Pirkanmaa: jätehuoltopalveluissa säilytettävä valinnanvapaus

Pirkanmaalaisilla on oltava vapaus valita lainmukainen jätehuoltopalvelu sieltä, mistä se parhaiten ja kohtuuhintaisimmin järjestyy. Se ei ole Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yksinoikeus.

Pyydän allekirjoittamaan tämän adressin, jos haluat, että kiinteistösi jätevesilietteiden tyhjennyksen saa hoitaa valintasi mukaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n lisäksi myös muut lainmukaisesti jätehuoltoalalla toimivat yritykset (alla selvennän asiaa).

Kansalaisadressia voi käydä allekirjoittamassa toistaiseksi, ja riippuen tilanteen kehittymisestä toimitamme sen sitten pirkanmaalaisten kuntien päättäjille, Alueelliselle jätehuoltolautakunnalle ja muille asianosaisille viranomaisille.

Kuntien palvelut ovat muuttumassa liiketoiminnaksi, joka vääristää kuntalain 1. pykälässä säädettyä kunnan tehtävää "edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa". Näin on tapahtumassa alueellisessa jätehuollossa Pirkanmaalla.

Asumme Hämeenkyrön haja-asutusalueella ja kiinteistöömme kuuluu kolme sakokaivoa, jotka on tyhjennettävä kerran vuodessa. Tyhjennyksen on suorittanut paikallinen pienyrittäjä, joka on hoitanut asiaan liittyvät velvoitteet lainmukaisesti.

Saimme alueelliselta jätehuoltolautakunnalta tiedotteen (13.11.2018) koskien sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysvelvoitetta, jossa vaaditaan käyttämään jätevesilietteiden tyhjennykseen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä, joka on 17 pirkanmaalaisen kunnan omistama yhtiö. Tiedotteessa mainitaan, että alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätöksen mukaisesti (24.4.2013, §18) asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksen hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy 1.1.2017 lähtien, ja että lietteiden tyhjennys tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä, alleviivauksella korostettuna.

Mitä tämä tiedote tarkoittaa? Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Pirkanmaan Jätehuolto Oy haluaa ottaa alueella monopoliaseman jätehuollossa, mistä seuraa se, että muut jätealalla toimivat yrittäjät menettävät asiakkaitaan ja joissakin tapauksissa joutuvat lopettamaan toimintansa. Ts. siitä seuraa työttömyyttä ja toimeentulon heikkenemistä kunnissa. 

Toiseksi, tiedote uhkaa kansalaisten valinnanvapautta, asia, josta poliitikot puhuvat suurella äänellä mm. sote-uudistuksen yhteydessä. Monopoliasemaan pyrkiminen heikentää ihmisten mahdollisuutta valita ja kilpailuttaa, ja siitä voi seurata myös vinoutunutta vallan käyttöä, kuten uhkailua ja painostusta, mitä lähetetty tiedote jo tekee.

Kolmanneksi, tässä on tärkeää tietää, että alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätös rikkoo Suomen kilpailulakia 948/2011, jonka 1. pykälässä mainittuna tarkoituksena on "terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta". Laissa sanotaan myös, että "lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden toimintaedellytysten ja elinkeinon harjoittamisen vapauden suojaaminen niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta".

Neljänneksi, demokratian näkökulmasta on kunnan tarkoitusta vääristävää, jopa korruptoivaa, kun kunta alkaa harjoittaa liiketoimintaa. Silloin on hyvin todennäköistä, että kuntalain 1. pykälässä kunnalle säädetty tehtävä joutuu ristiriitaan sen taloudellisten intressien kanssa, sillä liiketoiminnassa pyritään aina taloudellisen tuloksen ja voiton kasvattamiseen, mistä puolestaan voi seurata puolueellisuutta päätöksenteossa ja verovarojen jaossa.

Alueellisen jätehuoltoviranomaisen päätös on ristiriidassa myös nykyisen jätelain 646/2011 kanssa, joka antaa asukkaille mahdollisuuden valita. Jätelain 29. pykälän 1 momentin mukaan jätteen saa luovuttaa sille, jolla on "jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitseminen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä". Muun muassa pienyrittäjä, joka on tyhjentänyt sakokaivomme, kuuluu jätehuoltorekisteriin, joten kyseisen lain mukaan saisimme jatkaa hänen palvelujensa käyttöä. Jätelain samassa kohdassa mainitaan myös, että "jätteen saa luovuttaa myös vastaanottajalle, jolta ei edellytetä 1 momentissa tarkoitettua hyväksymistä, merkitsemistä, ympäristölupaa tai rekisteröintiä, jos tällä on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset ja tekniset valmiudet jätehuollon järjestämiseen". Tämän lain pitäisi taata pirkanmaalaisille vapauden valita lainmukainen jätehuoltopalvelu sieltä, mistä se parhaiten ja kohtuuhintaisimmin järjestyy. Kuitenkin, alueellisella jätehuoltoviranomaisella näyttää olevan valta toimia tätä ja kilpailulakia, kuten myös ihmisten valinnanvapautta vastaan.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Paula Ylén voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )