Pirkanmaa: jätehuoltopalveluissa säilytettävä valinnanvapaus

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tiedote 21: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 9.10.2019 ja kuljetusyrittäjien rankaiseminen

2019-10-12 15:52:25

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Keskiviikkona 9.10.2019 alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa päädyttiin Tampereen kaupungin jätehuoltoviranomaisen esityksen mukaisesti siihen, että pirkanmaalaisia sako- ja umpikaivolietteitä kuljettavien kuljetusyritysten rankaisemista ja poliisitutkintaa esitetään valvovalle viranomaiselle eli Pirkanmaan ELY-keskukselle. Hämeenkyröläinen valtuutettu, Aki Tainio, esitti kyseiseen esitykseen eriävän mielipiteen perusteluineen, mutta hänen esitystään ei kukaan kannattanut.  

Aki Tainio esitti, että ”asia palautetaan uudelleen valmisteluun seuraavin perustein: Liitteessä 1 esitetyt urakoitsijakohtaiset lietemäärät eivät ole paikkaansa pitäviä yhdyskuntajätteen osalta. Esimerkiksi Hämeenkyrön puhdistamolta annetut tiedot sisältävät kaikki urakoitsijoiden sinne tuomat sako- ja umpikaivolietteet. Sama tilanne Ikaalisissa. Urakoitsijathan saavat hakea lietettä paikoista jotka eivät ole kunnan vastuulla. Hämeenkyrön puhdistamolle urakoitsijat ovat tuoneet lietettä myös Nokialta mistä sitä on laillista kerätä. Taulukko on perusteeton. Kaikki taulukon luvut täytyy täsmentää vastaamaan vain ja ainoastaan kunnan vastuulle kuuluvaa osuutta.”

Tässä on suora linkki pöytäkirjaan: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_9102019/Valvontamaarayksen_antamista_koskevan_as(109058)

Tässä näette, että Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltoviranomainen ja alueellinen jätehuoltolautakunta ajavat läpi mielivaltaiset päätöksensä, jotka eivät perustu selvitettyihin ja tutkittuihin tosiasioihin, joihin päätösten tulisi perustua, vaan tarkoitushakuisesti virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin. Sellainen päätöksenteko on paitsi korruptiota, koituu, ja on jo koitunut, myös pirkanmaalaisten kuntien, kuntalaisten ja yrittäjien vahingoksi, kuten olemme jo nähneet ja kokeneet.

Jo alun perin Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös siirtyä koko toimialueella keskitettyyn kunnan järjestämään lietekuljetusjärjestelmään perustui samalla tavalla virheellisiin ja puutteellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin ja oli hyvin tarkoitushakuinen, kuten olemme laajassa ja perusteellisessa tutkimuksessamme osoittaneet – tutkimuksessa, joka on julkaistu kansalaisadressi-palvelun kautta viime talvena ja josta nyt on julkaistu monilla tärkeillä tiedoilla päivitetty versio muutamia päiviä sitten. Tässä on suora linkki kyseiseen raporttiin: https://drive.google.com/file/d/17WvGsRQpHrwoNY__sW7RDD8_1mC5_CAh/view

Kyseinen tutkimusraportti on lähetetty myös Pirkanmaan ELY-keskukseen tarkoituksena saada viranomaiset tietoiseksi tästä sanktiointiesityksen mielivaltaisuudesta.

Kuntaliiton sivuilla tuodaan esiin korruption eri muotoja, ja yksi keskeinen korruption muoto on tiedon vääristäminen (https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/korruptio-ja-eettisyys),  ja tätä korruption tyyppiä alueellinen jätehuoltoviranomainen on erityisesti ilmentänyt päätöksiensä perustassa olevan tiedon vääristämisellä, kuten nyt lietekuljettajien sanktioimisessa käyttäessään tietoa, jossa ei ole huomioita ei-kunnan vastuulle kuuluvaa lieteosuutta. Samalla tavalla lietekuljetusjärjestelmä päätös (24.4.2013) oikeutettiin ilmeisen tarkoituksellisesti vääristetyllä tiedolla, jotta lietekuljetusyrittäjät saatiin ajettua pois toimialalta.

Korruptiota vastaan on alkanut kamppailemaan myös Suomen oikeusministeriö. Tässä on linkki kyseiseen kampanjaan:  https://korruptiontorjunta.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/sano-ei-korruptiolle-kampanja-kutsuu-rakentamaan-suomea-jossa-korruptio-ei-menesty

Tässä on keskeinen lainaus kyseisen kampanjan sivustolta:  ”Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptioon voivat sortua niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat. Valtaosa korruptiosta piiloutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja jää havaitsematta. Siksi poliisin tai tuomioistuinten tilastoista ei saa kattavaa kuvaa Suomen korruptiotilanteesta. - Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja heikentää demokratiaa. Kampanjamme pääviestinä on, että korruptio on aina haitallista ja epäoikeudenmukaista, erityisasiantuntija Juuso Oilinki oikeusministeriöstä sanoo.”

Pirkanmaalaisten kuntien on irtaannuttava tuollaisesta kunnillemme vahingollisesta yhteistyötahosta tai vähintään vaadittava sen kokoonpanoon ja toimintatapoihin huomattavia korjauksia sekä mielivaltaisten päätösten kumoamista ja uudelleen käsittelyä. Se, että alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpano muuttuisi 8/8, ei muuttaisi tilannetta miksikään, koska puheenjohtajan, joka aina on Tampereen kaupungin edustaja, ääni ratkaisee tasatilanteessa. Lisäksi Nokia ja Pirkkala ovat Tampereelle myötämielisiä, joten päätöksenteko ei muutu millään tavalla lautakunnassa. Onhan Nokialle, ainoalle pirkanmaalaiselle kunnalle, myönnetty poikkeuslupa keskitetystä kunnallisesta lietekuljetusjärjestelmästä.

Meidän on kuntina uskallettava ottaa vastuu kunnistamme ja kuntalaisistamme.  Meidän on uskallettava seisoa omilla jaloillamme eikä olla riippuvainen Tampereesta, joka ajattelee vain itseään eli omia taloudellisia ja valtapoliittisia intressejään. Kuntiemme valtuutettujen ei tule ajatella sitä, miten päätökset vaikuttavat kuntiemme virkamiesten työmäärään. Virkamiehet ovat kuntalaisia ja kuntiamme varten, eikä päinvastoin. Se, että kunnalle kuuluvia tehtäviä ja vastuuta on siirretty Tampere-johtoiselle alueelliselle elimelle, on johtanut nykyiseen tilanteeseen.

Pyydän teitä, kansalaisadressin allekirjoittaneet, haastamaan kuntanne liittymään kyseiseen oikeusministeriön Ei korruptiolle -kampanjaan ja sitoutumaan siihen, että eivät suosi millään tavalla korruptiota kuntanne hallinnossa ja päätöksenteossa, eikä alueellisissa yhteistyöelimissä.

Vaatikaa myös kuntienne johtoa, kuten ympäristöviranomaista, puuttumaan alueellisen jätehuoltoviranomaisen toimintaan ja estämään kyseisen 9.10. päätöksen toimeenpano edellä mainituin perustein, sillä alueellinen jätehuoltoviranomainen ja jätehuoltolautakunta ovat kuntiemme ympäristöviranomaisten ja Pirkanmaan ELY-keskuksen valvonnassa.

Terveisin,

Paula Ylén 


Paula Ylén

Tiedote 20: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 9.10.2019 ja lietekuljettajien rankaiseminen

2019-10-06 12:41:49

Hyvät pirkanmaalaiset kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta kokoontuu keskiviikkona 9.10.2019 klo 16 käsittelemään jätehuoltolautakunnan kokouksessa kuljetusyritysten lietekuljetusten rankaisemista täällä Pirkanmaalla.  Esittelijän, jätehuoltoinsinööri Anu Toppilan, esityksenä on, että Pirkanmaan ELY-keskusta pyydetään määräyksessään kieltämään sakon uhalla lietekuljetusten harjoittaminen ja että se tekee asiasta ilmoituksen poliisille esitutkintaa varten.  Esityslistalle asian käsittelyyn pääsee seuraavan linkin kautta: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_9102019/Valvontamaarayksen_antamista_koskevan_as(107553).

Pyydän teitä, hyvät allekirjoittaneet, ottamaan yhteyttä lautakunnan jäseniin, jotta alueellinen jätehuoltolautakunta ei hyväksyisi kyseistä Anu Toppilan esitystä, vaan palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi, koska jätelain muutoksen myötä on todennäköisesti kevään 2020 aikana tulossa muutoksia sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmään. Se olisi erittäin lyhytnäköistä ja vastuutonta toimintaa alueellisen jätehuoltolautakunnan taholta, jos nyt lietekuljettajia rangaistaisiin ja ensi keväänä lietekuljetusjärjestelmä lakimuutoksen myötä jälleen vapautuisi.  

Jätehuoltolautakunnan jäsenet ovat seuraavat: Tampereen kaupungin edustajia ovat Aleksi Jäntti, Anne Tervo, Zafar Ahmed, Miisa Karjalainen, Katja Kinnunen, Sinikka Lampinen ja Markku Airaniemi; Nokialta Esa Alanne; Vesilahdesta Ari Perämaa; Pälkäneeltä Heli Merimaa; Virroilta Tuula Mäntysalmi; ja Hämeenkyröstä Aki Tainio.  

Jätehuoltolautakunnan jäsenet yhteystietoineen löytyvät seuraavan linkin kautta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat/alueellinen-jatehuoltolautakunta.html.  

Kuten olette jo tietoisia, niin Tampereen kaupungin jätehuoltojaosto teki 24.4.2013 tamperelaisten äänin 7-5 päätöksen siirtyä Pirkanmaan kunnissa sako- ja umpikaivolietteissä keskitettyyn kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Päätös tuli voimaan 1.1.2017 lähtien.  Kyseiseen päätökseen haki poikkeuslupaa 10 kuntaa, mutta poikkeuslupa myönnettiin 30.9.2015 ainoastaan Nokialle.

Olette tietoisia myös siitä, että kyseiset päätökset perustuivat puutteellisiin ja virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin. Näihin virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin nojautuen jätehuoltoviranomainen mm. väitti, että sen toimialueella ajettaisiin 68-75% sako- ja umpikaivolietteistä epävirallisiin paikkoihin. Viranomainen siis väitti, että 100 kuljetuksesta lähes 70 ajettaisiin minne sattuu. Kuitenkaan tällaisesta toiminnasta ei ole tullut todennettuja ilmoituksia yhdenkään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ja missään tapauksessa yksittäistapauksista ei olisi saanut laittaa koko Pirkanmaata vastuuseen.  

Me olemme viime keväänä julkaistussa tutkimuksessamme osoittaneet, että tämä jätehuoltoviranomaisen väite ei pidä paikkansa ja että puhdistamoihin oli ajettu se määrä lietettä kuin sinne oli pitänytkin ajaa. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen puhdistamoilta kerätyt vuositilastot koskien niissä vastaanotettuja sako- ja umpikaivolietteitä osoittavat sen, että vastaanotetut lietemäärät eivät ole nousseet ollenkaan nyt viimeisen parin vuoden aikana, jolloin alueella on ollut keskitetty kunnan järjestämä lietekuljetusjärjestelmä. Jos 68-75% lietteistä olisi ajettu sopimusperusteisen kiinteistön haltijan järjestämän lietekuljetusjärjestelmän aikoihin epämääräisiin paikkoihin, niin nyt puhdistamoihin palautettujen lietemäärien olisi pitänyt jo huomattavasti nousta näiden parin viime vuoden aikana, mutta niin ei ole käynyt.  

Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös siirtyä toimialueellaan keskitettyyn kunnan järjestämään lietekuljetusjärjestelmään on ollut tarkoituksellista ja puolueellista. Kyseessä on jätealan valtaus kaikilta osin Tampereen taloudellisten etujen vuoksi. Nyt Tampereen kaupunki on rakentamassa valtavaa keskuspuhdistamoa, joka valmistuu vuonna 2024, ja sinne on tarkoitus ajaa ja johdattaa Pirkanmaan kunnista lietteet, koska niistä aletaan valmistaa biokaasua ja lannoitteita. Taloudellisen hyödyn siitä saa siis etupäässä Tampere. Tampereen kaupunki vie ympäryskunnista niin sanotusti tuhkatkin pesästä.  

Pyydän, että olette yhteydessä jätehuoltolautakunnan jäseniin, erityisesti oman kuntanne edustajaan ja  muihin kunnanvaltuutettuihin, ja kerrotte heille kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumista puoltavia asioita sako- ja umpikaivolietteissä, ja näistä edellä mainituista tosiasioista.  

Meidän on muistettava kuntalaisina se, että meistä jokainen on vastuussa siitä, minkälainen kuntamme ja sen päätöksenteko on.  Jos emme puutu asioiden kulkuun - asioiden, jotka ovat aivan ilmeisen vääriä ja huonoja kuntaamme ja meitä kuntalaisia ajatellen - niin päätöksenteko korruptoituu. Pelolle, välinpitämättömyydelle tai mukavuuden halulle ei kannata antaa sijaa.  

Yksi hämeenkyröläinen valtuutettu sanoi minulle, että me voisimme päättää aivan miten haluaisimme eikä kukaan kuntalainen siihen puuttuisi. Tällainen kuntalaisten passiivisuus on erittäin huolestuttavaa. Näin ollen, meistä jokainen on vastuussa siitä, miten tämän jätehuoltoasian kanssa täällä Pirkanmaalla käy. Samainen valtuutettu lisäsi, että kuntamme virkamiehet haluaisivat lakkauttaa koko valtuuston, jos se vain suinkin olisi mahdollista, ja päättää kaikista asioista omien intressiensä ja näkemystensä mukaisesti. Tämä hyvin kuvaa sitä tilaa, jossa tällä hetkellä kunnallinen päätöksenteko täällä Pirkanmaalla on.  

Tätä ei voi mikään muu estää kuin se, että kuntalaiset valvovat, mitä heidän kunnanvaltuutettunsa ja virkamiehet päättävät ja tekevät. Muussa tapauksessa asiat siirtyvät asteittain, hivutustaktiikalla, pois kuntalaisten vaikuttamisen piiristä, ja joudumme todistamaan itsellemme epäedullisten päätösten voimaantulon toinen toisensa perään, ja emmekä enää siinä vaiheessa voi tehdä mitään. Vastuu on siis sinulla ja minulla. Sillä asiantila on juuri niin, kuten eräs pitkään yhteiskuntaa ja päätöksentekoa tutkinut ystäväni kuvasi tilannetta, että päättäjät ja heidän taustallaan vaikuttavat taloudelliset lobbaajat käyttävät yhteiskuntaamme eräänlaisena testipelilautana ja katsovat, kuinka pitkälle he voivat aste asteelta viedä korruptiota ilman, että kukaan puuttuu siihen missään vaiheessa. Hän on tullut tähän johtopäätökseen aktiivisesti seuraamalla ja tutkimalla viimeiset 20 vuotta yhteiskuntamme päätöksentekoa ja sen taustalla vaikuttavia salattuja vaikuttajia ja tarkoitusperiä.    

Terveisin,  

Paula Ylén    


Paula Ylén

Tiedote 20: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 9.10.2019 ja lietekuljettajien rankaiseminen

2019-10-06 12:40:08

Tiedote edellä.


Paula Ylén

Lisätietoa tiedotteeseen 19.

2019-08-12 20:27:48

On tullut kysymyksiä tiedotteeseeni no. 19 koskien mahdollisuutta hakea purkua KHO:n päätökseen. Tässä selvennän asiaa tarkemmin, mistä on kysymys.  

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi helmikuussa 2018 päätösratkaisut koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskeviin valituksiin.  Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 24.4.2013, että sen toimialueella siirrytään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa keskitettyyn kunnalliseen jätteenkuljetusjärjestelmään. Useimmat kunnat hakivat poikkeuslupaa kyseiseen päätökseen vuonna 2015, mutta alueellinen jätehuoltolautakunta ei myöntänyt poikkeuslupaa muille kuin Nokialle. Useimmat kunnat olisivat siis halunneet jatkaa sopimusperusteista lietekuljetusjärjestelmää, jolloin jokainen kiinteistön omistaja olisi edelleen voinut tilata kaivonsa tyhjentäjän itse valitsemaltaan rekisteröidyltä kuljetusyrittäjältä.

Kunnista Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi valittivat päätöksestä ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta valitukset hylättiin. Yhtenä merkittävänä syynä hylkäämiseen oli, ettei valittajilla ollut siihen aikaan tehtynä tutkimusta Pöyry Finland Oy:n tekemän selvitystyön pätevyydestä. Pöyryn selvitystyö (lietekuljetusten tila Pirkanmaalla) oli monelta osin puutteellinen ja virheellinen, kuten tutkimuksessamme (julkaistu 7.1.2019, viitetiedot ja linkki raporttiin alla) on osoitettu. Ja sitten tätä Pöyryn selvitystyötä käytti alueellinen jätehuoltolautakunta päätöksensä (siirtyä toimialueellaan keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään) keskeisenä perusteena.

Tutkimuksessamme meille selvisi, että Pöyryn tekemässä selvitystyössä lietemäärät oli arvioitu kolme kertaa liian suureksi, jonka vuoksi siinä päädyttiin, että 70% lietteistä päätyisi Pirkanmaalla muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin. Meille selvisi myös se, että suurimmassa osassa pirkanmaalaisia kuntia jätelain edellytykset olisivat täyttyneet ja sopimusperustaista lietteenkuljetusjärjestelmää olisi voitu jatkaa. Tämä tuli selville siitä, kun vertasimme Pöyry Finland Oy:n Pirkanmaalle tekemää selvitystyötä yrityksen Kymen alueelle tekemään vastaavaan selvitykseen, jonka yritys teki parisen vuotta myöhemmin. Silloin yritys käytti tieteellisesti pätevämpää menetelmää lietemäärien arvioimisessa. 

Tätä virheellistä Pöyryn selvitystyön tietoa Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta sitten käytti päätöksensä keskeisimpänä perusteena ja pakotti koko alueen keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään.  Vakavaa tässä on myös se, että Pöyry ei esittänyt selvitystyössään lietemääriä kuntakohtaisesti, vaan yleisti kyseisen lietemääräarvionsa koskemaan koko Pirkanmaata. Koska alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös perustui keskeisesti Pöyryn tekemään selvitystyöhön, niin päätös siirtyä koko alueella keskitettyyn kunnalliseen lietekuljetusjärjestelmään perustui virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin.

Terveisin,

Paula Ylén

Tutkimusraportti:  Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, Kestävätkö alueellisen jätehuoltolautakunnan päätökset ja toimintatavat oikeudellista ja tieteellistä tarkastelua? Julkaistu 7.1.2019, kirjoittajina Paula Ylén ja Matti Ylén (linkki raporttiin: https://drive.google.com/open?id=1k9JE4sEoZCxG0lNy59F08Ez5RdeNihD7)

 


Paula Ylén

Tiedote 19: Mahdollisuus hakea purkua KHO:n päätöksiin

2019-08-12 16:03:19

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

On mahdollista hakea lieteasiaa koskevien korkeimman hallinto-oikeuden viime vuonna antamien päätösten purkua.  Päätökset koskivat siis seuraavia kuntia: Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

KHO:n web-sivujen mukaan "Päätös voidaan purkaa, jos se loukkaa yksityisen oikeutta tai jos julkisen edun katsotaan sitä vaativan. Päätöksen purkamista on haettava yleensä viiden vuoden kuluessa lopullisesta päätöksestä." Sivustolla sanotaan myös, että "Lainvoimainen päätös voidaan purkaa hallintolainkäyttölain 63 §:ssä määritellyin perustein: 1) päätökseen on olennaisesti vaikuttanut menettelyvirhe; 2) ilmeisen väärä lain soveltaminen; 3) erehdys, joka on olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, 4) uusi selvitys, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen ja jota ei aikanaan esitetty hakijasta riippumattomasta syystä." Tässä on linkki kyseiselle sivustolle, jossa on lisätietoa asiasta: https://www.kho.fi/fi/index/asiointikhossa/ylimaarainenmuutoksenhaku.html

Yksittäisellä kuntalaisella tai kuntalaisilla yhdessä on mahdollisuus hakea päätöksen purkua, koska kyseinen päätös koskee heitä ja heidän oikeuksia. Myös kuljetusyrittäjillä on mahdollisuus lähteä hakemaan kyseisten päätösten purkua tai olla siinä mukana.

Purkuhakemuksen perusteena voi olla ennen kaikkea kohta neljä eli, että on tullut uusi selvitys, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen ja jota ei valituksen tekohetkellä ollut käytettävissä. Nyt tammikuussa valmistunut tutkimustyö (Ylén & Ylén, Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, 7.1.2019) on sellainen selvitys, jota olisi mahdollista käyttää purkuhakemuksen perusteena. Purkua voi hakea siis virheellisiin ja puutteellisiin Pöyryn Finland Oy:n selvitystyön tietoihin perustuvien oikeudellisten ja alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksiin.

 

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 18: Uusi web-sivusto Hämeenkyrön jätehuoltoon

2019-08-02 15:44:45

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Tiedoksenne, että Hämeenkyröön on valmistunut uusi web-sivusto (Hämeenkyrön jätehuolto uusiksi). Sivusto on toteutettu Hämeenkyrön uuden jätehuoltoratkaisun toteutumiseksi. Sen tarkoituksena on edistää ja nopeuttaa Hämeenkyrön irtaantumista Tampereen kaupungin alueellisesta jätehuoltoviranomaisesta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä, jotta Hämeenkyröön saataisiin jälleen palautettua demokratian ja kunnallisen itsehallinnon mukainen sekä paikallisen yrittäjyyden ja kuntalaisten valinnanvapauden mahdollistava jätehuolto.

Sivuston tehtävänä on koota jätehuoltoon ja sitä koskeviin päätöksiin liittyvää tietoa yhteen sekä lisätä läpinäkyvyyttä ja selkeyttä Hämeenkyrön jätehuoltoon liittyvässä päätöksenteossa. Sivustolle on kerätty Hämeenkyrön kunnanvaltuutettujen tekemät jätehuoltoon liittyvät päätökset äänestystuloksineen. Siitä näette, mitä valtuutetut ovat asian eteen tehneet. Aineistona on käytetty Hämeenkyrön kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä teknisen lautakunnan pöytäkirjoja.

Sivustolla julkaistaan myös Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan asiaan liittyviä keskeisimpiä päätöksiä, kuten myös jätehuoltoon liittyvät tutkimusraporttimme ja vuoropuhelumme viranomaisten kanssa.

Sivusto tarjoaa myös hämeenkyröläisille mahdollisuuden kertoa jätehuoltoon liittyviä kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä ilmoittautua sähköpostilistalle tiedotteiden saamiseksi.

Tässä on linkki sivustoon: https://www.hameenkyron-jatehuolto-uusiksi.com

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 17: Kirjoitus ”Demokratia jätehuollossa” ja kuntalaisaloitteet kunnissa

2019-07-24 13:22:35

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Ohessa on luettavaksenne ylöjärveläisen Markku Hietikon kirjoittama artikkeli ”Demokratia jätehuollossa”. Kirjoitus on julkaistu 11.7.2019 UutisOivassa, ja tässä on siihen suora linkki:  https://oivaseutu.fi/demokratia-jatehuollossa/. Kirjoitus on julkaistu myös Ylöjärven Uutisissa.

Tiedoksenne, että Hämeenkyrön lisäksi myös Pälkäneellä ja Ylöjärvellä on jätetty kuntalaisaloitteet koskien kunnan irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta kunnan päättäjien käsiteltäväksi. Näin ollen, hämeenkyröläisillä, pälkäneläisillä ja ylöjärveläisillä on nyt hyvä mahdollisuus vaikuttaa kuntansa päättäjiin asian puolesta. Kannustankin teitä olemaan yhteydessä kuntanne valtuutettuihin ja muistuttamaan heitä asian tärkeydestä. Ainoastaan aktiivisen vuoropuhelun kautta kuntalaisaloitteilla on mahdollisuus mennä kunnassa läpi, sillä se on selkeä osoitus siitä, että kuntalaiset haluavat irtaantua nykyisestä jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta ja saada tilalle oikeudenmukainen sekä demokratiaa, kunnan itsehallintoa ja paikallista yritystoimintaa edistävä jätehuoltojärjestelmä.

Hyvää kesän jatkoa.

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 16: Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokous 5.6.2019 ja muuta ajankohtaista jätehuoltoasiaa

2019-06-24 16:16:24

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksessa 5.6.2019 käsiteltiin sako- ja umpikaivolietteen tyhjennysten noudattamisen seuranta-asiaa. Linkki pöytäkirjaan: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_562019/Jatelain_36_n_noudattamisen_seuranta_sak(94085) Kokouksessa päätettiin ns. jatkotoimenpidesuunnitelmasta, jolla tiukennetaan sako- ja umpikaivojen tyhjennysseurantaa. Tampereen kaupungin jätehuoltoviranomainen seuraa lietetyhjennysten tilanteen kehittymistä toimialueellaan 31.8.2019 saakka. Päätetyssä jatkotoimenpidesuunnitelmassa sanotaan, että

”seurantaa varten jätehuoltoviranomainen pyytää kuntien jätevedenpuhdistamoilta jätelain 122 §:n mukaiseen tiedonsaantioikeuteen perustuen tiedot toimijoista, jotka ovat toimittaneet kunnan vastuulle kuuluvaa sako- ja umpikaivolietettä käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille ajalla 1.1.-31.8.2019.” ….

”Mikäli jätelain 36 §:n vastainen toiminta jatkuu edelleen kesän 2019 aikana, asia on saatettava syksyllä 2019 ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta-asiaksi.”….

”Pirkanmaan ELY-keskus on tarkoituksenmukainen viranomainen käsittelemään asian, koska kuljetusyrittäjät voivat toimia usean kunnan alueella ja Ely-keskus myös vastaa lain 96 §:n nojalla kuljetusyrittäjien hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Samassa yhteydessä valvontaviranomainen voi harkita tutkintapyynnön tekemistä poliisille jätelain rikkomisesta.”

Lautakunnan jäsen, pälkäneläinen Virpi Pohjola teki vastaehdotuksen ja ehdotti, että toimintaa aloitettaisiin kehittää yhteistoiminnassa kaikkia tyydyttävään suuntaan ja että jatkotoimenpidesuunnitelmassa ei edettäisi. Koska hänen ehdotuksensa ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tilanne on siis käymässä pirkanmaalaisille kuljetusyrittäjille ja kuntalaisille vakavaksi, kun ottaa huomioon sen, että alueellisen jätehuoltolautakunnan päätös 24.4.2013 siirtyä keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetusjärjestelmään 16 pirkanmaalaisen kunnan alueella perustui puutteellisiin ja virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin – asia josta olen teitä jo useaan otteeseen tiedottanut – eikä Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltoviranomainen ole asiaa näiden vuosien aikana suostunut korjaamaan. Kuten olemme raportissamme (Viranomaisten liiketoimintana jätealan valtaus Pirkanmaalla, 7.1.2019) tieteellisesti osoittaneet, niin useiden kuntien, ainakin Ylöjärven, Lempäälän, Kangasalan ja Hämeenkyrön, olisi pitänyt saada jatkaa sopimusperusteista lietteenkuljetusjärjestelmää, koska niiden puhdistamoille päätyvien lietteiden määrät olivat korkeammat kuin Nokialla, jolle ainoastaan on poikkeuslupa myönnetty ja koska nämä kunnat olisivat halunneet jatkaa sopimusperusteista lietteenkuljetusjärjestelmää. Myös monien muidenkin kuntien kohdalla jätelain edellytykset olisivat täyttyneet.

Lisäksi alueellisen jätehuoltolautakunnan paikkajako ei ole muuttunut näiden seitsemän vuoden aikana useasta pyynnöstä huolimatta. Jäsenkuntien päätöksentekoa alueellisessa jätehuoltolautakunnassa ei paranna se, että jäsenkuntien keskeisille virkamiehille on myönnetty läsnäolo- ja puheoikeus tulevalle 2-vuotiskaudeksi (alkaen 1.6.2019). Tästä päätöksestä huolimatta lautakunnan paikkajako on edelleen epädemokraattinen ja kuntiemme itsehallintoa loukkaava, 7/5.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan 5.6.2019 kokouksen pöytäkirjassa vedottiin myös siihen, että  ”Jätelain 36 §:n vastainen toiminta on jo aiheuttanut ja aiheuttaa jatkuessaan lisää taloudellista vahinkoa kuntien omistamalle jäteyhtiölle Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja sen sopimusurakoitsijoille.”  On muistettava se, että siirtyminen keskitettyyn kunnalliseen lietteenkuljetukseen tarkoitti monopoliasemaa asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja että lähes 60 pirkanmaalaista kuljetusyrittäjää on joutunut lopettamaan kyseisten lietteiden kuljetuksen. Sen lisäksi, että se on aiheuttanut huomattavaa taloudellista menetystä kyseisille yrittäjille, se on aiheuttanut myös työttömyyden lisääntymistä, paikallisten palvelujen heikkenemistä ja kunnallisverokertymän pienenemistä kunnissa.

Näiden keskeisten tekijöiden vuoksi me pirkanmaalaiset 1138 kansalaisadressin allekirjoittajaa olemme vaatineet kansalaisadressilla valinnanvapauden palauttamista kuntiemme jätehuoltopalveluihin.  Huolimatta siitä, että asia on jo lähtenyt joissakin kunnissa menemään eteenpäin, tarvitaan vielä meidän kaikkien panos, jotta todellinen muutos jätehuoltojärjestelmässä saadaan Pirkanmaalla aikaiseksi. Edistysaskeleita on kuitenkin jo otettu. Hämeenkyrössä kuntalaisaloite koskien Hämeenkyrön irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta lähetettiin 16.3.2019 kuntaan käsittelyä varten. Sen allekirjoitti kaikkiaan 351 hämeenkyröläistä. Hämeenkyrön kunnanhallituksen kokouksessa 13.5.2019 keskusteltiin laatimastani kuntalaisaloitteesta ja yksimielisesti päätettiin, että jätehuoltokysymys on selvitettävä kunnassa perusteellisesti ottaen taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös muita keskeisiä tekijöitä (demokratian toteutuminen, kunnallinen itsehallinto, työllisyysvaikutukset, kuntalaisten valinnanvapaus jätehuoltopalveluiden ostamisessa, jne). Lisäksi Hämeenkyrön Perussuomalaiset tekivät 29.4.2019 valtuustoaloitteen selvitystyön teetättämisestä Hämeenkyrön liittymisestä Loimi-Hämeen jätehuoltoalueeseen. Selvitystyötä on esitetty tehtäväksi myös kunnan itsenäisesti järjestämästä jätehuollosta.

Pälkäneellä kuntalaisaloite Pälkäneen irtaantumisesta jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta on myös lähetetty 26.5.2019 kuntaan käsiteltäväksi. Kuntalaisaloitteen allekirjoitti 215 kuntalaista. Näin ollen, hyvät pälkäneläiset, teillä on nyt hyvä mahdollisuus tukea kuntalaisaloitteen hyväksymistä kunnassanne olemalla aktiivisesti yhteydessä päättäjiinne. On tärkeää, että he tietävät asian olevan teille tärkeä. Kannustan tietä rohkeasti ottamaan valtuutettuihinne yhteyttä ja keskustelemaan heidän kanssaan asiasta. Näin saatte haluamanne muutoksen aikaiseksi.

Ylöjärvellä kuntalaisaloite koskien Ylöjärven irtaantumista jätehuollon yhteistoimintasopimusta kerää edelleen allekirjoituksia.  Sen on allekirjoittanut tällä hetkellä 206 ylöjärveläistä.  Näin ollen, hyvät ylöjärveläiset, teillä on vielä hyvä mahdollisuus kerätä lisää kuntalaisaloitteeseenne allekirjoituksia, sillä niitä te tarvitsette, jotta aloite otetaan kaupungin päättävissä elimissä käsittelyyn ja jotta sillä olisi mahdollisuudet mennä läpi. Voitte jakaa aloitteen linkkiä (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6560) vapaasti somessa ja kannustaa ihmisiä sen allekirjoittamiseen. Mitä enempi aloite saa allekirjoituksia, sitä painavampi on sen viesti päättäjillenne.

Lisäksi tiedoksenne, että Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä käsittelyssä kolme alueellista jätehuoltoa koskevaa valitusta. Valituksista kaksi koskee alueellisen jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 tekemää päätöstä koskien Hämeenkyrön poikkeuslupahakemuksen hylkäämistä ja sitä, että lautakunnassa ei enää jatkossa oteta kuntien poikkeuslupahakemuksia käsittelyyn. Kolmas valitus koskee lautakunnan paikkajakoa.

Kiitokset teille, hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet, että olette mukana tässä kamppailussa, jotta saisimme kuntiimme paremman jätehuoltojärjestelmän – jätehuoltojärjestelmän, joka olisi oikeudenmukainen ja kilpailulain edellytykset täyttävä ja johon me kuntalaiset pystyisimme vaikuttamaan ja jonka kehittämisessä voisimme olla mukana. Sellaisen jätehuoltojärjestelmän, joka myös tuottaisi toimeentuloa paikallisille yrittäjillemme ja heidän työntekijöilleen perheineen ja joka parantaisi kuntiemme palvelutarjontaa ja toisi verokertymiä kuntiimme.

Hyvää kesän jatkoa.

Terveisin,

Paula Ylén  


Paula Ylén

Tiedote 15: Kommenttikirjoitus alueellisesta jätestrategiasta

2019-05-13 16:51:21

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,

Ohessa on tiedoksenne ja luettavaksenne Markku Hietikon kommenttikirjoitus alueellisesta jätestrategiasta, joka on julkaistu Ylöjärven Uutisissa.

https://ylojarvenuutiset.fi/2019/04/20/meidan-jatehuolto-strategiamme-on-sanahelinaa/

Terveisin,

Paula Ylén


Paula Ylén

Tiedote 14: Viranomaisuhkailua lieteasioissa

2019-04-13 14:20:26

 Hyvät kansalaisadressin allekirjoittaneet,  

Tilanne on käymässä Pirkanmaan kunnissa vakavaksi. Viranomaiset ovat alkaneet uhkailemaan kuntalaisia ja lietekuljetusyrityksiä poliisitutkinnalla ja korvausvaateilla. Tämä käy ilmi alla olevasta Ylöjärven ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon viestistä. Laadin jo vetoomuksen, jonka lähetin sähköpostitse 16 kunnan valtuutetuille ja keskeisille virkamiehille. Vetoomukseni on alapuolella.  

Hyvät kansalaisadressin allekirjoittajat, ymmärrätte varmaan, että nyt jos koskaan on aika toimia. Vaatikaa päättäjiänne korjaamaan lietekuljetusjärjestelmän vääryys ja vaatimaan perustuslain mukaista lautakuntakoostumusta alueellisessa jätehuoltolautakunnassa, tai irtaantumaan kokonaan nykyisestä jätehuollon yhteistoimintasopimuksesta.  Kuten edellisessä tiedotteessani mainitsin, hyviä vaihtoehtoja jätehuollon järjestämiseen on olemassa.  

Teillä on edelleenkin mahdollisuus tehdä asiasta kuntalaisaloite, ja pyynnöstänne autan teitä sen laatimisessa. Kuntalaisaloitteet on tehtynä Ylöjärvellä, Pälkäneellä ja Hämeenkyrössä. Hämeenkyrön kuntalaisaloite on jo lähetetty kuntaan käsittelyä varten, mutta Pälkäneen ja Ylöjärven kuntalaisaloitteisiin voi vielä osallistua. Levittäkää niitä ja kannustakaa ihmisiä niiden allekirjoittamiseen. Linkit niihin ovat tässä:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6613 (Pälkäne)

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6560 (Ylöjärvi)  

Erityisesti Ylöjärven kuntalaisaloitteeseen tarvittaisiin vielä runsaasti allekirjoittajia.    

Vetoomukseni kuntien päättäjille on tässä:

Hyvät valtuutetut ja virkamiehet,  

Sain eräältä kuljetusyrittäjältä alla olevan Ylöjärven kaupungin ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalon sähköpostiviestin, joka osoittaa jo sen, mihin keskitetty kunnallinen jätehuoltojärjestelmä on johtanut ja minkälaiseen ikeeseen se laittaa pirkanmaalaiset kuntalaiset ja paikalliset yrittäjät alueellisen jätehuoltolautakunnan vuoden 2013 päätöksellä, joka perustui virheellisiin Pöyry Finland Oy:n selvitystyön tietoihin.  

Kysynkin sinulta, tätäkö te päättäjät haluatte kuntalaisillenne ja yrittäjillenne? Haluatte kuntalaisenne ja lähes 60 paikallista lietekuljetusyrittäjää ajaa ikeeseen, pitkäaikaisiin oikeusprosesseihin ja korvauksiin sellaisen viranomaispäätöksen vuoksi, joka perustui paitsi vääriin lietekuljetustietoihin myös sellaisiin taloudellisiin valtaintresseihin, jotka alla kuvatun viranomaistoiminnan ymmärtämiseksi todella tarvitaan. Toisin sanoen, viranomaistoiminnalla ihmisiä pakotetaan maksamaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.  

Pentti Keskitalo puhuu ”laittomista kuljetuksista”, mutta jätehuollon viranomaistoiminta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta ovat itsessään kyseenalaisia, kun ne perustuvat viranomaispäätökseen, jossa on käytetty väärää tietoa lietekuljetuksen tilasta Pirkanmaalla. Ja lisäksi jätehuoltolautakunnan koostumus on perustuslain vastainen turvaten Tampereen virkamiehille alta selviävän vallankäytön.  

Oikeusvaltio-olosuhteissamme tämä on erittäin vakava asiantila, että kansalaisten vapautta tällä tavalla rajoitetaan ja aletaan pakottaa jonkun toimijan taloudellisen edun vuoksi.  

Terveisin,  

Paula Ylén  

Tässä on Keskitalon viesti:  

Hei.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen kävi vierailulla Ylöjärven kaupungilla ja kuulimme jälleen lietteenkuljetuksen tilanteesta Pirkanmaalla. Tietojen mukaan enää neljällä alueella on enemmälti laitonta lietteen kuljetusta ja yksi näistä alueista on valitettavasti Pohjois-Ylöjärvi. Esim. Hämeenkyrön-Viljakkalan alueella on vuoden 2018 lopulla pääsääntöisesti liitytty Pirkanmaan Jätehuollon kuljetuksiin, kuten laki ja päätökset edellyttävät.  

Kehotan jälleen kerran lopettamaan laittoman lietteen kuljetuksen.  

Tiedossa on, että Pirkanmaan ELY-keskus valmistelee lopultakin tutkintapyyntöä poliisille loppujen laittomien kuljetusten lopettamiseksi. Itse poliisitutkinnan lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto ja valtio voivat esittää korvausvaateet monen vuoden ajalta tapahtuneista laittomista kuljetuksista ja niistä saaduista taloudellisista menetyksistä. Korvaussumma nousee kaiken aikaa kuljetuksia jatkettaessa.  

Terveisin

Pentti Keskitalo

Ympäristöpäällikkö

Ylöjärven kaupunki

Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi

p. 050 570 2483

pentti.keskitalo@ylojarvi.fi


Paula YlénJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?