Kemiönsaaren Purunpään ja Masugnsskogenin metsien puolesta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Konstsamfundet hävittää saaristometsiä Purunpäässä - Luonto-Liiton Metsäryhmä tuomitsee hakkuut!

2015-04-15 19:33:08

Teksti julkaistu alunperin Luonto-Liiton Mestäblogissa

Purunpään alue Kemiönsaarella on maisemallisesti ainutlaatuinen metsäinen ja korkeakallioinen niemi Saaristomeren rannalla. Tällä erityisellä, kaikkiaan noin 350 hehtaarin kokoisella, alueella on monimuotoista ja vaihtelevaa metsä-, suo- ja kallioluontoa. 1970-luvulla Saaristomeren kansallispuistoa suunniteltaessa asiantuntijat pitivät Purunpään saamista osaksi kansallispuistoa erittäin tärkeänä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä nykyään noin 6000 hehtaarin suurmaanomistaja, kulttuuriyhdistys Konstsamfundet, vastusti suojelua.

IMG_3037.JPG

(Purunpää 15.4.2015)

Alueen rannat liitettiin myöhemmin Natura-ohjelmaan ja niillä kiellettiin rakentaminen, mutta ei metsätalouden harjoittamista. Merkittävä osa Purunpäästä on kuitenkin säästynyt hyvin rakentamiselta ja voimaperäiseltä metsätaloudelta. Purunpäässä esiintyy monia suojelullisesti tärkeitä lajeja, joita hakkuiden aiheuttama metsien häviäminen ja pirstoutuminen uhkaa. Lisätietoa alueesta voi lukea täältä.

IMG_6216.JPG

(Taustalla olevaa metsää aiotaan nyt hakata)

Konstsamfundet on vuosien kuluessa hakannut voimaperäisesti ja laajoilla pinta-aloilla saman Natura-alueen muita osia Långsidanilla ja Hammarsboda träskin rantametsissä. Viime syksynä Konstsamfundet oli aloittamassa yli 10 hehtaarin avohakkuita myös Purunpään Natura-alueella sijaitsevissa metsiä.

Asiasta nousi vilkas ja kriittinen julkinen keskustelu, ja Purunpään puolesta vetosi joulukuussa 2014 allekirjoituksin 1400 ihmistä ja 52 tunnettua kulttuurialan vaikuttajaa. Näiden seurauksena Konstsamfundet lupasi selvittää luontoarvot huolellisesti ja jäädyttää hakkuut Purunpäässä suunnitelmien uudelleen arvioinnin ja suojelumahdollisuuksien selvittämisen ajaksi. Konstsamfundet lupasi myös käydä aktiivista keskustelua ja kuunnella paikallisten ihmisten mielipiteitä metsien käytön suhteen, sekä tiedottaa päivitetyistä suunnitelmistaan kevään 2015 aikana.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan paikalliset luonnonsuojelijat löysivät 11.4.2015 Purunpään metsistä lukuisia leimikoita ja Trollklintenin luona avohakkuut oli jo aloitettu. Kävi ilmi, että Konstsamfundetilla oli jo edellisestä syksystä lähtien ollut suunnitelmat avohakata Natura-alueen lisäksi noin 35 hehtaaria ja harvennushakata noin kuusi hehtaaria Purunpäässä Natura-alueen välittömässä läheisyydessä ja Ekhamnin luonnonsuojelualueeseen rajautuen.

IMG_3172.JPG

(Purunpään Trollklinten 15.4.2015)

Näistä suunnitelmista he eivät kuitenkaan olleet kertoneet mitään neuvottelukumppaneilleen, vaikka keskusteluja heidän kanssaan olivat käyneet lukuisat paikalliset ihmiset ja yhdistykset syksyn ja talven aikana useaan otteeseen. Konstsamfundet oli luvannut lisätä vuorovaikutusta ja käydä avointa keskustelua, mutta kuitenkin päättivät salailla erittäin merkittävien kohteiden suuria avohakkuusuunnitelmia aivan Natura-alueen läheisyydessä.

Näillä käynnissä olevilla hakkuilla rikotaan luonnoltaan poikkeuksellisen hyvin säilynyt saaristometsäkokonaisuus, jolla on suuri merkitys saariston metsäluonnon monimuotoisuudelle, alueen ympärivuotisten asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden virkistys- ja retkeilymahdollisuuksille sekä saaristomaisemalle, sillä Purunpään alue on Lounais-Suomessa ainoa paikka, jossa mannervyöhyke muuttuu suoraan ulkosaaristoksi. Alueella on luonnon, maiseman ja retkeilyn näkökulmasta hyvän saavutettavuuden kannalta Purunpäällä on valtakunnallista merkitystä. Nyt hakattavat kohteet ovat metsätyypeiltään ja puustoltaan vaihtelevia metsiä sisältäen vanhoja karuja kalliomänniköitä, eri-ikäisrakenteisia kangasmetsiä runsaine lehtipuineen sekä varttuneita kuusikoita lahopuineen.

IMG_3177.JPG

(Purunpään Trollklinten 15.4.2015)

Luonto-Liiton metsäryhmä vaatii, että Konstsamfundet pitäytyy aiemmassa lupauksessaan sekä lopettaa välittömästi kaikki hakkuut Purunpäässä ja sitoutuu säilyttämään alueen metsät metsätalouden ulkopuolella luonnonsuojelun ja virkistyskäytön lähtökohdista. Merkittäviltä osin alueen metsät täyttäisivät Metso-ohjelman kriteerit, jolloin suojelusta saisi markkinoiden mukaisen taloudellisen korvauksen, ja Natura-alueen metsien suojelusta valtio olisi valmis maksamaan Naturan toteuttamiskorvausta.

IMG_3181.JPG

(Purunpään Trollklinten 15.4.2015)

Lähetä sähköpostia Konstsamfundetin hallituksen jäsenille, Söderlångvikin kartanoon sekä KSF:n toimitusjohtajalle:

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet:

 • ctaxell@abo.fi

 • max.arhippainen@elisanet.fi

 • niklas.geust@fim.com

 • gunvor.kronman@hanaholmen.fi

 • sandelin.borgar@pp.inet.fi

Myös Söderlångvikin tilaan sekä myös Konstsamfundetin toimitusjohtajaan Kaj-Gustaf Berghiin kannattaa olla yhteydessä.

 • mikael.jensen@soderlangvik.fi

 • christofer.westerback@soderlangvik.fi

 • kaj-gustaf.bergh@konstsamfundet.fi

 • kontoret@konstsamfundet.fi

 

Lisätietoja: Ville Laitinen, 040 770 00 65, ville.laitinen@luontoliitto.fi

Kartta hakkuusuunnitelmista

Kuvia Purunpäästä

 

BEVARA PURUNPAAbild (2).jpeg

 


SavePurunpää&Masugnsskogen

Konstsamfundetille luovutettiin vetoomus Kemiönsaaren metsien puolesta. Lähes 1400 ihmistä vaatii hakkuusuunnitelmien perumista ja metsien suojelemista.

2015-01-13 13:59:28

Tiedote julkaistu 19.12.2014

Kemiönsaarelaiset luovuttivat Konstsamfundetille kansalaisvetoomuksen, jossa vaaditaan Purunpään niemen ja Taalintehtaan Masugnsskogenin metsien hakkuusuunnitelmien perumista, metsäalueiden suojelua sekä kestävämpiä metsänhoitomenetelmiä. Kolmen viikon aikana vetoomuksen allekirjoitti yhteensä 1392 henkilöä. Viime viikolla yli 5o merkittävää eri alan taiteilijaa esitti oman vetoomuksensa metsien puolesta.

 

Konstsamfundetin voimaperäinen metsätalous on keskusteluttanut jo aiemminkin. Tämän vuoden tammikuussa Helsingin Sanomat (1) nosti esiin suuret avohakkuut Konstsamfundetin kaataessa Taalintehtaan kyläläisten lähivirkistysmetsän.

Uudet hakkuusuunnitelmat tulivat tietoon ELY-keskuksen ilmoittaessa niistä Kemiönsaaren luonto ry:lle. Tänä vuonna hakkuu-uhan alla oli muun muassa 12 hehtaaria Purunpään Natura-luonnonsuojelualueelta (2) sekä 13 hehtaaria Taalintehtaan kylän pohjoispuolelta Masugnsskogenista. 

Hakkuuaikeet aiheuttivat välittömästi lukuisia yhteydenottojen Konstsamfundetiin ja useat yhdistykset sekä yksityishenkilöt esittivät huolensa hakkuista. “Konstsamfundet voisi halutessaan suojella sekä Purunpään että Masugnsskogenin metsät, siten että he saisivat niistä täyden puuston hintaa vastaavan korvauksen.” sanoo taalintehtaalainen Ville Laitinen. Purunpäässä Konstsamfundetilla olisi mahdollista suojella Natura-alueensa metsät. Tällöin kyseessä olisi niin kutsuttua Naturan toteuttamiskorvausta. Taalintehtaan Masugnsskogenin metsät puolestaan kelpaisivat suojeluun Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman, METSO-ohjelman kautta.

Useat ihmiset halusivat kannustaa Konstsamfundetia muuttamaan metsäpoliittista suuntaansa. “Useat ihmiset tehdä jotain konkreettista näiden metsien puolesta. Päätimme yhdessä, että vetoomus olisi hyvä ja konkreettinen tapa toimia. Siten saamme sanaa leviämään ja voimme luoda painetta Konstsamfundetin suuntaan. Tämä on ollut täysin kemiönsaarelaisista ihmisistä lähtöisin olevaa, itseorganisoitunutta toimintaa.” Laitinen selventää, “On ollut hienoa, kun ihmiset ovat aktivoituneet. Lähes 1400 nimeä oli aivan huikea määrä!”

Oman vetoomuksensa Konstsamfundetille arvokkaiden saaristometsien säilyttämiseksi luonnontilaisina jättivät jo aiemmin yli viisikymmentä eturivin taiteilijaa, muun muassa suunnittelija Stefan Lindfors, ohjaaja Erik Söderblom, elokuvaohjaaja Ulrica Bengts, kapellimestari Jan Söderblom, kirjailijat Birgitta Boucht ja Monika Fagerholm, akateemikki Caj Bremer, Kuvataiteilijat Alvar Gullichse ja Sophie Ehnroth, valokuvataiteilija Linda Fredriksson ja runoilija Caj Westerberg

Metsillä on perustaavaa laatua oleva arvonsa juuri koskemattomina, eikä taidetta tule tukea tuhoamalla arvokasta metsäluontoa, toteavat taiteilijat perusteluissaan. "Luonnontilaisuudella ei näytä juurikaan olevan tilaa meidän yhteiskunnassamme, niin hämmästyttävältä kuin se tuntuukin, tässä metsien maassa. Mutta me tarvitsemme metsää, missä ihmisen kädenjälki ei näy, säilyttääksemme paitsi myös muiden lajien elinmahdollisuudet, myös voidaksemme ylläpitää suhdettamme luontoon." toteaa kemiönsaarelainen valokuvataiteilija, taiteilijaprofessori Ritva Kovalainen, yksi vetoomuksen allekirjoittajista.

Purunpää on kohteena erityinen koko Suomen mittakaavassa. Se on maisemallisesti ainutlaatuinen saaristolaisille ja veneilijöille metsäisenä ja korkeakallioisena niemenä Gullkronan rannalla. Purunpää on myös suosittu retkeilyalue. Alue on yhtenäistä, hyvin ihmistoiminnalta säilynyttä metsäaluetta ja muodostaa monimuotoisen kokonaisuuden ulkosaariston ja sisäsaariston rajalla. Alueen rantametsät, joita hakkuusuunnitelmat koskevat, ovat rakentamattomia ja luonnontilaisia. Purunpää olisi aikanaan haluttu osaksi Saaristomeren kansallispuistoa, mutta alue ei siihen lopulta päätynyt.

Masugnsskogenin metsäalue rajautuu Taalintehtaan kylään ja se on kyläisille ehdottoman tärkeä marjastus- ja sienestyspaikka. Metsä on myös kylän käytetyin lähimetsä retkeilyyn ja virkistäytymiseen helpon saavutettavuutensa, vaihtelevan maastonsa sekä monipuolisten luontotyyppiensä ansiosta. Masungsskogenin hakkuu-uhan alla olevaan metsään tehtiin viime kesänä 2014 luontopolku, joka kulkee hienojen ja retkeilyarvoiltaan merkittävien metsien läpi. Masugnsskogen onkin viimeinen yhtenäinen hakkuilta säästynyt metsäalue kylään suoraan rajautuen.

Vetoomuksessa vaaditaan, että Purunpäätä ja Masugnsskogenia koskevat hakkuusuunnitelmat peruttaisiin ja alueet siirrettäisiin kokonaan metsätalouden ulkopuolelle. Lisäksi Konstamfundetin Natura-alueella Ölmos-Långsidanilla tulisi jättää kunnon suojavyöhyke merenrantaan ja Hammarsbodaträsketin etelä- ja länsirantojen Natura-alueet tulisi jättää metsätalouden ulkopuolelle. Adressi vetoaa Konstsamfundetia ottamaan uudessa metsänhoitosuunnitelmassaan käyttöön kestävämpiä metsänhoitomenetelmiä, kuten jatkuva kasvatuksen –menetelmät.

Konstsamfundet onkin luvannut selvittää mahdollisuutta suojella metsät. “Toivottavasti vetoomus ja yli 1300 ihmisen kannanotto kannustaa Konstsamfundetia tekemään oikean ratkaisun. Myös luonnon puolesta.”

(1) http://www.hs.fi/kaupunki/a1388748628773

(1) http://www.hs.fi/kaupunki/a1388747917326?ref=hs-art-lue-seuraavaksi-2 

(2) http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/OlmosPurunpaa(5806)

     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     

 

 


SavePurunpää&Masugnsskogen

Loppukiri kampanjalle!

2014-12-12 13:57:03

Hei,

Suurkiitos kaikille kampanjaan osallistuneille!
 
Nettivetoomuksen on nyt allekirjoittanut reilu 600 ja paperivetoomuksen arviolta 150-200 henkilöä.
 
Nyt olisi kuitenkin vielä loppurutistuksen aika! Vetoomukset luovutettaneen 18.12.
 
OLISIKIN ERITTÄIN HIENOA, JOS SAISIMME YHTEENSÄ 1000 NIMEÄ VETOOMUKSEEN ENSI VIIKON TORSTAIHIN MENNESSÄ! Kyse ei ole siis enää kuin parista sadasta nimestä.
 
Siksipä pyydänkin:
 • Jakakaa vetoomusta vielä kerran facebookissa -keskustelkaa rohkeasti ja olkaa aktiivisia!
 • Ottakaa henkilökohtaisesti yhteyttä ihmisiin, jotka saattaisivat allekirjoittaa vetoomuksen, jokainen nimi lasketaan!
 • Kerätkää nimiä paperivetoomukseen viikonlopun ja alkuviikon aikana
 • Palauttakaa paperivetoomukset viimeistään 17.12. Taalintehtaalle tai Kemiöön (kysy tarkempi osoite savepurunpaa@gmail.com)
Erityisesti:
Tulkaa mukaan keräämään nimiä viikonlopun tapahtumiin saarella! Nimienkerääjiä kaivataan ja samalla pääset tunnelmallisille joulumarkkinoille.
 • Lauantaina 13.12. Kemiön joulumarkkinat klo 12-15 koulukeskuksessa
 • Sunnuntaina 14.12. Taalintehtaan joulumarkkinat klo 12-15 Verstaalla
 • Tiedustelkaa myös facebookissanne mahdollisia nimienkerääjiä näihin tapahtumiin

SAVE PURUNPÄÄ - SAVE MASUGNSSKOGEN


SavePurunpää&MasugnsskogenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
 • Ota yhteyttä ystäviisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.