Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista

Hallituksen esitys Valas 3:sta, joka on nyt lausunnolla:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=35d25a9b-5196-494e-87c4-6841101b5901&fbclid=IwAR0XRLGf-X16Vm3vUunqJiYPGnY563o6l5-Cgxdvz-p9oQkSLqktFImZtIk

Uuteen Vammaispalvelulakiin esitetty voimavararajaus on luonteeltaan syrjivä ja yhdenvertaisuutta rajaava. Voimavararajaus on myös nykyisessä laissa, josta se siis tulisi poistaa.

Kyseiseen pykälään vedoten monet kunnat ovat tehneet kyseenalaisia säästöpäätöksiä linjatessaan, että VAIN PUHEKYKY täyttää voimavarapykälän vaatimukset.

Vaikka muuten täyttäisikin voimavaraedellyksen, kirjoituskyvyttömyyttä on käytetty avustajaa tarvitsevaa vastaan, ja evätty henkilökohtainen apu.

Monissa kunnissa mm. autistit ja vaikeasti kehitysvammaiset ovat jääneet ilman vapaa-ajan apua. Myös vammaiset lapset ovat jääneet ilman avustajaa.

Lisäksi tämä voimavaraedellytys pakottaa monet asumaan ryhmämuotoisesti, vaikka avustajan turvin olisikin mahdollista asua omassa asunnossa, joka ei välttämättä edes maksaisi yhteiskunnalle enempää kuin kilpailuttamalla osoitettu muutaman vuoden välein vaihtuva ”paikka” ryhmäkodissa.

YK:n Vammaissopimuksen mukainen oikeus valita asuinpaikkansa ei toteudu, jos apua ei saa omaan kotiin vaan ainostaan sen ulkopuolelle.

YK:n Vammaissopimus ei rajoita oikeutta henkilökohtaiseen apuun ainoastaan jollekin tai joillekin vammaisryhmille. Kaikki vammaiset henkilöt ovat oikeutettuja yhdenvertaisesti yhteiskunnan tukipalveluihin, ”mukaan lukien henkilökohtainen apu”.

Vammainen henkilö, jolla on vaikeuksia itse ilmaista itseään ja tehdä päätöksiä, pystyy Tuetun päätöksenteon avulla tekemään omaa elämää koskevia päätöksiä ja elämään avun turvin oman näköistä elämää.

Voimavararajaus johtaa myös siihen, että vammaiset jäävät läheistensä ja vapaaehtoisavun armoille.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että tämä voimavararajaus on poistettava nykyisestä vammaispalvelulaista sekä uuden Vammaispalvelulain esityksestä. Myös Tuettu päätöksenteko tulee sisällyttää Vammaispalvelulakiin.

Petri Virolainen, Kerava
Reetta Angelvo-Riipinen, Helsinki
Veikko Päätalo, Helsinki
Pirkko Leskinen, Sipoo

#eivoimavararajausta

Lisätiedot:

https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/kehitysvammajarjestot-vaativat-vammaispalvelulain-henkilokohtaista-apua-koskevasta-saannoksesta-poistettava-voimavaraedellytys/?fbclid=IwAR1hSyyVACf67SgcwGaR5IMxgewHljCXqgb8cV9nHYcmc_GR7XBmJGeCqts

https://www.aamulehti.fi/a/7ad48858-4e42-47b1-96e0-9338e61afe59