VANHAN KONTION PUOLESTA

Ota yhteyttä adressin tekijään

Adressi on luovutettu

2018-08-13 08:44:47

Kiitos kaikille allekirjoittajille ja kommentoijille!

Saimme kerätyksi yhteensä 1045 nimeä Vanhan Kontion puolesta.

Kuhmon kaupunginhallitus ei kuitenkaan arvostanut kansalaisten mielipiteitä, vaan oikaisuvaatimuksista huolimatta

piti  yksimiselisesti purkupäätöksen voimassa.

Oikaisuvaatimusten tekijät ovat päättäneet valittaa päätöksestä edelleen hallinto-oikeuteen, joten Kontion valkoinen rakennus

saa lisäaikaa. 

Keräämme nyt hyviä ideoita, esimerkkejä ja tietoa vanhojen rakennusten korjaamisesta, entisöinnistä ja uusista käyttömahdollisuuksista. Niitä voi lähettää sekä  suoraan Kuhmon kaupungin johdolle (tytti.maatta@kuhmo.fi) tai minulle

marjastiinasuihko@gmail.com.

 

Terveisin Marja-Stiina Suihko


Marja-Stiina Suihko

Ei pillaria, vaan korjaus!

2018-08-01 13:46:36

Paikallislehti Kuhmolaiseen on lähetetty seuraavan sisältöinen mielipidejuttu

julkaistavaksi ennen oikaisuvaatimukset käsittelevää kaupunginhallituksen kokousta.

 

 Ei pillaria, vaan korjaus !    

Kuluva kesä on osoittanut vanhan Kontion koulun tärkeyden. Se on yhdessä Kuhmo-talon ja Lammasjärven rantamaiseman kanssa saanut toimia Kuhmon kuumien viikkojen näyttämönä.  

On oikein hyvä, että kaupunginhallituksen purkupäätöksestä on keskusteltu vilkkaasti. Nyt voi vetää vain sen johtopäätöksen, että asia on tärkeä ja että tarvitsemme runsaasti lisäaikaa hyvän ratkaisun löytämiseksi.  

Kontion vanha koulu on keskeinen kaupunkikuvaa jäsentävä tekijä. Kirjasto, kirkko, Kontion koulu ja Kuhmo-talo ovat huomattavia, eri aikakausia edustavia maamerkkejä, joita ilman Kuhmokin olisi vain yksi tylsä pikkukaupunki lukemattomien samanlaisten joukossa.  

Kontion vanha koulu on arvorakennus, jonka suunnitellut arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä-Martas on suunnitellut komeita rakennuksia myös pääkaupungin merkittäville paikoille.   Kaupunkikuvaan merkittävänä osana kuuluvan arvorakennuksen purkamiselle täytyy olla erittäin vahvat ja kiistattomat rakennusteknisiin tutkimuksiin ja korjattavuusselvitykseen pohjautuvat perustelut. Tällaisia perusteluja ei tehtyjen päätösten yhteydessä ole kuitenkaan missään vaiheessa selkeästi esitetty. - Arvorakennusten korjauskustannuksiin voi hakea myös avustusta. Vaikka rakennuksen kaikkia tiloja ei saada heti uuteen käyttötarkoitukseen, ei se ole peruste purkamiselle. Aikaa on!    

Väite, että rakennus olisi niin homehtunut, ettei sitä voi käyttää tai kannata korjata, ei ole saanut tuekseen riittäviä perusteita. Tämän toteaminen ei merkitse sisäilmaongelmien eikä varsinkaan niiden aiheuttamien terveysvaikutusten vähättelyä. Tilat on saatava kuntoon ennen kuin niihin voidaan mitään toimintoja sijoittaa. Korjaustoimien tarve, ratkaisut ja kustannukset ovat kuitenkin selvittämättä, joten olisi ennenaikaista päästää pillarit töihin.    

Rakennuksen vauriot ovat todennäköisesti ainakin osittain vuosikymmenten aikana tehtyjen muutosten seurausta. Kaikkia ehdotettuja korjaustoimia ole kuitenkaan tehty, vaan tilanne on päässyt pahenemaan. Koulun – lasten ja opettajien - osalta ongelma on kuitenkin onnellisesti ratkaistu uuden puukoulun valmistuttua. Purkaminen ei ole ratkaisu vaan korjaaminen.  

Lammasjärven ranta-aluetta kehitettäessä vanha kivikoulu muodostaa yhdessä Kuhmo-talon kanssa toimivan kokonaisuuden, jonka ympärille muut toiminnot voidaan hyvin suunnitella. Mikäli massiivinen rakennus häviäisi, jäisi Kuhmo-talo syrjäiseen yksinäisyyteensä. Kuhmo-talo on rakennettu juuri tuolle paikalleen nimenomaan siksi, että Kontion koulu on ollut välittömässä läheisyydessä.  

Kamarimusiikkifestivaali tarvitsee Kuhmo-talon yhteyteen runsaasti tiloja erilaisia palveluja varten. Kaupunki ei voi ohittaa päätöksenteossaan festivaalin ja monituhatpäisen asiakaskunnan tarpeita, sillä festivaali on 2,5 miljoonaa euroa paikkakunnalle tuova tapahtuma oltiinpa musiikillisesta sisällöstä mitä mieltä tahansa. Kamarimusiikki on tärkeä kuhmolaisen ilmapiirin kansainvälistäjä ja virkistäjä, itsetunnon ja henkisen hyvinvoinnin kohottaja. Mitä Kuhmo olisi ilman 50 vuotta täyttävää festivaalia? Ilman musiikkiopistoa, koulujen musiikkipainotteista opetusta, lukion musiikkilinjaa, Kuhmosta lähteneitä muusikoita ja kulttuuria rakastavaa ja harrastavaa yleisöä? Ilman joulua keskellä kesää ja ilman superviikonloppua?  

Kaupunginhallitukselle on jätetty ainakin kaksi oikaisuvaatimusta purkupäätöksen johdosta. Tehdyt kuntoarviot ovat ylimalkaisia ja myös niihin perustuvan Kärki Sisäilmatalon asiantuntijalausunnon tarkoituksena on ollut antaa lisätietoa tulevaa hankesuunnittelua varten. Se ei ole peruste purkupäätökselle. Korjaussuunnitelmia kustannusarvioineen ole lainkaan tehty. joten purkupäätöksen valmistelua ei voi pitää riittävänä. Myöskään aiempaa myyntipäätöstä ei ole toteutettu, joten on jäänyt selvittämättä, mitä vaihtoehtoja olisi voinut jo ilmaantua.  

Vanhan Kontion puolesta on kerätyllä adressilla 894 kansalaista vetoaa päättäjiin, että rakennusta ei pureta, vaan ryhdytään kunnolla etsimään sille uutta elämää.  

Toivomme kaupunginhallitukselta helteestä huolimatta hyvää harkintavallan käyttöä ja malttia kauaskantoisen ratkaisun edessä. Tehtyjä päätöksiä voidaan aina korjata, kun saadaan lisänäkökulmia ja aikaa harkintaan. Purettiinhan uuden koulun tieltä vanha lukiokin, vaikka ensin oli toisin päätetty. Tärkeintä on hyvä lopputulos. Sellaisen varmasti saamme aikaan nytkin.  

Pirkko Meriläinen, kulttuurin tukija ja suurkuluttaja

Pekka Karikko, DI

Kaarle Holmberg, sisustusarkkitehti SIO

Martti Polvinen, DI

Marja-Stiina Suihko, FM,kaupunginvaltuutettu    


Marja-Stiina Suihko

Kaupunginhallitus käsittelee oikaisuvaatimukset 7.8.2018

2018-07-30 13:12:58

Kuhmon kaupunginhallitus käsittelee Kontion purkupäätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset

7.8.

Pyrimme luovuttamaan adrerssin kaupunginhallitukselle ennen kokouksen alkamista.

Adressin tavoitteista ja allekirjoitusten määrästä tiedotetaan Kuhmolaisessa jo tällä viikolla.

Viime lauantain Helsingin Sanomissa oli artikkeli Kontion koulun kohtalosta.


Marja-Stiina SuihkoJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.