TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!

Ota yhteyttä adressin tekijään

RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN -> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020!

2020-03-30 11:04:10

ensimm391.jpg

RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020!

RAAMATTUMARSSIN TUNNUKSET:
RAAMATTU, RISTI JA JUMALAN 10 KÄSKYÄ!

2.Mooseksen kirja:
31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

Hebrealaiskirje:.
10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; 
10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."
10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

Matteuksen evankeliumi: JEESUS:
5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 
5:18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.

Marssin tukija:

Suomen Eduskunnan Toinen varapuhemies JUHO EEROLA
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/puhemies/sivut/default.aspx

ARVOISA KANSANEDUSTAJA, 
EDUSKUNNAN TOINEN VARAPUHEENJOHTAJA JUHO EEROLA,
JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!

Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille Jumalan alkuperäiset KYMMENEN KÄSKYÄ 
Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan.

Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. 
Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:
Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 
Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.
Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. 
Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin 
esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.
Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi 
yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

Helsingissä 23.4.2019

Siunaten ja Onnitellen

Juhani ja Terttu Starczewski, Jyväskylä

Suomen Eduskunta 2019-2023 - Esivalta on Jumalan asettama!
Mieskansanedustajat
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa.
Naiskansanedustajat
Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 
1 Korinttolaiskirje 11:1-10
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

1. KÄSKY 
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

2. KÄSKY 
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. KÄSKY 
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. KÄSKY 
Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. KÄSKY 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. KÄSKY 
Älä tapa.

7. KÄSKY 
Älä tee huorin.

8. KÄSKY 
Älä varasta.

9. KÄSKY 
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. KÄSKY 
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

Pyhä Raamattu; 
Toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja 
Viides Mooseksen kirja 5 luku

TÄNÄÄN TARVITSEMME PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUSTA JA PUHETTA JÄLLEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939

TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE
-> JO YLI 10.800 ALLEKIRJOITTAJAA
-> NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
https://www.adressit.com/tuen_ilmaus_paivi_rasaselle

Suomen historian kovissa paikoissa ulospääsyä etsittiin rukoillen!
https://uusitie.com/suomen-historian-kovissa-paikoissa-ulospaasya-etsittiin-rukoillen/

Olli Seppänen – Jumalan siunaus Suomen yllä
https://www.youtube.com/watch?v=bY3kXqwvpi8

Laulu Suomelle by Lasse Heikkilä
https://www.youtube.com/watch?v=YSAaQ9rh_vs

Luettelo Suomen kaupungeista
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kaupungeista

20200204_kolmikko2_tiedote.jpg


Juhani Starczewski

Herra JEESUS sanoo: Kutsun teitä valmistautumaan!

2020-03-28 10:11:25

Tauno Rantalan profetia – Varoitus Suomen kansalle luopumuksen rangaistuksesta
TV7 kanavan katsojille tutun saarnaajan Tauno Rantalan profetia on ollut paljon esillä netissä sekä keskustelupalstojen pohdinnoissa. Tätä samoin kuin Wilkersonin profetiaa on hyödyllistä lukea sanomaa myös yhdessä toisten kanssa koetellen.Tauno Rantalan ensimmäinen profetia 17.11.2007
Suomen kansalle!Tauno W. Rantalan toinen profetia 20.2.2008
http://www.reijotelaranta.fi/reijon_blogi/tauno_rantalan_profetia__varoitus_suomen_kansalle_luopumuksen_rangaistuksesta/
+

Reinhard Hirtler Puolassa 28.4.2019

SANOMA EUROOPALLE

Herra sanoo: Kutsun teitä valmistautumaan!
Eurooppaan on tulossa aika, jolloin monet ovat hyvin epätoivoisia. Seuraavien 17 kk:n aikana tulee olemaan paljon ravistelua. Monia kauheita asioita kuullaan Euroopasta. Monien ihmisten elämää ravistellaan. Ihmiset ovat epätoivoisia eivätkä enää tiedä, mistä saa tulevaisuuden toivoa. Mutta minä sanon omilleni: Valmistautukaa, koska tämä on teidän hetkenne loistaa kirkkaasti. Tämä on teidän hetkenne osoittaa minun kirkkauttani elämänne kautta. Kyseessä on aika antaa epätoivoisille toivoa, jota he ovat etsineet.

Herra sanoo, että omieni Euroopassa tulee valmistautua. Nyt on aika, jolloin en salli ihmisen korottaa itseään. Tämä on aikaa, jolloin Kirjoitukset toteutuvat. Kaikki, mikä voi järkkyä, tulee järkkymään. Koska tulette näkemään valtakunnan, joka ei järky. Sanon omilleni:
Valmistautukaa tätä hetkeä varten Euroopassa.

Yhdistän kansani, ne, joilla on samanlainen sydän. Yhdistän ihmiset, joilla on totinen sydän minun suunnitelmilleni eikä heidän omalle ohjelmalleen. Ja ne kansastani ja johtajista, joilla on ollut omat suunnitelmansa, tulevat näkemään miten heidän palvelutehtävänsä romuttuvat. He tulevat näkemään, miten heidän elämänsä hajoaa. Sillä Herra sanoo: Minä rakastan syvästi tätä maanosaa. Ja olen nähnyt sen tuhon, jonka humanismi on aiheuttanut.Olen nähnyt myös sen tuhon, mitä monet demoniset opetukset ovat aiheuttaneet tälle mantereelle. Ja olen kuullut niiden huudon, joilla ei ole enää jäljellä tulevaisuutta eikä toivoa.

Herra sanoo: Olen valmis tekemään jotakin, jota Eurooppa ei ole koskaan nähnyt. Ja kutsun omaa kansaani olemaan siinä mukana. Siksi kutsun kansaani valmistautumaan olemaan osallisena siinä, mitä minä tulen tekemään Euroopassa. Nyt ei ole aika rakentaa omaa palvelutehtävää eikä ole aika ajaa omia suunnitelmia. Nyt on aika olla minun suunnitelmissani, tarkoituksissani ja sydämeni mukaisesti.

Monet teistä ovat pettyneet – olette pettynet ihmisiin, joihin olette luottaneet. Herra sanoo: Minä halusin, että petyit, koska luotit ihmiseen etkä minuun. Halusin tämän pettymyksen johtavan sinut takaisin alkulähteelle, joka olen minä. Ja kun sinä käytät tätä kärsimääsi tuskaa ihmiseen pettymisestä niin, että tulet takaisin minun luokseni, joka olen toivon lähde, ja ojennat sydämesi minun sydämeni mukaiseksi, valmistaudut olemaan osana sitä, mitä tulen tekemään tässä maanosassa.

Herra sanoo: Älä välitä siitä ravistelusta, mitä näet ympärilläsi, äläkä välitä siitä poliittisen maailman ravistelusta, mikä tapahtuu Euroopassa. Huomaa, miten poliittinen korruptio paljastuu EU:ssa. Katso, miten tuon julkisiksi asiat, jotka on puhuttu salassa. Herra sanoo: Kaiken tämän tarkoitus on valmistaa Eurooppa sitä sadonkorjuuta varten, joka on tulossa.

Tästä syystä sanon kansalleni: Valmistautukaa! Ojentakaa sydämenne minun sydämeni mukaisiksi. Hylätkää omat suunnitelmanne, joita olette toteuttaneet niin kauan.

Herra sanoo, että muutaman seuraavan viikon aikana (2019) Hän tulee vapauttamaan uuden esirukouksen Hengen omiensa ylle Euroopassa. Kyse ei ole samanlaisesta esirukouksesta, jota on aiemmin ollut. Ihmiset sanovat, että tulee rukoilla, jos etsit minun kasvojani. Nyt on kyse esirukouksesta, joka on syntynyt minun Hengestäni. Kun Henkeni herättää lapseni keskellä yötä, he alkavat itkeä minun kyyneleitäni. Kun Henkeni liikkuu lasteni työpaikoilla, he jättävät työnsä ja alkavat itkeä minun kyyneleitäni.

Herra sanoo: Teen yliluonnollista verkostoitumista omieni keskuudessa Euroopassa ja yhdistän lapseni tällä mantereella yliluonnollisesti. Isot konferenssit suurine puhujineen eivät houkuttele heitä. Heitä ei enää vedä ihmisen voima tai maine. Heitä vetää vain minun Henkeni, jolla on uskomaton tavoite. Ja ne, joilla on korva, kuulevat. Ja ne, joilla on korva, hylkäävät omat pyrkimyksensä.

Mutta on niitä, jotka eivät kuuntele, ja niitä jotka jatkavat omia uskonnollisia pelejään. Tulee olemaan niitä, jotka sanovat: 'Herra kehotti minua tekemään näin', mutta he puhuvat omasta sydämestään. Ja he jatkavat suurten tapahtumien järjestämistä. Mutta näissä tapahtumissa ei ole elämää. Koska se, mitä minä teen Henkeni kautta, on hyvin erilaista. Minä yhdistän kansani yliluonnollisella tavalla. Kyseessä on sydänten yhteys. Henkilökohtaiset tavoitteet eivät ole tärkeitä. He kaikki kuulevat saman äänen.He kuulevat Pyhän Hengen kutsun olla osallisena sadonkorjuussa.

Herra sanoo, että on ihmisiä, joita ei vielä tänään tunneta, mutta huomenna he ovat osa siitä, mitä minä teen tällä mantereella. On ihmisiä, jotka ovat hyvin tunnettuja kristillisissä, hengellisissä piireissä tässä maanosassa. Mutta huomenna he ovat jo historiaa, koska heidän sydämensä ei ole yhtä minun sydämeni kanssa.

Minä kutsun kansaani valmistautumaan. Ja seuraavien kuukausien aikana monet lapseni näkevät profeetallisia unia. Nämä unet ovat kuin palapelin palasia. Omani alkavat puhua näistä unistaan. Ja kun ne laitetaan yhteen, niistä muodostuu kaunis kuva. Kun omani alkavat kertoa profeetallisista unistaan, palaset alkavat loksahtaa paikoilleen. Yhdellä ihmisellä ei ole koko kuvaa, tarvitaan lapseni kokoamaan palat yhteen.

Kun omani jakavat profeetallisia uniaan, minä nostan esiin niitä, joilla on profeetallinen unien tulkintakyky. Ja niille teistä, jotka menneisyydessä ovat tulkinneet profeetallisia unia, mutta lahja on pettymysten vuoksi jäänyt käyttämättömäksi, Herra sanoo nyt: Minä herätän sen lahjan toimimaan uudelleen.

Ja niiden sydämet, jotka on kutsuttu ymmärtämään profeetallisia unia ja symboleja, minun Henkeni sytyttää. Heidän sydämessään tulee olemaan vahva jano ymmärtää profeetallisia sanomia ja unia. Minä yhdistän nämä ihmiset. Ja antamani näyt laitetaan yhteen, ja siitä tulee kaunis kuva. Siinä on Kristus korotettuna Euroopan yllä. Tämä on se kuva, jonka annan kansalleni.

Mutta Herra sanoo: Muista että sinun on valmistauduttava saattamalla sydämesi olemaan yhtä minun sydämeni kanssa. Ei pyytämällä minua siunaamaan sitä, mitä olet tekemässä vaan huutamalla sydämesi syvyydestä minun valtakuntani tulemista ja minun tahtoni tapahtumista. Ja ne, joiden sydämessä on tämä huuto, heidän sydämensä ovat yhtä minun sydämeni ja tarkoitusteni kanssa. Ja minä käytän heitä voimallisesti valtakunnassani.

Kristilliseen maailmaan Euroopassa on tulossa muutos.Kukaan ihminen ei voi pysäyttää tätä muutosta. Sillä Herra sanoo: Olen vuodattanut niin monia kyyneleitä tämän mantereen vuoksi. Olen itkenyt niin paljon tämän mantereen kansojen vuoksi. Herra sanoo: Asiat muuttuvat tämän mantereen kristillisessä maailmassa.

Kuuluisat kristilliset johtajat eivät ole enää kuuluisia; ne jotka tavoittelevat omia valtakuntiaan; ne, jotka rakentavat korkeita torneja ja laittavat nimensä niiden huipuille – näistä tulee merkityksettömiä nopeasti.

Mutta on niitä, jotka eivät koskaan halunneet rakentaa tornia. He ovat vain halunnet rakentaa asumuksen tai pyhäkön, jossa Henkeni voi asua. He ovat niitä, joista tulee merkittäviä. Sillä minun mielisuosioni on temppelissä, jossa Henkeni on kotona, jossa Henkeni on hyvä olla.

Katso ja huomaa: asiat Euroopassa tulevat muuttumaan!

Tässä viikonlopun profetaalista lohdutusta, rohkaisua, kannustusta!


Juhani Starczewski

Räsäsen ajojahti on käsittämätön!

2020-03-27 17:04:21

Räsäsen ajojahti on käsittämätön

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt kaksi uutta rikostutkintaa kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd.) koskien hänen ns. homo-kommenttejaan Ruben Stillerin ja Maria Veitolan televisio-ohjelmissa.

Elämme nyt mielenkiitoisia, mutta samalla huolestuttavia aikoja.

Mielenkiintoisia siksi, mihin Suomi on menossa oikeusvaltiona ja mihin ahdasmielinen suhtautuminen Raamattuun lopulta johtaa. Samalla kristinuskoa vastaan hyökätään hyvinkin avoimesti.

JOS Suomessa alkaa saamaan syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan siitä kun lainaa kyseistä kirjaa, olemme perin erikoisessa tilanteessa.

Hämmentäväksi valtakunnansyyttäjän näkemyksen tekee se, että kansanryhmää vastaan kiihottaminen lisättiin rikoslakiin nykymuodossaan vasta vuonna 2011 ja vasta tällöin kiihottamisrikoksen vihaperusteeksi lisättiin seksuaalinen suuntautuminen.

Ongelmallista on, jos lainsäädäntö mahdollistaa tuomioiden jakamisen jopa 15 vuotta sitten julkaistuista mielipiteistä. Jos tällaista tulkintaa ryhdytään soveltamaan laajemminkin, suomalaisia odottaa melkoinen siivousoperaatio internetissä sekä historiallisen suuret kirjaroviot.

NYT valtakunnansyyttäjän toimet eivät vastaa tervettä oikeustajua. Asia on mielestäni järjetön ja käsittämätön.

Kyseisillä tutkintapyynnöillä ja niiden pohjalta käynnistetyillä rikostutkinnoilla pyritään rajoittamaan sanan- ja uskonnonvapautta sekä luomaan kristityille itsesensuurin ilmapiiriä. Kyseinen ajojahti vie sensuurin maailmaan, jota voisi verrata mm. Pohjois-Korean kaltaisiin systeemeihin.

Pelon ja vaientamisen kierteeseen ei tule kansamme eikä maamme suostua, se ei olisi enää Suomi.

Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Jyväskylä

+

Liittyen eliseen viestiini:

Kansanedustajan rukouskutsu hermostutti eduskunnassa - toivoi kaikkien rukoilevan koronaviruksen vuoksi päivittäin kello 12 tiistai 24.03.2020 klo 21:04
Kristillisdemokraattien kansanedustajan Sari Tanuksen pyyntö rukoilla päivittäin jakaa kansanedustajia.
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/ca3f0c36-dd61-42ad-a9cc-7bfd8445daef

Suurin osa Eduskunnasta on sodomiittisukua eli Jeesus on hylännyt heidät!

https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/suomen-eduskunta-2019-2023-esivalta-on-jumalan-asettama/2400671833326306/

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
Roomalaiset 1:18-32

Nykyisessä eduskunnassa:
17 mieskansanedustajaa ja 5 naiskansanedustajaa vastusti homolakia...

Roomalaiskirje:
9:29 Niinkuin Esaias myös on ennustanut: "Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niinkuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi."

2.Pietarin kirje:
2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.

Juudaan kirje:
1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 


Juhani Starczewski

Kansanedustajan rukouskutsu hermostutti eduskunnassa!

2020-03-26 08:56:40

Kansanedustajan rukouskutsu hermostutti eduskunnassa - toivoi kaikkien rukoilevan koronaviruksen vuoksi päivittäin kello 12 tiistai 24.03.2020 klo 21:04 Kristillisdemokraattien kansanedustajan Sari Tanuksen pyyntö rukoilla päivittäin jakaa kansanedustajia.
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/ca3f0c36-dd61-42ad-a9cc-7bfd8445daef

Matteuksen evankeliumi: Matteus 6 Almut, rukous ja paasto
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Matt.+6%3A1&rnd=1585212930664

6:1 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
6:2 Sentähden, kun annat ALMUJA, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:3 Vaan kun sinä ALMUA annat, älköön vasen kätesi tietäkö,
mitä oikea kätesi tekee,
6:4 että ALMUSI olisi SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

6:5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

6:7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
6:8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
6:9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
6:10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niinkuin taivaassa;
6:11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
6:12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].
6:14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

6:16 Ja kun PAASTOATTE, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän PAASTOAVAN. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:17 Vaan kun sinä PAASTOAT, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
6:18 etteivät PAASTOAMISTASI näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

Jesaja 45
15 Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja.
15 Totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Jumala, Israelin Vapahtaja.
15 Totisesti, sinä olet salannut itsesi, Jumala, sinä Israelin Jumala, Pelastaja! [Job 11:7; Room. 11:33]

Presidentti Kyösti Kallio:
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939?u=55170

Jeesus rakastaa sinua - älä sulje silmiäsi sinua ympäröivältä todellisuudelta!
http://www.kotipetripaavola.com/jeesusrakastaasinuaalasuljesilmiasisinuaymparoivaltatodellisuudelta.html


Juhani Starczewski

Elämme suuren kriisin keskellä!

2020-03-22 14:56:26

Koronavirus on vakava uhka vanhuksille ja tietyistä sairauksista kärsiville ihmisille.
https://www.youtube.com/watch?v=GSfUmeN7vg0
Elämme suuren kriisin keskellä. Videolla tuodaan esille sellaisia asioita koronavirukseen liittyen, että monet eivät tule uskomaan todeksi sitä mitä videolla kerrotaan. Koronavirus ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat uuden maailmanjärjestyksen esivalmisteluja. Herran Jeesuksen opetuslasten pitää alkaa tekemään valmisteluja sydämessään kohtaamaan lopunajan haasteet ja uskomaan sekä luottamaan yksin Jumalaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, uskoen Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa. Olemme menossa kovaa vauhtia kohti Ilmestyskirjan lopunajan profetoiden täyttymistä. Ihmisen ainoa todellinen turva on Jumalassa. Nyt on aika pitää esillä pelastuksen evankeliumia sielujen pelastumiseksi Jumalan armosta. Herran Jeesuksen opetuslapsen turva on Jumalassa ja Jumala antaa sinulle levon ja rauhan myös tässä lopunajassa ja sen kriisien keskellä, jos sydämessäsi rakastat Herraa Jeesusta totuudessa.

 


Juhani Starczewski

Antikristus, Kristuksen vastustaja!

2020-03-21 19:26:13


SUOMEN USKONTOJOHTAJAT: KRIISIN KESKELLÄ TURVAMME ON KORKEIMMAN SUOJA -> Antikristus, KRISTUKSEN vastustaja 1. Johanneksen kirje 2:18-27 Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään!
http://www.ekumenia.fi/etusivu/ajankohtaista_-_aktuellt/suomen_uskontojohtajat_kriisin_keskella_turvamme_on_korkeimman_suoja/?session=26090300

1.Johanneksen kirje: Antikristus, Kristuksen vastustaja
2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.

2:19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

2:20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.

2:21 En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.

2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

2:23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

2:25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

2:26 Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät.

2:27 Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä.

2:28 Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.

2:29 Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt.

 

 

 

 


Juhani Starczewski

Tässä auttoi HERRA!? https://uusitie.com/suomen-historian-kovissa-paikoissa-ulospaasya-etsittiin-rukoillen/

2020-03-20 21:44:27

Päivi Räsäsen puhe.. Kannattaa kuunella : Täysistunto 18.3.2020 klo 14.20
https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/taysistunnot/taysistunto-27-2020?end=10922&start=10922&fbclid=IwAR0H9M5UTwN9yaenlA4IcdLPZjNCkhdCJ-1jPe8j5nHp2Yxy3xyaUz1a9_I
+
Määritteleekö oikeuslaitos jatkossa, mitä mieltä Raamatun teksteistä saa olla?” AJANKOHTAISTA, USKONNONVAPAUS

Päivi Räsäsen rikostutkintaa seurannut varatuomari Marika Visakorpi pitää kestämättömänä ajatusta, että Raamattua saisi lukea muttei kommentoida. 18.3.2020 klo 13.15, Tuuli Korpela*
https://uusitie.com/maaritteleeko-oikeuslaitos-jatkossa-mita-mielta-raamatun-teksteista-saa-olla/
+

Päivi Räsänen: ”On ollut tunne, että onko tämä totta vai onko tämä unta”
PÄIVI RÄSÄNEN 17.03.2020 18:22 (päivitetty 18:22)herra!?https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/paivi-rasanen-on-ollut-tunne-etta-onko-tama-totta-vai-onko-tama-unta/
+

”Tässä auttoi Herra”
https://uusitie.com/suomen-historian-kovissa-paikoissa-ulospaasya-etsittiin-rukoillen/

18. joulukuuta Pelkosenniemen puolustukseen oli saatu jo muutaman tuhannen miehen joukot, ja jalkaväkirykmentti 40 aloitti tehtävänsä toteuttamisen ryhmittymällä vesisateessa. Samana iltana pakkanen alkoi kiristyä poikkeuksellisesti, aikalaisten arvioiden mukaan lähes 40 asteeseen. Pakkanen halvaannutti panssarivainut ja hyökkääjän sotilaat.

Samana päivänä tapahtui muutakin poikkeuksellista. Puna-armeijan taisteluosaston auton kuljettaja sai luodista osuman ja lyyhistyi auton äänitorven päälle.

– Presidentin puolison Jenni Haukion puhuessa Helsingin Tuomiokirkon edessä Suomalaisessa messussa elokuussa, Valtioneuvoston linnan yläpuolelle ilmestyi sateenkaari, Jumalan liiton merkki. Se oli viesti, että kansan yhteinen rukous maan puolesta on suloinen tuoksu Herran edessä. Kuva: Johanna Manner

 

 

Olli Seppänen

  • Työura ilmavoimien opettajana ja hävittäjälentäjänä.
  • Pelkästään MIG-lentoja yli 1000 tuntia.
  • Opistoupseeri, sotilasarvo kapteeni.
  • Ilmavoimista eläkkeelle vuonna 2002.
  • Kansan Raamattuseuran kouluttaja.
  • Neljä aikuista lasta ja kuusi lastenlasta.

 

– Mitä todennäköisimmin äänimerkki oli perääntymiskäsky, sillä äänimerkin jälkeen joen ylittäneet Neuvostoliiton joukot vetäytyivät ripeästi Savukosken kautta Saijan kohdalle saakka.

Pohjois-Suomessa näiden tapahtumien arvo halutaan muistaa. Raatteenportin museon vitriinissä säilytetään Kajaanin virallisen mittauspisteen lukemia joulukuulta 1939. Paperista näkee, että myös Kajaanissa, noin 350 kilometriä Pelkosenniemeä etelämpänä, lämpötila laski rajusti 18. joulukuuta lämpöasteista 20 pakkasasteeseen.

25 vuotta talvisodan päättymisen jälkeen Pelkosenniemelle pystytettiin muistomerkki ”Pelkosenniemen taistelu 18.12.1939, Tässä auttoi Herra”.

 

 


Juhani Starczewski

Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi!

2020-03-19 09:01:48

Tuomion päivä maalla ja meressä! 

20 Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. [Ps. 30:6] Jesaja 26 + TÄNÄÄN TARVITSEMME PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUSTA JA PUHETTA JÄLLEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!
+
Almut, rukous ja paasto
1 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. [Matt. 23:5; Room. 12:8] Matteus 6
+
Rukous
5 "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. [Matt. 23:5; Luuk. 18:13]
6 Vaan kuin sinä rukoilet, niin mene kammioos, ja sulje oves, ja rukoile Isääs, joka on salaisuudessa: ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti. [2. Kun. 4:33; Dan. 6:11]
+
Pään peittäminen jumalanpalveluksessa
Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä eli KRISTUKSEN. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä eli MIEHENSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa huntnsa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa huntunsa. Mutta jos kerran hunnun leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. 1. Korinttolaiskirje 11
+
Almut,
2 "Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet.
3 Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee,
4 Että almus olis salaisuudessa, ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksais sinulle julkisesti.
+
Paasto
16 "Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet. [Jes. 58:5; Matt. 23:5]
17 Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. [2. Sam. 12:20]
18 Ettet ihmisiltä nähtäis paastoovan, mutta Isältäs, joka on salaisuudessa: ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti.
+
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!
-> JO YLI 10.700 ALLEKIRJOITTAJAA
-> NYT ON TUKI TARPEEN! ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ TIETOA!

Juhani Starczewski

Suomi/Israel ovat shekinakirkkauden luvatut maat!

2020-03-15 13:20:09

Suomi/Israel ovat shekinakirkkauden luvatut maat!Kabbalismin shekina jumalatar eksytys uskovien keskuudessaLuepa keskusteluosio myös:
 2.Mooseksen kirja:31:18 Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.2 MOOSEKSEN KIRJA 202. KÄSKY4 "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. [2. Moos. 34:17; 3. Moos. 26:1; 5. Moos. 4:16; Room. 1:23]5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. [2. Moos. 34:7; 4. Moos. 14:18; 5. Moos. 5:9,10; Jer. 32:18 : 2. Moos. 34:14; 5. Moos. 4:24; Joos. 24:19; Nah. 1:2]6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. [5. Moos. 7:9; Ps. 103:17,18] Hebrealaiskirje:10:15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,10:20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,10:21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;10:23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;10:24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin... Seuraavassa on artikkeli "Ikonimaalari"-kirjasta. Siinä kerrotaan päätöksestä vuodelta 787, jolloin 2. käsky poistettiin ja 10.käsky jaettiin 9. ja 10.käskyksi! Vuonna 787 tehtiin päätös, jolla on suuri merkitys kuvan historiassa. Sen teki ”pyhä ja suuri maailmanlaajuinen kokous ”, joka oli kokoontunut”Jumalan armosta sekä hurskaiden ja kristittyjen hallitsijoiden”, Bysantin keisarin Konstantinoksen, joka tuolloin oli alaikäinen, ja hänen äitinsä,sijaishallitsijana toimivan Irenen määräyksestä Nikean kaupunkiin Bithynian maakunnassa. Se oli kristillisen kirkon historian viimeinen synodi, jonka päätöksiin yhtyivät kaikki silloisen kirkon johtajat: Antiokian, Aleksandrian, Jerusalemin ja Konstantinopolin patriarkat sekä Rooman paavi. Tämän vuoksi sitä kuten kuutta aikaisempaa vastaavaa kirkolliskokousta kutsutaan ekumeeniseksi synodiksi. Järjestyksessä se siis oli seitsemäs ja toistaiseksi viimeinen. Kirous kieltäjille Nämä kirottiin:Ilmestyskirja:12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja joilla on JEESUKSEN TODISTUS.14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja JEESUKSEN USKON. Toisinajatteleville synodi saneli kirouksensa ja tuomionsa. Kauas kirkosta pitää ajaa kaikki, jotka rohkenevat olla eri mieltä ja opettaa toisin taimitätöidä kirkolliset perinnäissäännöt kirottujen harhaoppien mukaisesti tai tavoitella jonkinlaista muuta määrittelyä tai hylätä jonkin kirkon säännöistä, evankeliumin tai ristin kuvan tai ikonimaalaukset ja marttyyrien pyhäinjäännökset. Erotettava on piispat ja papit, jotka rohkenevat - vieläpä käyttäen hyväkseen yhteisiä pyhiä esineitä ja laillisia luostareita pyrkiä väärin ja ovelasti kumoamaan yhdenkin katolisen kirkon perimätiedon kohdan. Yhteisöstä on suljettava näin menettelevät, yhtä hyvin munkit kuin maallikot. Suojeleeko Israelin Jumala eri uskontojen pyhiä paikkoja omalla maallaan mm. taivaan kuningattaren patsaat, muut taivaallisten kuvat ja patsaat?Varjeleeko Hän myös nykyisen pridetoiminnan Israelin 30 kaupungissa?Ilmestyskirja:11:8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.Kerropa mielipiteesi!

28953910_1731342096927020_1355086816381365229_o1.png 


 

Juhani Starczewski

Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi!

2020-03-12 10:55:30

Piispa Seppo Häkkinen Päivi Räsäsestä: ”Tunnen suurta myötätuntoa häntä kohtaan” – Teemu Laajasalo eri linjoilla
PÄIVI RÄSÄNEN 11.03.2020 16:57 (päivitetty 16:57)
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/piispa-seppo-hakkinen-paivi-rasasesta-tunnen-suurta-myotatuntoa-hanta-kohtaan-teemu-laajasalo-eri-linjoilla/

+
Räsänen, virkamiesten Raamatun käyttö ja kirjaimellinen tulkinta
9.3.2020
https://timoeskola.wordpress.com/2020/03/09/rasanen-virkamiesten-raamatun-kaytto-ja-kirjaimellinen-tulkinta/
+
Tapio Puolimatka Jyväskylässä 8.3. 2020: "Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi" (tässäpä uusin video)
Lue myös keskustelu!
https://www.youtube.com/watch?v=X9TzXF8h7vM
+
Ev lut kirkko on antautunut Beliarille!
2. Korinttolaiskirje 6
Jumalan temppeli

14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
14 Älkäät vetäkö ijestä epäuskoisten kanssa; sillä mitä oikeuden on vääryyden kanssa tekemistä? eli mitä osallisuutta on valkeudella pimeyden kanssa?
14 Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? [5. Moos. 22:10; Sananl. 24:1; 1. Kor. 5:11; Ef. 5:11; 1. Joh. 1:6]

15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
15 Ja mikä sovinto on Kristuksella belialin kanssa? taikka mikä osa on uskovaisella uskottoman kanssa?
15 Voivatko Kristus ja Beliar* olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? [Beliar, joka on johdettu hyödyttömyyttä, mitättömyyttä tarkoittavasta heprean sanasta , on tässä Jumalan vastustajan nimitys.][1. Kun. 18:21; 1. Kor. 10:20,21]

16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
16 Eli kuinka Jumalan templi sopii epäjumalain kanssa? Sillä te olette elävän Jumalan templi, niinkuin Jumala sanoo: minä tahdon heissä asua ja heissä vaeltaa, ja minä tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää oleman minun kansani.
16 Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: -- Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. [1. Kor. 10:14+ | 1. Kor. 3:16 | 3. Moos. 26:11,12; Hes. 37:27]

17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
17 Sentähden paetkaat heidän seastansa ja eroittakaat teitänne, sanoo Herra: ja älkäät saastaiseen ruvetko, ja niin minä korjaan teitä,
17 Siksi Herra sanoo: -- Lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan [Jes. 52:11]

18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".
18 Ja olen teidän Isänne, ja teidän pitää oleman minun poikani ja tyttäreni, sanoo kaikkivaltias Herra.
18 ja olen oleva teidän Isänne, ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni. Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias. [2. Sam. 7:14; Jes. 43:6]


 


Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?