TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE!

TIEDOTE 17.5.2024 Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen:

Uskonvakaumustani on syyttäjän toimesta riepoteltu viiden vuoden oikeusmyllyssä

Olen tänään antanut korkeimmalle oikeudelle vastineeni koskien valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston syytekirjelmää. Liitteenä olevassa kirjeessäni vastaan valtakunnansyyttäjän korkeimmalle oikeudelle 12.1.2024 jättämään 34-sivuiseen valituslupahakemukseen ja valitukseen.

Helsingin hovioikeus hylkäsi yksimielisessä ratkaisussaan 14.11.2023 kaikki minuun kohdistuneet syytteet todeten, että tekstieni sisältö ei ole lainvastainen ja että kirjoitusteni tarkoitus ei ollut homoseksuaalien solvaaminen tai loukkaaminen. Aiemmin Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki lausuntoihini kohdistuneet syytteet todeten samalla, että syyttäjän suuhuni laittamia vääristeltyjä lausuntoja ei kirjoituksistani edes löytynyt.

Kahden oikeusistuimen kuusi tuomaria eivät siis ole löytäneet mitään lainvastaista kirjoituksistani, mutta niiden tutkiminen jatkuu valtakunnansyyttäjän toimesta korkeimmassa oikeudessa.

Olen sinänsä iloinnut mahdollisuudesta kertoa evankeliumin sanoma niin poliisikuulusteluissa kuin oikeussaleissa kuulusteluissa, jotka ovat kohdistuneet Raamatun käsitteisiin. Mutta samalla olen huolestunut siitä, millainen hiljennysvaikutus syyttäjän toiminnalla on sanan- ja uskonvapauteen sille suurelle yleisölle, joka on oikeusprosessia seurannut.

Siksi on syytä arvioida myös syyttäjän toimintaa. Kiinnitän huomiota vastauksessani seuraavaan lainaukseen:

”187. Valtionsyyttäjän tapa haastaa ja halventaa Vastaajalle tärkeitä uskonnollisia kirjoituksia on suomalaisessa – ja länsimaisessa – oikeusperinteessä poikkeuksellinen ja erittäin moitittava. Menettelyn vuoksi Vastaaja on joutunut perustelemaan uskoaan viranomaisen edessä, ja useasti kokemaan uskonsa vuoksi viranomaispainostusta. Valtionsyyttäjän menettelystä seuranneet ihmisoikeusloukkaukset on huomioitava arvioitaessa sitä, täyttääkö sananvapausrajoitus ihmisoikeustuomioistuimen edellyttämän suhteellisuusvaatimuksen.

188. Tämänkaltaiset uskonnolliset tentit poliisin ja valtionsyyttäjän toimesta aiheuttavat uskonnollisessa yhteisössä luonnollista hiljennysvaikutusta.”

Oikeudenkäynnin ytimessä on kysymys, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa. Pidän etuoikeutena ja kunniatehtävänä puolustaa sananvapautta, joka on ydinoikeus demokraattisessa valtiossa.

Vapauttava päätös korkeimmasta oikeudesta toimisi alempien oikeusasteiden päätöksiin verrattuna vahvempana ennakkolinjauksena myöhempiä vastaavia syytöksiä ajatellen. Se turvaisi entistä selkeämmin ja vahvemmin kristittyjen vapauden pitää Raamatun opetuksia esillä ja vahvistaisi yleisesti sananvapauden periaatetta.

Päivi Räsänen

Tästä keissistä on todettu jo pari vuotta sitten, että tässä on ansa.

Mitä tarkoitetaan tässä kontekstissa sanalla ansa?

Tämän on keissin suunnitelman mukaisesti annettu mennä tähän asti, jotta korkeimmassa oikeudessa keississä Raamattuun vetoava vastaava tuomitaan vihapuheesta.

Mikäli siis niiden pirun kieron suunnitelman mukaisesti tulee korkeimmassa oikeudessa tuomio niin, se tarkoittaa ennakkotapausta, että Raamatussa on vihapuhetta, mikä johtaa siihen, että lopulta Raamatut kerätään sitten pois laillisesti ja alkaa valtiojohtoisesti vahvistettu antikristillisyyden laillistettu aika maassammekin, jolloin laillisesti on oikeus vainota kristittyjä ja sakottaa ja häkittää Raamattua lukevat laittomat lainsuojattomat jne.

Muistakaahan siis rukouksin, jotta tätä skenaariota ei nähtäisi - ei elinaikanamme eikä sen jälkeenkään maassamme.
19.4.2024: Korkein oikeus arvioi vielä, solvasiko Päivi Räsänen homoseksuaaleja
Räsänen kertoo jatkavansa taistelua sananvapauden puolesta. Hän pitää oikeusprosessia historiallisena.
https://yle.fi/a/74-20084529?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1KMohK_x7dW9TlcAqQBQpOXZu9QL2IS91lMijtaVzhNUGSwQHVC9Q5vdE_aem_ASVQy4uGCXuYMGMXWVCNqGRr2lYTHO5Z466tFU_arDR-zwehZilZknX_a5JKfN6g9O9CaM5ZZj2QRdCTprVMeaDX

Juttutuulella -podcast, jakso 38: Päivi Räsänen 23.3.2024

https://www.youtube.com/watch?v=sS0O3CRTYO4 

Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta; mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset?

Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan?

Piispainkokous esittää kirkollista vihkimistä kaikille pareille 12.3.2024!
https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/piispainkokous-esittaa-kirkollista-vihkimista-kaikille-pareille-yksi-piispainkokouksen-jasen-jatti-paatoksesta-eriavan-mielipiteen/?fbclid=IwAR3PgKPLF6nboGpfDHCg9-YL9-pk0JaC573jbgFgmx9e5K4w4M_9KArhO90 
 
Päivi Räsänen harkitsee kirkosta eroamista. Kirkosta eroaminen on käynyt Päivi Räsäsen mielessä jo useamman vuoden ajan.
 
Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ilmestyskirja: 18:4
 
Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias". 2.Korinttolaiskirje: 6:15-18
 
Oikeudenkäynnit Päivi Räsäsen homoseksuaaleja koskeneesta kirjoittelusta valitetaan korkeimpaan oikeuteen – Räsänen yllättyi täysin  https://yle.fi/a/74-20068975

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) homoseksuaaleja koskenutta tviittiä, pamflettia ja lausuntoa radio-ohjelmassa on jo puitu käräjä- ja hovioikeudessa.
Päätös yllätti Räsäsen.

Kun olen vapautettu syytteistä kahdessa oikeudessa, en pelkää korkeimman oikeuden käsittelyä. Vaikka olen täysin tietoinen siitä, että jokaisessa oikeudenkäynnissä on riskejä, korkeimman oikeuden vapauttaminen olisi entistä vahvempi myönteinen ennakkotapaus jokaisen sanan- ja uskonnonvapaudelle. Ja jos tuomioistuin päättää kumota alempien tuomioistuinten vapauttavat tuomiot, olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

 

Päivi Räsänen 12.1.2024:

Valtakunnansyyttäjä on tänään ilmoittanut hakevansa korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Helsingin hovioikeuden 14.11.2023 antamaan vapauttavaan tuomioon. Päätös yllätti minut täysin. Olen kuitenkin luottavaisella ja rauhallisella mielellä valmis jatkamaan taistelua sanan- ja uskonnonvapauden puolesta, niin korkeimman oikeuden edessä kuin tarvittaessa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen asti.
Helsingin hovioikeus hylkäsi yksimielisessä ratkaisussaan 14.11.2023 kaikki minuun kohdistuneet syytteet todeten, että tekstieni sisältö ei ole ollut lainvastainen ja että kirjoitusteni tarkoitus ei ole ollut homoseksuaalien solvaaminen tai loukkaaminen. Myös Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki lausuntoihini kohdistuneet syytteet todeten samalla, että syyttäjän suuhuni laittamia vääristelyjä lausuntoja ei kirjoituksistani edes löytynyt.
Kahden oikeusistuimen kuusi tuomaria eivät siis ole löytäneet mitään lainvastaista kirjoituksistani, mutta nyt syyttäjä haluaa niitä tutkittavan vielä korkeimmassa oikeudessa. Voin ymmärtää tätä vain tapauksen ennakkopäätösluonteen vuoksi. Tämä oikeusprosessi on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Oikeus on ensimmäisen kerran rikosasiana punninnut, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa.
Mahdollinen vapauttava päätös korkeimmasta oikeudesta toimisi alempien oikeusasteiden päätöksiin verrattuna vahvempana ennakkolinjauksena myöhempiä vastaavia syytöksiä ajatellen. Se turvaisi entistä selkeämmin ja vahvemmin kristittyjen vapauden pitää Raamatun opetuksia esillä. Sillä olisi vaikutuksensa myös muiden Euroopan maiden oikeuslaitosten ratkaisuihin.
Kohdallani jo yli neljä vuotta kestänyt tutkinta on sisältänyt totuuden vastaisia syytöksiä, useita pitkiä poliisikuulusteluja yli 13 tunnin ajan, oikeuden istuntoihin valmistautumista, käräjäoikeuden istuntoja ja hovioikeuskäsittelyn. Tässä ei ollut kyse vain minun mielipiteistäni, vaan kenen tahansa sananvapaudesta. Toivon, että tämän päätöksen myötä muiden ei tarvitse käydä läpi samanlaista koettelemusta. Olen pitänyt etuoikeutena ja kunniatehtävänä puolustaa sananvapautta, joka on aivan keskeinen oikeus demokraattisessa valtiossa.
Prosessi sai alkunsa kesäkuussa 2019 julkaisemastani twiitistä, jossa esitin kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneelle ev. lut. kirkolle. Julkaisuni pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27. Kritiikkini kohteena ei ollut mikään vähemmistö, vaan oman kirkkokuntani johto. Valtakunnansyyttäjä nosti 22.4.2021 syytteet kolmesta eri teosta. Esiin nostettiin myös v. 2004 julkaistu kirjoittamani pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” ja Ruben Stillerin v. 2019 julkaistu radiokeskustelu. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.Tapaus Päivi Räsänen 20.12.2023:
Kansalaisen oikeusturva
https://www.youtube.com/watch?v=d_vHUT0LHdE 

Päivi Räsänen Helsingin hovioikeus antoi vapauttavan päätöksen kaikista kirjoituksiini ja lausuntoihini kohdistuneista syytteistä 14.11.2023 ja näin vahvisti jo edellisenä vuonna saamani myönteisen päätöksen Helsingin käräjäoikeudesta. Valtakunnansyyttäjällä on kuitenkin 60 päivää aikaa tehdä hakemus valitusluvan saamiseksi korkeimpaan oikeuteen, eli lähes tammikuun puoliväliin asti. Valtionsyyttäjä Anu Mantila on kertonut julkisuudessa harkitsevansa vakavasti valitusluvan hakemista korkeimmasta oikeudesta. Olen tietenkin tyytyväinen hovioikeuden päätökseen. Toisaalta en pelkää mahdollista Korkeimman oikeuden käsittelyä, vaikka siinä aina riskinsä onkin. Kirjoitusteni tuomio Korkeimmassa oikeudessa jatkaisi taisteluani sananvapauden puolesta aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti. Ymmärrän syyttäjänkin pyrkimystä saada perusoikeuspunnintaa toisaalta syrjimättömyyden ja toisaalta sananvapauden ja uskonnonvapauden välillä. Mahdollinen vapauttava päätös Korkeimmasta oikeudesta toimisi alempien oikeusasteiden päätöksiin verrattuna vahvempana ennakkolinjauksena mahdollisia myöhempiä vastaavia syytöksiä ajatellen. Se turvaisi entistä selkeämmin ja vahvemmin kristittyjen vapauden pitää Raamatun opetuksia esillä. Sillä olisi vaikutuksensa myös muiden Euroopan maiden oikeuslaitosten ratkaisuihin. Osaltani jätän tämän asian Herran käteen, luotan että Hän johtaa tässä oikean polun. Ja kiitän rukoustuesta!

Juhani Starczewski kertoo:
Jokunen vuosi sitten tuli nuori mies rukoustilanteeseen ja tuli ilmi, että hän on homo. Sanoin hänelle, että tietääkö hän, että homous on synti -> paavi, arkkipiispat ja nykykirkko- ja seurakunnat eivät tiedä ja näin estävät mm. homoseksuaalin pelastumisen! Hän sanoi, että kyllä hän tietää ja että hän kärsii tästä tilanteesta ja homoudestaan. Kysyin, että tunnustaako hän homouden syntinä. Kyllä hän halusi ja tunnusti syntinsä. Julistin hänelle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja Hänen sovintoveressään. Sitten kysyin, että haluaako hän lähteä seuraamaan Jumalan Sanan mukaista Jeesusta ja hän halusi. Siunasin hänet ja hän lähti.
Meni useampi vuosi, kun olin kävelemässä Kirkkopuistosta kohti Sokosta, kun ennen Kompassia vastaani tuli mies juoksuaskelin. Hän sanoi. ”Rauhantervehdys Juhani, mitä sinulle kuuluu?” En tunnistanut miestä ja jouduin kysymään, kuka hän on. Silloin hän kertoi, että hän on se homomies, jonka puolesta rukoilin. Sitten hän esitteli takanaan olevan vaimonsa ja rattaissa istuvan ja rattaiden vieressä olevat pikkutytöt. Pala nousi kurkkuuni ja tippa silmäkulmaan ja liikutukseltani en pystynyt sanomaan muuta kuin, että
”KIITOS JUMALALLE! KIITOS JEESUS!”.
“….SILLÄ JUMALALLE EI MIKÄÄN OLE MAHDOTONTA."
Nykyään perhe on lähetystyössä!

RAAMATTU: KRISTUS EI OLE HOMOSEKSUAALINEN: Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.KIITOS JEESUS 🙏🤝🫶👏🥰!
Hovioikeus hylkäsi Päivi Räsäsen syytteet 14.11.2023!
Päivi Räsästä syytettiin hovioikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Käräjäoikeus hylkäsi aiemmin syytteet.

On vielä mahdollisuus, että valtakkunnansyyttäjä pyytää valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen. Syytteet on kuitenkin jo kaksi kertaa kumottu alemmissa oikeusistuimmissa, eikä ole varmaa saako syyttäjä edes valituslupaa.
Valitusaika on 60 vrk -> 15.1.2024. 

Termit ISÄ ja ÄITI säilytettävä lainsäädännössä, palveluissa ja yhteiskunnassa
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12651 

Päivi Räsäsen homo­puheista hovin ratkaisu kello 10 – IS seuraa tiedotus­tilaisuutta:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009986972.html

Suora lähetys kello 10: Hovioikeus antaa tuomion Päivi Räsäsen tapauksesta
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suora-lahetys-kello-10-hovioikeus-antaa-tuomion-paivi-rasasen-tapauksesta/8818656?fbclid=IwAR2IICX-SFa1jP0MgxHO-w87SiHAphWyVRc3q4swoTH1xdsb1TkqdbgUZXw

PÄIVI RÄSÄNEN kirjoitti: 
10.11.2023

Helsingin Hovioikeus antaa päätöksensä tiistaina 14.11 klo 10 syytteistä, jotka kohdistuvat Raamatun opetuksiin perustuviin kirjoituksiini ja lausuntoihini. Kommentoin päätöstä tuoreeltaan eduskuntatyön lomassa tiedotustilaisuudessa, joka järjestetään eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfon tiloissa 14.11 välittömästi päätöksen julkistamisen jälkeen klo 10 alkaen. Saan itsekin tiedon päätöksestä vasta hetkeä ennen tilaisuutta.
Prosessi on ollut pitkä. Se sai alkunsa kesäkuussa 2019 julkaisemastani twiitistä, jossa pääsisältönä oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27. Kohdallani jo yli neljä vuotta kestänyt tutkinta on sisältänyt totuuden vastaisia syytöksiä, useita pitkiä poliisikuulusteluja, käräjäoikeuden istuntoja ja hovioikeuskäsittelyn, vaikka käräjäoikeus antoi yksimielisen vapauttavan lausunnon. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki lausuntoihini kohdistuneet syytteet.
Hovioikeuden päätös on tärkeä linjaus Raamattuun uskovien kristittyjen uskonnonvapaudelle, mutta myös laajemmin ja yleisesti sanan- ja uskonnonvapaudelle.

Roomalaiskirje:
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Jyväskylän sodomiittikapinaylpeysevlutseurakunta teki rikosilmoituksen minusta poliisille, kun loukkasin homojen kunniaa, kun kerroin seurakunnan luottamushenkilöille, mitä Raamattu kertoo homoudesta.
https://www.jyvaskylanseurakunta.fi/yhteisen-seurakuntatyon-johtokunta
Jyväskylän setan toiminnanjohtaja on evlutin luottamushenkilö.
https://www.jklseta.fi/yhteystiedot-hallitus/

Markuksen evankeliumi:
13:11 Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte;
vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.

2.Timoteuksen kirje
3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

2.Korinttolaiskirje:
6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra,
älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani...

Ilmestyskirja:
18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.
6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Matteus 5
JEESUS: Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat!
Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on!

1.Timoteuksen kirje:
4:1 Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
4:2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty...

2.Timoteuksen kirje:
3:1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
3:2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä,
herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3:3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
3:4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
3:5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Oletko luopunut Uskosta JEESUKSEEN?

YKSIKÄÄN SUOMEN KIRKON EVLUTPIISPA EI TUE PÄIVI RÄSÄSTÄ, JOKA TUO RAAMATUN SANOMAN SELKEÄSTI ESIIN
- SE ON SUURI SYNTI JA VALTAVA HÄPEÄ HEILLE JA KOKO SUOMEN KANSALLE!
https://www.facebook.com/juhani.starczewski.3/posts/pfbid02QAw6o2nVYLCbRndMT4nprY5yXvDiXhSTNAAP6PyUVEDEYKHJZJsC7PBm7FiZnkNAl

Syyttäjä
Räsäsen kiistellystä pamfletista: "Kokonaisuudessaan homokielteinen" torstai 31.8.2023
– IL seuraa oikeudenkäyntiä Iltalehti seuraa Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiä suorana lähetyksenä torstaina.
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/89029e8d-dfc3-4b54-bd27-3855ae4648fb

Yle: Kristillisdemokraatit ei poista Raamattu-sanaa puolueen säännöistä

Puoluehallitus oli esittänyt, että puolueen säännöistä poistettaisiin Raamattuun viittaava lause.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/135821be-9f61-4fbe-830f-0c6b0909561e?fbclid=IwAR374K4NU9gsm2D_OKlajN94155Cgf7Q8FpsHcV4cHyD1MetowUbih5d38Y

Päivi Räsänen
 Sairausloma 3.9.2023 asti. Toivon mukaan kuitenkin ensi viikolla istumakunnossa hovioikeudessa!

Minulla oli junaliput ja huone varattuna viikonlopun KD:n puoluekokoukseen Joensuussa. Harmillisesti jouduin tänään perumaan osallistumiseni. Monet ovat jo etukäteen toivoneet tapaamista, minkä vuoksi kerron tämän julkisesti ja pahoittelen. Iskias-oireisto on vaivannut minua enenevästi muutaman viikon ajan ja tänään työterveyslääkäri kirjoitti sairausloman viikoksi ja antoi vahvan suosituksen siitä, että jättäisin junassa ja kokouksessa istumisen nyt väliin. Tosiasiassa en pysty kovin kauan tällä hetkellä istumaan kipujen vuoksi. Toivon toipuvani tästä niin, että selviytyisin ensi viikolla kahdesta pitkästä hovioikeuden istuntopäivästä. Minulla on reilun 10 vuoden takaa karu kokemus pahentuneesta iskiaksesta, joka kärjistyi kiireelliseen leikkaukseen halvausriskin vuoksi. Sairaalareissua edelsi tuolloin työmatka junalla Kuopioon.
Joensuun kokouksessa on monta tärkeää asiaa, joiden käsittelyyn olisin mielelläni osallistunut. Yksi niistä koskee puolueen sääntöuudistusta. Puolueen tarkoitusta koskevasta pykälästä ehdotetaan poistettavaksi sana ”Raamattu” luonnehdittaessa toiminnan perustaa kristillisten arvojen pohjalta. Vetoan puoluekokousedustajiin, että tätä sanaa ei poistettaisi, sillä se kertoo selkeämmin, mihin kristilliset arvot perustuvat.


Räsäsen ja Pohjolan hovioikeudenkäynti:
 Helsingin hovioikeuden pääkäsittely lausuntojani koskevassa jutussa on syyttäjän pyynnöstä 31.8–1.9 klo 9 alkaen. Pääkäsittely toimitetaan poikkeuksellisesti Helsingin käräjäoikeuden (Porkkalankatu 13) mediasalissa 209 P. !

Valtakunnansyytetyt Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola - puolustautumista oikeudessa ja mediassa
https://www.youtube.com/watch?v=JEP5W5zZ9Vs 

Räsäsen ja Pohjolan oikeudenkäynti
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4s%C3%A4sen_ja_Pohjolan_oikeudenk%C3%A4ynti


LAITA TUKIVIESTI: paivi.rasanen@eduskunta tai +358 50 511 3065


Valtionsyyttäjä Mantila on ilmaissut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon. Mantilan mukaan tuomio ei saa jäädä missään tapauksessa lainvoimaiseksi. Mantila on arvostellut Helsingin käräjäoikeuden tuomion sanamuotoja. Mantila on pitänyt syyttäjän näkemystä tapauksessa objektiivisena ja arvostellut käräjäoikeuden tulkintaa vääräksi.


TUETAAN JÄLLEEN PÄIVIÄ! Päivi Räsänen hyökkää taas 511 3065Prideä vastaan: "Savuverhon takana ovat biologiselle todellisuudelle vieraat lakihankkeet" Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) arvostelee tiedotteessa kovin sanoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavaa Pride-liikettä.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/paivi-rasanen-hyokkaa-taas-pridea-vastaan-savuverhon-takana-ovat-biologiselle-todellisuudelle-vieraat-lakihankkeet/8453998?fbclid=IwAR07EmPom2moZuI50wpmXAZshsCZPeXrm8QqDQqfgb6ZJ39ITtBkhXhx1zM#gs.3hs8iq
+
Päivi Räsänen   @PaiviRasanen
Oikeuslaitoksen työllistäminen jatkuu. Prosessin aikana raskainta ovat olleet syyttäjän väärät todistukset lausunnoistani. Olisi helpompaa puolustaa omia mielipiteitään kuin puolustautua totuutta vastaamattomia tulkintoja vastaan. #raamattu #sananvapaus
+
Kotimaa|Oikeudenkäynnit 25.5.2022
+
JATKETAAN TUKEMISTA 29.4.2022 -> MATTEUS 6:6: Vaan kuin sinä rukoilet, niin mene kammioos, ja sulje oves, ja rukoile Isääs, joka on salaisuudessa: ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti.
-> LEVITÄ ADRESSIA! 🙏🤝😍👍 OLEMME VALMIIT TAISTELEMAAN: 
Efesolaiskirje 6:10-20  Taistelu pahaa vastaan!
https://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ef.+6%3A1&rnd=1651309918848

Kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo saaneensa perjantaina 29. huhtikuuta tiedon, että syyttäjä valittaa hovioikeuteen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä, jossa Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola vapautettiin kaikista syytteistä.
https://uusitie.com/paivi-rasanen-syyttaja-valittaa-karajaoikeuden-paatoksesta-hovioikeuteen/ 

Syyttäjän ratkaisu valittaa Helsingin käräjäoikeuden vapauttavasta päätöksestä antaa mahdollisuuden saada sanan- ja uskonnonvapautta turvaava ennakkopäätös aina korkeimmasta oikeudesta. Iloitsen myös siitä, että keskustelu Raamatusta edelleen jatkuu. Olen osaltani valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Päivi Räsänen sanoo tiedotteessaan:  Olen tänään- 29.4.2022 -  saanut tiedon, että syyttäjä valittaa hovioikeuteen Raamattukäräjien vapauttavasta päätöksestä kaikkien syytekohtien osalta. Tämä antaa mahdollisuuden saada sanan- ja uskonnonvapautta turvaava ennakkopäätös aina korkeimmasta oikeudesta. Olen valmis taistelemaan.

KIITOS JEESUS! Ylen tieto: Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kansanedustaja Päivi Räsäsen kaikki syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
https://yle.fi/uutiset/3-12381488?fbclid=IwAR0WGrQhhYJxPEPQgIPimT13xYQS9ZLAPg2gMSJO3PouaS67OzxNE6MNVOA 

-
TUKI-ILMOITUKSET:
KESKISUOMALAINEN PITKÄPERJANTAI 15.4.2022 ETUSIVU!
ILTASANOMAT LANKALAUANTAI 16.4.2022 SIVU 12!
-

Haluamme tuoda Jumalan/Raamatun Sanan esiin niin kuin se on kirjoitettu!

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. 2.Timoteuksen kirje: 3:16-17

+ 

Me emme hyväksy Jumalan Sanan kriminalisointia missään muodossa!

Me emme hyväksy uskonnon-, mielipiteen- ja Sananvapauden kaventamista ja estämistä!

+

Suomen perustuslaki 11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus
 
Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
 
Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
 
12 § Sananvapaus ja julkisuus
 
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.
 
Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

+

Mielipiteen- ja sananvapaus 19. artikla

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus


-
BenTV: Räsäs-jutun syyttäjästä pakko kannella oikeusasiamiehelle
https://www.youtube.com/watch?v=zkEdb-6py3s
-

Valtakunnansyyttäjän väärä todistus lähimmäisestä 
https://www.seurakuntalainen.fi/blogit/valtakunnansyyttajan-vaara-todistus-lahimmaisesta/ 

-
Valtakunnansyyttäjä Toiviainen keksi omasta päästään Päivi Räsäsen syytteiden perusteet
https://www.youtube.com/watch?v=Ue_eiqJ6ruc
-
Syyttäjät ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttä Päivi Räsäsen syytteiden kaatumisesta!
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008723572.html

SETA VAATII ASIAN VIEMISTÄ YLEMPIIN OIKEUSASTEISIIN!
 
JATKETAAN TUKEMISTA -> MATTEUS 6:6 -> LEVITÄ ADRESSIA!

Uusin Voice-lehti 2022 ilmestyi. Siinä miehet kertovat kuinka Jumala on voimallinen ohjaamaan ja pelastamaan myös voimakastahtoisia miehiä.
Hyviä todistuksia ja ajankohtaisia asioita. Suosittelemme lukemaan!

https://www.stelk.fi/voice-lehti/ 

TAPIO PUOLIMATKA: Laittomuuden salainen vaikutus

KESKIVIIKKO 30.3.2022 KLO 13.00 – 14.00
Päivi Räsäsen tiedotustilaisuus käräjäoikeuden päätöksestä Facebook Live

Syyttäjä vastaan Räsänen Perjantai-dokkari
https://areena.yle.fi/1-50950534?fbclid=IwAR0gaephALjYaOqGZwJnbER4LQeitOo0gPzbG1K0yUphcQolNMoCtTlPeMI 
Syyttäjä vaatii kansanedustaja Päivi Räsäselle rangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio kuullaan 30.3.2022. Oikeudenkäynnin äänitallenteet kertovat istuntosalin tapahtumista. Lisää asiasta Perjantai-ohjelmassa 1.4.2022. Ohjaaja Juha Portaankorva. Perjantai: Missä menee sananvapauden raja?
https://areena.yle.fi/1-50950462 

PÄIVI RÄSÄNEN HYVÄKSYY ADRESSIN NIMIEN KERUUN LA 22.1.2022!

ADRESSI ON TOIMITETTU 29.1.2022 PÄIVILLE, NIMIÄ OLI 16.232
Nimiä on tullut lisää, ne toimitetaan myös Päiville!
Päivi Räsänen kirjoittaa:
Lämmin kiitos! Jeesuksen siunausta elämäänne!heart-29328_960_720.pngPäivi

Raamattu saapuu oikeussaliin, kun Päivi Räsäsen käräjät alkavat – Oikeusoppinut: "Kimurantti tapaus, päätä raavitaan monessa pilttuussa"

Maanantaina alkaa Suomen oloissa historiallinen oikeudenkäynti, kun kansanedustaja Päivi Räsäselle luetaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen kiistää solvanneensa homoseksuaaleja.
https://yle.fi/uutiset/3-12277736?utm_medium=social&utm_source=facebook-share&fbclid=IwAR0mUfxMi2Z47pRXTxwwaBOBvTZuRS8SZT37iueHeO4zr1-kEbkSbSg2P-0 

MAANANTAI 24.1.2022 KLO 8.30 – 10.30 
Tukimielenosoitus Päivi Räsäselle ja Juhana Pohjolalle Oikeustalo

Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. 2.Timoteuksen kirje 3:12

https://www.facebook.com/events/920625805258688/?active_tab=discussion
-
Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.'

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on. Matteus 5
-
Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro 14.7.2014!
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma pitää arkkipiispa Kari Mäkisen anteeksipyyntöä homoilta merkittävänä avauksena. Heinäluoman mielestä se oli varmasti tämän vuoden merkittävin arvopuheenvuoro.
Tämä arvopuheenvuoro johti puhemiehen vaimon kuolemaan...”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat KUOLEMAN ANSAINNEET, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.” Room 1:32
Kun toin asian esille, niin sisäministeri Päivi Räsänen ja KD erotti minut välittömästi yhdityslain vastaisesti. 
Räsänen: KD-valtuutetun lausunto Heinäluomasta julma ja
järkyttävä. Räsänen oli yhteydessä Heinäluomaan heti asian huomattuaan. 
–Soitin puhemiehelle ja omasta puolestani pahoittelin ja otin osaa hänen suruunsa.
Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkän mielestä Starczewskin kommentit Eero Heinäluoman vaimosta ovat törkeitä. 
-
Kun JEESUS toteutti OMAT ARVONSA Room 1:32 johdosta,  niin se aiheutti minulle totaalisen tuomion. Yhtä äkkiä vuoden arvopuheenvuoro olikin ihan OK, kun homolaki oli mennyt eduskunnassa läpi.
-
Koska sain Sanan Jeesukselta, että hän toimii Sanansa mukaan, niin sehän olikin julmaa, järkyttävää ja törkeätä!
Herra JEESUS olkoon tuomari ja tuomitkoon meidän välillämme, minun ja KD:n; hän nähköön ja ajakoon minun asiani ja auttakoon minut heidän käsistänsä oikeuteeni.
262812210_228336072772927_4576123854763168304_n_(1).jpg
Päivi Räsänen kiitti CitizenGO:ta 3.10.2021
CitizenGO toimitti Helsingissä yli 200 000 allekirjoitusta ihmisiltä ympäri maailmaa, jotka allekirjoittivat vetoomuksen kansanedustaja Päivi Räsäsen tukemiseksi, jota vainotaan sen jälkeen, kun se oli lähettänyt Twitterissä perinteistä avioliittoa puolustavan raamatunjakeen. Päivi Räsänen otti henkilökohtaisesti vastaan ​​CitizenGO:n allekirjoitukset ja kiitti yhteisöä tuesta näinä vaikeina aikoina. CitizenGO-tiimi toimitti allekirjoitukset myös Päivin tapauksesta vastaavalle Yleisen syyttäjän Raija Toiviaiselle.
-
Päivi Räsäselle ei kelvannut näiden suomalaisten adressien allekirjoitukset 21.781 nimeä:
Sananvapauden puolesta! Tuki Räsäselle
Tämä adressi on saanut 5.685 allekirjoitusta.
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA!
Tämä adressi on saanut 16.096 allekirjoitusta.
-
Päivi Räsänen kirjoitti 20.6.2021: Hei Juhani! En muista tällaista keskustelua adressiisi liittyen. -> Päivi Räsäsellä on HUONO MUISTI! Tarkoitus oli järjestää Koivulan ja Starczewskin adressien luovutus keväällä 2020.
Adresseissa on yhteensä 21.370 nimeä!

Hei Juhani! En ole toivonut tämän adressin luovutusta tällaisessa tilanteessa #jumalansananvapaus. Toivoisin, että korjaat tämän viestin. En missään nimessä toivo luovutusta tässä tilanteessa #jumalansananvapaus enkä muutenkaan ole toivonut mitään laajaa kristittyjen tapahtumaa tälle sinun adressillesi!
Siunausta! Päivi

Valta­kunnan­syyttäjä hukkuu eri puolilta maailmaa tulevaan palaute­vyöryyn, koska nosti syytteet Päivi Räsästä vastaan


ADRESSI ON AVATTU JÄLLEEN 4.12.2021:
TUEN ILMAUS PÄIVI RÄSÄSELLE OIKEUSPROSESSISSA!


Sisäministeri Räsänen tyrmäsi  2014:
Isänpäivästä ei tule virallista liputuspäivää
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2014121518928842 

MIEHEN EI PIDÄ PEITTÄÄ PÄÄTÄÄN, KOSKA HÄN ON JUMALA KUVA JA HEIJASTAA HÄNEN KUNNIAANSA.
NAINEN TAAS HEIJASTAA MIEHEN KUNNIAA.

Sisäministeri Mykkänen antoi lupauksen:
Isänpäivästä tulee virallinen liputuspäivä 
”Helpotan tuskaanne.”
https://www.is.fi/politiikka/art-2000005894806.html 

Isänpäivästä virallinen liputuspäivä 2019
https://intermin.fi/-/isanpaivasta-virallinen-liputuspaiva 

-------
Suomen kirkko = Ilmestyskirja 18:4 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. 18:5 Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
-------
Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille homo- ja lesboaviopareille.

”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”, arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

Vielä ennen varsinaista yhteiskuvaa Huovinen lausui siunauksen, jonka jälkeen laulettiin Akselin ja Elinan häävalssi.

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/helsingin-tuomiokirkon-portailla-otettiin-historiallinen-yhteiskuva-me-ollaan-naimisissa/

Arkkipiispa Tapio Luoma: Tervetuloa Turun tuomittuun pridetuomiokirkkoon:
https://www.youtube.com/watch?v=dbZZM3owaXs

KENELLE KELLOT SOIVAT? Turun tuomiokirkon kellot sekosivat täysin: Soivat läpi yön ja häiritsivät kaupunkilaisten unia – sammutusyritys meni mönkään
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000007930018.html
-------

Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät... 2.Pietarin kirje 2:6.... samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta. Juudaan kirje: 1:7

1. Korinttolaiskirje 6: 9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, [Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]

1. kirje Timoteukselle 1 Varoitus vieraista opeista
8 Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. [Room. 7:12]
9 Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, [2. Moos. 21:12,15,16; 3. Moos. 18:22, 3. Moos. 19:11,12]
10 siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. [1. Tim. 6:3; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9, Tit. 2:1]
11 Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu.
-------
Päivi Räsäsen avoin kirje arkkipiispalle meni "väärään osoitteeseen":

Avoin kirje arkkipiispa Luomalle: apostoli Paavali suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat KUOLEMAN ANSAINNEET, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Olen lähettänyt arkkipiispa Luomalle avoimen kirjeen, joka nousee kirkon Pride-kumppanuuden herättämästä huolesta. Olen huolestunut siitä, että suuri joukko kirkon aktiivisimpia kristittyjä on alkanut enenevästi pohtia mahdollista eroa kirkosta. Kirjeeni on tässä kokonaisuudessaan alla.

Arvoisa Arkkipiispa Tapio Luoma!

Lähestyn Teitä avoimella kirjeellä suuren huolen vuoksi. Kotiseurakuntani Riihimäen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Kaarlo Saxell ilmoitti viime viikolla kirkkoneuvoston kokouksessa eroavansa raskain sydämin kirkosta, jota hän oli palvellut 40 vuoden ajan kirkon nuorisotyöntekijänä. Riihimäen seurakunta päätti kirkkoherran johdolla osallistua Pride-viikon tapahtumiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kirkkovaltuustossa tekemämme ehdotus sateenkaarimessun torjumisesta jäi vähemmistöön. Kaarlo Saxell totesi, että hän ei omantunnonsyistä voi olla osallinen sellaisessa kirkossa, jossa tietoisesti tehdään Raamatun, Jumalan sanan vastaisia valintoja.

Saxell ei ole ratkaisussaan yksin. Suuri joukko aktiivisia, Raamattua elämänsä ja uskonoppinsa auktoriteettina pitäviä kirkon jäseniä pohtii tällä hetkellä, voiko kirkkoa pitää enää hengellisenä kotinaan. He kyselevät, missä tulee vastaan raja, jota ei voi enää ylittää. Tätä pohdintaa käyn itsekin.

Kirkkomme on nyt julkisesti ilmoittautunut tämän vuoden Pride-tapahtuman viralliseksi kumppaniksi. Surukseni olen saanut tietää, että kirkkohallituksen johtoryhmän lisäksi myös te, arkkipiispa Luoma olette antanut tälle hyväksyntänne.

Miksi juuri Pride nostaa esiin nämä kysymykset? Huolessa ei ole kysymys homofobiasta tai seksuaalivähemmistön syrjinnästä. On kysymys Raamatusta. Kirkkomme tunnustaa kirkkolainkin mukaan Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa. Raamattu on kristitylle uskon ja elämän ylin ohje. Raamatun opetus homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on johdonmukainen ja selkeä. Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja avioliitto säädettiin naisen ja miehen väliseksi. Pride-tapahtuman aatteellisena tavoitteena on ylpeys sellaisista suhteista, joita Raamatussa johdonmukaisesti kuvataan Jumalan tahdon vastaisiksi. Homoseksuaaliset suhteet, samoin kuin muutkin avioliiton ulkopuoliset suhteet kuvataan Raamatussa synniksi ja häpeäksi.

Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

Jokainen mies on Jumalan kuvaksi luotuna arvokas (1 Kor 11: 7, 1-16). Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit ristinkuolemallaan. Kirkon tehtävä on pitää esillä armon ja totuuden sanomaa Kristuksesta. Armon sanoma kuuluu meille kaikille syntisille. Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti niin homosuhteista kuin muista avioliiton ulkopuolisista sukupuolisuhteista. Sen sijaan kirkko syyllistyy homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko totuutta, joka sisältää niin lain kuin evankeliuminkin. Armoa tarvitsevat vain syntinsä tietävät ja tuntevat ihmiset.

Toivotan siunausta ja johdatusta vaativaan tehtäväänne ja aurinkoista kesää!

Helsingissä 18.6.2019

ystävällisin terveisin Päivi Räsänen
kansanedustaja, kirkkovaltuutettu, ex-kirkkoministeri (2011-2015)
-------
2.Korinttolaiskirje:
6:14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
6:15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
6:16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani."
6:17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani

6:18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."
-------
Terveen opin mukainen elämä, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat: Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä; Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset: Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät, Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. Tiitus 2


 ...etteivät teidän rukouksenne estyisi.
Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi. 1.Pietarin kirje 3

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Efesolaiskirje 5

1.Timoteuksen kirje: Ohjeita jumalanpalvelusta varten
Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa, ja sitä varten minä olen saarnaajaksi ja apostoliksi asetettu - minä puhun totta, en valhettele - pakanain opettajaksi uskossa ja totuudessa. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.

Pään peittäminen jumalanpalveluksessa 1. Korinttolaiskirje 11
Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä eli KRISTUKSEN. Sen sijaan jos nainen on avopäin ilman päähinettä, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä eli MIEHENSÄ, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. 
Miehen ei pidä peittää päätään, koska HÄN ON JUMALA KUVA JA HEIJASTAA HÄNEN KUNNIAANSA. NAINEN TAAS HEIJASTAA MIEHEN KUNNIAA. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.

Heinäluoma: Vuoden merkittävin arvopuheenvuoro 14.7.2014!
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhani-starczewski/heinaluoma-vuoden-merkittavin-arvopuheenvuoro-14-7-2014/ 

-------

Sanna Marin: ”En koe, että hän on osa perhettäni”-> Joka hylkää isänsä, rienaa Herraa!

https://www.is.fi/viihde/art-2000008174572.html?fbclid=IwAR0VJxVc-5h8hM_yHYMaoy1LZbI5QTh4kLTZbWflFzDgaONVWx57qjhkFVE

Sanna Marinilta poikkeuksellinen avautuminen kuolleesta isästään Sami Kurosen ohjelmassa: ”En koe, että hän on osa perhettäni”-> Joka hylkää isänsä, rienaa Herraa. Älä hanki kunniaa niin että isäsi joutuu häpeään, hänen häpeänsä ei ole sinulle kunniaksi. Sanna Marin puhuu isästään Sami Kurosen haastattelussa.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi -> Kuunnelkaa, lapset, isänne opetuksia *, eläkää niiden mukaan, niin teidän käy hyvin. Herra on asettanut isän lastensa yläpuolelle ja vahvistanut äidille oikeuden hallita poikiaan. Joka isäänsä kunnioittaa, sovittaa syntinsä, se aarteita kerää, joka pitää arvossa äitiään. Joka kunnioittaa isäänsä, saa ilon omista lapsistaan, ja kun hän rukoilee, hänen rukouksensa kuullaan. Joka isäänsä kunnioittaa, elää pitkään, joka kuulee Herraa, ilahduttaa äitiään. Joka pelkää Herraa, kunnioittaa isäänsä ja palvelee vanhempiaan kuin orja isäntäänsä. Sanoin ja teoin kunnioita isääsi, jotta saisit hänen siunauksensa. Isän antama siunaus vahvistaa lasten talot, äidin langettama kirous repii niiden perustukset. Älä hanki kunniaa niin että isäsi joutuu häpeään, hänen häpeänsä ei ole sinulle kunniaksi. Mies saa kunniaa, kun hänen isäänsä kunnioitetaan, lapsi häpeän, kun hänen äitiään halveksitaan. Poikani, huolehdi isästäsi, kun hän vanhenee, äläkä ikipäivänä tuota hänelle murhetta. Jos hänen ymmärryksensä heikkenee, ole pitkämielinen, älä halveksi häntä, kun itse olet parhaissa voimissasi. Isälle osoitettu laupeus ei jää unohduksiin – se rakentaa sen, minkä synneilläsi rikoit. Ahdingon aikana se luetaan hyväksesi, se hävittää syntisi kuin aurinko kuuran. Joka hylkää isänsä, rienaa Herraa, joka vihoittaa äitinsä, sen Herra kiroaa. 6.8.2021

5. KÄSKY Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

Efesolaiskirje 6:2 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" -tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus- 3 "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä".

Markus 7:10 Sillä Mooses on sanonut: 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi', ja: 'Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman'.

Sananlaskut 20:20 Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään.

3. Mooseksen kirja 20:9 Kuka ikinä kiroaa isäänsä tai äitiänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla; isäänsä ja äitiänsä hän on kironnut, hän on verivelan alainen.

2. Mooseksen kirja 21:17 Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.

5. Mooseksen kirja 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

-------

#jumalansananvapaus Suomen Eduskunta 20.6.2021

Päivi Räsäselle syyte 29.4.2021: ”Päätös on järkyttävä, mutta olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta niin pitkälle kuin on tarve” 

+

Yhteiskristillisiä vetoomuksia uskonnonvapauden ja Räsäsen puolesta: ”Tuntuu, että kaikki muut mielipiteet ovat sallittuja paitsi kristityn mielipiteet”
Kannanoton ovat allekirjoittaneet piirikunnanjohtaja Jori Brander Suomen Metodistikirkosta, johtaja Aimo Helminen Suomen Adventtikirkosta, ylisihteeri Saga Lippo Suomen Pelastusarmeijasta, johtaja Jari Portaankorva Suomen Baptistikirkosta, johtaja Mika Yrjölä Suomen Helluntaikirkosta, toiminnanjohtaja Esko Matikainen Suomen Helluntaikirkosta, kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen Suomen Vapaakirkosta ja pastori Arto Kortemaa Suomen Vapaakirkosta.
17.11.2019 KLO 08:03 UUTISET Merja Eräpolku

+

Kristillisiltä vaikuttajilta kannanotto Räsäsen puolesta: ”Kaikki muut paitsi kristityn mielipiteet sallittuja” - Julkilausuman liki 900 allekirjoittajan joukossa on myös yhteisöjä. Julkaistu: 16.11. 15:50
 

+

Päivi Räsänen: MIEHEKSI JA NAISEKSI HÄN HEIDÄT LOI
Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen
- Tutkinta koskee vuonna 2004 julkaistua kirjoitusta, joka löytyy netistä edelleen. Räsäselle tutkinta tuli yllätyksenä.
Poliisi päätti aiemmin, ettei esitutkintaa aloiteta. Valtakunnansyyttäjä päätti toisin.

+

Professori äimänä Päivi Räsäsen rikostutkinnasta – ”En ihmettele, jos monien oikeustaju on koetteilla” 4.11.201920:22
 

+

Päivi Räsäsen kirjoituksesta aloitetaan esitutkinta – Epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Jari Pussinen / Yle Politiikka 4.11.2019 klo 14.38päivitetty 4.11.2019 klo 16.01

https://yle.fi/uutiset/3-11050903 

+

”Uskonnollinen vakaumus on vakavampi asia kuin kuolema” – poliisikuulustelussa ollut Päivi Räsänen ei aio sensuroida itseään, vaikka rikostutkinta etenisi tuomioon - Kirkko ja kaupunki 2.11.2019
 

+

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen poliisikuulusteluissa kesän Pride-tviitistään: ”Kirjoittaisin uudestaan tämänlaisen tviitin”  - Julkaistu: 1.11. 19:00
 

+

Päivi Räsänen luki lähes 4 tuntia kestäneessä kuulustelussa poliisille lakia ja Jumalan sanaa: ”Tuli tunne, ettei tämä ihan tähän pääty” - Hyväntuulinen Päivi Räsänen (kd) asteli tänään poliisikuulusteluun Raamattu kädessään. 
Julkaistu: 1.11. 21:01

 

+

Päivi Räsänen asteli poliisikuulusteluun Raamattu kourassa: ”Minun motiivini olivat hengelliset” - Julkaistu: 1.11. 11:22

28.10.2019: Päivi Räsänen perjantain poliisikuulusteluun levollisin mielin – ”Vaikeista asioista pitää uskaltaa keskustella”

+

28.10.2019: Päivi Räsänen: "Sain kutsun poliisikuulusteluun – olen hämmästynyt" Sain kutsun poliisikuulusteluun, joka toimitetaan tämän viikon perjantaina 1.11. klo 11.15 alkaen Pasilan Poliisitalolla, Räsänen kertoo tiedotteessaan.

+

28.10.2019: 
Päivi Räsänen poliisikuulusteluihin – ei kadu kirjoituksiaan: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä”

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/57998f84-5282-42ea-ac0b-b87847d0bccb?fbclid=IwAR39e7rOLXFSzKsoPUl8uvWZOthEMB3trXLw1m_5syLuVHT3qByx1O2jOsg

+

11.10.2019; Uskonnonvapaus Suomessa kaventuu - Onko uskonnon- ja mielipiteenvapaus vaarassa? Onko suvaitsevaisuus kaapattu? Ketkä ovat vihanpuhujia? Kansanedustaja Päivi Räsänen haastateltavana. Toimittajana Juhani Huotari.
https://www.tv7.fi/vod/player/65551/?fbclid=IwAR1WP4j_L7etOef88ld6Pyjyft0KF3PgJuxTod6WkaVeau3SSoBRJ9sOcNc

+

23.9.2019: Päivi Räsänen kommentoi häneen kohdistettua rikosepäilyä.

https://www.youtube.com/watch?v=Ft1dkmawQbw&feature=share&fbclid=IwAR0Na9YwLTEBWtA2nPJOVABMexlt3jfc21t0VnTltcN4mBWY9eAUEUzynQ8

+

Päivi Räsäseltä poikkeuksellinen puhe eduskunnassa – luki Raamatun kohdat, joiden takia häntä epäillään kiihotusrikoksesta
PUHEENAIHE 20.9.2019 15.57 Päivitetty: 20.9.2019 17.00
 
 
Eduskunnan täysistunto 20.9.2019 klo 13
Päivi Räsänen 5:20 - 8:20

https://verkkolahetys.eduskunta.fi/…/taysistunto-35-2019

+

Päivi Räsänen toisti eduskunnassa rikostutkintaan johtaneen kannanottonsa ja luki Raamattua: ”Minä en tässä peräänny”

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006248170.html

Päivi Räsäsen kirkkolakikeskustelussa: Eduskunta säätää, että kirkon tulee noudattaa Raamattuun perustuvaa uskoa
21.9.2019 KLO 07:43 UUTISET Merja Eräpolku
 

+

”Raamatun siteeraaminen ei voi olla rikos”, hämmentävän tutkintapyynnön kohteeksi joutunut Päivi Räsänen sanoo 
16.8.2019 KLO 14:17 UUTISET Samuli Rissanen

+

Päivi Räsänen K&K:lle: Kukaan ei tiedä mitä vihapuhe on  - 15.09.2019

+

23.9.2019 BLOGI: POLIISITUTKINTA LUTHER-SÄÄTIÖSTÄ:  Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Vihkon on kirjoittanut kansanedustaja Päivi Räsänen.

+

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen "Karhunpalvelus"-työryhmä:
Vihapuheen vastainen toimintaohjelma

Karhunpalvelukseksi sanotaan hyvää tarkoittavaa tekoa, joka kuitenkin tahattomasti koituu jonkun vahingoksi. Ilmaus pohjautuu Jean de la Fontainen eläintarinaan, ja se on kulkeutunut moniin kieliin. Tarina kertoo ystävystyvistä karhusta ja puutarhatöitä tekevästä miehestä. Eräänä päivänä mies nukahtaa puun alle, ja kärpänen istahtaa hänen kasvoilleen. Karhu haluaa ajaa kärpäsen pois ja iskee sitä kivellä. Lyönnissä on kuitenkin liikaa voimaa, ja kärpäsen lisäksi myös mies saa surmansa.

+

Päivi Räsänen twiitti @PaiviRasanen 9.52 ip. · 17. kesäk. 2019
Tämä on virallinen Twitter-tilini. Olen KD:n kuudennen kauden kansanedustaja.

#kirkko on ilmoittanut olevansa #seta n #Pride2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?

Roomalaiset 1:24-27

1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,

1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

https://twitter.com/PaiviRasanen/status/1140693636176384011?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1140693636176384011&ref_url=https%3A%2F%2Fembed.is.fi%2Fext%2Fembed%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FPaiviRasanen%252Fstatus%252F1140693636176384011
+
Päivi Räsäsen avoin kirje arkkipiispalle meni "väärään osoitteeseen":

Leena Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen arkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille aviopareille. - mies+mies ja nainen+nainen - aviopareille:

”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”,

arkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

+

Piispa Kaisamari Hintikka toivoo, että Suomessa kirkko mahdollisimman nopeasti päätyy vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

+

31.10.2019 Piispa Teemu Laajasalo: ”Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen on” – > Roomalaiskirje: Ihmisten syyllisyys: 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/helsingin-tuomiokapituli-kaansi-kelkkansa-ei-tassa-vaiheessa-rankaise-pappeja-jotka-ovat-vihkineet-sateenkaaripareja#1b978e0b 

+

Arkkipiispa emerius Kari Mäkinen MTV uutiset 18.10.2010:
Arkkipiispa: Homoseksuaalisuus ei ole minkäänlainen synti. Homoseksuaalisuus on osa ihmisen identiteettiä eikä se ole minkäänlainen synti eikä eheytystä vaativa asia, sanoo arkkipiispa.

+

Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ilmestyskirja: 18:4

+

Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,
eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.
1. Korinttolaiskirje 6:9-11

+

Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu. 1. kirje Timoteukselle 1:9-11

+

Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias."  2.Korinttolaiskirje 6:14-18

+

Kirkkovaltuutetut keskustelevat poliisin kautta!

Kirje, joka uhkaa henkeäni

http://miikkakeranen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/277490-kirje-joka-uhkaa-henkeani 

Miikka Keränen Rovaniemi, vihreä kaupunginvaltuutettu ja kirkkovaltuutettu. Gradua vaille valmis ekonomi ja vaatetussuunnittelun opiskelija. Feministi ja federalisti.

19.6.2019 09:36 Helsinki Pride Kansanryhmää vastaan kiihottaminen Kristillisyys Lähimmäisenrakkaus Päivi Räsänen

Uuden ja tuntemattoman pelkääminen on täysin tavallista. Se on inhimillistä ja sen perustana on oletettavasti evoluution kannalta järkevä varovaisuus. Kaikille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole tuttuja, joten jotkin ennakkoluulot ja tietämättömyys ovat sinänsä ymmärrettävää. Mutta Päivi Räsänen (kd) on lääkäri, kansanedustaja ja entinen ministeri. Hän tietää täsmälleen mistä puhuu. Hän ei kärsi homofobiasta. Hän on valinnut homovihan.

Räsänen ja hänen puolueensa KD on johdonmukaisesti ja jatkuvasti osoittanut, että heille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjiminen ja kiusaaminen on olennainen osa politiikkaa. Se ei ole satunnaista tai vain yksittäisten edustajien huutelua, vaan se on näkyvää ja vahvaa. Esimerkiksi nykyinen puheenjohtaja Sari Essayah halusi käyttää erikseen osan hallitusohjelman kommentoinnista hyökätäkseen translakia ja siten transihmisiä vastaan. Vuosien varrella ulostulot ovat olleet systemaattisesti vähemmistöjä vastaan, esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain ja äitiyslain osalta.

Räsänen on nyt osoittanut avoimen kirjeen arkkipiispa Tapio Luomalle. Siinä hän julkisesti sanoo, että: “Toivon sydämestäni, että ottaisitte vakavasti apostoli Paavalin varoituksen sanat Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siinä apostoli kuvaa niin homoseksuaalisuuteen kuin muihin elämänalueisiin liittyviä syntejä. Lopuksi apostoli suuntaa sanansa niille, jotka ”vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.””

“Jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet.” Räsänen on valinnut homovihan ja nyt puhuu meistä sellaisina, jotka ansaitsevat kuoleman. Uskallan väittää, että Räsänen kiihottaa kansanryhmää vastaan, kohteenaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Mielestäni tämä Räsäsen jatkuva syrjintä ja kiusanteko on otettava nyt erittäin vakavasti, kun sävy on muuttunut näin uhkaavaksi. Jos jollekin sanotaan kasvotusten, että hänet pitäisi tappaa, pitää välittömästi ottaa yhteyttä poliisiin. Yhtään kenenkään terveyttä tai henkeä uhkaavaa puhetta ei voi ottaa liian kevyesti.

Elämme pride-kuukautta. Toivonkin, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt muistavat, että tapahtuman taustalla on mielenosoitukset ja kapina oikeuksiemme puolesta. Meidän on tultava yhteen, ja juhlahumunkin keskellä pidettävä huoli, että fokus on silti aina ihmisoikeuksien ja vapauksien saavuttamisessa. Ja toivon, että myös liittolaisemme tekevät niin myös muina kuukausina: emme tarvitse sateenkaarilippuja vain kesäkuussa, vaan tarvitsemme perusoikeuksia vuoden jokaisena päivänä.

Ja uskonsisarilleni esitän vielä toiveen: eletään todeksi Jeesuksen opetukset armosta ja lähimmäisenrakkaudesta. Se on aidon kristillisyyden perusta.

Miikka Keränen Rovaniemi, vihreä kaupunginvaltuutettu ja kirkkovaltuutettu.

+

Roomalaiskirje:

EVANKELIUMIN VOIMA

1:16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

1:17 Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta."

 

IHMISTEN SYYLLISYYS

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,

1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;

1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,

1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

+

Finnish politician under ‘hate crime investigation’ for sharing Bible verse on Facebook - 6.9.2019

+

Päivi Räsäsen Pride-kirjoittelu ja siitä käynnistetty esitutkinta nousivat uutiseksi amerikkalaisella Fox Newsilla 
Julkaistu: 6.9. 12:30 , Päivitetty: 6.9. 15:04

+

USA:n konservatiivimedia tarttui Päivi Räsäsen tapaukseen – kansanedustaja on amerikkalaishaastattelussa huolissaan sanan- ja uskonnonvapaudesta Suomessa - Räsänen sanoo halunneensa herättää huomiota ja suunnanneensa kritiikkinsä vain kirkon johtoa kohtaan. 
Päivi Räsänen 7.9.2019 klo 04.58 päivitetty 7.9.2019 klo 06.38
 

+

Amadeus Oilinki: "Eheydyin homosta heteroksi"

http://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/amadeus_oilinki_eheydyin_homosta_heteroksi 

+

Ex-homo Amadeus Oilinki kohuhaastattelun jälkeen: Kun jaan elämäntarinani, suvaitsevaisuus loppuu 

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/ex-homo-amadeus-oilinki-kohuhaastattelun-jalkeen-%c2%94kun-jaan-elamantarinani-suvaitsevaisuus-loppuu%c2%94/#.V93BQVoCqYN.facebook
 

+

Homosta heteroksi muuttunut perheenisä Me Naisissa: Koti-isyys on kunnia-asia

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Koti-isyys-on-kunnia-asia/543543 

+

Homosta ydinperheen isäksi – näin Amadeus Oilingilla menee nyt 

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/homosta_ydinperheen_isaksi_nain_amadeus_oilingilla_menee_nyt#

+

Eheytyneet homot Vapausmarssillaan Washingtonissa - "Maassamme olevat valheet ja harhat alkavat murtua!"

"Miksi meillä ei voi olla kulkueita, kun kaikilla LGBT-ryhmillä ja tällaisilla on... olemme tulleet kaapista ulos niistä elämäntavoista ja haluamme kertoa tarinamme"

https://www.oikeamedia.com/o1-66709

+

Homoudesta eheytyneellä miehellä on nyt vaimo ja kolme lasta

https://www.oikeamedia.com/o1-113205 

+

JUMALAN KYMMENEN KÄSKYÄ! -> allekirjoita:
https://www.adressit.com/jumalan_kymmenen_kaskya 
-
RAAMATTU+SINIRISTIMARSSIT -> VUODESTA 1987 ALKAEN
-> JATKUVAT -> allekirjoita:
https://www.adressit.com/raamattumarssi
-

NEUVOSTOLIITTO HYÖKKÄSI SUOMEEN 83 VUOTTA SITTEN 30.11.1939! TÄNÄÄN TARVITSEMME PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUSTA JA PUHETTA JÄLLEEN SYNNIN HÄDÄSSÄMME! 

ALLEKIRJOITA JA LEVITÄ KAVEREILLESI JA ERILAISIIN RYHMIIN!

PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS JA PUHE TALVISODAN AIKANA! -> allekirjoita:
https://www.adressit.com/presidentti_kyosti_kallion_rukous_ja_puhe_talvisodan_aikana_1939 18194072_364451850623386_4187211003253019858_n6.jpg

 
Juhani Starczewski    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Juhani Starczewski näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…