Suomi on pelastettava täydelliseltä tuholta!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Toinen tiedote kannatusadressin allekirjoittajille

2020-09-05 10:55:33

Hyvät kannatusadressin allekirjoittajat, https://www.adressit.com/suomi_on_pelastettava_taydelliselta_tuholta    

Olette joutuneet odottamaan uutta tiedotetta allekirjoittaneelta koko kesäajan, mistä viiveestä esitän pahoitteluni. Olen yrittänyt olla yhteydessä eduskunnan puhemies Anu Vehviläiseen alkukesästä lähtien, jotta hän olisi suostunut vastaanottamaan delegaation, joka olisi luovuttanut hänelle kansalaisilmoituksemme ja sen kannatusadressin allekirjoitukset. Hän on kaksi kertaa kieltäytynyt käyttäen verukkeena koronaa, vaikka 1.9.2020 luovutus olisi tapahtunut eduskunnan portailla ulkosalla.  

Myöskään pääministeri Sanna Marin ei ole vastannut, saatikka että hän olisi tullut henkilökohtaisesti ulos vastaamaan Eduskuntatalon edessä 1.9.2020 järjestetyssä mielenilmauksessa hänelle jo 12.8.2020 järjestäjien julkisesti esittämiin kysymyksiin, joihin häneltä vaadittiin vastauksia, mm. kesällä Suomen puolesta sopimansa elvytysrahaston, samoin kuin EU:n ja hallituksen toimien johdosta, lue lisää https://euero.net/kutsumme-sinut-paaministeri-sanna-marin-1-9-mielenosoitukseen-puhumaan/. Tällainen ylimielisyys päättäjiemme taholta osoittaa, että Suomeen on syntynyt vuosien 1992-1994 valtio- ja maanpetosten seurauksena valtaa pitävä yläluokka, joka luulee olevansa niin korkealla tavallisen kansan yläpuolella, etteivät he katso tarpeelliseksi edes vastata tavallisten kansalaisten yhteydenottoihin.  

Asiaa ei kuitenkaan jätetä tähän. Pyydän ensi alkuun jokaista tiedotteen lukijaa jakamaan Juha Korhosen videoimaa tallennetta 1.9.2020 järjestetystä ”Suomi irti EUsta, Eroa hallitus”-mielenosoituksesta verkostoissanne, https://www.youtube.com/watch?v=WKbTo6tcCsQ&feature=share&fbclid=IwAR0VoT21azFnH26YO_6xoLdg5MyCXSDZAFe2qTnMJsd6hia7o9zCf54o9is. Varsinainen ohjelma ja puheet alkavat 17:08 minuutin kohdalla. Pyytäkää samalla viestinne vastaanottajia jakamaan linkkiä taas edelleen ja mikäli mahdollista, käymään esittämässä video joissakin paikallisissa tapahtumissa, jne. Näin mahdollisimman monelle kansalaiselle saadaan jaettua faktatietoa mielenilmauksessa pidetyistä puheista, jotka valottavat useista eri näkökulmista kannatusadressissa esitettyjä tosiasioita ja Suomen Force Majeure – tilannetta. Järjestäjät saivat minulta jo heinäkuussa pohjatietoa kansalaisilmoituksestamme, jonka kaikki kansanedustajat ja ministerit ovat saaneet käyttöönsä jo pääsiäisen aikaan 7.4.2020. Paikalla olleena 1.9.2020 mielenosoitus oli mielestäni laadukkaasti toteutettu ja kaikin tavoin onnistunut yleisötapahtuma, josta suuret kiitokset sen keskisuomalaisille järjestäjille Suvi Ahoselle, Janne Mäkiselle ja Miika Koskelalle.  

Meidän huolestuneiden kansalaisten ei ole mitään syytä lannistua viranomaisvastustuksen edessä. Meidän on syytä jatkaa entistä kiivaammin yhteydenottoja valtaa pitäviin kansanedustajiin ja ministereihin, koska perustuslain 2 §:n mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle ja sitä edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kansanedustajat on saatava ymmärtämään, että kansalaisten mitta on nyt lopullisesti täyttynyt vallassa olevien viranomaisten maanpetollisen toiminnan jatkumisen johdosta. Hallitus ei todennäköisesti kaadu poliitikkojen toimesta eivätkä poliitikot kykene langettamaan kollegoilleen rikosoikeudellisia tuomioita valtio- ja maanpetoksista, koska edesmennyt presidentti Mauno Koivisto alisti konklaavissaan v. 1992 oikeuslaitoksemme poliittiseen ohjaukseen. Rikollinen valtiovalta ei kykene huolehtimaan perustuslain 22 §:ssä säädetyllä tavalla Suomen kansan eduista ja perusoikeuksista. Ainoa keino saada viranomaisten jokapäiväiset rikokset ihmisyyttä vastaan tutkittaviksi kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on kansannousu.  

Nyt tarvitaan nopeita keinoja saada nykyinen hallitus kaadettua ja tilalle asiantuntijoista koostuva hätätilahallitus tai uusi hallitus, jossa ovat edustettuina kaikki puolueet. Nopeana toimenpiteenä ehdotan, että mahdollisimman moni tämän tiedotteen lukijoista lähettäisi eduskunnan työterveyslääkäri Anita Pienimäelle, eduskunnan puhemies Anu Vehviläiselle ja eduskunnan pääsihteeri Maija-Liisa Paavolalle kirjeen, jossa näitä pyydetään ryhtymään pikimmiten toimiin, jotta kaikille kansanedustajille ja ministereille suoritetaan perusteellinen lääketieteellinen testaus. Testin tulokset tulee julkistaa jokaisen osalta erikseen. Huume- ja lääkeainetestien lisäksi heille olisi tarpeen suorittaa myös koronatesti ja koronan vasta-ainetesti. Perusteluna voidaan esittää, että aivan liian monet kansalaiset ovat huolissaan turvallisuudestaan, koska on epäiltävissä, etteivät edustajamme tee ratkaisevia päätöksiä täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Jo pitkään on vaikuttanut siltä, että varsinkaan ministerit eivät ole tehtäviensä vaatimalla tasolla. Kyselytunnilla he eivät vastaa kansanedustajien heille tekemiin kysymyksiin tai jos vastaavatkin, puhuvat aivan eri asiasta kuin mistä heille on alun perin kysymys esitetty. Maan tavaksi näiden viranomaisten keskuudessa on lisäksi tullut asioiden salailu sekä muunnellun totuuden puhuminen täysin perustuslain vastaisesti. Kansalaiset eivät kykene luottamaan tällaisen hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita.  

Seuraavana toimenpiteenä pienellä työryhmällämme on tarkoitus valmistella kannatusadressia tukeva paperille tulostettava lomake, jota on mahdollista jakaa pdf-muodossa sähköpostilla ja joka on tarkoitus saada ladattavaksi joltakin yhteistyökumppanimme alustalta. Näin allekirjoituksia saadaan kerättyä kustannustehokkaasti myös paperilla, koska kaikki kansalaiset eivät kykene asioimaan verkossa eikä heitä tavoiteta SOMEn kautta. Tarvitsemme useamman yhteyshenkilön, joille allekirjoitettuja lomakkeita voidaan postittaa ja jotka sitten lupautuvat tulemaan mukaan delegaatioon, joka luovuttaa allekirjoitukset eduskunnan puhemiehelle sitten, kun tälle saadaan lopulta varattua aika (ehkä loka-marraskuussa). Nyt tarvitaan kiireesti kansalaisaktiivisuutta, joten lähettäkää allekirjoittaneelle yhteystietojanne.  

Myös Me Kansa kansanliikkeen FB-sivulla kerätään jo ihmisiä alueittain yhteen siten, että saman alueen toimijat voivat aktiivisemmin pitää yhteyttä toisiinsa, lue lisää https://www.facebook.com/groups/mekansa/. Näillä keinoilla pääsemme vaikuttamaan maan asioihin valtakunnallisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti. Me Kansan FB-ryhmässä on listattuna pääkaupunkiseudun lisäksi Suomen suurimmat kaupungit. Aikaa ei ole enää yhtään hukattavissa, joten jokaisen on syytä ilmoittautua vapaaehtoisena mukaan toimintaan. Ensisijaisesti meidän kaikkien äitien, isien, isoäitien ja isoisien on nyt ryhdyttävä yhteistyössä puolustamaan lastemme ja lastenlastemme tulevaisuutta. Suomi on pelastettava täydelliseltä tuholta ja keinot siihen on lueteltu yksiselitteisesti kansalaisilmoituksessa. Suomi on palautettava itsenäiseksi oikeusvaltioksi irtaantumalla EU:sta. Samalla valta tulee palauttaa vuoden1992 perustuslain mukaisesti Suomen kansalle.

Mikäli kansanedustajat/ministerit eivät suostu vaatimuksiimme, meillä kansalaisilla on oikeus ottaa valta takaisin itsellemme. Mitä pikimmin saamme kerättyä kirjallisesti allekirjoituksia vaatimuksiimme riittävä määrä eli noin puolet äänioikeutettujen kansalaisten lukumäärästä, sitä pikemmin pääsemme tavoitteisiimme. Kaikki ideat ja evästykset ovat tervetulleita.  

Huolestuneiden kansalaisten puolesta kiitän etukäteen yhteistyöstä,  

Armi Salo-Tamminen

GSM 040 583 9438

E-mail: armi.salo-tamminen@meritoforum.com.


Armi Salo-Tamminen

Ensimmäinen tiedote kannatusadressin allekirjoittajille

2020-05-22 11:31:27

 

Suurkiitos kaikille teille, jotka olette tukeneet allekirjoituksillanne kansalaisilmoitusta Suomi on pelastettava täydelliseltä tuholta! Se lähetettiin pääsiäisen aikaan sähköpostilla valtioneuvoston ja eduskunnan toimenpiteitä varten kaikille kansanedustajille ja ministereille kullekin erikseen personoituna. 

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kansalaisilmoitus oli välitetty edelleen valtioneuvoston kirjaamoon, jossa sille oli annettu diaarinumerot VN/8716/2020 ja VN/8716/2020-VNK-2. Saimme valtioneuvoston kansliasta 28.4.2020 päivätyn allekirjoittamattoman vastauksen, jossa puhuttiin aivan eri asiasta kuin kansalaisilmoituksessa. Sen jälkeen laadimme Kristiina Kalliojärven kanssa yhteisvoimin tiukan kirjelmän, jossa esitimme hallintolain 6 luvun 31 §:n perusteella seuraavat lisävaatimukset: 
1. Ministeriöiltä ja hallitukselta kansalaisilmoituksellemme ja sen 5-sivuiselle liitteelle viivytyksetöntä ja julkista käsittelyä. 
2. Hallintoasiamme on saatettava median kautta tiedoksi myös kansalaisille. 
3. Ministeriöiden on informoitava vireille saattamastamme hallintoasiasta eduskuntaa ja kiireellisesti tarvittavien asetusten /lakiuudistusten osalta tarpeellisin osin valiokuntia. 
4. Kansalaisilmoituksemme 5-sivuisessa liitteessä ilmi tuomamme valtio- ja maanpetosrikokset, joihin Suomen liittäminen EU:hun perustuu, on asetettava selvitettäväksi.

Kirjelmä lähetettiin sähköpostilla kaikkien ministeriöiden kirjaamoihin ja jokaiselle ministerille kullekin erikseen personoituna sekä lisäksi cc:nä kunkin ministerin sihteerille, erityisavustajille ja valtiosihteereille. Näin halusimme varmistaa, että jokainen ministeri tulee varmasti tietoiseksi lähimenneisyydessä tapahtuneista valtio- ja maanpetoksista, joilla Suomi liitettiin perustuslain vastaisesti valevaltiona EU:hun ja voidaan irrottaa sieltä yksipuolisella ilmoituksella. Tähän saatu sisäasiainministeriöstä 18.5.2020 vastaus, ettei asia anna aihetta toimenpiteisiin, vaikka tällainen parhaillaan käynnissä oleva kansallinen kriisi-/hätätilanne kuuluu nimenomaan sisäasiainministeriön vastuulle.

Nyt joudumme valmistelemaan uuden kirjelmän, jossa ilmoitamme, ettemme hyväksy allekirjoittamattomia päätöksiä, joista ei käy selville, ketkä kaksi henkilöä ovat olleet päätöksen takana. Samalla valmistaudumme jo siihen, että mahdollisesti muistakin ministeriöistä tulevat kielteiset päätökset joudutaan viemään hallinto-oikeuteen, mikä aiheuttaa edelleen lisäviivettä nyt tarvittaville toimille. Viittasimme kirjeessä jo siihen, että jokainen ministeri, joka ei halua ymmärtää kansalaisilmoituksen merkitystä, syyllistyy nyt myös itse henkilökohtaisesti maanpetollisen toiminnan ja -90-luvulta alkaneen joukkotuhonnan jatkamiseen. Universaaliperiaatteen mukaan tällaiset kansainvälisen oikeuden vastaiset rikokset ovat vaarantaneet kohtalokkaalla tavalla Suomen valtion olemassaolon ja kehityksen sekä kansalaisten perusoikeudet ja turvallisuuden.

Mikäli asiamme ei etene valtioneuvostossa ministereiden toimestaq, meidän tavallisten kansalaisten on ryhdyttävä kaiken varalta ennakkovalmisteluihin kansainvälisen rikostuomioistuimen pystyttämiseksi Suomeen (ad-hoc). Siihen pitää saada kansalaisten omien verkostojen kautta ulkomailta mukaan virallinen syyttäjä ja tuomarit Suomen kansaa tukevista valtioista sekä simultaanitulkkaus.

Kiitämme etukäteen kaikista rakentavista palautteista, ehdotuksista ja uusista ideoista, joita pyydämme lähettämään alla oleville yhteyshenkilöille. Pahoittelut, ettei täältä adressit-palvelusta pysty lähettämään teille koostetta asiasta käydystä kirjeenvaihdosta pdf-tiedostona, mutta voimme lähettää sen sähköpostilla kaikille halukkaille erikseen pyydettäessä.

Ystävällisin terveisin, 

Armi Salo-Tamminen, GSM 040 583 9438
E-mail: 
armi.salo-tamminen@meritoforum.com
ja 
Kristiina Kalliojärvi, GSM 040 760 2720
E-mail: 
kristiina.kalliojarvi@kolumbus.fi

 


Armi Salo-TamminenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook