VANHAN KONTION PUOLESTA

IMG_0901.JPGVANHAN KONTION PUOLESTA   Me allekirjoittaneet pyydämme, että Kuhmon kaupunginhallituksen päätöstä Kontion vanhan koulurakennuksen purkamisesta ei panna täytäntöön.  

Kontion kivikoulua ei saa purkaa, koska  

 - se on merkittävä kaupunkikuvaa jäsentävä historiallinen rakennus                   

  - sille on ideoitavissa runsaasti erilaisia käyttötarkoituksia   

   - tehtyjen kuntoselvitysten mukaan rakennus on korjauskelpoinen (Sisäilmatalo Kärki).

Esitämme, että kaupunki ryhtyy aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti aktiivisesti etsimään rakennukselle ostajaa tai rahoittajaa. Vetoamme Kuhmon päättäjiin, että he arvostaisivat sekä itse rakennusta myös kuhmolaisten ja Kuhmon ystävien ääntä.

 

Kansalaiskokous 19.6.2018 Kuhmossa

 

ON BEHALF OF THE OLD KONTIO SCHOOL

We hereby request that the decision taken by the municipality of Kuhmo to demolish the old Kontio school building shall not proceed, because:

-it is an important historical construction that gives identity to the city of Kuhmo;

-the building could be adapted for plenty of new uses;

-according to the official evaluations made by Kärki Sisäilmatalo, the building is apt to being repaired.

We propose that the municipality will, as had been previously decided, seek for funding or investors actively.

We appeal to the decision-makers, that they would value both the historical building and the voice of the citizens and friends of Kuhmo.


Marja-Stiina Suihko    Ota yhteyttä adressin tekijään