PORI PIHLA-LASTENKOTI
Tässä lihaa ja verta oleva esimerkki siitä mitä tarkoittaa LAITON HUOSTAANOTTO!
Porilaiselta yksinhuoltaja-äidiltä Kirsi Viitaselta ollaan viemässä tämän vuoden tammikuussa syntynyttä Lauri-poikaa pois 17.12 eli juuri ennen joulua!
Tätä pienperhettä on pidetty Pihla-nimisessä porilaisessa lastenkodissa kameroiden ja työntekijöiden silmien alla viime tammikuusta lähtien.
Äiti ja vauva vietiin tämän vuoden tammikuussa suoraan synnytyslaitokselta lastenkotiin, joka on tarkoitettu 7-18 - vuotiaita NUORIA vart
en (eli lastenkodilla ei ole valmiuksia hoitaa vastasyntyneitä!).
Koko tämän ajan Porin lastensuojelu on lastenkodin henkilökunnan ja valvontakameroiden voimin etsinyt ja keksinyt "huolenaiheita" millä saada tämä vastasyntynyt huostaan. Ja "syitä" on "löydetty": ensimmäinen syy oli se, että äidillä ei ole rahaa (äitiyspäivärahahan menee kaupungille laitos"hoidon" takia). Sitten huostan peruste oli Laurin "kehitysvamma" ja tämän jälkeen äidin "kehitysvamma".. Lastensuojelu pakotti äidin myös luopumaan asunnosta - tästä saatiin uusi syy huostalle: äiti on asunnoton!
Äidin ja pikkulapsen oleskelua on rajoitettu lastenkodissa koko ajan enemmän: tällä hetkellä äiti ei pääse 10 kk:n ikäisen Laurin kanssa ulos lainkaan, ei edes valvotusti. Eli alle vuoden ikäinen lapsi joutuu olemaan koko ajan sisällä.
Porin lastensuojelu teki Laurista huostapäätöksen 15.11.2012. Äiti menee tutustumaan sijoituskotiin 10.12.2012. Äiti on pyytänyt ja rukoillut, että pikku Lauria ei erotettaisi äidistä ENNEN joulua! Lastensuojelu on kuitenkin päättänyt sijoittaa Lauri-pojan vieraiden huostaan juuri ENNEN JOULUA 17.12.2012! Eli äiti joutuu viettämään joulunsa yksin ja alle yksivuotias Lauri, joka on koko tähänastisen elämänsä elänyt vain äitinsä (ja, no, myös valvontakameroiden) kanssa, viettää ensimmäisen joulunsa ilman turvallista omaa äitiä!
Äiti ei ole alkoholisti, ei nisti, ei mielenterveysongelmainen (mutta kohta kyllä on, kun näin kohdellaan). Ja Lauri on aivan ihana vauva!
Tämä lapsen sijoittaminen on saatava estettyä ja näin vastuuttomasti ja ammattitaidottomasti toimiva virkavalta vastuuseen siitä mitä he tekevät tälle puolustuskyvyttömälle pienperheelle!
Mikäli tämä sijoitus toteutetaan, sillä on PYSYVÄT NEGATIIVISET SEURAUKSET 10 KK:N IKÄISEN POJAN KOKO LOPPUELÄMÄÄN!!!
LAURILLA ON OIKEUS -VALVONTAKAMEROILLAKIN TODISTETTUUN - HYVÄÄN JA TURVALLISEEN ÄITIINSÄ!
OSALLISTU TÄHÄN TAPAHTUMAAN JA JAA ETEENPÄIN - SAMALLA TEET JOULUN SANOMAN TODEKSI ITSELLESI KUIN ÄIDILLE JA PIKKUPOJALLE! :)
Ja ken kaipaa, niin lisää asiatietoa siitä miten tällainen tappaus voi olla mahdollinen, saat linkistä:
pages/Vaadimme-Oikeudenmukaisuutta-Lastensuojeluun/346318222111208?ref=hl


Uuden vuoden vaihde 2012-2013

ALLE VUODEN IKÄINEN LAURI ÄKKIÄ ÄIDIN LUO TAKAISIN!

Olemme seuranneet ihmetyksellä tapausta, jossa pieni Lauri-poika, 11 kk, sijoitettiin lievästi kehitysvammaisen äitinsä Kirsin Viitasen luota sijaisperheeseen, johon Lauri ei saanut lainkaan edes etukäteen tutustua, juuri ennen joulua 17.12.12. Tämä sijoitus siirtyi viidellä päivällä sosiaalisen median huomion vuoksi.

Kehitysvammainen ihminen ja äiti kyllä OSAA rakastaa lastaan ja hoitaa häntä todella hyvin, jos ja kun hän saa siihen tarvitsemaansa tukea ja ohjausta kodinomaisessa, peloista vapaassa ympäristössä. Tällaista ei ole Kirsille ja Laurille järjestetty koko heidän yhteisen elämänsä aikana. Keinoksi otettiin päinvastoin kaikista vahvin, sijoittaminen erilleen äidistään. - Aivan kuin pientä antibioottivoiteen vaativaa paikallistulehdusta lääkittäisiin amputaatiolla! Tällainen vertaus siksi, koskapa juuri siltä sekä Laurista että äidistä täytyy nyt tuntua: kuin sydän olisi rinnasta revitty!

Ja sijoitus tehtiin vielä täysin vieraiden ihmisten luo juuri siinä kehitysvaiheessa, kun lapsi on vierastamisen kannalta pahimmassa iässä ja - mitä julmimpaan ajankohtaan eli keskelle jouluhälinää! Ja siis vielä ilman lain vaatimaa ennakkotutustumista!

Tämä todella järkyttää, täysin mielivaltaisena viranomaistoimintana. Voiko lastenSUOJELUUN enää luottaa?

Pyrittiinkö tällä murskaamaan Kirsin rohkeus taistella omista eduistaan niin äitinä kuin lapsensa edusta ja oikeudesta saada elää rakastavan äitinsä kanssa?  Tämä on nyt jo ihmisarvokysymys. Porin kaupunki on siitä sellaisen tehnyt polkemalla kaikkia äidin ja lapsen oikeuksia. Kehitysvammaisella äidillä ON ihmisarvoja oikeus täyteen äitiyteen.

Tässä tapauksessa on räikeästi rikottu äidin oikeuksia ja mahdollisuutta pitää OMAAN lapseensa yhteyttä. Vähintään äidin kuuluisi tietää mitä lapselle sijoituspaikassa kuuluu. Äitiä ei ole neuvottu kädestä pitäen, kuinka saisi lapseensa parhaiten yhteyden nyt, lapsen ollessa sijaisperheessä, milloin soittaa ja mihin numeroon, milloin tavata lastaan.

Kirsille pitää viipymättä järjestää jokapäiväinen lapsensa tapaamismahdollisuus, lainmukaisesti, kunnes hän saa lapsensa takaisin luokseen, riittävin tukitoimin, joita sosiaalitoimella on nyt kiire ryhtyä mm. äidin vanhempien eli Laurin isovanhempien tuella järjestämään.

Miksi isovanhemmmat on täysin sivuutettu tapauksen tiedonannoista, lievästi kehitysvammaisen tyttärensä äitiyden tukitoimista, Laurin hoitosuunnitelmista ym? He ovat toki asianosaisia jo lainkin perusteella: hallintopalvelulaki velvoittaa viranomaista asiakkaan NEUVOMISEEN häntä koskevassa asiassa. Porin kaupunki ei ole rikkonut paitsi ihmisyyttä myös lakia vastaan.

Kirsi olisi tarvinut tukea vanhemmiltaan, ja lievästi vammaisena hänellä on siihen oikeus läpi elämän, että joku hänen puolellaan oleva osaa ajaa hänen etuaan. Viittaamme siis edunvalvoja-järjestelyyn monimutkaisissa paperiasioissa, joita Kirsi ei voi täysin itsenäisesti hoitaa, jolloin häneltä ei tule sitä vaatiakaan, MUTTA hänellä on oikeus saada kirjallisena kaikki itseään ja lastaan koskevat dokumentit, viipymättä, ja myös näihin kaikkiin puoluettoman asianajajan konsultaatio!

Milloin sosiaalitoimi järjestää nämä asiat Kirsin ja vanhempiensa tueksi? Ilman näitä rikotaan heidän laillisia oikeuksiaan ja räikeimmin lapsen oikeutta äitiinsä ja äitinsä rakkauteen!

Vaihtoehtoja on kaksi.
1. järjestää nämä lainmukaiset toimet heti heidän tuekseen PUOLUEETTOMASTI tai
2. käydä eri oikeusasteissa EU:n ihmisoikeusrikkomus-
tuomioistuimeen asti, tätä tapausta läpi yhä uudestaan ruotien.

Inhimillisyyttä ja kohtuutta elämään ja lapsiperheiden tukemiseen on löydyttävä - myös päättävillä paikoilla viranhaltijana ollessaan. Porissa ei voi tuudittautua siihen, että tässä tapauksessa kehitysvammaisen äidin ollessa kyseessä, äiti ei huomaa vaatia kaikkia oikeuksiaan vaan on johdateltavissa omaksi vahingokseen ja lapsensa vahingoksi.

Me vaadimme, yhdessä - vaikka vammaisliikkeenä ja mielenosoituksin, julkisuuskampanjoin, rahankeräyksin, asianajajatoimeksiannoin, julkkisten tukipyynnöin, kansanedustajien- ja meppien huomiopyynnöin, adressein, sähköpostitulvin, facebook-kampanjoin jne. vaikuttamiskeinoin tästä eteenpäin Kirsin ja Laurin puolesta.

Tuemme heitä yhdessä, yhteiseen elämään, johon heillä molemmilla on oikeus! Sillä millään tavoin objektiivista näkemystä tilanteesta ei ole vielä missään oikeusasteessa esitetty. Äidin oikeus lapseen ja lapsen oikeus äitiinsä ovat hyvin vahvoja, ensisijaisia oikeuksia, joita ei ihan noin vain rikotakaan ilman erityisen painavia syitä, joita Porin kaupungin sosiaalitoimella ei tässä tapauksessa ole esittää eikä provosoimallakaan tule.

Julkisuus seuraa kaikkia liikkeitänne ja toimianne jo nyt, hyvinkin tarkalla seulalla. Lastensuojeluasiat ovat kaiken julkisen huomion ja mielenkiinnon kohteena muutenkin lastensuojelu-uutisointien vuoksi.

Kirsin tukijoina pyyntömme on, että Porin peruspalvelukeskus lähettää viipymättä kaikki asiaa koskevat lausunnot, lastensuojelua koskevat epikriisit jos niitä on, potilasasiakirjat, tarkkailuraportit, päätökset, palvelu-ja hoitosuunnitelmat Kirsille itselleen ja myös hänen edustajilleen. Ovatko ne tässä tapauksessa luontevimmin Kirsin vanhemmat (kuten äitinsä Merja Viitanen) ja asianajaja, vaiko vain asianajaja, tukihenkilö ja Kirsi itse, se jää Kirsin riittävästi informoidun edustajan päätettäväksi. Nämä asiakirjat (kopiot alkuperäisistä karsimatta ja muuttamatta!) tulee lähettää jopa ilman erillistä pyyntöä asiakkaalle itselleen, mitä Porin kaupunki ei ole tähän asti tehnyt.

Jopa potilaslaki vaatii informoimaan vajaavaltaista asiakasta/potilasta ja/tai hänen edustajaansa riiittävästi ja hänen ymmärryksensä vaatimalla tavalla. Tämä koskee niin lapsia kuin esim. juuri kehitysvammaisia asiakkaita heidän vajaavaltaisuutensa tähden. Porin kaupunki on rikkonut toiminnallaan Kirsin ja Laurin tapauksessa paitsi Suomen lakia ja lastensuojelulakia ja niiden henkeä myös YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimusta vuodelta 1989 sekä YK:n Vammaisten oikeuksien julistusta vuodelta 2006.

Millaisia toimia ja käytöntöjä Porin kaupunki on tehnyt saavuttaakseen asiakkaan eli Kirsin riittävän informoinnin tason? Vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja löytyy todella paljon, hyvinkin vaikeasti monivammaisille asiakkaille, jonka tasoisesta ymmärtämisvaikeudesta ei nyt Kirsin kohdalla ole edes kysymys. Ammattilaisapua näihin toimeksiantoihin on riittävästi tarjolla, jos niihin vain löytyy tahtoa.

Nämä edellämainitut lait suojelevat ja koskevat sellaisiakin, jotka eivät ko. lakitekstejä omalle kohdalleen edes ymmärrä soveltaa ja vaatia niiden suomaa suojaa. Emme elä enää rodunjalostuksen aikaa saati natsismin oppeja, jolloin kehitysvammaiset pakkosteriloitiin ja heidän ihmisoikeutensa ja vanhemman oikeutensa olivat hyttysen aivastuksen arvoisia. Ei, vaan nykyiset lait suovat heillekin täydet ihmisoikeudet ja ihmisarvon. Se on oikein. Näihin ajatuksiin kannattaa nyt viimeistään tutustua, niin järjellä kuin sydämellä.

ALLEKIRJOITA TÄMÄ ADRESSI JA PYYDÄ LÄHIPIIRIÄSIKIN ALLEKIRJOITTAMAAN, JOS OLET SITÄ MIELTÄ, ETTÄ PIENEN LAURIN ON VÄLITTÖMÄSTI PÄÄSTÄVÄ TAKAISIN ÄIDIN LUO! KIITOKSIA TUESTASI!

Kirsi ja Lauri Viitanen, sukulaiset ja ystävät, K&L -tukiryhmä