Päätös 2,6 M€ pakkolunastuksesta kuuluu Pirkkalan valtuustolle

Ota yhteyttä adressin tekijään

Vielä ehtii allekirjoittamaan uuden aloitteen

2019-02-10 10:39:53

Moi! Vielä ehtii allekirjoittamaan aloitteen, joka vastustaa Pirkkalan Niemenmaan pakkolunastusta. Onnistuu tänään vielä K-Citymarket Pirkkala aulassa! Nyt jo 1060 allekirjoittajaa Pirkkalasta! Aloite jätetään lähiviikkoina Pirkkalan Valtuustolle!

tai sähköisesti täällä: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6107

Nyt ennen eduskuntavaaleja on myös hyvä huomioida miten oman puolueen edustajat käyttävät/ haluavat käyttää yhteisiä verovaroja!

Pirkanmaan Maakuntamuseo uudistetussa lausunnossaan 29.10.2018 toteaa, 80-luvun asemakaavan olevan alueen kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimisen osalta vanhentunut. Maakuntamuseon lausunnossaan näkee, että nyt suunniteltu maankäyttö ja alueen todetut kulttuurihistorialliset arvot ovat ristiriidassa.
Pirkanmaan Maakuntamuseo suosittaa asemakaavamuutosta alueen suojelemiseksi. Saunoilla ympäristöineen on merkittävää paikallista kultturihistoriallista arvoa.

Ohessa lausuntomaakuntamuseo.png

Kiitoksia tuesta!


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

Uusi kuntalaisaloite kerännyt jo 405 allekirjoittajaa! https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6107

2018-10-04 15:18:48

Moi!

 

Uusi kuntalaisaloite kerännyt jo 405 allekirjoittajaa!

Screenshot_20181004-174640_Twitter1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitokset kaikille, jotka jo allekirjoititte aloitteen täällä: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6107

Jollet ole vielä allekirjoittanut niin ole hyvä ja tee se samantien!

Eli tarvitaan vielä 205 allekirjoittaa, sillä 4% Pirkkalan yli 15-vuotiaista on kaikkiaan 610 henkilöä. Tämä määrä allekirjoituksia pakottaa Pirkkalan valtuuston päättämään kansanäänestyksestä. 

Kiitoksia loistavasta tuesta! 

 

Terv. Jari Peltoniemi

 

Ps 1. Alla vielä liitteenä kuva Pirkkalaisen päätoimittajan kirjoituksesta, jossa hän vähättelee teidän mielipiteenne merkitystä, kuntalaisten osallistuva lähidemokratia on jollekin näemmä uhka :-(

Mitä päätoimittaja pelkää?

 

Ps 2: Suljen tämän vanhan adressin selvyyden vuoksi, sillä ihmiset vielä vahingossa allekirjoittavat tämän vanhan, uuden kuntalaisaloitteen sijaa. Kiitos kaikille!

 

pirkkalainen3102018.png

 


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

UUSI Kansanäänestys aloite avattu!, https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6107

2018-09-25 19:30:38

 

Kuten kerroimme viime tiedotteessa, olimme hyvin pettyneitä, ettei adressi johtanut valtuustokäsittelyyn tai kunnanhallitus ei edes kysynyt valtuuston neuvoa-antavaa mielipidettä lunastuksesta, vaikka lopulta yli  760 allekirjoittajaa asiaa vaati. 

Kuten sanoimme, käytämme vielä kuntalaisten demokraattista mahdollisuutta vaatia asiasta kansanäänestystä.

Kuntalain 25§:n mukaan vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kunnallinen kansanäänestys voidaan kustannustehokkaasti järjestää esim. tulevien eduskuntavaalien yhteydessä 4/2019.

Olemme nyt selvittäneet oikeusministeriöstä, kuinka hanke laaditaan aukottomaksi, jottei se kaatuisi muotovirheeseen kunnassa. 

Olemme olleet pakotettuja tämän vuoksi avamaan uuden adressin kuntalaisaloite.fipalvelussa, linkki adressiin: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6107

Adressi vastustaa Pirkkalan Niemenmaan pakkolunastusta ja vaatii hankkeesta vetäytymistä ja kansanäänestystä asiasta.

4% Pirkkalan, yli 15-vuotiaista on kaikkiaan 610 henkilöä. Tämä määrä allekirjoituksia pakottaa Pirkkalan valtuuston päättämään kansanäänestyksestä. 

Pirkkalan kuntalaisilla on mahdollisuus tulla kuulluksi tässä asiassa ja pakottaa Valtuusto päättämään kansanäänestyksestä.

Jos haluat vastustaa tätä järjetöntä hanketta niin pyydän sinulta vielä palvelusta; ole hyvä ja allekirjoita vetoomus ja jaa tietoa eteenpäin. Myös paperiversion allekirjoitusten kerääjät ovat erittäin tervetulleita. 

Joten sinulla on myös mahdollisuus allekirjoittaa paperiversio kunnallisesta kansanäänestyshankkeesta. Paperiversion saa allekirjoittaneelta.

Ilman voimakasta kuntalaisten tahdonilmaisua vastaavat pakkolunastukset tulevat lähiaikoina rasittamaan merkittävästi kunnan jo alijäämäistä taloutta.

Jari Peltoniemi

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6107

 

sauna2.jpg


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

ylimääräinen

2018-09-25 19:11:53

 

 


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

Adressin käsittely

2018-09-09 16:24:35

 

Kiitokset kaikille kuntalaisaloiteadressin allekirjoittajille. Adressin luovutuksen aikana 700 ja nyt jo 757 allekirjoittanutta.

 

 

Tukenne on ollut todella tärkeää. On hieno huomata, että Niemenmaan pakkolunastuksen virkamiesten toiminta ja niihin  liitttyvät virheellisyydet ovat herättäneet suurta ärtymystä. Myös verovarojen, jopa 3 M€ sijoittaminen tarpeettomaan 350m rantakaistaleeseen saa kuntalaisten paheksunnan.

Olemme hyvin pettyneitä, ettei adressi johtanut valtuustokäsittelyyn tai kunnanhallitus ei edes kysynyt valtuuston neuvoa-antavaa mielipidettä lunastuksesta, vaikka lähes 700 allekirjoittajaa asiaa vaati. Teimme myös hyvin perustellun ratkaisuehdotuksen, jota Pormestari Marko Jarva päätösehdotuksessaan puolsi ja esitti neuvotteluiden aloittamista tarvittavien asiantuntijoiden tukemana selvittelemään sovittelumahdollisuutta tilanteen ratkaisemiseksi.

 

Kunnanhallituksen jäsen Armi Kärki (PS), Arja Rinneahon (VIHR) kannattamana teki vastaehdotuksen: 

 

”Kunnanhallitus päättää, että ratkaisuehdotusta ei pida selvittaa eikä

yksityiskohtaisesti käsitella, koska asia on valituskäsittelyssa kesken.”

 

Armi Kärjen (PS) esitys hyväksyttiin 7-4, esitystä kannattivat, ja täten vastustivat sovintomahdollisuudesta neuvottelua:

 

Kärki Armi (PS) 

Hoikkala Teppo (VIHR) 

Karppanen Jouko (SDP)

Lanne Janika (SDP)

Lehtinen Rauno (VAS) 

Pulkkinen Helena (SDP)

Rinneaho Arja (VIHR)

 

Neuvotteluita puolsivat:

Jarva Marko (KOK) 

Hakkarainen Mika (KOK)

Naskali Raili (KESK)

Qvick Jasmi (KOK)

 

Jatkossa aiomme käyttää vielä demokraattista mahdollisuutta ja vaatia asiasta kansanäänestystä. Lain mukaan, mikäli kansanäänestysaloite saa yli 4% kunnan yli 15-vuotiaiden allekirjoitusta, on valtuuuston pikaisesti päätettävä, järjestetäänkö asiasta kansanäänestys. Jos Pirkkalan kuntalaiset eivät halua tarpeettoman 3M€ rantakaistaletta, niin allekirjoituksella voitte pakottaa Pirkkalan valtuuston päättämään kansanäänestyksen tarpeesta. Eli tarvitaan yhteensä 772 allekirjoitusta Pirkkalasta, teidän lisäksi vielä 250 allekirjoitusta lisää. Käytännössähän tämä olisi hyvin mahdollista järjestää esim. tulevien eduskuntavaalien yhteydessä.

 

Koska oletettavaa on, että Pirkkalan virkamiehistö tulee tekemään kaikkensa kansanäänestyshankkeen estämiseksi, niin olemme selvittämässä seikkaperäisesti oikeusministeriön kanssa, kuinka hanke laaditaan aukottomaksi, jottei se kaatuisi muotovirheeseen kunnassa. Mikäli joudumme avaamaan kansanäänestysaloitetta varten uuden adressin, niin tiedotamme teitä siitä pikaisesti. Nykyinen adressi on auki ja allekirjoitettavissa tälläkin hetkellä.

 

On huomionarvoista, että Pirkkalan vastaavat lunastukset tulevat jatkumaan. Pirkkalan kunta on laittanut 16.5.2018 alustavan suunnitelman esille rantareitistä, ja suunnitelman toteutus on määrä aloittaa pikaisesti. Reitti kulkee useilla yksityisten omistamilla ranta-alueilla. Nyt KKOn vahvistamilla lunastushinnoilla, hankkeesta tulee erittäin merkittävä investointi Pirkkalan kunnalle. Jos 350m maksaa jopa 3 M€, ja reitillä on lukuisia vastaavia tontteja, niin kokonaisuus pelkän maapohjan pakkolunastuksen osalta nousee nykyisen suunnitelman mukaan jopa yli 10M€! Merkillepantavaa on, ettei hankeelle ole esitetty julkisuudessa minkäänlaista hinta-arvioita, tai budjettivarausta.

  

Rantareitti voidaan toteuttaa kunnan jo omistamilla rannoilla ja pitäytyen jo olemassaoleviin reitteihin! 

 

Tapauksen etenemistä voi myös seurata myös http://www.propirkkala.fi/ sivustolta.

 

Liitän adressin käsittelypöytäkirjan mukaan ja huomioitamme tulkinnanvaraisista, -virheellisistä kohdista, pöytäkirjassa olen merkitty nuo kohdat keltaisella

 

Terv. Jari Peltoniemi

Pirkkalan Niemenmaan lunastusuhan kohteena olevien perheiden puolesta

 

 

____________________________________________________

 

Huomioita Kuntalaisaloite adressin käsittelystä kunnanhallituksen kokouksessa Pirkkalassa 27.8.2018 

 

1. Kuka päättää Pirkkalassa lunastuksista? Riippuu kysyjästä? Niemenmaa lunastus laitettiin liikkeelle virkamiestyönä, ja nyt kunnanhallitus kertoo, että heillä on toimivalta adressin vastauksena?

Vuonna 2013, kun pakkolunastus Niemenmaasta  alkoi, hallintosäännön mukaan

kunnanhallituksella oli päätäntävalta asemakaavassa olevien yleisten alueiden lunastuksista

Silti Kunnanhallitus ei päättänyt lunastuksesta, vaan maankäyttöinsinööri Tuija Hippula laittoi asian vireille maanmittauslaitoksessa. Vasta myöhemmin maanomistajien valitettua asiasta kunnanhallitus teki lausunnon, jonka mukaan katsoivat maankäyttöinsinöörin olevan toimivaltainen asiaa hoitamaan.

Tällöinkään kunnanhallitus ei tehnyt varsinaista lunastuspäätöstä. Silloisia kunnanhallituksen  jäseniä kiellettiin tutustumasta Niemenmaan alueeseen, koska asia ei heille kuulunut vaan lunastus hoidettaisiin  virkamiestyönä.

Seuraavaksi hallintosääntöä muutettiin niin, että kunnanhallitukselta poistettiin tuo toimivalta yleisten alueiden lunastuksen suhteen.

Tällä hetkellä kunta  kuitenkin katsoo, että kunnanhallituksella on päätäntävalta asian suhteen hallintosäännön kunnanhallitusta koskevan viimeisen lauseen mukaan ”lisäksi kunnanhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kunnan toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.” 

 

Nyt siis virkamiehet vastoin alkuperäistä tulkintaa katsovat, että toimivalta kuuluukin kunnan hallitukselle.

 

Erittäin epäjohdonmukaista ja ei hyvän hallintomallin mukaista, hoitaa ja johtaa miljoonien eurojen investointeja Pirkkalan kunnassa.

 

2. ”Tätä kaikki asianomaiset noudattaakoon

Tässä kohdassa korkeinhallinto -oikeus toteaa ,että tätä kaikki asianomaiset noudattaakoon. Kyseessä on fraasi, joka on aikoinaan laitettu kaikkien KHO:n päätösten loppukaneetiksi. Se ei pakota kuntaa pakkolunastamaan aluetta.

 

3. Kaava selosteen merkityksestä.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätösten mukaan kaavaselosteella on juridista merkitystä. Myös Niemenmaan maaoikeuden tuomiossa sivulla 59 todetaan: 


”Niemenmaan rakennuskaavaselostuksen perusteella maan omistajilla on ollut syy uskoa, että kaavaa ei ryhdytä toteuttamaan  lunastusteitse”

 

Maaoikeuden antamassa ensimmäisessä tuomiossa 3.12.2013 Diar 13/12270, todetaan, että rakennuskaavaan kuuluu kaavaselostus.

Sivu 5 ”Maankäyttö -rakennuslain 55§ mukaan” ”Asemakaavaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Outoa että virkamiehet väittävät toisin. Asemakaavaan liittyy selostus”

 

4. Kunnalla ei ole pakkoa lunastukseen

Väitteen lunastamisen pakosta ovat virkamiehet virheellisesti esittäneet kunnanhallitukselle ja muille päättäjille lunastuksen alusta lähtien. Väite on vakava harhaanjohtaminen ja on saattanut kunnan tilanteeseen, jossa virkamiesten alkuun laittamaan lunastus on hinnaltaan noussut jlähes satakertaiseksi virkamiesten alussa esittämästä arviosta (0,03-0,07 M€ summaan 2.1-2,7 M€). 

 

Päälle vielä väylän rakentaminen ja tulevat sopimusrikkomus oikeudenkäyntikulut ja korvaukset.

Kunnalla ei ole mitään pakkoa lunastukseen. 

 

Koska kaava on 1980-luvulta siihen ei sovelleta maankäyttö -ja rakennuslakia, vaan sitä edeltävään rakennuslakia (MRL 219§ ja rakennuslaki 84§).

 

219§ Yleisen alueen toteuttamista koskeva siirtymäsäännös

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa kaavassa osoitetaan torin, puiston ja muun niihin verrattavan yleisen alueen toteuttamiseen velvollisuuden osalta noudatettavan tämän lain 90§ 1 momentin sijaan  tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säädöksiä.

 

84§  torin, puiston  ja muun niihin verrattavan yleisen alueen rakentaminen on kaupungin tehtävä, milloin kaupunki katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Myöskään rakennuslain 113 pykälä ei pakota kuntaa lunastamaan vaan kunta voi itse päättää onko puisto sille tarpeellinen vai ei.

 

 

5.  Hallintosäännön mukaan v. 2013  asemakaavan mukaisten yleisten alueiden lunastuksesta päätäntävalta on kunnanhallituksella, ei maankäyttöinsinöörillä. Lunastuksen hakeminen on eri asia kuin siitä päättäminen. On erittäin häiritsevää, että miljoonien eurojen investoinnit päätetään virkamiestyönä, väärillä perusteilla ja ilman kunnanhallituksen tai valtuuston virallista päätöstä.

 

6.  Toimituksen hakeminen on eri asia kuin asiasta päättäminen! Vasta lunastuksen aloituksen jälkeen Kunnanhallitus lausui, että maankäyttöinsinööri oli ollut toimivaltainen asiassa.

 

7. Kunnan velvollisuus tarkoittaa sitä, että jos maanomistajat vaatisivat, niin kunta olisi pakotettu lunastamaan kyseiset alueet, mutta silloinkin kunnalla olisi mahdollisuus vetäytyä hankkeesta perustuen taloudellisiin haasteisiin.

 

8. Kunnanhallituksen jäsen Armi Kärki (PS), Rauno Lehtisen (VAS) kannattamana halusi estää kuntalaisaloiteadressin käsittelypäätöksen toimittamista valtuuston tiedoksi. Tämä on hyvä esimerkki koko lunastuksen ajan vallinneesta toimintatavasta. Valtuutetuilla ei ollut pakkolunastuksesta faktoihin perustuvaa tietoa, vaan ovat joutuneet tukeutumaan monilta osin lehtikirjoituksiin ja virkamiesten omaperäisiin laintulkintoihin. Esim. koko pakkolunastus laitettiin liikkeelle lunastusprosessi laitettiin alulle väittäen Tampereen veden vaativan lunastusta viemäreiden huoltotarpeeeseen vedoten. Maankäyttöinsinööri on lunastustoimituksessa myöntänyt, ettei viemäreiden huolto ole vaadi lunastusta lakimiesten läsnäollessa.

_____________________________________

Alla pöytäkirja, linkki

Pirkkalan kunta Pöytäkirjanote Sivu Kunnanhallitus 27.08.2018 1

PIR/744/1106/2018

174 § Vastaus Niemenmaan rantakaistaletta koskevaan kuntalaisaloitteeseenKh 27.8.2018

Hallintojohtaja Niemi ja maankäyttöinsinööri Hippula 14.8.2018

Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaista ja useat muut allekirjoittajat ovat jättäneet kunnalle kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan 2,6 miljoonan euron pakkolunastuksen käsittelyä Pirkkalan valtuustossa.

Asukkaat kertovat adressissa, että lunastus on valmisteltu ja aloitettu maankäytön virkamiestyönä ilman poliittista päätöstä. Lisäksi asukkaat kertovat, että kunnanhallitukselle on annettu virheellistä perustelua lunastuksen pakosta ja lähtötietoja hankkeen kustannuksista.

Toimivalta aloitteen käsittelyssä

Kuntalain 23 §:n mukaan, mikäli aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi vähintään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Aloite käsitellään siinä viranomaisessa, jolla on toimivalta aloitteen tarkoittamassa asiassa.

Kunnanhallituksen tehtäviin on laissa osoitettu kunnan edun valvominen ja kunnan edustaminen sekä puhevallankäyttö asioissa joissa sitä nimenomaisesti ei ole hallintosäännössä toisin määrätty. Kunnanhallitus lisäksi mm. vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaisesti siihen oikeuttavaa säännöstä puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan.

Valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion ja samalla mm. investointimäärärahojen sitovuustasot.

Asemakaavan merkitys

Pirkkalan kunta on tehnyt hallinnollisen ja poliittisen päätöksen, kun valtuusto on hyväksynyt Niemenmaan asemakaavan 24.3.1982. Tästä päätöksestä silloiset maanomistajat ovat valittaneet hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus on alistanut valtuuston päätöksen lääninhallituksen vahvistettavaksi. Lääninhallitus on hylännyt valitukset ja vahvistanut Niemenmaan asemakaavan 26.4.1984.

Tästä päätöksestä silloiset maanomistajat valittivat korkeimpaan hallinto- oikeuteen. KHO:n päätöksessä 28.5.1985 todetaan, että kyseisen ranta-alueen osalta ei ole syytä muuttaa lääninhallituksen päätöstä, joka jää tältä osin pysyväksi. Korkein hallinto-oikeus toteaa vielä päätöksessään, että tätä kaikki asianomaiset noudattakoon.

Pirkkalan kunta

Kunnanhallitus

Pöytäkirjanote Sivu 27.08.2018 2

Alueella olevan korttelin 554 osalta on hyväksytty 17.4.2000 asemakaavan muutos maanomistajan aloitteesta, jolloin rannan puistoalue on säilytetty. Kaavaselosteessa todetaan, että muutos ei ole ristiriidassa Niemenmaan rantojen yleisen käytön tavoitteiden kanssa.

Kaavaselostus

Asemakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Samoin kuin rakennuskaavassa vanhan lainsäädännön ollessa voimassa, rakennuskaavaan liittyi selostus, joka sisälsi ehdotuksen perustelut ja tarpeelliset selvitykset.

Asemakaavan selostus ei edellä mainittujen säännösten mukaan ole osa asemakaavaa eikä siinä näin ollen ole määräyksiä, joilla olisi asemakaavan oikeusvaikutuksia.

Asemakaavan noudattamisvelvoite

Asemakaavan noudattamisvelvollisuus on yleiseltä kannalta tärkein asemakaavan oikeusvaikutus. Lähtökohtana on, että kaikki rakentaminen, toimenpiteet ja toiminnot asemakaavoitetulla alueella ovat asemakaavan mukaisia. Rakentamisrajoitus, eli se, että rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa, on asemakaavan oikeusvaikutuksista tärkein (MRL 58.1 §). Asemakaava on hallintopäätös. Asemakaava kuuluu kunnan itsehallinnon piiriin. Virkamiehen vastuulle jää valtuuston tekemien päätösten toimeenpaneminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n perusteella haettavissa toimituksissa laki velvoittaa, että muu yleinen alue kuin katualue on kunnan toteutettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö edellyttää toteuttamista, jollei toteuttamisen lykkääminen ole kunnan taloudelliset edellytykset huomioon ottaen perusteltua. Aikaisempi vastaava säännös oli rakennuslain 113 §, jonka mukaan rakennuskaavan toteuttamiseen kuului tarpeen vaatimiin toimenpiteisiin ryhtyminen mm. puistojen ja muiden yleisten alueiden järjestämiseksi sen mukaan, kuin kunnan varat sallivat. MRL 96 §:n nojalla kunta saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa sellaisen yleisen alueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen asemakaavan mukaisen tontin, joka asemakaavassa on tarkoitettu kunnan laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin.

Kunnan maankäyttöinsinööri haki Pirkkalan kunnan lautakuntien johtosäännön perusteella maanmittauslaitokselta kiinteistötoimitusta 17.4.2013. Toimituksen aloituskokouksen jälkeen maanomistajat valittivat maaoikeuteen toimituksen edellytyksistä.

Maaoikeuden 1. käsittely

Maaoikeuden 3.12.2013 annetun tuomion perusteluissa todetaan, että maankäyttöinsinööri on ollut toimivaltainen hakemaan toimitusta. Asemakaava selosteen osalta tuomiossa todetaan, että selostus ei ole asiakirja, jolla olisi oikeudellista vaikutusta, vaan rakennuskaavan sisältö sekä kaavamääräykset ja täten myös kaavan tosiasialliset vaikutukset ilmenevät

Pirkkalan kunta

Kunnanhallitus

Pöytäkirjanote Sivu 27.08.2018 3

rakennuskaava-asiakirjasta. Rakennuskaavaan liittyvällä selostuksella ei ole merkitystä asiassa.

Kunnan oikeuteen lunastuksesta tuomiossa lausutaan, että kunnalla on oikeus ja velvollisuus lunastaa sille asemakaavassa osoitetut yleiset alueet. Maanomistajat valittivat maaoikeuden tuomiosta, jonka valituksen korkein oikeus hylkäsi päätöksellään 2.10.2014 n:o 1972, joten maaoikeuden tuomio jäi voimaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 16.5.2014 n:o 1574 todennut, että maankäyttöinsinööri on ollut toimivaltainen hakemaan toimitusta.

Lunastustoimikunnan päätös

Lunastustoimikunta antoi lunastuspäätöksen 14.4.2016, jonka perusteella kunta määrättiin maksamaan maanomistajille yhteensä 939.608,88 euroa.

Maaoikeuden 2. käsittely

Maanomistajat valittivat maaoikeudelle, että lunastustoimikunnan päätös tulee kumota kokonaan, Pirkkalan kunnan toimitushakemus tulee jättää tutkimatta, hylätä tai jättää toimitus sikseen.
Tästä valituksesta maaoikeus antoi kansliapäätöksen 26.1.2017, jossa todetaan, että toimituksen kumoamista, toimitushakemuksen tutkimatta jättämistä ja hylkäämistä sekä toimituksen sikseen jättämistä koskevat vaatimukset jätetään tutkimatta. Näin ollen kiinteistötoimitus on saatettu päätökseen.

Sekä maanomistajat että kunta hakivat valituslupaa maaoikeuden tuomiosta korkeimmalta oikeudelta.

Korkeimman oikeuden käsittely

Korkein oikeus antoi päätöksen 27.6.2018, jossa kunnalle myönnettiin valituslupa rajoittuen kysymykseen neljän alueella sijaitsevan kiinteistön haitankorvauksista. Maanomistajien valituslupahakemus hylättiin. Korkeimman oikeuden käsittelyaikataulusta kunnassa ei ole tietoa.

Hallintaoikeus Niemenmaan puistoalueeseen on siirtynyt Pirkkalan kunnalle ja maaoikeuden päätös on toimeenpanokelpoinen.

Edellä kerrotun perusteella maanomistajien jättämä adressi ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Pormestari Jarvan ehdotus 15.8.2018 Kunnanhallitus päättää

1)  antaa vastauksena kuntalaisaloitteeseen edellä olevan selosteen adressin tekijöille,

2)  todeta aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi,

Pirkkalan kunta

Kunnanhallitus

Pöytäkirjanote Sivu 27.08.2018 4

3) toimittaa vastauksen tiedoksi valtuustolle.

Lisätietoja Tiedoksi

Äänestys 27.8.2018

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että jäsen Armi Kärki oli tehnyt jäsen Rauno Lehtisen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää asian siten, että päätösehdotuksesta poistetaan kolmas kohta ja kaksi ensimmäistä kohtaa jäävät ennalleen.

Koska asiassa oli tehty pormestarin ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen pormestarin ja jäsen Armi Kärjen ehdotusten välillä. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitettaisiin kättennostolla ja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat pormestarin ehdotusta, äänestävät "Jaa", ja ne, jotka kannattavat jäsen Armi Kärjen ehdotusta, äänestävät "Ei". Äänestystapa ja -esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 "Jaa" ääntä (Jarva Marko, Hakkarainen Mika, Hoikkala Teppo, Karppanen Jouko, Lanne Janika, Naskali Raili, Pulkkinen Helena, Qvick Jasmi ja Rinneaho Arja) sekä 2 "Ei" ääntä (Kärki Armi ja Lehtinen Rauno).

Kunnanhallituksen päätös 27.8.2018

Kunnanhallitus päätti toimitetun äänestyksen perusteella hyväksyä pormestarin ehdotuksen.

hallintojohtaja Olli Niemi, puh. 050 374 5102 etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Aloitteentekijöiden yhdyshenkilö Jari Peltoniemi (ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille, hallintolaki 56 §)

valtuusto

3)

Otteen oikeaksi todistaa, virallisesti: Pirkkalassa 04.09.2018
Johanna Järvensivu, erityisasiantuntija

Pirkkalan kunta Pöytäkirjanote Sivu Kunnanhallitus 27.08.2018 5

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamallaTiedoksisaanti

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat

- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 16 Luku 136 §), pykälä 174

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KVesL 26 §), pykälä

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen (EtuostoL 21 §), pykälä

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saanti-todistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirja on ollut nähtävillä 4.9.2018Päätös on annettu postin kuljetettavaksi Päätös on lähetetty sähköpostilla 4.9.2018(nimi) vastaanottanut pöytäkirjanotteen

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määrä-aikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

Tilannetiedotus adressin allekirjoittajille, 20.05.2018

2018-05-20 07:46:28

 

Tilannetiedotus adressin allekirjoittajille.

 

Adressi luovutettiin julkisessa tilaisuudessa 9.4.2018 Pirkkalan päättäjille. Luovutustilaisuudessa adressin vastaanotti Pormestari, Marko Jarva. Tilaisuudessa luvattiin adressin käsittely ja myös tieto siitä kuukauden kuluessa kuinka adressi tullaan käsittelemään.

 

Asiaan liittyvä lisämäärärahan käsittely 16.4.2018 valtuustossa oli myös mielenkiintoinen näytelmä. Kunnahallitus tarvitsi Pirkkalan valtuustolta hyväksynnän 1,0 M€ lisämäärärahan Niemenmaan pakkolunastukselle. Osa valtuutetuista oli hanketta jyrkästi vastaa ja halusivat myös neuvotteluiden aloituksen tapahtuvan. Valtuutetun esittämä ponsi neuvotteluiden aloittamiseksi hylättiin ja jätettiin käsittelemättä. Kokoomuksen Jukka Alamäki ilmoitti ponnen olevan tarpeeton, koska valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat sopineet vastavansa myönteisesti Pormestari Marko Jarvan keskustelukutsuun Niemenmaan lunastusasiasta. 

Valtuuston 1,0M€ lisämäärärahan hyväksymisen jälkeen, neuvotteluhalukkuutta ei ole ollut lupauksista huolimatta.

Pirkkalainen_18042018_valtuusto1.png

Ohessa Pirkkalaisen artikkeli twitterissä: https://pbs.twimg.com/media/DbDf-wgWsAAvhlv.jpg

Ohessa linkki valtuuston pöytäkirjaan : http://pirkkala.tweb.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=2463844

 

Kuntalaisaloiteadressi pitää käsitellä lain mukaan 6kk kuluessa. Tästä ei voi vetäytyä.

 

Osa päättäjistä haluaisi neuvotteluratkaisun tälle järjettömälle hankkeelle ja ovat pyytäneet maanomistajilta konkreettistä sovintoratkaisuehdotusta.

Täten maanomistajat ovat tehneet Pirkkalan kunnalle ehdotuksen asian ratkaisemiseksi kaikkien osapuolelten ja kuntalaisten kannalta oikeudenmukaisella tavalla. Allaoleva ehdotus annettiin Pirkkalan kunnalle ja toimitettiin kirjaamoon 14.5.2018. Ratkaisu säästää kunnan rahoja noin 3M€ ja takaa varoja vuosiksi esim. Pirkkalan varhaiskasvatuksen tukemiseen.

 

Voit seurata asian käsittelyä myös sivulla http://www.propirkkala.fi/

 

Terv Jari Peltoniemi

 

__________________________________________________________________________________

 

Ratkaisuehdotus Niemenmaan lunastuskiistaan Pirkkalan Kunnanhallitukselle, tiedoksi valtuustoryhmän puheenjohtajille 

 

 

Maanomistajia on lähestytty Pirkkalan päättäjien toimesta ja pyydetty ratkaisuehdotusta Niemenmaan lunastustapaukseen.

 

Pyydetysti, maanomistajat ovat harkinneet monia eri vaihtoehtoja, jotka olisivat toteutuskelpoisia. Ratkaisuehdotuksen täytyy olla oikeudenmukainen, niin virkamiesten, kaikkien kuntalaisten ja päättäjien ja luonnollisesti lainmukainen, niin ettei mikään taho tule väärin kohdelluksi.

 

Maanomistajat ovat valmiita korvaamaan alueen arvonnousun, yleisesti käytössä olevilla korvauskäytännöillä ja menetelmillä laskettuna. Tarkemmat ehdot sovitaan yksityiskohtaisissa neuvotteluissa/sovitteluissa.

 

Alueen arvonnousu voi muodustua, erittäin monella tavalla. Tässä muutamia vaihtoehtoja esimerkiksi:

 

 1. Pirkkalan kunta kunnioittaa kaavaselostuksen lupausta lunastamattomuudesta ja tekee tästä kirjallisen sopimuksen maanomistajien kanssa.

 

 1. Alue merkitään kaavassa perinnemaisemaksi, joka kunnioittaa yleiskaavan alueen MAK4 merkintää (”Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen suunnittelusssa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon kulttuuriympäristöjen kokonaisuus ja ominaislaatu. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa kunkin alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun”).  Tämä tukee myös Maakuntamuseon vaatimaa 100v rantasaunojen ja rankenteiden suojelua. Näin kaavan henki toteutuu ja ranta-alue säilyy nykyisellään.

 

 1. Alue liitetään tontteihin, niin ettei rakennusoikeus kasva tai rakennusalue muuta sijaintia.

 

Näillä toimilla on kaikilla erisuuruinen vaikutus alueen arvonnousuun.

 

Varmistaaksemme sen, että alueen arvonnousu on oikeudenmukaisesti arvotettu ja laskettu, niin tarvitsemme tähän neutraalin osapuolen, joka varmistaa kaikkien osapuolten osalta oikeudenmukaisen korvaustason perustuen yleisiin käytäntöihin.

 

Arvonnousu määritellään ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta, yleisesti käytössä olevin menetelmiin. Ehdotamme, että tällainen taho olisi Maanmittauslaitos, joka jo tuntee kyseessä olevan tapaukseen seikkaperäisesti ja joka tekee virkamiestyönä ammattimaisesti vastaavia määrityksiä.

 

Pirkkalan kunnalle on erittäin tähdellistä, ettei Maaoikeuden tuomion mukaiset lunastuskorvaukset toteudu, sillä ne muodostaisivat Pirkkalan ranta-alueille ennakkotapauksen ja vertailukaupan, joka määrittelisi jatkossa lunastushinnan vastaaville rantojen lunastuksille.

 

Tälläinen sopiminen on myös otettu huomioon Pirkkalan maapoliittisessa ohjelmassa, kun Pirkkalan kunnan etu sitä vaatii erityisin perustein. Pirkkalan maapoliittisen ohjelman mukaan, erityisenä perusteena voidaan pitää tilannetta jolloin kunta uudelleen kaavoittaa jo olemassa olevia ja rakennettuja alueita ja Pirkkalan etu sitä vaatii. Tämä tapaus toteuttaa edellämainitun kunnan edun vaatimuksen.

 

Sopiminen on kaikkien osapuolten kannalta paras vaihtoehto, joka lopettaa vuosikausia kestäneen riitelyn ja oikeuskäsittelyn ja samalla estää myös tulevaisuuden jatko-oikeuskäsittelyt (mm. sopimusrikkomus, haitankorvaukset kevyenliikenteen väylästä ja toteutuksesta)

 

 

 

 

 

Luonnollisesti, jos jompikumpi osapuoli, tai kummatkin, saavat valitusluvan korkeimpaan oikeuteen, niin tällöin sopimuksen osapuolet voivat vetäytyä sopimuksesta niin halutessaan.

 

Maanomistajat ovat myöskin valmiita tukemaan ympärivuotisen kevyenliikenteen väylän toteutusta Niemenmaantien reunaan. Tämä turvallinen väylä on erittäin tarpeellinen kaikkien Niemenmaan asukkaiden kannalta ja kuntalaiset ovatkin tehneet väylän toteutuksesta vetoomuksen kunnalle. 

 

Tarkemmat ehdot sovitaan Maanmittauslaitoksen johtamissa neuvotteluissa Pirkkalan kunnan ja maanomistajien kesken.

 

Toivomme, että ehdotuksemme käsitellään seikkaperäisesti ja pohditaan sen tuomia hyötyjä. Tämä sopimus säästää kunnan varoja yli 3 M€ luopumalla lunastuksesta ja estää vahingollisen vertailukaupan syntymisen ja samalla tuo varoja, jotka voidaan kohdentaa esim. varhaiskasvatuksen tukemiseen vuosikausiksi. Lisäksi ei voida väheksyä sopimisen postiivista vaikutusta Pirkkalan kunnan imagolle.

 

 

 

 

Kunnioittaen Niemenmaan lunastusuhan kohteena olevien maanomistajien puolesta, 

 

 

Pirkkala 14.05.2018

 

 

Jari Peltoniemi

_____________________________________________________________________________________________

Ohessa myös Varatuomari Tapolan kirjoitus ja mielipide Niemenmaan lunastuksesta

 

Pirkkalainen_11042018_tapola1.png

 

 


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

Tervetuloa!

2018-04-09 07:46:18

Tervetuloa!

Kiitoksia kaikille allekirjoittajille! Tervetuloa tänään adressin luovutustilaisuuteen!

 

PS. Voit myös jatkossa seurata tilanteen kehittymistä loppuviikosta avattavilla sivuilla www.propirkkala.fi

 

Pirkkalainen_04042018_tervetuloa.png


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

Adressin luovutus kuntalaisaloitteena Pirkkalan kunnalle 9.4.2018 Kello 15:00, Pirkkalan Silmu lukion tiloissa.

2018-03-20 18:27:08

Etenemme sovitusti kuntalaisaloitteen luovutuksen kanssa.

Päivämäärä: 9.4.2018

Aika: kello 15:00

Paikka: Pirkkalan Yhteislukio, Silmu

Osoite: Koulutie 6b, 33960 Pirkkala

 

Ohjelma:

  15:00 Kahvitarjoilu alkaa

  15:15 Niemenmaan asukkaiden esitys, hankkeen taustoista

  15:30 Adressin, kuntalaisaloitteen luovutus Pormestarille

  15:45 Yleistä keskustelua

  16:30 Tilaisuus loppuu

 

Tilaisuus on julkinen. Tervetuloa!

 

Ps. Adressi pidetään kuitenkin vielä avoinna, sillä jos kuntalaisaloite ei johda valtuuston käsittelyyn, niin voimme vaatia kansanäänestystä. Tämä on mahdollista jos saamme kerättyä 4% Pirkkalan yli 15v kuntalaisten allekirjoituksia. Siksi allekirjoitusten keräys kannattaa pitää aktiivisena ja vinkata asiasta kiinnostuneille vieläkin mahdollisuudesta osallistua.


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

Kiitoksia, Loistavaa! Jo 664 allekirjoitusta ja joista 444 Pirkkalasta!

2018-03-04 19:36:47

Kiitoksia tuestanne, adressi on saanut erittäin paljon näkyvyyttä teidän ansiostanne! 

 

Olemme jo saavuttaneet alkuperäisen tavoitteen, yli 2% Pirkkalan kuntalaisista on allekirjoittanut adressin ja lisäksi jo lähes 700 allekirjoitusta kokonaisuudessaan!
Kiitos tästä!

 

Etenemme asian kanssa seuraavasti.

 

 1. Adressi tullaan toimittamaan kunnalle kuntalaisaloitteena. Kuntalaisaloitteen vaatimat allekirjoitukset ovat nyt koossa, joten kunnan on nyt käsiteltävä adressi. Täällä lisää kuntalaisaloitteesta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi
 2. Adressi tullaan luovuttamaan kunnan päättäjille lähiviikkoina, julkisessa tilaisuudessa. Kunhan saamme sovittua ajankohdan kerromme sen välittömästi myös teille.
 3. Adressi pidetään kuitenkin vielä avoinna, sillä jos kuntalaisaloite ei johda valtuuston käsittelyyn, niin voimme vaatia kansanäänestystä. Tämä on mahdollista jos saamme kerättyä 4% Pirkkalan yli 15v kuntalaisten allekirjoituksia. Siksi allekirjoitusten keräys kannattaa pitää aktiivisena ja vinkata asiasta kiinnostuneille vieläkin mahdollisuudesta osallistua.

 

Valitettavasti Pirkkalan Kunnanhallituksen lunastusta puoltavat jäsenet ovat nyt julkisesti jakaneet useammassa kirjoituksessa joko kokonaan virheellistä tietoa tai ainakin lausuneet osatotuuksia.  Voi kysyä onko oikein ja hyväksyttävä, että heidän asemassaan olevat ihmiset käyttävät tarkoitushakuisesti virheellisiä tietoja perustellakseen suuria verovaroin rahoitettavia investointeja. Kansalaiset varmaankin yleisesti arvostaisivat avoimuutta ja rehellisyyttä siinä että kerrotaan tärkeiden asioiden taustat juuri niin kuin ne ovat.

 

Alla pitkä kirjoitus, jossa sinulla on mahdollisuus saada oikaisu esitettyihin väitteisiin. Lue ja nauti ;-)

 

Terv. Jari Peltoniemi

Pirkkalan Niemenmaan lunastusuhan kohteena olevien perheiden puolesta.

 

Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

 

Alla väittämiä ja niiden korjauksia:

 

1. Väite: Ranta on rakennettu laittomasti täyteen.

Vastaus: Tosiasiassa saunat on rakennettu ennen kaavaa ja muista mm kevyistä lautatasoista Maaoikeus toteaa näin tuomiossaan: 

Sivu 59 ”Niemenmaan rakennuskaavan kaavaselostuksen perusteella maanomistajilla on ollut syy uskoa, että kaavaa ei ryhdytä toteuttamaan lunastusteitse, jolloin on ollut luontevaa rakennella rantaan rakennelmia niin kuin normaalisti rantatonteilla tehdään”

Eli: kaikki rakennusluvan vaatimat saunat on rakennettu ennen kaavaa laillisesti ja lopuille pienimuotoisille tasoille on Maaoikeuden tuomion mukaan täysi oikeutus.

Ennen kaavaa voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan alueelle pystyi rakentamaan normaalisti. Maaoikeuden mukaan asunnot olivat ympärivuotisesti asuttavia. Asemakaavaa ennen rakennettiin rakennusjärjestyksen mukaisesti. Alue on maaoikeuden mukaan ennen kaava ollut rantarakennuspaikkoina, jotka on rakennettu silloin valinneen rakennuslupakäytännön mukaan laillisesti.

 

2. Väite: Vesi ja viemäriverkon päälle on rakennettu ja ympäristöriski aiheutuu vallitsevasta tilanteesta.

Vastaus: Ko. verkon päälle ei ole rakennettu mitään. Tämän lisäksi maanomistajat ovat pyytäneet tekniseltä johtajalta katselmusta, jos jokin haittaisi huoltoa. Tähän katselmukseen tekninen johtaja kieltäytyi kirjallisesti. Täten viemäritilanteesta huolestuneet maaomistajat tekivät oma-aloitteisesti, vapaaehtoisen sitoumuksen kunnalle, joka takaa huoltotoiminnalle vapaan ja esteettömän pääsyn ranta-alueelle korvauksetta. Viemärit on kuvattu ja todettu uudenveroisiksi 2014 . Huollosta vastaa Tampereen Vesi, jonka verkostopäällikkö vahvisti 2/2018, ettei ole huolissaan viemäreiden kunnosta, koska ne ovat kuvauksella todettu virheettömiksi. On edesvastuutonta pelotella kuntalaisia tälläisillä tarkoitusperäisillä kirjoituksilla.

Maamittaustoimituksessa kunnan edustaja myönsi, ettei lunastusperusteena ole viemärit, joten on edes naurettavaa mainita viemäreitä syyksi. Ne on saatu rakennettua maanomistajien maalle rasitteella, joten niiden esteetön huoltokin onnistuu.

Luonnollisesti kunnallistekniikkaa pitää päästä huoltamaan oli se sitten kenen maalla hyvänsä. Siis maaomistajat ovat ratkaiseet asian kuluitta!

 

3. Väite: Maanomistajat ovat saaneet ylimääräistä rakennusoikeutta, joko kompensoisi rannan menetyksen.

Vastaus: Lisärakennusoikeus: Loistava esimerkki virheellisestä ja asiaankuulumattomasta argumentoinnista! Kaksi päähuomiota: 

Ensiksi: Niemenmaan alueen normaali rakennusoikeus annettiin asemakaavassa rantaan: 0.2 (tarkoittaa 20% tontin pinta-alasta) ja siitä vielä vähennettiin rantavyöhyke pois. Eli totuus: Ranta-asukkaat saivat alueella pienemmän rakennusoikeuden, verrattuna muihin rakennuspaikkoihin. 

Toiseksi: Tällä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Lain mukaan ja KKO ennakkopäätöksen mukaan lisärakennusoikeudella ei edes voisi korvata menetystä. 

Maaoikeus sanoo tuomiossaan seuraavaa (Sivu 53) ”Lunastuskorvaus on määrättävä sen mukaan, mitä luovuttaja menettää eikä sen mukaan, mitä lunastaja saa” ”Ratkaisevaa on luovuttajan menettämä maankäyttöoikeus”. 

Kunta väitti tätä myös oikeudessa ja maaoikeuden tuomio hylkäsi väitteen. Eli täysin asiaton väite ja asian kannalta merkityksetön. 

 

4. Väite: Asemakaavan kaavaselostus menettää merkityksensä kun taajamayleiskaava on hyväksytty. 

Vastaus: Taajamayleiskaavalla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Koska asemakaava on hierarkialtaan vahvempi. Ja kaavaselostus asemakaavan oleellinen osa. Kaavaselostuksen mukaan alueella ei pakkolunasteta puisto-alueita.

Maaoikeus: ”Niemenmaan rakennuskaavan kaavaselostuksen perusteella maanomistajilla on ollut syy uskoa ei lunastuksiin ryhdytä…
Jos kaavahierarkia on näin epäselvä niin kannattaa vieraille täällä (https://www.pirkkala.fi/…/maankayton…/kaavahierarkia/ ) ja tutustua aiheeseen. Yleiskaavan vahvistus ei muuta asemakaavaa, jonka oleellinen osa kaavaselostus on.

 

5. Väite: Maakuntakaava edellyttää kevyenliikenteenväylää Niemenmaan rantaan ja vaatii kaikkia Pyhäjärven rantoja yleiseen käyttöön.

Vastaus: Maakuntakaava ei edellytä kevyenliikenteen väylän kulkemista Niemenmaan rannassa.  

Maanomistajien tekemässä huomautuksen vastineessa Pirkanmaanliitto toteaa ”sijainti on ohjeellinen, ei maakuntakaava vahvistuessaan estä reitin toteutumista, mielipiteessä esitetyllä tavalla”. 

Eli maakuntakaavaa ei voi millään perusteella pitää edes pienenä vaatimuksena sijoittaa pyörätie Niemenmaan rantaan! 

Aivan hurja väite on että maakuntakaava vaatisi KAIKKIA Pyhärven rantoja lunastettavaksi. Mutta väite tässä yhteydessä kuvastaa allekirjoittajien tahtotilaa. Kaikki rannat pitää kunnalle lunastettavan. Kannattaa huomioida kustannusvaikutukset ! :-)

 

6. Väite: Kunta omistaa jo rannat.

Vastaus: Tämä vie disinformaation aivan omalle tasolleen. Rannat ovat vielä maanomistajien omistuksessa tällä hetkellä. Jos epäselvyyttää niin maanmittauslaitokselta löytyy omistajien tiedot, tässä linkki: http://www.maanmittauslaitos.fi/…/selvita-kiinteiston…

 

7. Väite: Maanomistajat ovat jo nostaneet lunastuskorvauksia

Vastaus: Kunta on maksanut joitain pieniä merkityksettömiä korvauksia suoraan maanomistajille (kukista, istutuksista tms), koko tuomitusta korvauksesta alle 1%. Maanmittauslaitoksen päätöksen mukaiset rahat on maksettu (AVIn) sulkutilille ja Pirkkalan kunta on itse laittanut AVIN tilille ehdon, rahojen luovuttamiselle ”rahat voi luovuttaa vasta kun asiasta on lainvoimainen tuomio”. Ja koska valituslupahakemukset KKO:hon on tehty niin tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Maaoikeuden mukaisten korvausten maksupäivä oli 24.2.2018. Ja ne ovat talletettu jälleen AVIn tilille. Eli alle 1% on maksettu suoraan maanomistajille.

 

8. Väite: Lunastus on jo tapahtunut ja nyt keskustellaan vain korvausten määrästä 

Vastaus: Pirkkalan kunnan oman lakimiehen mukaan asian sopiminen on lain mukaan täysin mahdollista ja asia voidaan ratkaista myös sovittelulla!

 


9. Väite: Korkein oikeus tekee asiasta ennakkopäätöksen joka määrittelee puistomaan lunastushinnan koko Suomessa.
 

Vastaus: Tälläisen väitteen esittäjä paljastaa ettei ymmärrä kirjoittamaansa. 

  • Korkeimpaan oikeuteen (KKO) haetaan vasta nyt valituslupaa, jonka vain noin 4% saa. 
  • KKO tekee AINA koko Suomea koskevia ennakkopäätöksiä, joilla täsmennetään lain käyttöä ja tulkintaa.   
  • Jos saamme valitusluvan ja KKO päättää asiasta, niin se määrittäisi ainoastaan lain tulkintaa vastaavissa tapauksissa, jossa lunastetaan rantarakennuspaikkoja puistomaaksi, ei puistojen lunastushintoja yleisesti. 
  • Jos kunta maksaa maaoikeuden tuomion mukaisen hinnan, niin tästä muodostuu vertailukauppa, jota käytetään vastaavissa rantalunastustapauksissa Pirkkalassa.

 

10. Väite: Maaoikeusinsinööri jätti eriävän mielipiteen haitankorvauksista

Vastaus: Maaoikeusinsinööri jätti eriävän mielipiteen ainostaan alle 20% korvausosuudesta. 3/4 maaoikeuden jäsenestä oli hänen kanssa eri mieltä. Loppu 80% korvaussummasta on yksimielinen. Kunta tavoittelee, nyt kolmatta kertaa noin 0.1M€ tasoa.

 

11. Väite: Satamaa ei voida rakentaa ilman tätä lunastusta

Vastaus: Väite, ettei satamaa voi rakentaa ilmaan näiden rantojen lunastusta on todella uusi. Vielä 5-vuoden jälkeenkin löytyy uusia perusteita ;-). Alueen kaavassa oli ajatus sataman pikaisesta rakentamisesta. Vajaat 40-vuotta myöhemmin mitään ei ole tapahtunut, vaikka kunta omistaa suunnitellun sataman-alueen, eikä sitä ole millään tavalla hyödynnetty kuntalaisten kannalta. Lisäksi ympäristösuunnitelmia ko. sataman rakentamiseksi ei ole tehty ja nykyisillä ympäristösuojelumääräyksillä alueen ruoppauslupaa Pyhäjärven matalaan lahteen kunta tuskin saisi. 

 

12. Väite: Virkaniemeen ei mene kunnollista tietä.

Vastaus: Virkaniemeen menee kunnan tekemä uusi tie, johon kunta investoi lähes 100 000€. Keveyenliikenteenväylä menee Jyrkkäpolun kautta ja on turhaa edes väittää, että vain kesäkäyttöön kaavailtu rantapolku korvaisi ympärivuotisen kulkuyhteyden. Maanomistajat ovatkin tarjonneet korvauksetta maata, jolloin Niemenmaantien varteen voitaisiin toteuttaa turvallinen ympärivuotinen reitti kaikille. Toivottovasti asia saadaan kuntoon, ettei vahinkoja sattuisi. Tästä on annettu vetoomus kunnalle jo vuosia sitten.

 

Lopuksi

Nämä Kunnanhallituksen jäsenet unohtavat täysin alle 1ha alueen hinnan kunnalle, joka lähentelee kaikkien kulujen yhteislaskulla jo 3M€ ja loppua ei näy. Sankilaan verrattuna alle 1ha alue on mitätön vaikka hinta lähentelee jo samaa suuruusluokkaa.

 

Pirkkalan kunnalla ei ole mitään pakkoa, eikä järkiperäistä syytä lunastaa aluetta. Lisäksi kaavan on valtuusto päättänyt niin, ettei pakkolunastusta sallita.

On aika lopettaa tämä järjetön yhteisten varojen tuhlaus. 

 


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari Peltoniemi

Kiitoksia, Loistavaa! Jo 558 Allekirjoitusta!

2018-02-13 06:56:46

Kiitoksia tuestanne, adressi on saanut nyt erittäin paljon näkyvyyttä teidän ansiostanne! Asiasta on kirjoitetty artikkeleita mm Aamulehteen, Pirkkalaiseen ja myös useita mielipidekirjoituksia on julkaistu. Pelkästään eilen kaksi hyvin osuvaa Pirkkalan valtuutettujen mielipidekirjoitusta ilmestyi Aamulehdessä. Kiitoksia tästä!

Olemme hyvin lähellä! Jo 558 allekirjoitusta. Vielä tarvitsisimme min 13 Pirkkalan kuntalaisen allekirjoitusta. Nyt jo 371 allekirjoitusta ja tavoitteena oli min 384 allekirjoitusta Pirkkalasta. Ja kuten viimeksikin kaikki allekirjoitukset lisäävät näkyvyyttä ja adressin tehokkuutta!

Eli, jos saan pyytää vielä vinkkaamaan kavereillenne ja varmistamaan, että kaikki asiaa tukevat ovat allekirjoituksen jo tehneet!

Kiitoksia!

Terv. Jari Peltoniemi

Pirkkalan Niemenmaan lunastusuhan kohteena olevien perheiden puolesta.


Niemenmaan lunastettavan alueen 47 kuntalaisen puolesta, Jari PeltoniemiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Facebook
Pitäisikö Suomen erota EU:sta?