HARJUN NUORISOTALOA EI SAA LAKKAUTTAA Osa 3

Ota yhteyttä adressin tekijään

Musiikintekijät ry:n kannanotto 4.11.2019

2019-11-04 08:09:57

Harjun nuorisotalolla on ollut merkittävä rooli musiikin ja nuorisotyön parissa. Helsingin kaupungin on taattava joko Harjun nuorisotalon saattaminen mahdollisimman nopeasti käyttäjilleen turvalliseksi tai osoitettava nuorten kulttuuri- ja taidekasvatuksen edistämiseen jokin muu sitä varten suunniteltu asianmukainen tila. Toiminnan hajauttaminen eri puolille Helsinkiä ei ole oikea ratkaisu.


Pia Parkkonen

Kannanotto, Music for friends

2019-10-28 08:22:41

Last week we found out that Harju Youth Center is going to be closed at the beginning of next year (2020). This is an unfortunate news to us, as well as many more youngsters nearby. Harju Youth Center has been the most important supporter to Music For Friends for the last 5 years. This is where we held: - 5 minishow music events - More than 20 social events, workshops and classes - More than 100 weekly gatherings - All of our rehearsals for 4 of our annual shows October Beatz - and countless hours of music practicing
Without Harju Youth Center, we will lose our gathering location and might stop our weekly gathering altogether.
 

 

 

 

 

Pia Parkkonen

Kannanotto Harjua käyttäviltä järjestöiltä ja taiteilijoilta

2019-10-28 07:22:49

Me Harjun käyttäjät olemme laatineet tämän vetoomuksen koskien Harjun nuorisotalon toimintaa, koska haluamme selventää toiminnan jatkuvuuden tärkeyttä ja välttämättömyyttä monille sitä käyttäville tahoille.

Vetoomuksen tavoitteena on hyvän yhteistyön jatkuminen Harjussa nuorisotalon korjausten jälkeen. Kaupungin tilapalveluiden mukaan tiloissa voi olla toimintaa myös korjausten aikana, Harjun yläkertaa voidaan käyttää kokoontumisiin ja toimintaan. Harju on tärkeä tila meille sekä sidosryhmillemme toteuttaa monikulttuurista toimintaa Helsingissä.

Harjun tilat ovat olleet avoimia moninaiselle toiminnalle, tila on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta moniääniseen Helsingin kaupunkiin.Harjun nuorisotalo on onnistunut esimerkki siitä, miten eritaustaiset nuoret, lapset, eri alojen taiteilijat, eri kulttuurien yhteisöt, musiikkiyhteisöt, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja kuka tahansa kaupunkilainen - mahtuvat saman katon alle. Siellä tutustutaan uusiin toimijoihin, tehdään yhteistyötä, osallistutaan talkoisiin ja tullaan taloon kuin omaan paikkaan, josta yhdessä pidetään huolta. Harjusta on myös moni nuori löytänyt turvaa ja ponnistanut omalle taitelijan uralleen.

Haluamme osoittaa Helsingin kaupungille, miten tärkeä ja arvokas Harjun nuorisotalo on. Haluamme edelleen kokoontua ja vaikuttaa yhdessä Harjun nuorisotalon toimintaan ja kehittämiseen. Harjun nuorisotalo on muodostunut toimivaksi ja yhdenvertaiseksi kohtaamispaikaksi.

Harjun nuorisotalo tarvitsee tukea ja lupauksen siitä, että toiminnot ja työt jatkuvat talossa myös vuoden 2019 jälkeen. Me eri toimijat olemme osa Harjun rakennetta ja haluamme myös saada vakuutuksen tämän viestin välittymisestä eteenpäin. Haluamme suunnitella uutta vuotta 2020 tietoisena yhteistyön jatkumisesta ja lupauksesta remontoiduista tiloista. Yhteistä toimintakulttuuria ei pidä rikkoa vaan nähdä se luovuus ja toimintojen monipuolisuus, jotka ovat kehittyneet yhteistyössä.

Myös Opetus- ja Kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n yhtenä tavoitteena on, että osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet. Strategian yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan mm. seuraavien kohtien kautta:

- eri ryhmien mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan

- kansalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, kulttuuriharrastusten ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet ja aktiivisuus

- kulttuuritarjonnan ja palvelujen käyttäminen

- taiteen ja kulttuurin vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79811/okm20.pdf

Vetoamme Harjun nuorisotalon toiminnan jatkumiseksi,

Harjun nuorisotalossa

Helsingissä 23.10.2019

Yhteisöt ja ryhmät:

Kulttuurikameleontit ry

Kulttuuriyhdistys Kilombo ry

Kallion Kulttuuriverkosto ry

Thilé Danse Sila Fato Suomi-Gambia-yhdistys ry

ADAMADEYA ry Suomi-Burkina Faso kehitysyhdistys

Music for Friends

Es-Ow and the Ridial Band monikulttuurinen musiikkiyhtye

Faso Kan, suomalais-afrikkalaista musiikkia ja tanssia

ArtMoi Studio (Monikulttuurinen taidepaja nuorille ja aikuisille)

Non Resident Nepali Association (NRNA ry)

Ghana Union Finland ry

Suomi Etiopia seura

Suomi Benin seura

Suomi-Ghana Seura

Mama Afrika

Suomi Senegal seura

Harjun djembetunnit Afrotanssi

Dance Team International

ROR, Rhythms of resistance

Do Crime, Queer

Roolipeli yhteisö

Helsingin Kellariteatteri

Niemikotisäätiön

Kulttuuripaja ELVIS

Auroran sairaala avo-osasto Musantekoryhmä

Kansallinen Lastenliitto – Helsingin piirijärjestö ry

Vankimessut Helsinki

Taiteilijat:

Es-Ow

Cheick Cissokho

Sibiry Konate Company

Mbacke Sene Happy International

Soumbalako

Jukka Luoma

Malang Cissokho

Meissa Niang

Elvis (Kulttuuripaja) muusikoitaa


Pia Parkkonen

Stadin slangi ry Suomen suurimpana kotiseutuyhdistyksenä puolustaa Harjun nuorisotaloa.

2019-10-06 16:02:10

Stadin rakennuskulttuuriperintöä ei saa tuhota!!

Viime vuosikymmeninä on päässyt vallalle kylmä rakentamisbuumi joka ei kunnioita Stadin historiaa saati sen kulttuuriperintöä.

Kaupunki tuntuu haluavan kaikki mahdolliset veronmaksajat tälle pienelle niemelle vaikka sillä riskillä että menneisyys on löydettävissä vain kirjoista.

Myös omaisuuden huono hoito tuntuu olevan yksi keino päästä eroon kalliilla tonttimaalla olevista marginaaliryhmien kohteista.

Stadin Slangi ry on Suomen suurin kotiseutuyhdistys joka vaalii slangin kieltä mutta sen lisäksi myös Stadin kulttuuriperintöä. Täten emme voi hyväksyä stadilaisten kohteiden katoamista mm. Aino Ackten huvila tai viimeksi keskusteluun noussut Harjun nuorisotalo. Kohteet ovat sekä sekä rakennustaiteellisesti että kulttuuriarvoiltaan tärkeämpiä käyttäjilleen kuin erilaiset kivikolossit.

Nyt kun Nosturikin uhrataan rakentamiselle ei meillä ole varaa menettää yhtään kiinteistöä nuorten ikäryhmien kulttuuriharrastukselta.

Kantakaupunki tarvitsee omat kulttuurikohteensa myös nuorten toiminnalle eli kaikkea ei voi hajasijoittaa

Yhdistyksemme vaatii ehdottomasti Stadin harkitsevan vakavasti omaisuutensa kulttuuriperintöä ja säilyttävän Aino Ackten huvilan, Harjun nuorisotilan, Kaisaniemen ravintolan ja Lapinlahden sairaala-alueen asukkaiden kulttuurikohteina ja mieluummin matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina.

Stadin Slangi ry:n hallitus

Julkaistu alunperin 4.10.2019

HARJUN NUORISOTALOA EI SAA LAKKAUTTAA -ryhmässä

 https://www.facebook.com/groups/27105188735/


Pia Parkkonen

Kuntalaisaloite Harjun nuorisotalon säilyttämisen puolesta

2019-10-01 12:49:35

Tänään 1.10.2019 on tehty myös kuntalaisaloite Harjun nuorisotalon jatkon puolesta. Aloitte perustuu lakiin ja sen johdosta kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet ja asia päätyy lopulta myös kunnan valtuuston tietoon. Adressia kunnan ei välttämättä tarvitse huomioida. 

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on asia otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.


Pia ParkkonenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?