Porin eläinlääkäripäivystyksen toimivuus on säilytettävä

Ota yhteyttä adressin tekijään

Huijasiko Pori?

2022-01-27 14:15:30

Kuten osa teistä on varmasti huomannut, ei Evidensian kanssa tehty eläinlääkärinpäivystys-sopimus ole toiminut, vaan Evidensia tuottaa päivystyspalvelut vain viikonloppuisin Porissa ja arki-iltaisin ja öisin asiakkaat voivat hakeutua Evidensian Tampereen tai Raision toimipisteisiin.

Hämmästyttävää, vai onko sittenkään, että kaupunki ei edes voi palkata toista eläinlääkäriasemaa paikkaamaan evidensian puutteita sopimuksesta johtuen. Jotenkin herää kysymys, oliko tämän tarkoituskin mennä näin? Porin johtava "eläinlääkäri"hän ajoi alumperin päivystystä Tampereelle tai Turkuun. Onko kyseessä siis Porin kannalta todella TYHMÄSTI tehty sopimus vaiko tahallinen alasajo?

Olen laittanut asiasta postia läänineläinlääkärille, katsotaan mikä on vastaus.


Tero Järvelä

Kauhukuvat toteutuvat

2021-04-20 18:13:49

Eri puolilta kuuluu tarinoita huonosti toimivasta päivystyksestä, mitä ilmeisemmin turhia kuolemia ja pitkittyneitä kärsimyksiä ja jotenkin vaikuttaa siltä, että tahtotila on koko ajan mennä poikkeuksellisesti 1.llä päivystäjällä, kun ollaan saatu eläinlääkärit äänestämään jaloillaan ja eroamaan Porin viroista. Eroamiset antavat aika selvän kuvan yksikön johdon toimintatavoista ja kyvyistä.

Alla on leike tämän päivän maaseudun tulevaisuudesta. Voidaan perustellusti kysyä, Onko toimittu lain eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29 13§ ja 14§ mukaan, entäpä täyttyykö eläinlääkintähuoltolain 4 luvun vaatimukset? taitaapa olla vastaus molempiin kysymyksiin kielteinen.

Tässä tilanteessa kehoitan jokaista, joka ei ole saanut Porin päivystykseltä asianmukaista palvelua kantelemaan asiasta AVIin ja myös miettimään vakavasti tutkintapyynnön tekemistä poliisille.

jatketaan taistelua niin puolesta, jotka eivät itse siihen kykene.

 

TJ

 

(Maaseudun tulevaisuus  tänään)

Ratsastuskoulun poni menehtyi ähkyyn – yksikön päällikkö kiistää eläinlääkäripulan Satakunnassa

 
Suvi Jylhänlehto ja Eija Mansikkamäki
Porin eläinlääkintäyksikön päällikkö kiistää, että eläinlääkäreistä olisi pula nimenomaan Satakunnassa ja suhtautuu asioihin lähinnä huhuina, koska ei ole saanut suureläimistä virallisia valituksia.
SANNE KATAINEN
Porin yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäyksikön päällikön mukaan eläinlääkäripula vaivaa koko maata, ei vain Satakuntaa.
Porin yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäyksikön päällikön mukaan eläinlääkäripula vaivaa koko maata, ei vain Satakuntaa.
 

Luvialaisen ratsastuskoulun poni kuoli ähkyyn viime keskiviikkona. Vaikka vakavat oireet alkoivat arkiaamuna, eläinlääkäriä ei saatu paikalle.

"Keskiviikkoaamu 8.00. Poni makaa ja tärisee. Kuume 38, ei syö, ei juo, ei yhtään kakkaa karsinassa. Ähky", ponin kasvattaja kirjoittaa omalla Facebook-sivullaan julkisessa päivityksessä. MT tavoitti kasvattajan, mutta hän ei halunnut kommentoida kirjoitustaan enempää.

Kasvattajan mukaan Porin kaupungin eläinlääkäri kieltäytyi tulemasta paikalle, samoin suureläinpäivystäjä. Myös kolme yksityistä lääkäriä kieltäytyi tulemasta, koska kalenteri oli täysi.

Poni vietiin Tampereen hevosklinikalle ja sieltä Helsingin Viikkiin, mutta poni ei selvinnyt.

Satakunnassa eläinlääkäritilanne on ollut huono jo usean vuoden ajan, satakuntalainen hevoskasvattaja kertoo MT:lle. Hänen mukaansa eläinlääkärit ovat perustelleet tulematta jättämistään kiireellä tai pitkällä välimatkalla.

Tilanne huolestuttaa, sillä koskaan ei voi tietää, milloin oma hevonen tarvitsee apua.

Hevosen ähkyä voidaan hoitaa antamalla nestettä letkun kautta mahalaukkuun tai suonensisäisesti.

Kunnallinen eläinlääkäri Sirpa Varajärvi Eurajoelta ei kommentoi kyseisen ponin tapausta, mutta kertoo, että viime viikko oli vaikea, sillä osa eläinlääkäreistä oli lomalla ja on toimittu vajaalla miehityksellä.

"Meillä on resurssipulaa. Useampi virka on täyttämättä", Varajärvi toteaa.

 
 

Porin yhteistoiminta-alueen eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilä ilmoittaa MT:lle, ettei voi kommentoida tätä nimenomaista kuolemantapausta, koska virallista valitusta ei ole tullut.

"Otan itse vastaan kaikki kaupungin praktikkoeläinlääkäreiden toimintaa koskevat reklamaatiot. En ole saanut suureläimiä koskevia reklamaatioita, ja niin kauan kuin sellaisia ei tule, suhtaudun asioihin huhutason asioina, sillä ihmiset voivat keksiäkin asioita."

Virallinen tie olisi laittaa tapauksista Sipilälle vaikkapa sähköpostia, jossa kerrotaan, kuka on yrittänyt soittaa, milloin ja minne.

"Huhuja voi olla vaikka kuinka paljon, mutta jos asiaa ei saada paperille eikä minuun oteta yhteyttä, asiaa ei voida selvittää eikä myöskään parantaa. Asiakkaiden pitää olla yhteydessä meihin eikä lehtimiehiin, ja asiasta kirjoittaminen ilman tietoa on huhujournalismia", Sipilä sanoo.

"Virallinen reklamaatio kannattaa tehdä myös sen takia, että kaupunki on ilman muuta korvausvelvollinen, mikäli asiakas ei olisi päivystävää eläinlääkäriä tavoittanut päivystysnumeroon soittamalla ja eläin olisi tämän johdosta menehtynyt."

Sipilän mukaan selvittämistä vaativat esimerkiksi numerot, joihin asiakas on koettanut soittaa.

"Hän on voinut yrittää tutun eläinlääkärin numeroon vaikka sata kertaa, ja jos tämä ei ole vastannut, on vedetty johtopäätös, ettei lääkäriä saa. Joka päivälle on kuitenkin ollut saatavilla kunnallinen eläinlääkäri."

 

Täyttämättömiä eläinlääkärin virkoja on ollut viiden kunnan yhteistoiminta-alueella kolme, mutta siihen on Sipilän mukaan selvä syy.

"Meillä on menossa muutostilanne päivystyksen osalta, eivätkä virat ole auki. Ne avataan vasta, kun työnkuva selviää ja ihmiset tietävät, mihin hakevat."

Muutostilanne tarkoittaa, että pieneläinpäivystys aiotaan siirtää ostopalveluksi, ja palvelua varten avataan tarjouskilpailu.

"Jos ostopalvelusopimus toteutuu, kaupunki jatkaa itse suureläinten hoitoa. Eläinlääkäripula ei erikoisesti koske Satakuntaa, sillä pulaa on koko Suomessa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Pidän erittäin hyvänä, että saimme nyt sijaisiksi kaksi kesäkandia."


Tero Järvelä

Viivästystaktiikkaa?

2021-03-21 16:26:53

Pahoitteluni myöhäisestä tiedottamisesta.

3.3.2021 Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli eläinlääkäripäivystyksen järjestämistä. Esitylyssä olleiden lievästi erikoisten matemaattisten yhtälöiden jälkeen päätökseksi tuli: 

"Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

 

Lautakunta päättää, että eläinlääkäripäivystystä jatketaan Porin yta-alueella 1.4.-31.8.2021 välisenä aikana niin, että päivystyksessä työskentee koko päivystysajan kaksi eläinlääkäriä sekä eläintenhoitaja. Mikäli kahta eläinlääkäriä ei ole saatavilla ilman, että työssä olevien kaupungineläinlääkäreiden päivystysvelvoite (1/5) ylittyy, voidaan päivystys lyhytaikaisesti järjestää yhden eläinlääkärin voimin. Kaikki praktikkoeläinlääkärit ovat velvollisia tarvittaessa työskentelmään sekä suur- että pieneläinpäivystäjinä. Koska yksikön eläinlääkärivakanssit eivät riitä siihen, että kaksi eläinlääkäriä päivystäisi yhtaikaa, pyritään määräaikaisia eläinlääkäreitä rekrytoimaan vajetta paikkaamaan. Määräaikaisten eläinlääkäreiden palkkakustannuksista tekee päätöksen henkilöstöjohtaja.

Edelleen lautakunta toteaa, että eläinlääkäripäivystyksen toteuttaminen edellä kuvatulla tavalla ylittää eläinlääkintäyksikölle vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa osoitetut määrärahat enintään 120.000 eurolla. Määrärahatarpeen ja toimialan sisäisten järjestelymahdollisuuksien tarkennuttua lautakunnalle tuodaan vahvistettavaksi päivitetty käyttösuunnitelma ja mahdollinen esitys toimialalle osoitettavasta lisämäärärahasta.

Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston periaatepäätökseksi seuraavaa:

Valtuusto oikeuttaa elinvoima- ja ympäristötoimialan muuttamaan pieneläinpäivystyksen järjestämistapaa siten, että pieneläinpäivystys hankitaan ostopalveluna. Tässä tarkoituksessa elinvoima- ja ympäristötoimiala oikeutetaan järjestämään tarjouskilpailu pieneläinpäivystyksen järjestämisestä ostopalveluna. Kilpailutus tulee toteuttaa siten, että päivystysvastaanotto sijaitsee 15 minuutin ajomatkan päässä Porin keskustasta ja että kaikkina vuorokaudenaikoina päivystyksessä on työskenneltävä vähintään yhden eläinlääkärin ja eläintenhoitajan.

Lisäksi lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan käymään neuvottelut Porin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa neuvottelut yhteistoimintasopimuksen päivittämiseksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

 

Tätä päätöstä lienee pidettävä lähinnnä hetken hengähdystaukona. Nähtäväksi jää, kuinka ahkerasti korvaavia eläinlääkäreitä edes pyritään rekrytoimaan, jotta päivystys saadaan toimimaan 2.lla lääkärillä? Tätä kirjoitettaessa ainakin 1 eläinlääkäri lisää on irtisanoutunut. Toinen kysymys kuuluu, mitä tapahtuu 1.9.2021 alkaen, jos sopivaa yksityistä päivystäjää ei ilmaannu?

Ollaan tarkkoina ja jatketaan tarvittaessa taistelua.

 

TJ

 


Tero Järvelä

Kuntalaisaloite

2021-02-17 07:19:58

Henrika Palenius ja Mikko Kivinen ovat tehneet kuntalaisaloitteen , jotta Porin kaupunki selvittäisi mahdollisuuden ostaa päivystävän eläinlääkärin palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta jotta palvelu saataisiin säilytettyä laadukkaana Porissa kaupungin rekrytointiongelmista ja muista tekosyistä huolimatta.

Aloite löytyy osoitteesta https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/18673


Tero Järvelä

Väliaikatietoja

2021-02-16 17:52:18

Porin Elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokouksssa 10.2.2021 Eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä ei tehty lopullista päätöstä, vaan asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kokouksessa Jarno Joensuu teki Jukka heinosen kannattamana muutosesityksen, joka olisi turvannut eläinlääkäripäivystyksen toistaiseksi. Jenni Huhtapelto teki Mika Tuovisen ja Sanna Grönmarkin kannattamana ehdotuksen, joka olisi turvannut eläinlääkäripäivystyksen 3.8.2021 asti. Lopulta asia siis lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Henkilökohtaisesti ihmettelen, minne adressi on kadonnut? Sitä ei ole merkitty pöytäkirjaan 27§ eikä jaettu osanottajille ja se on kuitenkin jätetty sähköpostilla kirjaamoon. Jälleen hyvä esimerkki Porin hyvästä hallintotavasta ja samalla asia, mitä pitää heieman selvittää. On myöskin hälyyttävää, että 27§; päätös kuuluu "

Kuntalaisaloitteen allekirjoittajille, Katri Kiviniemelle ja MTY-Lassila ry:lle lautakunta vastaa, että eläinlääkäripäivystys järjestetään 31.8.2021 saakka niin, että maanantaista torstaihin klo 16-08 alueella päivystää yksi eläinlääkäri, jonka apuna on eläintenhoitaja klo 24 saakka. Perjantai-illasta klo 16 lähtien maanantaiaamuun klo 8 saakka sekä arkipyhinä ja niiden aattoina alueella päivystää yhtaikaa kaksi eläinlääkäriä, joilla on apunaan eläintenhoitaja perjantaisin klo 24 saakka sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhäisin 8 tunnin ajan. Arki-iltaisin kaupungilla ei ole 31.8.2021 saakka mahdollista pitää päivystyksessä työssä kahta eläinlääkäriä, koska kaupungin palveluksessa olevien eläinlääkäreiden määrä ei riitä siihen, että jokaisena päivänä vuorokauden ympäri työssä olisi vähintään kaksi eläinlääkäriä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Tämä antaa ymmärtää, että lautakunta on yksimielisesti hyväksynyt eläinlääkäripäivystyksen alasajon kesän syksyyn asti. 

Avissa adressikaan ei ole kadonnut kirjaamoon, vaan asia etenee. Tänään puhuin läänineläinlääkärin kanssa, joka kysyttäessä totesi, että Porin päätös on paluu 20v taaksepäin. Avista lähtee nyt postia Porille ja katsotaan sen jälkeen, millaisen vastineen Pori antaa ja kuinka homma etenee vai eteneekö lainkaan.

Selvää on, että nyt ei kannata vaieta, vaan jatketaan edelleen taistelua. Ollaan yhteydessä päättäjiin, jatketaan nimikirjoitusten keräämistä ja viedään asiaa eteenpäin.

 

Tero Järvelä

 


Tero Järvelä

Kantelu Aviin

2021-02-08 20:34:09

Tämän päivän Satakunnan kansassa kerrottiin koirasta, joka mitä ilmeisimmin kuoli turhaan ja kivuliaasti eläinlääkäri päivystyksen romahtaneen tason takia.

Nykyinen tilanne on mitä ilmeisimmin eläinlääkintähuoltolain 13 ja 14 pykälien vastainen. Vaikka Avissa on ilmeisesti jo kantelu tai kanteluita asiasta, lähetin sinne kantelun päivystyksen surkeasta tilanteesta ja laitoin mukaan myös adressin. Nyt asia on ainakin virallisesti Avun käsittelyssä, katsotaan, mihin se johtaa.

 

TJ


Tero Järvelä

Adressi toimitettu

2021-02-07 16:42:04

Adressi sähköisine sekä paperisine allekirjoituksineen, yhteensä 4612, lähti äsken porin kaupungin kirjaamoon. Koska on hyvin luultavaa, että asian käsittely jatkuu vielä keskiviikon jälkeenkin, jatketaan edelleen allekirjoitusten keräämistä.

Olen myös saanut tiedon, jonka mukaan Aville on valitettu Porin eläinlääkäripäivystyksen nykyisestä tasosta tai pikemminkin sen puutteesta. Nähtäväksi jää, milloin ja miten Avi reagoi asiaan.

Keskiviikkona eläinlääkäripäivystyksen kohtalo on siis esillä Elinvoima- ja ympäristölautakunnan ylimääräisessä kokouksessa. Ennen tuota asiaa käsitellään seminaarissa, johon on kutsuttu mm. kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajat. Nyt olisi vielä sopiva hetki lähestyä poliitikkoja ja kertoa heille mitä mieltä asiasta ollaan.

Tulevaisuutta ajatellenkin kannattaa tietysti olla tarkkana sen suhteen, mitä kukin edustaja ja puolue keskiviikkona edustaa. Henkilöä tai puoluetta, joka on valmis uhraamaan eläinten hyvinvoinnin olemattomien säästöjen nimissä ei kannata missään nimessä äänestää sen enempää kunta- kuin muissakaan vaaleissa.

Jatketaan edelleen taistelua.

 

TJ 


Tero Järvelä

Kokous lähestyy

2021-02-01 12:51:53

Yhden päivystäjän menetelmää on nyt kokeiltu kuukauden verran ja tulokset ovat oleet huonoja. Ylirasittuneita päivystäjiä, siirtyneitä toimenpiteitä, mahdollisesti turhaan kuolleita eläimiäkin, aivan kuten oli odotettavissa.

10.2.2021 on ylimääräinen Elinkeino- ja ympäristölautakunnan kokous, joka päättää, miten päivystys hoidetaan jatkossa.

Jos sinulla on tuttuja Porin kaupungin päättäjissä, niin nyt on viimeistään hyvä hetki kertoa mielipide tästä päivystysasiasta. Vaikke tuttuja olisikaan, voit lähettää sähköpostia päättäjille ja kertoa, että nykymallinen päivystysjärjestelmä on katastrofi. 

Nyt on myös vielä hetki aikaa kerätä allekirjoituksia adressiin, joten sitä kannattaa vielä jakaa sekä mainostaa.

Jatketaan taistelua voittoon asti.

 

Tero Järvelä


Tero Järvelä

Supistukset toteutuvat.

2020-12-18 16:49:35

YT- neuvottelut ovat tänään tulleet päätökseensä.

1.1.2021 alkaen 3kk ajan alueella on vain 1 päivystävä eläinlääkäri arkisin, viikonloppuisin on vielä eri päivystäjä tuotanto- ja pieneläimille. Hoitajapäivystys loppuu, eli öisin edes henkeä pelastavia operaatioita ei voida tehdä ja tehohoitoa vaativan eläimen kanssa on lähdettävä yöksi kotiin tai sitten jonnekkin kauas, mistä hoitoa on saatavissa. Tehty päätös vaarantaa niin tuotanto- kuin pieneläintenkin turvallisuuden ja samalla myös ihmisten, onhan kova vauhtinen ajomatka Turkuun tai Tampereelle vaarallinen, vaikka tavoitteena olisi pelastaa rakkaan lemmikin henki.

Toimialapäällikkö Kilkun tekemä päätös on voimassa 3kk, huolimatta siitä, että lautakunta, joka on Kilkun esimies, on aiemmin tehnyt päätöksen, että eläinlääkärit saavat erikoistua, on Kilkku sitä mieltä, että hän voi tästä päätöksestä poiketa ja määrätä kaikki tekemään kaikkea. Ihmettelen, kuinka toimialapäällikkö voi noin vain kävellä asiassa korkeinta päätösvaltaa käyttävien lautakunnan ja valtuuston yli? Päätöksen myötä lienee syytä kysyä, ovatko toimialajohtaja Lauri Kilkku ja johtava eläinlääkäri Elina Sipilä tehtäviensä tasolla, vaarantaessaan turvallisuutta? 

Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 10.2.2021 ja toivon mukaan toimii tässä asiassa järjen äänenä muuttaen tämän pähkähullun päätöksen.

Tilanne päivystyksen kannalta on siis huolestuttava. Nyt on viimeinen aika vaikuttaa ottamalla yhteyttä poliitikkoihin ja kertomalla heille oma mielipide ja tietysti jakamalla tätä adressia sekä keräämällä nimiä.


Tero Järvelä

YT:t jatkuvat

2020-12-09 16:48:39

Tänään päättyivät eläinlääkärien YT:t eriäviin mielipiteisiin, hoitajien osalta ne jatkuvat vielä ensi viikolla samoin eläinlääkäreiden henkilökohtaiset neuvottelut alkavat.

Edelleenkään minkäänlaisia laskelmia 150000€ säästöjen tueksi ei pystytty esittämään eikä eläinlääkäreiden vastaesitystä siitä, mistä säästöt olisivat saatavissa otettu huomioon. Tuntuu vahvasti siltä, että Porin kaupunkia neuvotelussa edustavien toimialajohtaja Lauri Kilkun ja eläinlääkintäyksikön päällikön Elina Sipilän tavoitteena onkin lähinnä romuttaa toimiva päivystysjärjestelmä, vaikka sen alasajo tapahtuu mitä ilmeisemmin eläinlääkintähuoltolain 16.10.2009/765 13§ ja 14§ vastaisesti ja vaarantaa vakavasti niin suur- kuin pieneläintenkin päivystyksen toimintakyvyn. Kilkun ja Sipilän toimintaa seuratessa herää kysymys, voivatko veronmaksajat luottaa siihen, että he ovat tehtäviensä tasalla? Mainittakoon, että Sipilän työajasta 50% pitäisi olla praktiikan pitämistä ja 50% hallintoa. Tämä ei kuitenkaan toteudu toisin kuin hänen edeltäjänsä aikana, silläSipilä ei tee potilastyötä. Vastuullisena virkamiehenähän Sipilä, joka tekee vain 50% tehtävistään voisi jäädä 50% työajalle, jolloin syntyisi selvää säästöä. 

Osoitteesta https://www.patio.fi/web/pepa-2019-valtakunnallinen/elainlaakaripalvelujen-saatavuus-paivystys löytyy peruspalvelujen arvioinnista eläinlääkintäpalvelujen osalta. Sen määritelmien mukaan Porin päivystysaluetta ei voida pitää pienenä tai hiljaisena alueena, jolla suur- ja pieneläinten päivystys voitaisiin hoitaa yhdellä päivystäjällä. Samassa selvityksessä todetaan myös että: "Nykyaikaisten vaatimusten mukaisessa pieneläinpäivystyksessä tulisi kuitenkin olla valmius tehdä kiireellisiä leikkauksia, jolloin tarvitaan myös avustaja".

Niille, jotka eivät ole lukeneet tätä keskusteluketjua kerrottakoon vielä, että Anna E oli tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen, mistä suuret kiitokset.

Jatketaan taistelua.

 

Tero J 


Tero JärveläJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…