TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Ma 7.12. klo 20.00 MOT Meitä ette rokota Yle TV1

2020-12-02 22:43:33

13-1-3239192-1587038853877.png
Muistakaapa alla olevaa asiaa -> tietoa saa levittää!

Ma 7.12. klo 20.00 MOT Meitä ette rokota Yle TV1

MOT ohjelman tekemä videohaastattelu minun suhtautumisestani koronavirusrokotteeseen kesti noin 40 minuuttia ja televisiossa näytettävä ohjelma kestää 30 minuuttia. Ohjelmaan on haastateltu useita ihmisiä, joten se mitä minun sanomisistani tullaan näyttämään ei voi olla kovin pitkä. Nyt täytyy olla kuitenkin tyytyväinen siihen, että pääsin mukaan ohjelmaan ja sain sanoa sen mihin ja miten uskon. Riippumatta siitä millä tavalla se minun lyhyt osuuteni tullaan näyttämään ja tuleeko siitä esille ihan oikea näkökulma, niin minulla on tulevina päivinä (ensi viikolla) lisää kerrottavaa tästä, mutta koska se ei ole vielä ajankohtaista, niin en sitä nyt vielä tuo esille. Jos olet kiinnostunut tästä asiasta, niin jää seuraamaan tilannetta, sillä tämän asian tiimoilta tulet kuulemaan vielä lisää todella mielenkiintoisia uutisia, sen jälkeen kunhan ohjelma on ensin tullut ulos TV:stä.

Ma 7.12. klo 20.00 MOT Meitä ette rokotaYle TV1 https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-1718?t=tulossa&fbclid=IwAR1529HwRaYl3pmhrLvTFnRnGGcroxvamlGX0uohOF_VFVOC5kURNmOy248

e6c6ef59-bea5-450f-aa20-d06e10dcf2e51.jpg

SINIRISTILIPPUMME!
https://www.adressit.com/raamattumarssi

 


Juhani Starczewski

LAHJOITUS: ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO!

2020-11-25 08:13:46

 

e7dedb2d-68c2-4820-a45e-7251fa2d0aec.jpg

LAHJOITUS: ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO!

https://syyttajalaitos.fi/valtakunnansyyttajan-toimisto-yhteystiedot

Tämä tiedoksesi -> saa laittaa muillekin mahdollisimman laajalle!

 

-------- Alkuperäinen viesti --------

Aihe: LAHJOITUS: ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO!

Päiväys: 5.11.2020 14:04

Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi

Vastaanottaja: raija.toiviainen@oikeus.fi

Kopio: valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi

 

ARVOISA VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ RAIJA TOIVIAINEN / VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄN TOIMISTO,

JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!

 

Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille ja Valtakunnan syyttäjän toimistolle Jumalan alkuperäiset KYMMENEN KÄSKYÄ ks. liite

Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan.

 

Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä.

Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

 

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:

 

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

 

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.

Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

 

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.

Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

 

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.

Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

 

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin

esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.

Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

 

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi

yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

 

Jyväskylässä 5.11.2020

 

Siunaten

 

Juhani ja Terttu Starczewski, Jyväskylä

 

 

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ

 

Toinen Mooseksen kirja Exodus 31

18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.

 

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

 

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

 

2. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

 

3. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

 

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

 

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

 

6. Älä tapa.

 

7. Älä tee huorin.

 

8. Älä varasta.

 

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

 

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.

 

Pyhä Raamattu

Toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja Viides Mooseksen kirja 5 luku

 

Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista." Hebrealaiskirje 10: 15-17

 

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.

Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

 

Psalmit:

82:1 Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:

82:2 "Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela.

82:3 "Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.

82:4 Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.

82:5 Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.

82:6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

82:7 kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa."

82:8 Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

 

Johanneksen evankeliumi:

10:31 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.

10:32 Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"

10:33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi."

10:34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?

10:35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin -

10:36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?

10:37 Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua.

10:38 Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä."

10:39 Niin he taas tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta hän lähti pois heidän käsistänsä.

10:40 Ja hän meni taas Jordanin tuolle puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi, ja viipyi siellä.

10:41 Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: "Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta."

10:42 Ja monet siellä uskoivat häneen.

 

+++++++

Valtakunnansyyttäjän toimisto

Osoite

Lintulahdenkuja 4

00530 Helsinki

auki ma–pe 8.00–16.15

 

Puhelin

029 562 0800 vaihde

029 562 0810 kirjaamo

029 562 0888 faksi

 

Asiakaspalvelunumero

Valtakunnansyyttäjän toimisto palvelee kansalaisia numerossa 029 562 0840. Puheluihin vastataan arkisin klo 9–11.

 

Sähköposti

valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi

Virkamiesten osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi

 

Viestintä

viestinta.syyttaja(at)oikeus.fi

029 562 0820

 

Johto

valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

 

apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

 

Johdon tuen yksikkö

yksikön päällikkö, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen

 

apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe

 

viestintäasiantuntija Kaisa Härkisaari

 

viestintäpäällikkö Virve Streng

 

viestintäassistentti Maria Turkia

 

Syyttäjäntoiminnan yksikkö

yksikön päällikkö, valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

 

valtionsyyttäjä Mika Appelsin

 

korkeakouluharjoittelija Kristiina Arpiainen

 

valtionsyyttäjä Tuuli Eerolainen

 

valtionsyyttäjä Sampsa Hakala

 

valtionsyyttäjä Anssi Hiivala

 

rikosylikonstaapeli Timo Knuutti

 

valtionsyyttäjä Tom Laitinen

 

valtionsyyttäjä Lilja Limingoja, Suomen kansallinen jäsen Eurojust-yksikössä

 

valtionsyyttäjä Anu Mantila

 

valtionsyyttäjä Mikko Männikkö

 

tarkastaja Anneli Nikkola

 

osastosihteeri Jaana Piirto

 

osastosihteeri Hanne Rautiainen

 

erikoissyyttäjä Heidi Savurinne

 

erikoissyyttäjä Antti Sundberg

 

aluesyyttäjä Tarmo Tanner

 

rikosylikonstaapeli Paula Viitasaari

 

Toiminnan tuen yksikkö

yksikön päällikkö, hallintojohtaja Joanna Autiovuori

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Mirja Aarnio

 

taloushallinnon asiantuntija Birgitta Forsström

 

valtionsyyttäjä Tommi Hietanen

 

tiedonhallinnan asiantuntija Lauri Hirvonen

 

neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen

 

syyttäjänsihteeri Roosa Joensuu

 

koulutussihteeri Taina Keinonen

 

koulutussuunnittelija Tuula Koponen

 

taloushallinnon asiantuntija Arja Koski

 

controller Riitta Kuronen

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Seija Lehtonen

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Linda Leskinen

 

taloushallinnon asiantuntija Sanna Lummio

 

koulutuspäällikkö Pia Meri

 

virastomestari Jouko Partanen

 

tarkastaja Katri Peurala

 

syyttäjänsihteeri Juha Puutula

 

tarkastaja Tiina Rantanen

 

johtava asiantuntija Henrika Räsänen

 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta

 

erikoisasiantuntija Satu Sarkala

 

kirjaaja Marja Sevon

 

suunnittelija Jukka-Pekka Sirviö

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Jaana Tikkanen

 

henkilöstöhallinnon asiantuntija Mira Tuominen

+++++++

Suomen Eduskunnnan 200 kansanedustajaa saivat JJUMALAN KYMMENEN KÄSKYN TAULUN Helsingissä 23.4.2019!

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 

Marko Asell

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Kim Berg

Vaasan vaalipiiri

 

Eeva-Johanna Eloranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Seppo Eskelinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Tarja Filatov

Hämeen vaalipiiri

 

Jukka Gustafsson

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Maria Guzenina

Uudenmaan vaalipiiri

 

Tuula Haatainen

Helsingin vaalipiiri

 

Timo Harakka

Uudenmaan vaalipiiri

 

Eveliina Heinäluoma

Helsingin vaalipiiri

 

Mika Kari

Hämeen vaalipiiri

 

Anneli Kiljunen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Kimmo Kiljunen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Krista Kiuru

Satakunnan vaalipiiri

 

Johannes Koskinen

Hämeen vaalipiiri

 

Johan Kvarnström

Uudenmaan vaalipiiri

 

Suna Kymäläinen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Antti Lindtman

Uudenmaan vaalipiiri

 

Aki Lindén

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Niina Malm

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Sanna Marin

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Riitta Mäkinen

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Merja Mäkisalo-Ropponen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Matias Mäkynen

Vaasan vaalipiiri

 

Ilmari Nurminen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Johanna Ojala-Niemelä

Lapin vaalipiiri

 

Sirpa Paatero

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Raimo Piirainen

Oulun vaalipiiri

 

Piritta Rantanen

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Antti Rinne

Uudenmaan vaalipiiri

 

Kristiina Salonen

Satakunnan vaalipiiri

 

Ville Skinnari

Hämeen vaalipiiri

 

Hussein al-Taee

Uudenmaan vaalipiiri

 

Katja Taimela

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Erkki Tuomioja

Helsingin vaalipiiri

 

Tytti Tuppurainen

Oulun vaalipiiri

 

Pia Viitanen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Heidi Viljanen

Satakunnan vaalipiiri

 

Tuula Väätäinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Paula Werning

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

 

Sanna Antikainen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Juho Eerola

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Ritva Elomaa

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Jussi Halla-aho

Helsingin vaalipiiri

 

Petri Huru

Satakunnan vaalipiiri

 

Olli Immonen

Oulun vaalipiiri

 

Vilhelm Junnila

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Kaisa Juuso

Lapin vaalipiiri

 

Arja Juvonen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Toimi Kankaanniemi

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Ari Koponen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Jari Koskela

Satakunnan vaalipiiri

 

Jouni Kotiaho

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Sheikki Laakso

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Rami Lehto

Hämeen vaalipiiri

 

Mikko Lundén

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Leena Meri

Uudenmaan vaalipiiri

 

Juha Mäenpää

Vaasan vaalipiiri

 

Jani Mäkelä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Jukka Mäkynen

Vaasan vaalipiiri

 

Veijo Niemi

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Mika Niikko

Uudenmaan vaalipiiri

 

Tom Packalén

Helsingin vaalipiiri

 

Mauri Peltokangas

Vaasan vaalipiiri

 

Sakari Puisto

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Riikka Purra

Uudenmaan vaalipiiri

 

Lulu Ranne

Hämeen vaalipiiri

 

Mari Rantanen

Helsingin vaalipiiri

 

Minna Reijonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Jari Ronkainen

Hämeen vaalipiiri

 

Sami Savio

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Jenna Simula

Oulun vaalipiiri

 

Riikka Slunga-Poutsalo

Uudenmaan vaalipiiri

 

Ville Tavio

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Sebastian Tynkkynen

Oulun vaalipiiri

 

Veikko Vallin

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Ville Vähämäki

Oulun vaalipiiri

 

Jussi Wihonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

 

Heikki Autto

Lapin vaalipiiri

 

Markku Eestilä

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Sanni Grahn-Laasonen

Hämeen vaalipiiri

 

Janne Heikkinen

Oulun vaalipiiri

 

Timo Heinonen

Hämeen vaalipiiri

 

Antti Häkkänen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Anna-Kaisa Ikonen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Kalle Jokinen

Hämeen vaalipiiri

 

Ilkka Kanerva

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Pia Kauma

Uudenmaan vaalipiiri

 

Ville Kaunisto

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Pihla Keto-Huovinen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Marko Kilpi

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Pauli Kiuru

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Jukka Kopra

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Terhi Koulumies

Helsingin vaalipiiri

 

Mia Laiho

Uudenmaan vaalipiiri

 

Elina Lepomäki

Uudenmaan vaalipiiri

 

Matias Marttinen

Satakunnan vaalipiiri

 

Sari Multala

Uudenmaan vaalipiiri

 

Kai Mykkänen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Petteri Orpo

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Jaana Pelkonen

Helsingin vaalipiiri

 

Paula Risikko

Vaasan vaalipiiri

 

Wille Rydman

Helsingin vaalipiiri

 

Janne Sankelo

Vaasan vaalipiiri

 

Sari Sarkomaa

Helsingin vaalipiiri

 

Arto Satonen

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Saara-Sofia Sirén

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Ruut Sjöblom

Uudenmaan vaalipiiri

 

Mari-Leena Talvitie

Oulun vaalipiiri

 

Kari Tolvanen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Juhana Vartiainen

Helsingin vaalipiiri

 

Heikki Vestman

Uudenmaan vaalipiiri

 

Sofia Vikman

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Anne-Mari Virolainen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Sinuhe Wallinheimo

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Ben Zyskowicz

Helsingin vaalipiiri

 

 

Keskustan eduskuntaryhmä

 

Kansanedustajat

 

Pekka Aittakumpu

Oulun vaalipiiri

 

Hannakaisa Heikkinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Petri Honkonen

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Hannu Hoskonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Hanna Huttunen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Antti Kaikkonen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Eeva Kalli

Satakunnan vaalipiiri

 

Anne Kalmari

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Hilkka Kemppi

Hämeen vaalipiiri

 

Tuomas Kettunen

Oulun vaalipiiri

 

Mikko Kinnunen

Oulun vaalipiiri

 

Esko Kiviranta

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Pasi Kivisaari

Vaasan vaalipiiri

 

Hanna Kosonen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Katri Kulmuni

Lapin vaalipiiri

 

Antti Kurvinen

Vaasan vaalipiiri

 

Mikko Kärnä

Lapin vaalipiiri

 

Joonas Könttä

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Jari Leppä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Mika Lintilä

Vaasan vaalipiiri

 

Markus Lohi

Lapin vaalipiiri

 

Hanna-Leena Mattila

Oulun vaalipiiri

 

Jouni Ovaska

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Arto Pirttilahti

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Juha Pylväs

Oulun vaalipiiri

 

Annika Saarikko

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Mikko Savola

Vaasan vaalipiiri

 

Juha Sipilä

Oulun vaalipiiri

 

Ari Torniainen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Matti Vanhanen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Anu Vehviläinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

 

Vihreä eduskuntaryhmä

 

Outi Alanko-Kahiluoto

Helsingin vaalipiiri

 

Tiina Elo

Uudenmaan vaalipiiri

 

Bella Forsgrén

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Pekka Haavisto

Helsingin vaalipiiri

 

Atte Harjanne

Helsingin vaalipiiri

 

Satu Hassi

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Hanna Holopainen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Mari Holopainen

Helsingin vaalipiiri

 

Inka Hopsu

Uudenmaan vaalipiiri

 

Saara Hyrkkö

Uudenmaan vaalipiiri

 

Heli Järvinen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Emma Kari

Helsingin vaalipiiri

 

Noora Koponen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Krista Mikkonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Maria Ohisalo

Helsingin vaalipiiri

 

Pirkka-Pekka Petelius

Uudenmaan vaalipiiri

 

Jenni Pitko

Oulun vaalipiiri

 

Mirka Soinikoski

Hämeen vaalipiiri

 

Iiris Suomela

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Sofia Virta

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

 

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

 

Li Andersson

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Paavo Arhinmäki

Helsingin vaalipiiri

 

Veronika Honkasalo

Helsingin vaalipiiri

 

Katja Hänninen

Oulun vaalipiiri

 

Juho Kautto

Keski-Suomen vaalipiiri

 

Mai Kivelä

Helsingin vaalipiiri

 

Anna Kontula

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Merja Kyllönen

Oulun vaalipiiri

 

Pia Lohikoski

Uudenmaan vaalipiiri

 

Markus Mustajärvi

Lapin vaalipiiri

 

Jari Myllykoski

Satakunnan vaalipiiri

 

Aino-Kaisa Pekonen

Hämeen vaalipiiri

 

Jussi Saramo

Uudenmaan vaalipiiri

 

Hanna Sarkkinen

Oulun vaalipiiri

 

Matti Semi

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Johannes Yrttiaho

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

 

Anders Adlercreutz

Uudenmaan vaalipiiri

 

Sandra Bergqvist

Varsinais-Suomen vaalipiiri

 

Eva Biaudet

Helsingin vaalipiiri

 

Thomas Blomqvist

Uudenmaan vaalipiiri

 

Anna-Maja Henriksson

Vaasan vaalipiiri

 

Mats Löfström

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri

 

Anders Norrback

Vaasan vaalipiiri

 

Mikko Ollikainen

Vaasan vaalipiiri

 

Veronica Rehn-Kivi

Uudenmaan vaalipiiri

 

Joakim Strand

Vaasan vaalipiiri

 

 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

 

Sari Essayah

Savo-Karjalan vaalipiiri

 

Antero Laukkanen

Uudenmaan vaalipiiri

 

Päivi Räsänen

Hämeen vaalipiiri

 

Sari Tanus

Pirkanmaan vaalipiiri

 

Peter Östman

Vaasan vaalipii

 

 

​Liike Nyt -eduskuntaryhmä

 

Harry Harkimo

Uudenmaan vaalipiiri

 

 

Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen

 

Ano Turtiainen

Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen


Juhani Starczewski

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen vastaus!

2020-11-02 16:22:04

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen vastaus!

e81f921d-7652-4662-a319-ece44c80e16d.jpg

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: VL: ad 204/28/19 Starczewski
Päiväys: 2.11.2020 16:44
Lähettäjä: "Mantila Anu (SY)" <anu.mantila@oikeus.fi>
Vastaanottaja: "juhani.starczewski@elisanet.fi"
<juhani.starczewski@elisanet.fi>
Kopio: Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>

Juhani Starczewski

Keskusteltuani valtakunnansyyttäjän kanssa ilmoitan, että hänellä ei ole syytä arviodia oheisesta tutkinnan päätöksestä ilmenevää asiaa toisin kuin poliisi. Kirjoituksenne 30.10.2020 valtakunnansyyttäjälle ei anna aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ystävällisin terveisin

Anu Mantila
Valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto Åklagarmyndigheten, riksåklagarens byrå Lintulahdenkuja 4 / Fågelviksgränden 4
00530 Helsinki / 00530 Helsingfors
Puh./Tel. 029 562 0882
anu.mantila@oikeus.fi


-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi <juhani.starczewski@elisanet.fi>
Lähetetty: perjantai 30. lokakuuta 2020 14.00
Vastaanottaja: Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>
Aihe: Arvoisa valtakunnansyyttäjä, onko kuolemantuomion esiintuominen sananvapautta Suomessa?

Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen!

Teillähän on jo ollut tieto poliisin tutkinnasta liittyen imaami Abbas Bahmanpurin lausuntoon sharialain mukaisesta kuolemantuomiosta homoseksuaaleille, kuitenkin minun piti mennä uudestaan poliisille pyytämään tutkintapyyntöä. Päätös 26.11.2019 5500/R/75556/19 ks liite.

POLIISI: Näkemykseni mukaan Starczewskin tutkintapyyntö kytkeytyy keskeisimmiltä osin imaami Abbas Bahmanpourin esittämiin sharia-lakia ja homoseksuaalisuutta koskeviin lausumiin Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-illassa 29.10.2013. Bahmanpourin Ylen Islam-illassa esittämistä lausumista on aiemmin kirjattu ilmoitus 5500/R/75556/19, jossa olen tutkinnanjohtajana arvioinut esitutkintakynnyksen ylittymistä asiassa ja tehnyt päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Päätöksessä olen katsonut, että Bahmanpourin esittämässä lausumassa on kyse islamin uskon homoseksuaalisuuteen suhtautumistavan esiin tuomisesta ajankohtaisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän keskustelun yhteydessä, eikä lausuma siten merkitse kiihottamisrikossäännöksessä tarkoitetulla tavalla kansanryhmän uhkaamista, panettelua tai solvaamista. Edelleen olen katsonut, että Bahmanpour ei ole esittänyt mielipidettä tai toivetta siitä, että homoseksuaalit tulisi tappaa, vaan välittänyt tiedon siitä, miten tietty uskonto suhtautuu homoseksuaalisuuteen. Näin ollen lausumia on pidettävä kontekstissaan sallittuna sananvapauden käyttönä. Tästä on seurannut se, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa toimiteta.
Koska Bahmanpourin lausumia Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-illassa on jo asian 5500/R/75556/19 yhteydessä arvioitu ja asiassa on tehty päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, ei asiaa ole tarpeen arvioida tässä päätöksessä enempää.

Haluan nyt tarkistaa, eteneekö asia Teidän taholtanne vai mikä on päätöksenne sharialain esiintuomisen suhteen Suomessa? Nythän kuolemantuomio on sananvapauden mukaan suojattu Suomessa ja tätä sharilalain mukaista tuomiota saa tuoda esiin missä ja milloin tahansa!

TV2 ohjelma on edelleen kaikkien ihmisten saatavilla netissä ja siellä tuo sama lausunto kuolemantuomiosta on esillä. ks liite

Koen, että kristittynä olen ihmeissäni toimintanne ja sananvapauden suhteen siitä, että Suomessa saadaan tuoda esiin sharialain mukaista kuolemantuomiota homoseksuaaleille, mutta JEESUKSEN KRISTUKSEN vapauttavaa tuomiota syntisille homoseksuaaleille ja meille KAIKILLE MUILLEKIN SYNTISILLE EI SAA TUODA ESIIN!

Miten asia etenee vai onko tämä Suomen ristiriitainen tilanne totta ja jatkuvaa?

Toimenpiteitänne odottaen ja vastaustanne pyytäen!

Kunnioittavasti

Juhani Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
+35840 7573537


-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: VL: Mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta. – Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi. (VKST dnro ad
204/28/19)
Päiväys: 20.5.2020 17:56
Lähettäjä: "Mantila Anu (SY)" <anu.mantila@oikeus.fi>
Vastaanottaja: "juhani.starczewski@elisanet.fi"
<juhani.starczewski@elisanet.fi>
Kopio: Syyttäjälaitos Valtakunnansyyttäjä - Åklagarmyndigheten Riksåklagaren <valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi>

Juhani Starczewski

Olette toimittanut valtakunnansyyttäjän toimistoon sähköpostikirjoituksen koskien imaami Abbas Bahmanpourin lausuntoja Ylen
islam- illassa sekä Valtioneuvoston suomalaisuuden videolla 12.5.2020.
Kirjoituksenne on valtakunnansyyttäjän toimistossa tulkittu tutkintapyynnöksi.

Esitutkinnan toimittaminen Suomessa kuuluu esitutkintaviranomaisille eli tässä tapauksessa poliisille. Valtakunnansyyttäjä ei ole esitutkintaviranomainen. Pyydän teitä ystävällisesti toimittamaan tutkintapyyntönne poliisille, joka ottaa kantaa tutkintakynnyksen ylittymiseen. Valtakunnansyyttäjä ei ota asiaa välittömästi tutkittavakseen eikä määrää poliisi suorittamaan esitutkintaa, vaan asian suhteen noudatetaan normaalia menettelyä.

Ystävällisin terveisin

 

Anu Mantila
Valtionsyyttäjä
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto Åklagarmyndigheten, riksåklagarens byrå Lintulahdenkuja 4 / Fågelviksgränden 4
00530 Helsinki / 00530 Helsingfors
Puh./Tel. 029 562 0882
anu.mantila@oikeus.fi

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi <juhani.starczewski@elisanet.fi>
Lähetetty: keskiviikko 20. toukokuuta 2020 13.06
Vastaanottaja: Toiviainen Raija (SY) <raija.toiviainen@oikeus.fi>
Aihe: Mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.
– Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen!

Ymmärrän, että olette tarkka homoseksuaalien puolustaja. Ymmärrän myös, että toimitte takautuvasti tässä asiassa sekä myös nyt hetkessä ja varsinkin katse tulevaisuuteen. Nyt tuon esiin valtakunnassamme olevan sharia-lain, jota islam sharia-lain kautta edustaa. Suomalainen
ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö Seta Ry on ilmoittanut uutiskirjeessään pitävänsä Bahmanpourin lausuntoa sietämättömänä.

Mellunmäen imaamina toimiva Abbas Bahmanpour totesi Ylen Islam-illassa suorasanaisesti, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa kuolemanrangaistus. Ohjelmaan keskustelijana osallistunut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Tarja Filatov (sdp.) ei nähtävästi pitänyt asiaa kummoisena pulmana, koska hän puhkesi nauramaan asiaa käsiteltäessä.
– Islam suhtautuu homoseksuaalisuuteen moraalisena paheena.
Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.
– Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.
Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:
– Kyllä kyllä, totta kai. Meille sopisi sharia-laki, Fadil kommentoi.
Tämä sharialaki on aivan sama nyt kuin aikaisemminkin, se ei ole muuttunut, eikä muutu!

Tämä Bahmanpour puhuu jälleen 12.5.2020 Valtioneuvoston suomalaisuuden videolla!
https://www.facebook.com/watch/?v=1696485760505109
Valtioneuvosto
Rauhallista ramadania kaikille!
12. toukokuu klo 12.41 · Julkinen
Rauhallista ramadania!
Tällä hetkellä vietetään muslimien pyhää ramadania. Rauhallista ramadania kaikille!
http://www.suomitoimii.fi
#Suomitoimii #yhdessä Näytä vähemmän

Toivon, että toimitte valtakunnansyyttäjänä ja tuotte esiin, miten valtakuntamme suhtautuu islamin sharia-lakiin ja sen edustajiin täällä Suomessa!

Varmaan olisi hyvä kuulla näitä sharia-lakia esittäviä ja ylläpitäviä tahoja, jotta tasapuolisuus niin islamin kuin kristinuskon kannalta tulisi selvästi esiin!

Toimenpiteitänne odottaen!

Kunnioittavasti

Juhani Starczewski
Muurarintie 9 B 8
40520 JYVÄSKYLÄ
+35840 7573537


Juhani Starczewski

POLIISIN PÄÄTÖS: KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN!

2020-10-28 18:10:00

POLIISIN PÄÄTÖS: KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN

-------- Alkuperäinen viesti --------
Aihe: PÄÄTÖS 2.10.2020 KANSANRYHMÄÄ VASTAAN KIIHOTTAMISESTA
Päiväys: 14.10.2020 09:47
Lähettäjä: juhani.starczewski@elisanet.fi
Vastaanottaja: raija.toiviainen@oikeus.fi

Arvoisa valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen!

Nyt on toimittu valtionsyyttäjä Anu Mantilanlähettämän viestin mukaan eli poliisi on tehnyt tehtävänsä osaltaan. Sain jokin aika sitten päätöksen Helsingin poliisilta.

Poliisin mukaan islamin uskon mukainen homoseksuaalien kuolemantuomion julistaminen kuuluu sanavapauden piiriin. Erikoista on, että Raamatussa Vanhan Testamentin puolella on aivan samaa argumentaatiota homoseksuaalisuuden suhteen kuin koraanissa.

Uusi Testamentti ei tuomitse ketään kuolemaan, vaan kaikilla ihmisillä on mahdollisuus päästä JEESUKSEN kautta taivaaseen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Johanneksen evankeliumi 3:16-18

Mielestäni sananvapaus kuuluu myös Uuteen Testamenttiin Uskoville ihmisille, eikä heitä saa tuomita siitä, että kertovat JEESUKSEN pelastuksesta ja ristin sovituksesta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Filippiläiskirje 2:5-11

POLIISI: Näkemykseni mukaan Starczewskin tutkintapyyntö kytkeytyy keskeisimmiltä osin imaami Abbas Bahmanpourin esittämiin sharia-lakia ja homoseksuaalisuutta koskeviin lausumiin Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-illassa 29.10.2013. Bahmanpourin Ylen Islam-illassa esittämistä lausumista on aiemmin kirjattu ilmoitus 5500/R/75556/19, jossa olen tutkinnanjohtajana arvioinut esitutkintakynnyksen ylittymistä asiassa ja tehnyt päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Päätöksessä olen katsonut, että Bahmanpourin esittämässä lausumassa on kyse islamin uskon homoseksuaalisuuteen suhtautumistavan esiin tuomisesta ajankohtaisen ja
yhteiskunnallisesti merkittävän keskustelun yhteydessä, eikä lausuma siten merkitse kiihottamisrikossäännöksessä tarkoitetulla tavalla kansanryhmän uhkaamista, panettelua tai solvaamista. Edelleen olen katsonut, että Bahmanpour ei ole esittänyt mielipidettä tai toivetta siitä, että homoseksuaalit
tulisi tappaa, vaan välittänyt tiedon siitä, miten tietty uskonto suhtautuu homoseksuaalisuuteen. Näin ollen lausumia on pidettävä kontekstissaan sallittuna sananvapauden käyttönä. Tästä on seurannut se, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa toimiteta. Koska Bahmanpourin lausumia Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-illassa on jo asian 5500/R/75556/19 yhteydessä arvioitu ja asiassa on tehty päätös esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, ei asiaa ole tarpeen arvioida tässä päätöksessä enempää.

Antakaa myös homoseksuaaleille mahdollisuus tehdä vapaa päätös sanavapauden mukaan kuten muutkin JEESUKSEEN uskovat...

Jokunen vuosi sitten tuli nuori mies rukoustilanteeseen ja tuli ilmi, että hän on homo. Sanoin hänelle, että tietääkö hän, että homous on synti (arkkipiispa ja nykykirkko ei tiedä). Hän sanoi, että kyllä hän tietää ja että hän kärsii tästä tilanteesta ja homoudestaan. Kysyin, että tunnustaako hän homouden syntinä. Kyllä hän halusi ja tunnusti syntinsä. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hänen sovintoveressään. Sitten kysyin, että haluaako hän lähteä seuraamaan Jumalan Sanan mukaista Jeesusta ja hän halusi. Siunasin hänet ja hän lähti.

Meni useampi vuosi, kun olin kävelemässä Kirkkopuistosta kohti Sokosta, kun ennen Kompassia vastaani tuli mies juoksuaskelin. Hän sanoi. "Rauhantervehdys Juhani, mitä sinulle kuuluu?" En tunnistanut miestä ja jouduin kysymään, kuka hän on. Silloin hän kertoi, että hän on se homomies, jonka puolesta rukoilin. Sitten hän esitteli takanaan olevan vaimonsa ja rattaissa istuvan ja rattaiden vieressä olevat pikkutytöt. Pala nousi kurkkuuni ja tippa silmäkulmaan ja liikutukseltani en pystynyt sanomaan muuta kuin, että "Kiitos Jumalalle! Kiitos Jeesus!". “....sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."

Toivon sanavapautta JEESUKSEEN uskoville ja kaikille muillekin, jotka haluavat ihmisten parasta!

Siunaten
Juhani Starczewski

HELSINGIN                        TUTKINNAN PÄÄTÖS                                      SIVU 1 (4)
POLIISILAITOS
                                             02.10.2020                                                   5500/R/46417/20


Asia:
                                      1  KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN
               TI 12.05.2020

Tapahtuma-aika:               TI 12.05.2020
Paikkakunta:                     TUNTEMATON

Tapauspäätös:

                                          ASIA:                 1         02.10.2020    JOKINEN TEEMU
                                        RIKOSTARKASTAJA

                      Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei toimiteta
                  Tutkinta päätetty
Perustelut ja sovellettavat
lainkohdat
                 Esitutkintaviraonomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn                                  ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.                               (Esitutkintalaki 3 luku 3§ 1 momentti)

                Rikosta on syytä epäillä, kun asioita huolellisesti harkitseva ihminen
               havaintojensa perusteella päätyy tällaiseen tulokseen (HE 14/1985 vp, s. 16).
                Pelkkä väite rikoksen tapahtumisesta ei riitä syytä epäillä -kynnyksen
                ylittymiseen ja esitutkinnan aloittamiseen, vaan väitteen tueksi tarvitaan
                perusteltu epäily rikoksen tapahtumisesta (OKV 1002/1/1997, 1227/1/1998 ja
                HE 222/2010 vp, s. 177). Esitutkinnan tarkoituksena on nimenomaan rikosten
                tutkiminen eikä mahdollisten muiden erimielisyyksien selvittäminen.
                Esitukinnan aloittamispäätökselle on voitava esittää asianmukaiset
                konkreettiset perusteet (HE 222/2010 vp, 2. 177)

               Tutkinnanjohtaja päättää tarvittaessa siitä, toimitetaanko esitutkinta, ja
               päätöksen tekemiseen mahdollisesti tarvittavien seikkojen selvittämisestä.
               Asian selvittämiseksi tarpeellisiin esitutkintatoimenpiteisiin saadaan ryhtyä
               ennen tutkinnanjohtajan päätöstä. (Esitutkintalaki 3 luku 3 § 3 momentti)

              TAPAHTUMA

              Juhani Starczewski on tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jossa hän pyytää
                    poliisia tutkimaan, onko Mellunmäen moskeijan imaamina toimivan Abbas
              Bahmanpourin julkisen esiintymisen, puheenvuorojen ja muutoinkin imaamin
              toimien myötä syytä epäillä kyseessä oleva Suomen rikoslain
              tunnusmerkistön täyttävä asia. Bahmanpourin julkisilla esiintymisillä
              Starczewski viittaa ensinnäkin Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-iltaan
              29.10.2013, jossa Bahmanpour on Starczewskin mukaan suorasanaisesti
              todennut, että homoseksuaalisuus on kielletty, ja että siitä seuraa shariassa
              kuolemanrangaistus. Lisäksi Starczewski viittaa tutkintapyynnössään
              Bahmanpourin esiintymiseen Valtioneuvoston ramadanin viettoon liittyvällä
              videolla 12.5.2020.

              TUTKINNAJOHTAJAN PÄÄTÖS

              Esitutkintaa ei toimiteta
HELSINGIN                        TUTKINNAN PÄÄTÖS                                      SIVU 2 (4)
POLIISILAITOS
                                             02.10.2020                                                   5500/R/46417/20


            PERUSTELUT

            Asiassa toimitettu esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu
            esiselvitys ja arvioitu esitutkinnan aloittamisen edellytykset. Esiselvityksen
            aikana käytössä on ollut Starczewskin tutkintapyyntö (8.7.2020) sekä sen
            liitteinä Starczewskin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle lähettämä
            sähköpostiviesti (20.5.2020) ja valtionsyyttäjä Anu Mantilan vastaus
            Starczewskille (20.5.2020). Lisäksi tutustunut Starczewskin
            tutkintapyynnossään linkittämään Persian prinssi -nimisen blogin
            blogikirjoituksen”Radikaali islamistien määrä kasvaa Suomessa – Ministerit ja
            ja yliopistoväki katsovat toimintaa sivusta” (2.3.2020), tutkintapyyntöön
            linkitettyyn Bahmanpourin Facebook-sivuun sekä Valtioneuvoston Facebook-
            sivuilla julkaistuun videoon (12.5.2929). Katson saadun selvityksen olevan
            laadultaan ja määrältään riittävää esitutkinnan aloittamisharkinnan
            suorittamiseksi tässä asiassa.

            Starczewski pohjustaa tutkintapyyntöään Persian prisnni -blogissa 2.3.2020
            julkaistun blogikirjoituksen tekstillä. Asiayhteyden perusteella blogikirjoituksen
            kirjoittaja on käsitykseni mukaan blogin ylläpitäjä Bijan Rezai Jahromi.
            Blogikirjoituksessa käsitellään radikaali-islamismia ja esitetään Mellunmäen
            moskeijan imaamin Abbas Bahmanpourin puolustavan avoimesti
            vallankumouksellista ääri-islamia. Lisäksi blogikirjoituksessa raportoidaan
            Bahmanpourin Facebook-sivuilla olevan lukuisia valokuvia Iranin
            vallankumouskaartin Quds-joukkojejn entisestä komentajasta, Yhdysvaltojen
            ilmaiskussa kuolleesta Qassem Suleimanista sekä esitetään Bahmanpourilla                olevan tiiviit yhteydet suomalaisiin ministereihin ja yliopistoväkeen. Starczewski
            pyytää poliisia tutkimaan Bahmanpourin julkisia esiintymisiä ja puheenvuoroja ja
            ja toimia.

            Katson, että asiaa on arvioitava niin kutsutun kiihottamisrikoksen
            tunnusmerkistön valossa. Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy
            rikoslain (39/1889, RL) mukaan se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin
            yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai
            muun viesti, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun,
            ihonvvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai
            vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella
            taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

            Näkemykseni mukaan Starczewskin tutkintapyyntö kytkeytyy keskeisimmiltä
            osin imaami Abbas Bahmanpourin esittämiin sharia-lakia ja
            ja homoseksuaalisuutta koskeviin lausumiin Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-
            illassa 29.10.2013. Bahmanpourin Ylen Islam-illassa esittämistä lausumista on
            aiemmin kirjattu ilmoitus 5500/R/75556/19, jossa olen tutkinnanjohtajana
            arvioinut esitutkintakynnyksen ylittymistä asiassa ja tehnyt päätöksen
            esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Päätöksessä olen katsonut, että
            Bahmanpourin esittämässä lausumassa on kyse islamin uskon
            homoseksuaalisuuteen suhtautumistavan esiin tuomisesta ajankohtaisen ja
            yhteiskunnallisesti merkittävän keskustelun yhteydessä, eikä lausuma siten
            merkitse kiihottamisrikossäännöksessä tarkoitetulla tavalla kansanryhmän
            uhkaamista, panettelua tai solvaamista. Edelleen olen katsonut, että
            Bahmanpour ei ole esittänyt mielipidettä tai toivetta siitä, että homoseksuaalit
            tulisi tappaa, vaan välittänyt tiedon siitä, miten tietty uskonto suhtautuu

HELSINGIN                        TUTKINNAN PÄÄTÖS                                      SIVU 3 (4)
POLIISILAITOS
                                             02.10.2020                                                   5500/R/46417/20


            homoseksuaalisuuteen. Näin ollen lausumia on pidettävä kontekstissaan
            sallittuna sananvapauden käyttönä. Tästä on seurannut se, että asiassa ei ole
            syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa toimiteta. Koska Bahmanpourin lausumia
            Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-illassa on jo asian 5500/R/75556/19
            yhteydessä arvioitu ja asiassa on tehty päätös esitutkinnan toimittamatta
            jättämisestä, ei asiaa ole tarpeen arvioida tässä päätöksessä enempää.

            Lisäksi on huomioitava, että syyteoikeus kiihottamisesta kansanryhmää
            vastaan vanhentuu rikoslain 8 luvun 1 §:n nojalla viidessä vuodessa. Tässä
            tapauksessa Bahmanpour on esiintynyt 29.10.2013 julkaistussa ohjelmassa
            mistä seuraa se, että kiihottamisrikoksen syyteoikeus olisi asiassa joka
            tapauksessa vanhentunut ja Starczewskin tutkintapyynnön saapuessa poliisille
            9.7.2020. Syyteoikeuden vanhentuminen on ehdoton rikosprosessin este.

            Tutkintapyynnössään Starczewski ilmoittaa Bahmanpourin puhuneen myös
            12.5.2020 Valtioneuvoston suomalaisuuden videolla. Käsitykseni mukaan
            Valtioneuvoston Facebook-sivulla julkaistussa videossa on kysymys ohjaus-
            ja opastustyyppisestä videosta, jossa neljä eri imaamia kertovat kansalaisille
            islamin uskoon kuuluvan ramadanin viettoon liittyviä ohjeita koronaviruksen
            leviämisen estämisen näkökulmasta. Videolla Bahmanpour ohjeistaa katsojia
            nauttimaan ramadaniin kuuluvan Iftar-aterian vain asuinkumppanien kanssa
            sekä viettämään Tarawih-rukouksen, hengellisen Itikaf-retriitin sekä Id-juhlan
            vain asuinkumppanien kesken koronavirustilanteesta johtuvien
            kokoontumisrajoitusten vuoksi. Näkemykseni mukaan videossa on kyse
            lähinnä kansalaisten terveyden suojaamiseksi tarkoitetusta ohjeistuksesta, eikä
            mikään viittaa siihen, että videolla uhattaisiin, paneteltaisiin tai solvattaisiin
            jotakin ihmisryhmää. Bahmanpourin videolla esittämiin lausumiin ei
            objektiivisesti arvioiden sisälly mitään sellaista seikkaa, joka antaisi edes
            alustavasti arvioituna syytä epäillä lausumien olevan muuta kuin sallittua
            sanavapauden käyttöä.

            Edellä esitetyin perustein katson, että tässä asiassa puuttuvat asianmukaiset ja
            konkreettiset perusteet asettaa Bahmanpour rikoksesta epäillyn asemaan ja
            aloittaa esitutkinta.

            Asiassa ei ole syytä epäillä Nahmanpouria kiihottamisesta kansanryhmää
            vastaan eikä mistään muustakaan rikoksesta.
            Esitutkintaa ei aloiteta.

            ASIANOSAISTEN HUOMIOON OTETTAVAKSI

            1.  Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätöksestä on
            mahdollisuus kannella ylimmille laillisuusvalvojille joko Valtioneuvoston
            oikeuskanslerille tai Eduskunnan oikeusasiamiehelle tai Poliisihalltukselle tai
            Helsingin poliisikomentajalle.

            2. Tämä päätös ei vapauta mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta.

            3. Asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta, jos
            esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta
            taikka että se keskeytetään, taikka lopetetaan (Laki oikeudenkäynnistä
            rikosasioissa 1 luku 14§)
HELSINGIN                        TUTKINNAN PÄÄTÖS                                      SIVU 4 (4)
POLIISILAITOS
                                             02.10.2020                                                   5500/R/46417/20                     HELSINKI                    02.10.2020


    Lisätietoja              Teemu Jokinen
                    Rikostarkastaja

    Päätöksestä on  tiedotettu
                             _Asianomistaja
                    _Rikoksesta epäilty
                    _Muu Starczewski


Juhani Starczewski

Nyt neuvottellut Helsinkipriden, Jerusalempriden ja Trump priden välille!

2020-10-27 11:22:49

785303ed-c8de-49dc-9946-46868885fd4e.jpg

Nyt neuvottellut Helsinkipriden, Jerusalempriden ja Trump priden välille!

Pääministeri Sanna Marin on Helsinki Priden virallinen suojelija 
https://pride.fi/paaministeri-sanna-marin-on-helsinki-priden-virallinen-suojelija


TRUMP PRIDE
https://pride.donaldjtrump.com/ 

Presidentti Donald J. Trump on ainoa presidentti, joka tukee avoimesti LGBT-yhteisöä ensimmäisestä virastaan. Presidentti Trump on solidaarinen LGBT-kansalaisten kanssa tukemalla ja toteuttamalla politiikkoja ja aloitteita, jotka suojelevat kaikkien homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten amerikkalaisten hyvinvointia ja vaurautta. TRUMP PRIDE on monipuolinen koalitio, joka on omistettu valitsemaan presidentti Trumpin, joka on ensimmäinen presidentti, joka aloittaa avioliiton tasa-arvon tukemisen. Presidentti Trump on osoittanut olevansa voimakas puoltaja LGBT-yhteisölle sekä kotimaassa että ulkomailla rohkeella suunnitelmallaan lopettaa HIV-epidemia maailmanlaajuisella kampanjallaan homoseksuaalisuuden dekriminalisoimiseksi 69 maassa, joissa se on laitonta.

TAPAA NEUVOTTELUKUNTA

7e0c7d66-fb13-46ec-8adf-df36b69f3d87.jpg


Juhani Starczewski

Päivi Räsänen: Suomen suurlähetystö Jerusalemiin

2020-10-26 11:32:01

Päivi Räsänen: Suomen suurlähetystö Jerusalemiin

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen ottaisi mallia Yhdysvalloista ja siirtäisi suurlähetystön Jerusalemiin.

IsraelKristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kannustaa Suomen hallitusta käynnistämään valmistelut suurlähetystönsä siirtämiseksi Jerusalemiin.

– Juutalaiset ovat pitäneet Jerusalemia Israelin pääkaupunkina 3 000 vuotta. Historialliset siteet Jerusalemiin maan pääpaikkana ovat poikkeuksellisen vahvat. Israel julisti vuonna 1980 Jerusalemin ikuiseksi ja jakamattomaksi pääkaupungikseen. Siitä huolimatta useimmat suurlähetystöt Israelissa, myös Suomen sijaitsevat Tel Avivissa, Räsänen totesi puheessaan Israelin ystävyysjärjestö ICEJ:n Suomen osaston 40-vuotisjuhlassa.

RÄSÄSEN mukaan Yhdysvaltain päätös siirtää oma suurlähetystönsä Jerusalemiin avasi mahdollisuuden muillekin maille.

– Yhdysvaltain suurlähetystön avaaminen Jerusalemissa ei ole käynnistänyt aiemmin pelättyjä levottomuuksia ja samaan aikaan on edetty myös rauhanponnisteluissa arabimaiden ja Israelin kesken.
Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa NYKYISTÄ JERUSALEMIA, JOKA ELÄÄ ORJUUDESSA LAPSINEEN. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies." Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan SODOMAKSI JA EGYPTIKSI ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.

120656274_10157841244653262_6768845055719691745_n.jpg
Kuvan keskellä Israelin uusi suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov.

Israel palkkaa homoja imagokampanjaansa

Israel palkkaa homoseksuaaleja epäviralliseksi lähettiläikseen eri puolille maailmaa. Tarkoituksena on parantaa Israelin imagoa maailmalla korostamalla moniarvoisuutta, sanoi diplomatiasta vastaava ministeriö.

https://yle.fi/uutiset/3-5051842 

65565381_2395016253892931_7690199579836284928_o.jpg

Kuvassa mm. Israelin edellinen suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg.


Juhani Starczewski

Yksi maailman uskonto on osa uutta maailmanjärjestystä!

2020-10-16 19:19:40

121041835_10157865843488262_1886244759566084012_n.jpg

Yksi maailman uskonto on osa uutta maailmanjärjestystä!
Uskontojen rauhankävely Helsingissä 22.10.2020
+
Väärät profeetat: Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: TEILLÄ ON OLEVA RAUHA!' Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat: 'Ei teitä kohtaa onnettomuus.' Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?" Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. "Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Jeremia 23
+
KUKA ON SUOMEN USKONTOJOHTAJIEN KORKEIMMAN SUOJA -> ANTIKRISTUS! Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että ANTIKRISTUS tulee, niin onkin nyt monta ANTIKRISTUSTA ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
 
+
TOTUUS!
JEESUS: Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Matteuksen evankeliumi 10 Kristuksen tunnustaminen
 
Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,
joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.
Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että KAIKKIEN POLVIEN PITÄÄ JEESUKSEN NIMEEN NOTKISTUMAN, SEKÄ NIITTEN, JOTKA TAIVAISSA OVAT, ETTÄ NIITTEN, JOTKA MAAN PÄÄLLÄ OVAT, JA NIITTEN, JOTKA MAAN ALLA OVAT, JA JOKAISEN KIELEN PITÄÄ TUNNUSTAMAN ISÄN JUMALAN KUNNIAKSI, ETTÄ JEESUS KRISTUS ON HERRA. Filippiläiskirje 2
+
 
SUOMEN USKONTOJOHTAJAT: KRIISIN KESKELLÄ TURVAMME ON KORKEIMMAN SUOJA -> ANTIKRISTUS!
 
Helsingissä 20.3.2020
 
Puheenjohtaja Yaron Nadbornik
USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja
Suomen juutalaiset seurakunnat
Juutalaiset uskovat, että Jumalalla ei ole poikaa.
Israel palkkaa homoja imagokampanjaansa.
 
Arkkipiispa Tapio Luoma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Homoseksuaalisuus ei ole synti.
 
Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko
Synnitön Neitsyt Maria – Jumalan Äiti.
Jeesuksella ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua. Hebrealaiskirje: 7
 
Hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato
Katolinen kirkko Suomessa
Katoliset uskovat Taivaan Kuningattaren puoltorukoukseen.
Jumala teki sinusta tällaisen ja rakastaa sinua sellaisena kuin olet, enkä minä välitä siitä, paavi Franciscus totesi yksityisessä keskustelussaan homomiehelle.
 
Puheenjohtaja Gölten Bedretdin
Suomen Islam-seurakunta
Muslimit uskovat, että Jumalalla ei ole poikaa.
Sharialaki: Homoseksuaalisesta teosta kuolemantuomio.
 
Puheenjohtaja Anas Hajjar
Suomen Islamilainen Neuvosto ry
Muslimit uskovat, että Jumalalla ei ole poikaa.
Sharialaki: Homoseksuaalisesta teosta kuolemantuomio.
 
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Homoseksuaalisuus ei ole synti.
Arkkipiispa Kari Mäkinen emeritus: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti
 
USKOT-foorumi laajeni
USKOT-foorumiin liitettiin 16.6. tarkkailijajäseniksi
 
Suomen Buddhalainen Unioni ja
 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko.
 
USKOT-foorumin perustajauskonnot ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam.
 
-Saamme laajemman mandaatin edustaa yhdessä uskontojen näkökulmaa yhteiskunnassa, toteaa USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron Nadbornik. -Toiminnassamme olemme kaikki yhdenvertaisia keskenämme. Uskontojen merkitys yhteiskunnassa ja globaalisti tulee kasvamaan.
 
USKOT-foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa edistämällä uskontojen ja katsomusten välistä vuoropuhelua, yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta. Oikeus harjoittaa uskontoaan ja elää sen mukaisesti sekä kaikkien uskontojen tasavertaisten oikeuksien puolustaminen ovat demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä.
 
-On ilo toimia yhdessä muiden uskontojen kanssa rauhan ja suvaitsevaisuuden puolesta sekä tuoden myös buddhalaisten näkökantaa esiin, sanoo SBU.n varapuheenjohtaja Emilia Raunio.
 
USKOT-foorumi järjestää seminaareja, kuten syksyllä on tasa-arvo uskonnoissa jatkoseminaari, vuosittaisen rauhankävelyn, tekee lausuntoja ja kannanottoja. Uskonnot ovat erikseen ja yhdessä osa ulkomaisia verkostoja. Monet Suomessa vähemmistöasemassa olevat uskonnot ovat kansainvälisesti katsottuna vaikutusvaltaisia.
 
Poikkeusaikana uskontojen välinen ja uskontojen ja viranomaisten välinen yhteydenpito on tiivistynyt.
 
-Uskon lahja on yhdistävä, kaunis periaate, jonka voimalla voi myös toimia yhdessä, sanoo MAP.n tiedottaja Timo Koponen.
 
+++++++
 
SE ON ANTIKRISTUS!
 
1.Johanneksen kirje:
2:18 Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
2:19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.
2:20 Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.
2:21 En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta.
2:22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
2:23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
 
1.Johanneksen kirje:
4:1 Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
4:2 Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;
4:3 ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.
4:4 Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
4:5 He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä.
4:6 Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.
 
2.Johanneksen kirje:
1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.
1:8 Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan.
1:9 Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.
1:10 Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi;
1:11 sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.
 
2.Korinttolaiskirje:
6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."
 
+++++++
 
1 KÄSKY JEESUKSEEN MESSIAANA USKOVILLE:
 
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
 
Jesaja:
31:3 Egypti on ihminen eikä Jumala!
 
Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari - sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänkaltaista muotoa - ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa, ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa, ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa; ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.
 
Hebrealaiskirje:
10:16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
10:17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."
10:18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
10:20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
10:21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
10:22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
10:23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;
10:24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;
10:25 älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
 
Filippiläiskirje:
2:9 Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman,
2:10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
2:11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
 
+++++++

121290460_10157866835693262_7910139036291368609_o.jpg

Juhani Starczewski

Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus!

2020-10-06 20:15:46

120925047_10157845385853262_4652278908940279143_n.jpg

Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos miehellä on päähine - myssy, kipa, hattu tms. - päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän HÅÄISEE päänsä eli MESSIAAN. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän HÄPÄISEE päänsä eli MIEHENSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä HÄPEÄLLÄ karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa pitkät hiuksensa eli huntunsa. Mutta jos kerran hiusten/hunnun leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
1. Korinttolaiskirje 11 Pään peittäminen jumalanpalveluksessa https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=1.+Kor.+11%3A1&rnd=1601960027471 
+
Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä HERRAKSI. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne. Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on HEIKOMPI OSAPUOLI. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne. 1 Pietari 3
+
Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" -tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus- "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä". Efesolaiskirje 6 Lapset ja vanhemmat https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ef.+6%3A1&rnd=1601966852540 
+
5. KÄSKY: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
+
RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020 -> Klikkaa, lue ja allekirjoita:
+

Juhani Starczewski

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ KAIKILLE 200 KANSANEDUSTAJALLE!

2020-10-01 08:02:04

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ
KAIKILLE 200 KANSANEDUSTAJALLE 23.4.2019
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

1. KÄSKY
Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

2. KÄSKY
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

3. KÄSKY
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.

4. KÄSKY
Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

5. KÄSKY
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

6. KÄSKY
Älä tapa.

7. KÄSKY
Älä tee huorin.

8. KÄSKY
Älä varasta.

9. KÄSKY
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

10. KÄSKY
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.
+
Pyhä Raamattu;
Toinen Mooseksen kirja 20 luku jakeet 1-17 ja
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Moos.+20%3A1&rnd=1601477392580
Viides Mooseksen kirja 5 luku
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=5.+Moos.+5%3A1&rnd=1601477438825
+
Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: “Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: “Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; ja: “heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista.” Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Hebrealaiskirje 10: 15-18
Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Matteus 5:17-18
+
TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 31
18. Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella,
antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu.
+
TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 32
15. Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua.
Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu.
16. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu.
+
TOINEN MOOSEKSEN KIRJA, EXODUS 34
1. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista,
niin minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, jotka sinä murskasit.
27. Ja Herra sanoi Moosekselle: “Kirjoita itsellesi nämä sanat, sillä näiden sanojen mukaisesti minä olen tehnyt liiton sinun ja Israelin kanssa”.
28. Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.
29. Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa.
+++++++
Seuraavassa on artikkeli "Ikonimaalari"-kirjasta.
Siinä kerrotaan päätöksestä vuodelta 787, jolloin 2. käsky poistettiin ja 10.käsky jaettiin 9. ja 10.käskyksi!

Vuonna 787 tehtiin päätös, jolla on suuri merkitys kuvan historiassa. Sen teki ”pyhä ja suuri maailmanlaajuinen kokous ”, joka oli kokoontunut ”Jumalan armosta sekä hurskaiden ja kristittyjen hallitsijoiden”, Bysantin keisarin Konstantinoksen, joka tuolloin oli alaikäinen, ja hänen äitinsä, sijaishallitsijana toimivan Irenen määräyksestä Nikean kaupunkiin Bithynian maakunnassa. Se oli kristillisen kirkon historian viimeinen synodi, jonka päätöksiin yhtyivät kaikki silloisen kirkon johtajat: Antiokian, Aleksandrian, Jerusalemin ja Konstantinopolin patriarkat sekä Rooman paavi. Tämän vuoksi sitä kuten kuutta aikaisempaa vastaavaa kirkolliskokousta kutsutaan ekumeeniseksi synodiksi. Järjestyksessä se siis oli seitsemäs ja toistaiseksi viimeinen.
Mitä seitsemäs ekumeeninen synodi sitten päätti kuvista? - Kuin kuninkaallista polkua kulkien, seuraten pyhien isiemme Jumalan johdatuksella antamia opetuksia sekä katolisen kirkon traditiota sillä tiedämme sen olevan peräisin siinä asuvasta Pyhästä Hengestä – päätämme tarkoin ja huolellisesti harkittuamme, että samoin kuin kunnioitettu ja elämää antava ristin kuva, on asetettava esiin hurskaita ja pyhiä kuvia, jotka on valmistettu väreistä, pienistä mosaiikkikivistä ja muusta sopivasta materiaalista, Jumalan pyhiin kirkkoihin, pyhiin astioihin, esineisiin ja vaatteisiin, seinille ja puulaudoille, taloihin ja teille. Meidän Herramme ja Jumalamme sekä Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen kuvan tavoin turmeltumattoman valtiattaremme pyhän Jumalansynnyttäjän jakunnioitettujen enkeleiden ja kaikkien pyhien ja hurskaiden ihmisten (kuvia).
Päätöstä olivat edeltäneet vuosisataiset erimielisyydet kirkollisessa käytössä olleista kuvista. Vuodesta 726 lähtien oli vallinnut konkreettinen kiistatilanne, kuvainraaston aika eli ikonoklasmi. Tästä kielteisestä reaktiosta kirkon kuvahurskautta kohtaan teki virallisesti lopun seitsemännen ekumeenisen synodin päätös vuodelta 787. Se määräsi kuvien käytön kultti- tarkoituksiin sallituksi, jopa välttämättömäksi. Pyhistä kuvista tuli erottamaton osa idän ortodoksisen kirkon hartauselämää.

Kunnia kuvatulle
Samalla erotettiin selvästi pyhälle kuvalle osoitettu kunnioitus, joka kohdistuu siihen kuvattuun eli kuvan aiheeseen,vain 'jumalalliselle olemukselle' kuuluvasta todellisesta palvonnasta. - Sillä mitä enemmän jatkuvasti nähdään kuvallisen esityksen kautta, sitä enemmän kuvien katselijat palauttavat mieliinsä kuvien esikuvat ja kaipaavat niitä ja voivat jakaa niille tervehdyksensä ja kunnioittavan kumarruksensa, ei kuitenkaan uskomme mukaista todellista palvontaa, joka kuuluu vain jumalalliselle olemukselle. Sen sijaan niiden kunniaksi on suitsutettava ja niitä on (kynttilöin) valaistava kuten kunnioitettua ja elämää antavaa ristin kuvaa ja pyhiä evankeliumeja ja muita pyhiä esineitä, kuten esi-isämmekin hurskaasti tapasivat tehdä. 'Sillä kuvan kautta kunnioitetaan esikuvaa' ja se, joka kumartaa kuvaa, osoittaa kunnioitustaan siinä kuvatulle.

Kirous kieltäjille
Toisinajatteleville synodi saneli kirouksensa ja tuomionsa. Kauas kirkosta pitää ajaa kaikki, jotka rohkenevat olla eri mieltä ja opettaa toisin tai mitätöidä kirkolliset perinnäissäännöt kirottujen harhaoppien mukaisesti tai tavoitella jonkinlaista muuta määrittelyä tai hylätä jonkin kirkon säännöistä, evankeliumin tai ristin kuvan tai ikonimaalaukset ja marttyyrien pyhäinjäännökset. Erotettava on piispat ja papit, jotka rohkenevat - vieläpä käyttäen hyväkseen yhteisiä pyhiä esineitä ja laillisia luostareita pyrkiä väärin ja ovelasti kumoamaan yhdenkin katolisen kirkon perimätiedon kohdan. Yhteisöstä on suljettava näin menettelevät, yhtä hyvin munkit kuin maallikot.
NÄMÄ JEESUKSEEN USKOVAT KIROTTIIN:
Ilmestyskirja:
12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja joilla on JEESUKSEN TODISTUS.
14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät JUMALAN KÄSKYT ja JEESUKSEN USKON.

Yksimielinen ylistys
Tällä tavoin tulee voimaan pyhien isiemme opetus samoin kuin katolisen kirkon traditio, kirkon, joka maan äärestä toiseen on ottanut vastaan hyvän sanoman. Tällä tavoin seuraamme Paavalia, joka puhui Kristuksen nimissä, ja koko jumalallista apostolista seurakuntaa sekä isällistä pyhyyttä ja pidämme kiinni niistä perinnäissäännöistä, jotka olemme saaneet. Tällä tavoin laulamme voitonhymnit kirkolle profeetallisella tavalla. 'Riemuitse suuresti,
tytär Siion, julista, tytär Jerusalem. Iloitse ja riemuitse koko sydämestäsi. Herra otti sinusta pois vastustajiesi väärät teot, sinut on lunastettu vihollistesi käsistä. Herra on kuningas keskelläsi. Et pahaa näe! Ja rauha on päälläsi iankaikkisesti!' Pyhä kirkolliskokous julisti: me kaikki uskomme niin, kaikki olimme
samaa mieltä, kaikki hyväksyimme ja al-lekirjoitimme. Tämä on apostolien usko, tämä on oikeauskoisten usko. Tämä usko lujitti maailmanlaajuista (kirkkoa). Uskoen yhteen Jumalaan, Kolminaisuudessa ylistettyyn, tervehdimme kunnioitettuja kuvia.

Sallitut kuvaamistavat
Seitsemännen ekumeenisen synodin väljästi muotoilema päätös ei sulje pois yhtään maalaustaiteen menetelmää tai aluetta. Kokouksen muista asiakirjoista saa tarkempaa tietoa aikakauden näkemyksistä. Keskeinen perusta pyhien kuvien maalaamiselle ja käytöllä on inkarnaatio, näkymättömän Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen., kuvattavaksi tuleminen. Se on kumonnut juutalaisille annetun kuvakiellon. Kristus on ollut Jumalan kuva, Jumalan oma ikoni, maan päällä. Itse Jumala, joka on pysynyt näkymättömänä, ei ole kuvattavissa.Aikakauden teologit, lähinnä Johannes Damaskolainen ja Theodoros Studites, käsittelivät kirjoituksissaan yksityiskohtaisesti kuvien teologisia lähtökohtia. Aukotonta käsitystä sallivuuden rajoista ei kuitenkaan ole tähän mennessä vielä syntynyt. Niinpä ikonien tekijät ovat sukupolvesta toiseen pohtineet ja kyselleet kirkollisen perinteen heille asettamia velvoitteita sekä mahdollisuuksiaan ja kykyjään soveltaa niitä käytännön ammattityöhön. Ikonimaalauksen historia on ollut täynnä liikettä ja elämää. Se on ollut monien henkisten ja hengellisten ja myös perin inhimillisten
tasojen kohtauspaikka. Se on versonut uskon maaperästä, mutta uninäyt ja mystiikka ovat sitä saatelleet vuosisadasta toiseen.
+
ANTIKRISTILLISET 9/10 KÄSKYÄ
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9/10. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.
+
RAAMATTUMARSSIT -> VUODESTA 2014 ALKAEN
-> JATKUVAT JYVÄSKYLÄSSÄ JA KOKO SUOMESSA 2020 -> KLIKKAA, LUE JA KOMMENTOI:
https://www.adressit.com/raamattumarssi
+


Juhani Starczewski

Professori varoittaa: Oikeuslaitoksen politisoituminen vie mielivaltaan

2020-09-21 09:51:18

Professori varoittaa: Oikeuslaitoksen politisoituminen vie mielivaltaan
MARKKU JOKIPII | 19.09.2020 | 08:49- päivitetty 19.09.2020 | 10:48

https://www.verkkouutiset.fi/professori-pelkaa-lainkayttoa-alistetaan-politiikan-palvelukseen/#3669c1c1


Juhani StarczewskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.