Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista

Ota yhteyttä adressin tekijään

Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista - adressi luovutettiin ministerille 26.4.!

2022-04-29 10:20:49

Tiedote

Vapaa julkaistavaksi 28.4.2022

Vammaisaktivistien joukko luovutti 26.4.2022 perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille lähes 7000 henkilön allekirjoittaman adressin. Se vaatii tiettyjä vamma- ja ikäryhmiä syrjivän henkilökohtaisen avun voimavaraedellytyksen/-rajauksen (lyhyesti: voimavararajaus) poistamista vammaispalvelulaista. Myös monet kehitysvamma-alan ja autismikirjon alan järjestöt ovat vaatineet voimavararajauksen poistamista ja kaikille vammaisille yhdenvertaista oikeutta henkilökohtaiseen apuun.

Voimavararajauksella tarkoitetaan vammaispalvelulaissa olevaa rajausta, joka toteaa, että henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu, jos on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa. On siis kyettävä kertomaan millaista, ja miten toteutettua, apua tarvitsee.

Sosiaali- ja terveysministeriön esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi toteaa voimavararajauksen tarkoittavan sitä, että henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vain, jos kykenee ilmaisemaan tahtonsa. On pystyttävä määrittelemään tarvitsemansa avun sisältö, muttei tarvitsemansa avun toteutustapaa.

Voimavararajaus asettaa vamma- ja ikäryhmät eriarvoiseen asemaan. Se syrjii erityisesti puhevammaisia, kehitysvammaisia, vammaisia lapsia ja nuoria ja autisminkirjon henkilöitä. YK:n vammaisoikeuskomiteakin on todennut Suomea koskevassa historiallisessa päätöksessä (numero CRPD/C/26/D/46/2018), että voimavararajaus on YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen vastainen ja syrjii etenkin kehitysvammaisia.

Voimavararajauksen vaikeatulkintaisuuden takia, henkilökohtaista apua koskevat oikeustaistelut kestävät kestävä joskus vuosiakin. Monet kunnat ovat evänneet voimavararajauksenkin täyttäviltä puhe- ja/tai kirjoituskyvyttömiltä vammaisilta oikeuden henkilökohtaiseen apuun.

Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista kodin sisällä ja ulkopuolella, esimerkiksi kodinhoidossa, asioinnissa, harrastuksissa, töissä ja opinnoissa. Henkilökohtaiselle avulle ei ole tällä hetkellä vaihtoehtoa. Sitä eivät korvaa esimerkiksi kotihoito, kotisairaanhoito, laitos- tai perhehoito, päivä- tai työtoiminta, tuettu päätöksenteko tai erityinen tuki -palvelu.

Jos vaikeavammaiselle ei myönnetä avustajaa, on hänen vaikeaa saada apua kodin ulkopuolelle. Hän joutuu siksi turvautumaan läheisiinsä, vapaaehtoisiin tai ryhmämuotoiseen asumiseen, eikä voi itse valita asumismuotoaan ja vaikuttaa muun muassa vuorokausirytmiinsä. On vastoin YK:n vammaissopimusta, ettei vammainen voi itse valita miten, missä ja kenen kanssa hän asuu.

Vasta, kun jokainen paljon apua arjessaan tarvitseva vammainen on oikeutettu avustajaan, on kaikilla ihmisillä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Voimavararajauksen poistaminen laista ei vaarantaisi henkilökohtaisen avun työnantajamallia.

Nyt taistelu voimavararajauksen poistamisesta ja kaikkien vammmaisten yhdenvertaisesta asemasta jatkuu muilla areenoilla. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén muistutti, että vammaispalvelulaki on vasta muokkausvaiheessa. On myös mahdollista, että lakia vielä muokataan eduskunnan suuressa salissa.

Videolinkki adressin luovutustilaisuuteen 26.4.2022: https://youtu.be/qtZRHz9Vpcs


Petri Virolainen

Nyt on aika kaikkien vaikuttaa! Uusi Vammaispalvelulaki eli Valas 3;en lausuntokierroksella

2022-03-22 12:32:56

Uusi vammaispalvelulain eli ns. Valas 3;n hallituksen esitys on nyt lausuntokierroksella. Erityisesti esityksessä oleva ns. voimavaraedellytys herättää pohdintoja. Uudessa esityksessä oleva Vammaispalvelulain Ns. Voimavararajaus kuuluu nyt näin: "Henkilökohtaisen avun myöntämisen edellytyksenä on, että vammainen henkilö kykenee itsenäisesti tai tuettuna ilmaisemaan tahtonsa avun sisällöstä." Kyseinen sanamuoto saattaa edelleen aiheuttaa ongelmia, ja voi olla, että myös uuden lain myötä henkilökohtaisen avun ulkopuolelle jää vammaisia, jotka hyötyisivät henkilökohtaisesta avusta, mutta eivät tulisi sitä saamaan. 

Nyt kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa uuden lain sisältöön täyttämällä lausuntopyyntö vammaispalvelulain uudistuksesta. On tärkeää, että mahdollisimman moni vammainen, vammaisten henkilöiden läheiset ja muut asiasta tietävät kävisivät antamassa oman lausuntonsa uudesta vammaispalvelulain luonnoksesta. Linkki lausuntopalveluun: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=35d25a9b-5196-494e-87c4-6841101b5901&fbclid=IwAR3mi2rTTrmswmkp78oW09kgHtWa1-YrtEWz6EGQ7vBzuEnSDQtuL34jv7w


Petri VirolainenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.