Uudet eduskuntavaalit kiitos!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tästä mailia jakoon... erovaatimuskirje hallituksen ministereille =)

2020-10-19 01:57:25

Arvoisat Marinin hallituksen ministerit,Ilmaisen tällä viestillä epäluottamukseni teille, koko hallitukselle, riippumatta siitä että osa teistä, on toiminut moitteettomasti. Vaadin yhdessä muiden tämän saman viestin tahoillaan lähettävien kanssa, hallituksenne eroa, sekä ennenaikaisia vaaleja järjestettäväksi kansan luottamuksen palauttamiseksi edustukselliseen demokratiaan.

 

Syyt epäluottamukselle on seuraavat:Kevään #maskigate

 

Hallituksenne teetätti selvityksen maskeista. Tilaamanne selvityksen oli mitä ilmeisemmin tarkoitus kiinnittää kansan huomio selvityksessä väitettyihin vähäisiin hyötyihin, maskien puutteen sijaan. Huomattava lisäksi että selvityksessä otettiin kantaa myös ei-teollisesti tehtyihin maskeihin, joiden laatu voi vaihdella huomattavastikin. Lainaus selvityksen tiivistelmästä:

 

"Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen mukaan väestön kasvosuojusten vaikuttavuudesta COVID-19-viruksen leviämisen ehkäisystä yhteiskunnassa on hyvin vähän tutkimustietoa. Tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon. Mahdollista vaikutusta on tutkimuksissa vaikeaa erottaa muiden suojatoimien vaikutuksista."

 

Kansan huomio piti kääntää pois siitä, että teollisesti valmistettuja maskeja ei ollut myynnissä riittäviä määriä. Ja siitäkin että hallituksen olisi ollut mahdollisuus hankituttaa niitä ajallaan, mutta epäonnistui siinä. Suomalaiset yritykset kun olivat tarjonneet niitä valtiolle ostettavaksi jo silloin kun niistä ei vielä ollut euroopan ja maailmanlaajuistakin pulaa. Pääministeri Sanna Marin myönsi hiljattain että maskeja ei suositeltu siitä syystä että niitä ei ollut riittävästi tarjolla. Se oli siis se todellinen syy. Sen osoittaa myös se että nyt kun maskeja on jälleen riittävästi ollut jo jonkun aikaakin saatavilla, niin hallitus on niiden käytöstä antanut suosituksia. Yrittäjä ja Stara-verkkomedian päätoimittaja, Jori-Pekka Träskbäck, on tehnyt erinomaisen katsauksen #maskigate:sta ja sen aikajanasta sivuillaan https://www.jocka.fi/?p=8075


Yritysten #yhteiskuntavastuu by Sanna Marin (vai pitäisikö sanoa yritys vastaisuus?)

 

Talouselämä lehdelle antamassaan haastattelussa, Talouselämä 33/2002, Sanna Marin totesi mm. seuraavaa:

 

"Emme voi valitettavasti luottaa siihen, että yritykset huolehtivat ihmisistä ja ympäristöstä."

 

Todettakoon tässä lainauksen muodossa (Markkinointi&Mainonta -lehden jutusta 22.1.2020) seuraavaa:

 

"Kuusi suomalaista yritystä on valittu World Economic Forumin vuosikokouksessa Davosissa julkaistulle maailman vastuullisimpien yritysten listalle. Asiasta uutisoi muun muassa talouslehti Forbes.

 

Global 100 -listan yrityksiä arvioidaan erilaisilla ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon mittareilla. Listan on koonnut kanadalainen tutkimusyritys Corporate Knights.

 

Tänä vuonna 100 maailman vastuullisimman yrityksen joukkoon on yltänyt kuusi suomalaista yritystä."

 

Näin pieni kansa kuin Suomi saisi tuskin kuuttakaan yritystä maailmanlaajuiselle top100-listalle jos yrityskulttuuri olisi Suomessa laajemminkin huono, toki se ei toki tarkoita etteikö janan toisessa päässä olisi niitä huonosti asioita hoitavia yrityksiä.

 

Yhdessä pääministerin ilmeisen yritysvastaisuuden, sekä sen että hallitus ei ole koronaepidemian aiheuttamien talousvaikeuksienkaan vuoksi avannut hallitusohjelmaansa menolisäysten osalta, on selvä osoitus siitä, että en voi luottaa Marinin hallituksen kykyyn säilyttää ja suojella työpaikkojen säilymistä maassamme. Hallitusohjelman menolisäykset, jotka johtuvat monestakin asiasta, mutta mm. aivan liian kunnianhimoisista ympäristötavoitteista, jotka nostavat yrityksille ja kuluttajille aiheutuvia kustannuksia, heikentäen näin yritysten kustannuskilpailukykyä sekä ihmisten ostovoimaa. Edellä mainituista syistä johtuen en myöskään luota Marinin hallituksen kykyyn luoda otolliset olosuhteet uusien työpaikkojen syntymiselle.#sateenkaarigate

 

Pääministeri Sanna Marin kirjoitti Helsinki Pride yhteisön sivuilla, Helsinki Pride - Suojelijan Blogissaan mm. seuraavaa:

 

" Myös valtioneuvostossa halutaan parantaa sateenkaariyhteistyötä. 2019 syksyllä on perustettu yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää kansallista sateenkaaripolitiikkaa paremman tiedonkulun ja yhteistyön kautta. Verkoston muodostavat useat ministeriöt, valtionhallinnon virastot sekä keskeiset järjestöt. Verkosto kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeusasioista, kuten lainsäädäntöhankkeista, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistoimista, tiedonkeruun tarpeista ja käytännöistä sekä sateenkaaripolitiikasta Suomessa."

 

Ja kuitenkin pääministeri vastasi eduskunnassa kansanedustaja Antero Laukkasen (Kd) kysymykseen sateenkaariverkostosta näin:

 

"En ollut tietoinen, että meillä joku tällainen verkosto olisi. En tiedä, kuulunko siihen, mutta jos en, niin täytyypä liittyä, koska tasa-arvoasioiden ja yhdenvertaisuuden edistäminen on erinomaisen tärkeä asia, totesi Marin."

 

Tyhmäkin ymmärtää että valehtelit vastauksessasi PM Sanna Marin. Ei jatkoon.

 

Pääministerin perustuslain 66§ vastainen toiminta

 

Pääministeri Sanna Marin ilmoitti Twitterissä 16.10.2020

 

“ Olen poistunut Eurooppa-neuvoston kokouksesta varotoimenpiteenä ja pyytänyt Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniä edustamaan Suomea loppukokouksen ajan.”

 

Pääministerille tiedoksi, perustuslaki 66§ sanoo näin:

 

“66 §

Pääministerin tehtävät

Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministeri johtaa asioiden käsittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa.

 

Pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa. Pääministeri edustaa Suomea myös muussa valtion ylimmän johdon osallistumista vaativassa Euroopan unionin toiminnassa, jollei valtioneuvosto poikkeuksellisesti toisin päätä. (4.11.2011/1112)

 

Pääministerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministerin sijaiseksi määrätty ministeri ja tämänkin ollessa estynyt virkavuosiltaan vanhin ministeri. “

 

Arvoisa pääministeri Sanna Marin, pyytäessänne Ruotsin pääministeriä edustamaan Suomea, rikoitte perustuslain 66§, eikä teillä ei ole valtuuksia päättää kyseisestä asiasta ohi perustuslain.

 

Yhtäkaikki, vaadin koko hallituksenne eroa, sekä ennenaikaisia eduskuntavaaleja pidettäväksi. Millään muulla ei voi palauttaa kansan luottamusta edustukselliseen demokratiaan.Keravalla 19.10.2020

 

Markus Vuoristo

 

 

 

_____________________________________________________________

 

Ylläoleva kirje on julkaistu myös osoitteessa: suomalaisuudentuki.net/erovaatimuskirje-hallitukselle/

 

 

Sinä joka sait tämän, toivon että allekirjoittaisit tämän myös ja lähettäisit sen sitten ministereille, sekä  eteenpäin myös ystävillesi ja tutuillesi. Lisää heidän osoitteet piilokopio kenttään. Ministereiden osoitteet tulee olla saaja kentässä ja kopiokenttään tulisi laittaa: seuranta.hallituksen.erottava@gmail.com . Näin saan mailiin kopion jokaisesta mailista jonka kukin lähettää ministereille ja voin helposti seurata määriä ja julkistaa väliaikatietoja. Lähettäjien nimiä ja sähköposteja en julkaise. Kukin voi oman makunsa mukaan julkistaa osallisuutensa tähän kirjekampanjaan, omissa sosiaalisen median kanavissaan tai olla julkistamatta. Mailiin otsikoksi: MARININ HALLITUKSEN EROTTAVA!

 

Mikäli haluat lähettää tuon kirjeen paperisena perinteisellä postilla, voit ladata sen täältä itsellesi tulostettavaksi, allekirjoittaa ja lähettää se omalla kustannuksellasi Valtioneuvoston kanslian postiosoitteeseen: 

PL 23, 00023 Valtioneuvosto

Käyttäessäsi tätä kirjepohjaa, sitoudut siihen että et tekaise kirjeitä muiden nimissä, et sähköisesti etkä paperilla lähetettävänä. Käyttäessäsi tätä pohjaa sitoudut myös siihen että et lähetä sähköpostiviestin liitteenä kuvia etkä muita tiedostoja. Jotta lähetetyt sähköpostit eivät aiheuttaisi liikaa ongelmia ministeriöiden sähköpostipalveluille, niin lähetä se vain kerran. Vaikka viestimäärä kasvaisi suureksikin, niin pystynevät ohjaamaan samalla otsikolla olevat erilliseen kansioon saajalle luettavaksi niin että viestit eivät estä ministereitään käyttämästä sähköpostejaan normaalisti. Mailiin otsikoksi siis: MARININ HALLITUKSEN EROTTAVA!

 

Tässä ministereiden sähköpostit jotka voit kopioda osoitekenttään kun lähetät viestin heille: 

sanna.marin@vnk.fiannika.saarikko@minedu.fitytti.tuppurainen@vnk.fipekka.haavisto@formin.fiville.skinnari@formin.fianna-maja.henriksson@om.fithomas.blomqvist@om.fimaria.ohisalo@intermin.fiantti.kaikkonen@eduskunta.fimatti.vanhanen@vm.fisirpa.paatero@vm.fili.andersson@minedu.fijari.leppa@mmm.fitimo.harakka@lvm.fituula.haatainen@tem.fimika.lintila@tem.fiaino-kaisa.pekonen@stm.fikrista.kiuru@stm.fikrista.mikkonen@ym.fi,

 

Terveisin,

 

Markus Vuoristo

Suomalaisuuden Tuki ry

hallituksen puheenjohtaja


Markus Vuoristo

Uusi kansalaisaloite tulossa!!

2020-01-22 09:57:08

Hei kaikille,

 

Olen viimein saanut valmiiksi uuden aloitteeni, edustajien keräys tällä hetkellä menossa jotta aloitteen saa oikeusministeriön kansalaisaloite.fi palveluun. Julkinen tiedotteeni asiasta täällä: https://through-a-grey-stone.webnode.fi/tiedotteet/

Ja itse aloite kokonaisuudessaan Facebookissa täällä ja kotisivuillani täällä.

 

Adressi on kaikesta huolimatta - vaikka saisi oikeasti kymmeniä tuhansia ääniä - tehottomampi koska se ei suoranaisesti velvoita mihinkään toisin kuin kansalaisaloite, johon eduskunnan on pakko ottaa kantaa tavalla taikka toisella, koska kansalaisaloite sisältää lakiesityksen ja kansalaisaloitteen asema on vahvistettu jo perustuslaissa. Toki aina voivat yrittää haudata aloitteen valiokuntiin ja lopulta jättää asialle tekemättä mitään... mutta... mitä enemmän aloitteella on nimiä, sen vaikeampaa sitä on sivuuttaa. Tälle uudelle aloitteelle on jo melko varmasti tulossa yksi taikka useampi edustaja vuosikausia toimineelta yhdistykseltä (en paljasta yhdistyksen nimeä vielä ennen kuin on varmaa) ja muutama muu varma edustaja jo on. Olen lisäksi ollut yhteydessä eri kansanedustajiin ja tulen olemaan yhteydessä, ennen aloitteen viemistä kansalaisaloite-palveluun, vielä eri puolueisiin piiritasolla, niin eduskunnassa oleviin kuin eduskunnan ulkopuolisiin ja lopullinen tavoite edustajien suhteen on että edustajia olisi enemmän kuin minimi ja että tukea aloitteelle löytyisi jo alkuun mahdollisimman laajasti puoluerajat ylittäen.

 

Markus Vuoristo

+358 417 540 111 (Whatsapp, texstiviestit, puheluihin nihkeästi aikaa koska tekemistä on todella paljon vielä)

 


Markus VuoristoJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…