ISO-TARJANNEVEDEN HAITALLINEN VEDENVAIHTELU TULEE KORJATA

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kysely tulossa

2020-11-12 16:00:00

Tiedote Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Asia: Tiedustelu Iso-Tarjanneveden haitallisen alhaisten vedenpinnan korkeuksien nostamiseksi

Murolekosken yläpuoleisten vesialueiden haitallisen alhaisten vedenpinnan korkeuksien nosto -hanke nytkähti 12.11.2020 eteenpäin, kun paikallisten ihmisten näkemyksiä kartoittavat tiedustelu lähetetään asianosaisille. Asumiskunnasta riippuen kiinteistöjen omistajat tulevat saamaan kirjeen pääsääntöisesti viikon 47 aikana. Tiedustelun toteuttamisesta vastaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ja selvitys tehdään yhteistyössä Virtain ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ja Ruoveden kunnan kanssa.

Kuka voi vastata?
Selvitysalue kattaa laajan vesialueen Murolekoskesta Vilppulankoskeen ja Virtain Herraskoskella asti. Laajuudessaan ja asianosaisten määrältään vesistökunnostushanke on yksi suurimmista Kokemäenjoen vesistöalueella. Selvitysalueella on yhteensä 4 460 vesistöön rajoittuvaa kiinteistöä. Tiedustelu on toteutettu siten, että kiinteistöä koskeva lomake lähetetään vain yhdelle kiinteistön omistajalle, jolloin selvityksessä kontaktoidaan 2 940 henkilöä. Tutkimuksessa toivotaan, että kaikki kiinteistön omistajat käyvät tiedustelun läpi ja antaisivat yhdessä kiinteistöä koskevan vastauksen. Selvityksen onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että mahdollisimman moni tiedustelun saanut vastaisi tiedusteluun, vaikka asia tuntuisi vieraalta.

 1. Vastaaminen on helppoa
  Vaikka asianosaiset kontaktoidaan kirjeitse, kiinteistökohtaiset vastaukset pyydetään antamaan sähköisesti netissä olevan lomakkeella. Tiedustelulomakkeessa jokaisella kiinteistöllä on yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla kirjaudutaan www.tiedustelu.fi sivustolla olevaan vastalomakkeeseen. Sivustolla on myös mahdollista seurata reaaliajassa vastausten kehittymistä ja tuloksia. Mikäli tiedustelussa ilmenee ongelmia pyydämme, että otatte meihin yhteyttä sivustolla olevien ohjeiden mukaisesti- selventää Holsti. Tulemme koostamaan selvityksen tulokset tammikuussa 2021, jonka jälkeen julkaisemme ne- jatkaa Holsti.

Hannu Raittinen, Lauri Lahti-Mononen, Aila Salmelin, Kimmo Luopio

Tässä vielä graafeja

2020-04-14 14:27:38

Hannu Raittinen, Lauri Lahti-Mononen, Aila Salmelin, Kimmo Luopio

Tässä vielä graafeja

2020-04-14 14:14:50

Hannu Raittinen, Lauri Lahti-Mononen, Aila Salmelin, Kimmo Luopio

Iso-Tarjanteen alkuvuoden tilanne

2020-04-14 14:11:50

KEVÄÄN TILANNE ISO-TARJANTEELLA
Tämä talvi on eletty Etelä-Suomessa poikkeuksellisissa merkeissä. Ensin jäi talvi tulematta ja sitten jouduimme tämän koronapandemian kouriin. Iso-Tarjanneveden poikkeukselliset sääolosuhteet johtivat siihen, että talvikuukausien sateet tulivat pääasiassa vetenä ja se mitä tuli lumena suli nopeasti pois ja kaikki vesi valui vesistöihin. Lisäksi viime vuoden lopulla Ylä-Pirkanmaan sademäärät olivat ajoittain lähes kaksinkertaiset. Tämän talven vedenkorkeus on ollut erittäin poikkeuksellinen. Koko 150 vuoden mittaushistoriassa ei tällaista ole nähty.
Saimme jo vuoden vaihteessa todeta, että Iso-Tarjanteella, kuten muuallakin, oli vesi kevättulvakorkeudessa. Korkeimmillaan vedenpinta kävi 27. helmikuuta Visuvedellä tasolla 96,73 ja Palovedellä 5 cm alempana. Tällöin ero pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna oli noin 65 cm. Maaliskuun alussa ero oli jo yli 80 cm. Vedenpinta nousi yli 150 vuoden korkeimman havainnon 19. helmikuuta ja laski vasta runsas kuukausi maaliskuun 27. päivän tienoilla alemmaksi kuin kyseinen pitkäaikainen keskiarvo. Vedenpinta olisi voinut nousta korkeammallekin, ellei Tammerkoskea olisi juoksutettu viime vuoden lopun ja alkuvuoden erittäin voimakkaasti. Ajoittain virtaama koskessa oli jopa 10 kertainen. Muroleessa yläpuolen ja alapuolen vedenpintojen ero oli enimmillään yli 110 cm, kun se viime syksynä alimmillaan oli vain hieman yli 10 cm. Järvien saatua jääpeitteen, vedenpinta vielä nousi useamman viikon. Rannat olivat sulana ja koko jäämassa velloi tuulen mukaan edestakaisin. Laiturit ja rantarakenteet ovatkin joutuneet talvikautena koville.
Vedenpinta laskee nyt noin sentin päivävauhtia ja käyrän muoto näyttää siltä, että toukokuun alussa ollaan pitkäaikaisessa keskiarvossa. Kuitenkin silloin poiketaan normaalitilanteesta, jossa veden pitäisi olla silloin voimakkaassa nousussa. Nyt kehitys näyttää siltä, että vedenpinta on selvässä laskussa. Tämä on tienkin aika selviö, koska lumen ja roudan tuomaa vaikutusta ei enää ole. Kaikki talvikauden vesi on tullut pitkin alkuvuotta jo vesistöihin. On todellakin vaarana, ettei mahdolliset kevätsateet tilannetta korjaa. Keväällä sademäärät ovat yleensä vielä vähäiset, vaikka tällä hetkellä ei siltä näytäkään. Ja toukokuussa maaperästä tuleva vesi alkaa loppua puiden ja kasvipeitteen herättyä. Jos kesä on vielä kuiva, voidaan jo heinäkuussa nähdä taas hyvin alhaisia vedenpinnan tasoja.
Iso-Tarjanneveden vedenpinnan nostohankkeen esiselvitys on saanut valtion rahoituspäätöksen ja vesialueen kolme kuntaa ovat tehneet päätökset hankkeen esiselvityksen rahoituksesta ja käynnistämisestä. Hankkeemme siis etenee ja esiselvitys on tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana. Jäämme odottamaan selvityksen valmistumista. Selvityksen valmisteluryhmän kokous oli viime syksynä. Selvitystyöhön osallistuu kuntien edustajien lisäksi asiantuntijoina Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ja Pirkanmaan Ely-keskus. Mukana on kalastusalueiden ja osakaskuntien edustajia. Myös aloitteen tekijät ovat työssä mukana. Jo esiselvitysvaiheessa tultaneen olemaan yhteyksissä rannanomistajiin ja eri intressiryhmiin.

Terveisin Hannu Raittinen

PS. Enemmän infoa Iso-Tarjanneveden fb-sivulle. Liittykää, nyt jäseniä 255.


Hannu Raittinen, Lauri Lahti-Mononen, Aila Salmelin, Kimmo Luopio

Hanke etenee

2020-02-15 12:10:05

Iso-Tarjanneveden hanke on etenemässä esiselvitysvaiheeseen. Ely-keskukselta on haettu valtion rahoitusta. Kunnista Ruovesi ja Virrat ovat päätöksillään varautuneet hankkeeseen. Mänttä-Vilppulan tilanne ei ole tiedossa. Rahoituksesta ei vielä lopullisia päätöksiä.

Esiselvityksen jälkeen hankkeesta tehtäisiin varsinainen suunnitelma vesioikeuden päätöstä varten. Tämä vaihe vaatii kunnilta  uudet päätökset liikkeelle lähdöstä ja rahoituksesta. 

Adressia pidetään edelleen avoinna ja sen voi allekirjoittaa, vaikka se jo syksyllä luovutettiin kunnille. Lisänimiä on tullut koko ajan ja adressista voikin kertoa eteenpäin. 

Adressi halutaan pitää myös senkin vuoksi avoinna, että sitä kautta voimme tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tulevista vaiheista isolle joukolle rannaomistajia ja vesistön virkistyskäyttäjiä.

Hankkeen fb-sivuilla on nyt yli 200 jäsentä. Sieltä löytyy infoa hankkeesta ja Iso-Tarjanneveden vedenkorkeuden kehityksestä. Sivuille kannattaa liittyä, jos on Facebookissa.

Sivusto: Iso-Tarjanneveden haitallinen vedenvaihtelu tulee korjata 

Terveisin Hannu Raittinen, sivuston ylläpitäjä

 1. Ps. Vesi Tarjanteella kevättulvakorkeudessa. Nousu tasaantunut ja lähtenyt lievään laskuun. Juoksutus Tammerkoskessa ollut jopa 10 kertainen. Jatkuu edelleen. 

Hannu Raittinen, Lauri Lahti-Mononen, Aila Salmelin, Kimmo Luopio

Hanke lähtenyt liikkeelle.

2019-11-02 21:44:00
Ruoveden kunta kutsui koolle ja  järjesti Iso-Tarjanneveden nostohankkeen kokouksen koolle 25. 10. Kaikki kolme Tarjanneveden kuntaa on tehnyt päätöksen lähteä mukaan hankkeeseen kansalaosaloiieemme pohjalta. Kokouksessa oli mukana myös Pirkanmaan Ely-keskuksen ja Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen edustajat. Samoin mukana oli Virtain kalastusalueen edustajat ja henkilöitä myös vesialueiden osalaskunnista ja yhteislupa-alueista. 

Asiassa päätettiin lähteä liikkeelle ja seuraavaksi päätettiin hakea kuntien rahoitus päätökset esiselvityksen tekoon. Samoin valtionraaa Ely-keskukselta.
Hanke on siis nyt nytkähtänyt eteenpäin.

 

HANKKEELLA OMAT FB-SIVUT nimellä

Iso-Tarjanneveden haitallinen vedenvaihtelu tulee korjata. Kannattaa liittyä sivuille. 

Terv Hannu Raittinen 


Hannu Raittinen, Lauri Lahti-Mononen, Aila Salmelin, Kimmo Luopio

Adressi jätetty kolmelle Isp-Tarjanneveden kunnalle

2019-11-02 21:39:00

 1. Nettiadressi on toimitettu oheisella lähetekirjeellä Ruovedelle, Virroille ja Mänttä-Vilppulaan. Hankkeen selvitystyö on lähdössä käyntiin kolman kunnan yhtäpitävillä päätöksillä Ruoveden kunnan aloitteesta. Toivotaan, että kunnilla on mahdollisuus varata riittävästi rahaa vesilain mukaisen hankkeen vaatimaan selvitykseen jo ensi vuoden talousarvioihin. Adressi on kuitenkin edelleen avoin ja sitä voi allekirjoittaa. AVOIN KUNTALAISALOITE KOSKIEN ISO-TARJANNEVEDEDEN VEDENPINNAN NOSTOA Lähetän liitteenä olevan netissä olleen avoimen kuntalaisaloitteen ja sen allekirjoittaneiden nimet kuntaanne kuntalain mukaista käsittelyä varten. Aloite on sisällöltään sama, mikä on keväällä toimitettu yksityishenkilöiden allekirjoittamana kuntalaisaloitteena kuntaanne. Nettiadressin tarkoituksena oli erityisesti kartoittaa kuntien asukkaiden ja loma-asukkaiden mielipiteitä Iso-Tarjanneveden vedenpinnan vaihteluun liittyvistä ongelmista. Samalla adressi hahmottaa sitä, mikä on loma-asuntojen omistajakunnan profiili heidän asuinkuntansa suhteen. Aloitteen on adressit.com-sivustolla allekirjoittanut 1719 henkilöä ja paperialoitteena 644 henkilöä. Yhteensä 2363 henkilöä. Näistä Ruovedellä asuvia ja kirjoilla olevia on 312, Virroilla 229 ja Mänttä-Vilppulassa 175. Muualla asuvia lähinnä ilmeisesti pääosin lähinnä kiinteistönsä kautta kuntalaisaloitteeseen oikeutettuja on Tampereen kaupunkiseudulta 836, pääkaupunkiseudulta 308 ja muualta Suomesta noin 250. Lisäksi allekirjoittaneiden joukossa on noin 250 henkilöä, joiden asuinkuntasijaintia ei ole teknisistä syistä saatu tilastoitua. Nettiadressinimet toimitan oheisena tiedostona. Allekirjoitusten paperiversiot on toimitettu Ruoveden kuntaan.
 2. Virroilla 8.10. 2019
 3. Hannu Raittinen Nettiadressin ensimmäinen allekirjoittaja

Hannu Raittinen, Lauri Lahti-Mononen, Aila Salmelin, Kimmo LuopioJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
 • Ota yhteyttä ystäviisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.