Ei tornia Vänmanninsaareen

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kunnallisvalitus

2024-04-17 19:26:11

Hei,

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Terwa Tower asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 18.3.2024. Päätöksestä on mahdollista tehdä kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen.

Mikäli haluat olla mukana kunnallisvalituksen jättämisessä, niin ole yhteydessä minuun mahdollisimman pian. Valituksen viimeinen jättöpäivä on 29.4.2024.

Ystävällisin terveisin,

Marjo Tapaninen

0400-214473


Marjo Tapaninen

Muistutus 22.1.2024

2024-01-22 19:47:54

Hei,

oheinen muistutus on jätetty yhdyskuntalautakunnalle.

 

***

I Pokkinen, (Kaarlenväylä 1), Meritori, Kaarlenaukio ja vesialue, (Terwa Tower),asemakaavan muutosehdotus 564-2401Yhdyskuntalautakunnalle

Muistutus koskien Terwa Towerin asemakaavan muutosehdotusta 22.1.2024

Nähtäville asetettu asemakaavan muutosehdotus osoittaa, ettei kaupungin korkeimmaksi suunniteltu Terwa Tower -torni sovi Vänmanninsaareen suiston äärelle. Asemakaavan muutosehdotuksessa kerrosala on edelleen yli puolitoistakertainen voimassaolevaan kaavaan nähden, joka on määrän suhteen paikkaan täysin sopimatonta rakentamista. Asemakaavan muutosehdotuksen havainnekuvissa järkälemäinen rakennus hallitsee maisemaa ja kaupunkikuvaa eri puolilta suistoa tarkasteltuna. Paikka ei ole edelleenkään sopiva tornirakennukselle eikä varsinkaan hotellille.

Suunnittelualue on osa valtioneuvoston päätöksen mukaista valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ja osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alueen suunnittelumääräysten mukaan “käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin”. Alueella on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva- ja virkistysarvoja, joita kaavamuutos uhkaa. Asemakaavan muutosehdotus ei nosta maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvoa, eikä edistä kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen turvaamista, eikä turvaa suunnittelualueen ja sen lähialueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilymistä.

Saarella sijaitsevat teatteri ja pääkirjasto ovat myös osa RKY-aluetta ja Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeessa huomioituja rakennuksia. Suunniteltu torni uhkaa sekä teatterin että kirjaston toimintamahdollisuuksia mm. kulttuuripääkaupunkivuonna. Havainnekuvien mukaan torni kaventaisi pääkirjaston merenpuoleisia näkymiä ja näkymiä teatterin ravintolasta ja lämpiöstä Pokkisenväylän suuntaan. Kirjastolle tulee haittaa autopaikkojen poistumisen lisäksi suistonäkymien muuttumisesta ravintolan taka- ja huoltopihanäkymiksi. Ajoramppi ja maanalainen kellari estävät suurempien istutusten tekemisen. Kaavamuutos sisältää ristiriitaisuutta. Samalla kun kirjastolle tehdään jättiremontti, niin sen asemaa huononnetaan. Kaavan muutoksessa ei tällaista vaikutusten arviointia ole suoritettu. Asemakaavan muutosehdotus heikentää arvokkaiksi arvioitujen ja olemassa olevien kirjaston ja teatterin arvoa vaan heikentää.

Suunniteltu torni peittää “kulttuurikäytävä” näkymän Pikisaaresta ja Pikisaaren sillalta kaupunkiin ja kaupungista Pikisaareen päin Kaarlenväylää pitkin tarkasteltuna. Asemakaavan muutosehdotuksessa muuttaisi voimakkaasti kaupunkikuvaa suhteessa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Pikisaareen ja Oulujokisuistoon.

Rakennushankkeen aiheuttamia muutoksia ei voida hankkeen mittakaavan vuoksi sopeuttaa kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.

Suunnittelualueella (kortteli 38) voimassaoleva asemakaava (564-1727 / 26.11.2002) on jäänne 1963 järjestetystä monumentaalikeskuksen eli Oulun hallinto- ja kulttuurikeskuksen arkkitehtikilpailusta. Voittaneeseen ehdotukseen (Jaatisten suunnitelma) perustuen on Vänmanninsaarelle rakennettu julkisia palveluja tarjoavat teatteri ja kirjasto. Suunnitelmassa ollut hoikka, 22-kerroksinen kaupungintalotorni on jäänyt toteuttamatta, koska pieni kerroskohtainen ala soveltuu huonosti niin virasto (kaupungintalo) kuin myöhemmin tutkittuun hotellikäyttöön. Aika on ajanut ohi Jaatisten hallinto- ja kulttuurikeskuksen suunnitelmasta. Jaatisten esittämään sommitelmaan vetoaminenkaan ole enää kelvollinen peruste, kun suunnitelmasta ei ole toteutunut kokonaisuudessaan myöskään Rantakadun kortteleiden purkaminen. Jaatisten suunnitelmassa torni oli aikanaan ainutlaatuinen, muttei enää. Tornitaloja on noussut jo eri puolille keskustaa ja keskustan liepeille.

Asemakaavan muutosehdotus osoittaa, että kyseessä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja Oulun historiallista suistoaluetta voimakkaasti muokkaava rakennushanke. Lisäksi hankkeella muutetaan voimassa olevan asemakaavan ja alkuperäisen monumentaalikeskuksen ajatusta, kun julkiseen ja yleiseen käyttöön tarkoitettu alue (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue) muutetaan yksityiseen käyttöön.

Hankkeen toteuttamissopimuksessa (Oulun kaupunginhallitus 15.1.2024) mainitaan: “Ylimmän kerroksen ravintolaan, yksikerroksisen ravintolaosan katon päälle sekä rakennuksen maantasokerrokseen toteutetaan julkista asiakastilaa, jotka ovat saavutettavissa hotellin kautta. Näiden tilojen tulee olla pääsääntöisesti avoinna yleisinä asiakastiloina, ylimmän kerroksen osalta ravintolan aukioloaikoina.” Yksityisen omistama ravintolatila ei ole kaikkien saavutettavissa, vaan rajaa käyttäjäkuntaa voimakkaasti.

Oulun torialueen ja Rantakadun, Vänmanninsaaren, Pikisaaren, Linnansaaren, Raatinsaaren, Kuusisaaren ja Pokkitörmän alueet ovat kulttuuri- ja ympäristöhistoriallisesti Oulun ydintä. Suunnittelualue on lisäksi Oulun suiston kaupunkipuistoalueen sisällä. Suistoalueella on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja. Asemakaavamuutos yksittäisen tornirakennuksen mahdollistamiseksi vaarantaisi edellämainittuja erityisarvoja ja rikkoisi alueen henkeä.

Tornia Vänmanninsaaren nokkaan ei tule enää tavoitella. Vänmanninsaari rantoineen on edelleen oikea paikka julkiseen käyttöön, mutta väärä paikka lisätä uusia yksityisiä toimijoita huonon auto- ja julkisenliikenteen saavutettavuuden vuoksi. Se on pussinperä muille kuin jalan ja pyörillä kulkijoille. Tornihotellin sijainti ei olisi myöskään helposti saavutettava julkisia kulkuvälineitä käyttäville matkailijoille, sillä se ei sijaitse julkisen liikenteen pääväylien varrella.

Oulussa on 1970- ja 1980-luvuilla ymmärretty tilanteen muuttuessa luopua 1960-luvulla kaupungin silloisessa kehitysvaiheessa laadituista, mutta ajan myötä sopimattomiksi todetuista suunnitelmista ja asemakaavoista.

Nyt tarvitaan ymmärrystä ja rohkeutta päättää, että tämä oli tässä ja palata lähtöruutuun, eli Vänmanninsaarta tulee kehittää paikan arvon mukaisessa käytössä rantoja hyödyntäen ja kunnostaen sekä mahdollistaa maltillinen lisärakentaminen, kun siihen on tarvetta. Jos Vänmanninsaareen rakennetaan jotain, niin vähintään tulisi järjestää arkkitehtikilpailu, kun koko saari perustuu Jaatisten kilpailun voittaneeseen suunnitelmaan. Kaupungin paras paikka kuuluu kaupunkilaisille. Se olisi myös alkuperäisen Jaatisten suunnitelman hengen mukainen. Oulun kaunein julkinen tila kuuluu kaikille kaupunkilaisille.


Marjo Tapaninen

Muistutuksesta uusi versio

2024-01-18 18:36:24

Hei,

kiitos kaikille kommentoijille! Muistutuksesta on tehty uusi päivitetty versio annettujen kommenttien perusteella. Voit lukea uuden version täältä: https://docs.google.com/document/d/1lIShyH_9sUIsoGxaurrLoNoJM-50SJphkBDI_dDBeZs/edit?usp=sharing

Tämän adressin puitteissa jätetään muistutus 22.1.

Voit poistaa allekirjoituksesi, mikäli et halua olla enää muistutusvaiheessa mukana. Jos et saa allekirjoitustasi poistettua, niin ole yhteydessä minuun.

Asemakaavan muutosaineistoon voit tutustua täällä: https://www.ouka.fi/suunnitelmat-ja-hankkeet/terwa-tower?accordion=accordion-3230

Ystävällisin terveisin,

Marjo Tapaninen


Marjo Tapaninen

Keskustelua muistutuksesta to 18.1.

2024-01-17 06:55:08

Hei,

edellisessä tiedotteessa oli virheellinen päivämäärä. Keskustelutilaisuus muistutusluonnoksesta on torstaina 18.1. klo 19-20. Kutsu on lähetetty tämän adressin allekirjoittajille. Tilaisuus on etänä: https://meet.google.com/onw-bkpx-iph Voit olla myös minuun yhteydessä tämän viikon aikana sähköpostilla.

Terwa Tower hanke on edennyt kaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen. Torni on edelleen mukana. Huoneistohotelli on jäänyt ehdotuksesta pois ja sille etsitään muuta paikkaa.

Tämän adressin puitteissa ollaan valmistelemassa muistutusta. Muistutus pohjautuu aiemmin annettuihin palautteisiin. Muistutusluonnoksen voit lukea täältä: https://docs.google.com/document/d/1lIShyH_9sUIsoGxaurrLoNoJM-50SJphkBDI_dDBeZs/edit?usp=sharing

Muistutusluonnoksessa on keltaisella tekstiehdotuksia, jotka voidaan poistaa ja vihreällä uusia tekstiehdotuksia. Voit kommentoida muistutusluonnosta.

Muistutus on jätettävä viimeistään 22.1.

Asemakaavan muutosaineistoon voit tutustua täällä: https://www.ouka.fi/suunnitelmat-ja-hankkeet/terwa-tower?accordion=accordion-3230

Voit poistaa allekirjoituksesi, mikäli et halua olla enää muistutusvaiheessa mukana. Jos et saa allekirjoitustasi poistettua, niin ole yhteydessä minuun.

Ystävällisin terveisin,

Marjo Tapaninen


Marjo Tapaninen

Terwa Tower on edennyt ehdotusvaiheeseen

2024-01-14 21:45:46

Hei,

Terwa Tower hanke on edennyt kaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen. Torni on edelleen mukana. Huoneistohotelli on jäänyt ehdotuksesta pois ja sille etsitään muuta paikkaa.

Tämän adressin puitteissa ollaan valmistelemassa muistutusta. Muistutus pohjautuu aiemmin annettuihin palautteisiin. Muistutusluonnoksen voit lukea täältä: https://docs.google.com/document/d/1lIShyH_9sUIsoGxaurrLoNoJM-50SJphkBDI_dDBeZs/edit?usp=sharing

Muistutusluonnoksessa on keltaisella tekstiehdotuksia, jotka voidaan poistaa ja vihreällä uusia tekstiehdotuksia. Voit kommentoida muistutusluonnosta.

Muistutus on jätettävä viimeistään 22.1.

Voit liittyä keskustelemaan muistutusluonnoksesta (kutsu on tämän adressin allekirjoittajille) torstaina 21.1. klo 19-20. Tilaisuus on etänä: https://meet.google.com/onw-bkpx-iph Voit olla myös minuun yhteydessä tämän viikon aikana sähköpostilla. 

Asemakaavan muutosaineistoon voit tutustua täällä: https://www.ouka.fi/suunnitelmat-ja-hankkeet/terwa-tower?accordion=accordion-3230

Voit poistaa allekirjoituksesi, mikäli et halua olla enää muistutusvaiheessa mukana. Jos et saa allekirjoitustasi poistettua, niin ole yhteydessä minuun.

Ystävällisin terveisin,

Marjo Tapaninen


Marjo Tapaninen

Tiedote 9.9.2023

2023-09-09 16:41:29

Yhdyskuntalautakunnalle on jätetty palaute 31.8.2023 kaupungin kirjaamoon Terwa Tower -hankkeen asemakaavan muutosluonnoksesta.

Nyt jätetty palaute pohjautuu aiemmin annettuihin mielipiteeseen ja palautteeseen, jotka on laadittu yhteistyössä Anna-Maria Kantolan ja Marjo Tapanisen toimesta. Palaute on päivitetty vastaamaan kaavoitusvaihetta eli asemakaavan muutosluonnosta.

Asemakaavan muutosluonnokseen jätetyt palautteet viedään yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn, jonka jälkeen laaditaan ehdotus. Sekin tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksia ja lausuntoja.

Olet edelleen ja jatkossakin mukana allekirjoittajissa aiemman ilmoituksen mukaan. Voit kutsua ystäviä ja tuttavia allekirjoittamaan adressin: https://www.adressit.com/ei_tornia_vanmanninsaaree ja jakamaan adressin somessa, sähköpostilla, ym. Nimiä kerätään niin kauan kuin prosessi on meneillään. 

Kiitos, että olet mukana! Mukanaolo allekirjoituksellasi on arvokas osa kansalaisyhteiskunnan toimintaa.


Marjo Tapaninen

Palaute koskien Terwa_Tower-hankkeen asemakaavan muutosluonnosta

2023-08-30 18:56:48

Hei,

oheinen palaute jätetään torstaina 31.8.2023 kaupungin kirjaamoon yhdyskuntalautakunnalle Terwa Tower -hankkeen asemakaavan muutosluonnoksesta. Olet edelleen mukana allekirjoittajissa aiemman ilmoituksen mukaan. Voit kutsua ystäviä ja tuttavia allekirjoittamaan adressin: https://www.adressit.com/ei_tornia_vanmanninsaaree ja jakamaan adressin somessa, sähköpostilla, ym.

Palaute päivitetty aiemmasta Marjo Tapanisen toimesta

Kiitos, että olet mukana!

**************

Yhdyskuntalautakunnalle

Palaute koskien Terwa-Towerin asemakaavan muutosluonnosta 31.8.2023

Vänmanninsaari on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja alueella on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva- ja virkistysarvoja, joita muutos uhkaa. Vänmanninsaari ei ole enää sopiva paikka tornirakennukselle eikä varsinkaan hotelli-, majoitus- ja toimistotiloille

Nähtäville asetettu asemakaavan muutosluonnos osoittaa, ettei Terwa Tower -hanke sovi Vänmanninsaareen. Asemakaavan muutosluonnoksessa rakennukset sulkevat näkymät suiston suuntaan sekä vaikeuttavat teatterin ja kirjaston toimintaa. Käytännössä myös näkymät kirjaston Pikisaaren puoleisen julkisivun ikkunoista peittyvät.

Valittu tapa edetä suunnitteluvarauksen kautta ei ole mahdollistanut todellista osallistamisprosessia, kun nollavaihtoehtoa ei ole voitu laatia. Asemakaavan muutosluonnoksessa kerrosala on edelleen yli kaksinkertainen voimassaolevaan kaavaan nähden. Edelleen luotetaan, että suunnitteluvarauksen kautta yhden toimijan toimesta tuotetaan laadukasta ja kaupunkikuvaan sopivaa arkkitehtuuria. Lähes kaiken näytetään olevan teknisesti mahdollista, mutta onko hankkeessa mitään järkeä, tai voiko siitä syntyä edes välttävää kaupunkitilaa? Vänmanninsaari ei ole oikea paikka kiinteistöbisneksen temmellyskentäksi. Asemakaavan muutosluonnoksessa esitetään määrän suhteen paikkaan täysin sopimatonta rakentamista.

Voidaan kysyä säilyttääkö tai nostaako esitetty asemakaavan muutosluonnos arvokkaiksi arvioitujen ja olemassaolevien kirjaston ja teatterin arvoa? Tai nostaako esitetty asemakaavan muutosluonnos maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvoa? Esitetyssä asemakaavan muutosluonnoksessa uudet rakennukset täyttävät koko rakentamattoman Vänmannin saaren tilan ja muuttaisivat voimakkaasti kaupunkikuvaa valtakunnallisesti ja historiallisesti arvokkaalla suistoalueella ja suhteessa arvokkaaseen Pikisaareen. Korkea rakennus ja ylisuuri rakentaminen kulttuurihistoriallisesti merkittävän Pikisaaren viereen ja Oulujokisuistoon vaatii kriittistä harkintaa.

Suunnittelualue on osa valtioneuvoston päätöksen mukaista valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ja osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alueen suunnittelumääräysten mukaan “käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin”.

Terwa Tower -hanke ei edistä kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen turvaamista, eikä turvaa suunnittelualueen ja sen lähialueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilymistä, kun alueelle suunnitellaan rakennuskannasta täysin poikkeavaa rakennusta. Rakennushanke on voimakkaassa ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) ja valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen tavoitteista turvata ja säilyttää alueen rakenne, ympäristö ja kaupunkikuva. Rakennushankkeen aiheuttamia muutoksia ei voida hankkeen mittakaavan vuoksi sopeuttaa kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.

Suunnittelualueella (kortteli 38) voimassaoleva asemakaava (564-1727 / 26.11.2002) on jäänne 1963 järjestetystä monumentaalikeskuksen eli Oulun hallinto- ja kulttuurikeskuksen arkkitehtikilpailusta. Voittaneeseen ehdotukseen perustuen on Vänmanninsaarelle rakennettu julkisia palveluja tarjoavat teatteri ja kirjasto. Suunnitelmassa ollut hoikka, 22-kerroksinen kaupungintalotorni on jäänyt toteuttamatta, koska pieni kerroskohtainen ala soveltuu huonosti niin virasto (kaupungintalo) kuin myöhemmin tutkittuun hotellikäyttöön.

Esitetty asemakaavan muutosluonnos osoittaa, että kyseessä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja Oulun historiallista suistoaluetta voimakkaasti muokkaava rakennushanke. Lisäksi hankkeella muutetaan voimassaolevan asemakaavan ja alkuperäisen monumentaalikeskuksen ajatusta, kun julkiseen ja yleiseen käyttöön tarkoitettu alue (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue) muutetaan yksityiseen käyttöön.

Oulun torialueen ja Rantakadun, Vänmanninsaaren, Pikisaaren, Linnansaaren, Raatinsaaren, Kuusisaaren ja Pokkitörmän alueet ovat kulttuuri- ja ympäristöhistoriallisesti Oulun ydintä. Pääkirjasto ja Oulun kaupunginteatteri ovat valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Suunnittelualue on lisäksi Oulun suiston kaupunkipuistoalueen sisällä. Suistoalueella on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja. Asemakaavamuutos yksittäisen tornirakennuksen ja huoneistohotellin mahdollistamiseksi vaarantaisi edellämainittuja erityisarvoja, rikkoisi alueen henkeä ja kaupunkikuvaa merkittävästi.

Tornia Vänmanninsaaren nokkaan ei tule enää tavoitella. Hotelleja ja korkeudellaan kilpailevia torneja on rakennettu ympäri keskustaa ja lisää on rakenteilla. Tarvetta tornille ei kauniin ja herkän suistomaiseman äärellä enää ole. Vänmanninsaari rantoineen on edelleen oikea paikka julkiseen käyttöön, mutta väärä paikka lisätä uusia yksityisiä toimijoita huonon auto- ja julkisenliikenteen saavutettavuuden vuoksi. Se on pussinperä muille kuin jalan ja pyörillä kulkijoille. Oulu ei ole laatinut korkean rakentamisen laatukriteereitä, eikä päättänyt mihin korkea rakentaminen sopii.

Oulussa on 1970- ja 1980-luvuilla ymmärretty tilanteen muuttuessa luopua 1960-luvulla kaupungin silloisessa kehitysvaiheessa laadituista, mutta ajan myötä sopimattomiksi todetuista suunnitelmista ja asemakaavoista.

Nyt tarvitaan ymmärrystä ja rohkeutta päättää, että tämä oli tässä ja palata lähtöruutuun, eli Vänmanninsaarta tulee kehittää paikan arvon mukaisessa käytössä rantoja hyödyntäen ja kunnostaen sekä mahdollistaa maltillinen lisärakentaminen, kun siihen on tarvetta. Vielä ei olla nähty miten Luupin tilat ja museo saadaan Tietomaan yhteyteen mahtumaan. Tai miten kirjaston kehittäminen monitoimitalo Helsingin Oodin tapaan kulttuurikaupungin hengessä edistyy. Jos Vänmanninsaareen rakennetaan jotain, niin vähintään tulisi järjestää arkkitehtikilpailu, kun koko saari perustuu Jaatisten kilpailun voittaneeseen suunnitelmaan. Kaupungin paras paikka kuuluu kaupunkilaisille. Se olisi myös alkuperäisen Jaatisten suunnitelman hengen mukainen. Oulun kaunein julkinen tila kuuluu kaikille kaupunkilaisille.

Adressin allekirjoitukset toimitetaan yllä olevan palautteen kanssa yhdyskuntalautakunnalle 31.8.2023


Marjo Tapaninen

Palaute koskien Terwa-Towerin asemakaavan maankäyttövaihtoehtoja

2022-06-05 09:54:59

Hei,

oheinen palaute jätetään maanantaina 6.6.2022 kaupungin kirjaamoon yhdyskuntalautakunnalle Terwa Tower -hankkeen asemakaavanmuutokseen liittyvistä maankäyttövaihtoehdoista. Olet edelleen mukana allekirjoittajissa aiemman ilmoituksen mukaan. Voit kutsua ystäviä ja tuttavia allekirjoittamaan adressin: https://www.adressit.com/ei_tornia_vanmanninsaaree ja jakamaan adressin somessa, sähköpostilla, ym.

Palautteen ovat laatineet Marjo Tapaninen ja arkkitehti Anna-Maria Kantola

Kiitos, että olet mukana!

**************

Yhdyskuntalautakunnalle

Palaute koskien Terwa-Towerin asemakaavan maankäyttövaihtoehtoja 6.6.2022

Vänmanninsaari ei ole sopiva paikka tornirakennukselle eikä varsinkaan hotelli-, majoitus- ja toimistotiloille

Nähtäville asetetut maankäyttövaihtoehdot osoittavat, ettei Terwa Tower -hotellihanke sovi Vänmanninsaareen. Vaihtoehdot ovat näennäisvaihtoehtoja, jotka eivät juuri eroa toisistaan ylisuuren rakentamisen määrän suhteen. Esitetyissä vaihtoehdoissa kerrosalaneliömetrit vaihtelevat 19 200–21 700 kem2 välillä, kun nykyinen kaava mahdollistaa 9 500 kem2. Käytännössä kyseessä on vain yksi vaihtoehto, josta on tehty neljä erilaista sovellusta.

Kaikki neljä vaihtoehtoa on tutkittu palikkasommitelmina, joissa kaikissa on 18-kerroksisen hotellitornin lisäksi huoneistohotelli ja toimistotiloja, joiden korkeudet vaihtelevat kahdeksasta kerroksesta kahteen kerrokseen vaihtoehdosta riippuen. Palikat on sijoitettu joko kokonaan kirjaston puolelle (vaihtoehto 1) tai molemmin puolin Pikisaareen johtavaa polkua. Joissakin on hotellitorni käännetty hiukan vinoon. Esitetyissä vaihtoehdoissa rakennukset sulkevat näkymät suiston suuntaan sekä vaikeuttavat teatterin ja kirjaston toimintaa. Käytännössä myös näkymät kirjaston Pikisaaren puoleisen julkisivun ikkunoista peittyvät.

Esitetyissä vaihtoehdoissa ei ole myöskään tarjolla nollavaihtoehtoa eli ettei tornia rakenneta. Nyt luotetaan, että suunnitteluvarauksen kautta yhden toimijan toimesta tuotetaan laadukasta ja kaupunkikuvaan sopivaa arkkitehtuuria. Lähes kaiken näytetään olevan teknisesti mahdollista, mutta onko hankkeessa mitään järkeä, tai voiko siitä syntyä edes välttävää kaupunkitilaa? Vänmanninsaari ei ole oikea paikka kiinteistöbisneksen temmellyskentäksi. Kaikki vaihtoehdot ovat määrän suhteen paikkaan täysin sopimatonta rakentamista.

Voidaankin kysyä säilyttävätkö tai nostavatko nyt nähtävillä olevat maankäyttövaihtoehdot arvokkaiksi arvioitujen ja olemassaolevien kirjaston ja teatterin arvoa? Tai nostavatko esitetyt maankäyttövaihtoehdot maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvoa? Esitetyissä vaihtoehdoissa uudet rakennukset täyttävät koko rakentamattoman Vänmannin saaren tilan ja muuttaisivat voimakkaasti kaupunkikuvaa suistoalueella ja suhteessa arvokkaaseen Pikisaareen, jonka suhteen Terwa Tower -hanketta tulee myös arvioida. Korkea rakennus ja ylisuuri rakentaminen kulttuurihistoriallisesti merkittävän Pikisaaren viereen vaatii kriittistä harkintaa.

Suunnittelualue on osa valtioneuvoston päätöksen mukaista valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) ja osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alueen suunnittelumääräysten mukaan “käytön suunnittelussa tulee edistää kulttuuriympäristön valtakunnallisten ja maakunnallisten arvojen säilymistä. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota RKY 2009 -inventoinnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -selvityksessä kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin”.

Terwa Tower -hanke ei edistä kulttuuriperintö- ja maisema-arvojen turvaamista, eikä turvaa suunnittelualueen ja sen lähialueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilymistä, kun alueelle suunnitellaan rakennuskannasta täysin poikkeavaa rakennusta. Rakennushanke on voimakkaassa ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) ja valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen tavoitteista turvata ja säilyttää alueen rakenne, ympäristö ja kaupunkikuva. Rakennushankkeen aiheuttamia muutoksia ei voida hankkeen mittakaavan vuoksi sopeuttaa kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin.

Suunnittelualueella (kortteli 38) voimassaoleva asemakaava (564-1727 / 26.11.2002) on jäänne 1963 järjestetystä monumentaalikeskuksen eli Oulun hallinto- ja kulttuurikeskuksen arkkitehtikilpailusta. Voittaneeseen ehdotukseen perustuen on Vänmanninsaarelle rakennettu julkisia palveluja tarjoavat teatteri ja kirjasto. Suunnitelmassa ollut hoikka, 22-kerroksinen kaupungintalotorni on jäänyt toteuttamatta, koska pieni kerroskohtainen ala soveltuu huonosti niin virasto (kaupungintalo) kuin myöhemmin tutkittuun hotellikäyttöön.

Esitetyt maankäyttövaihtoehdot osoittavat, että kyseessä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä voimakkaasti muokkaava rakennushanke. Lisäksi hankkeella muutetaan voimassaolevan asemakaavan ja alkuperäisen monumentaalikeskuksen ajatusta, kun julkiseen ja yleiseen käyttöön tarkoitettu alue (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue) muutetaan yksityiseen käyttöön.

Oulun torialueen ja Rantakadun, Vänmanninsaaren, Pikisaaren, Linnansaaren, Raatinsaaren, Kuusisaaren ja Pokkitörmän alueet ovat kulttuuri- ja ympäristöhistoriallisesti Oulun ydintä. Pääkirjasto ja Oulun kaupunginteatteri ovat valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Suunnittelualue on lisäksi Oulun suiston kaupunkipuistoalueen sisällä. Suistoalueella on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja. Asemakaavamuutos yksittäisen tornirakennuksen mahdollistamiseksi vaarantaisi edellämainittuja erityisarvoja, rikkoisi alueen henkeä ja kaupunkikuvaa merkittävästi.

Terwa Toweria koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä vajaa vuosi sitten. Hanketta kritisoivia mielipiteitä, joissa allekirjoittajia oli yhteensä yli 414, jätettiin 18. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan annetuissa mielipiteissä arvosteltiin hanketta liian suurena, paikalle sopimattomana ja vaadittiin tornirakennuksen poistamista asemakaavasta. Mielipiteisiin annetuissa vastineissa ei vastattu esitettyyn kritiikkiin, vaan vedottiin kaupunginhallituksen 7.5.2018 tekemään suunnitteluvarauspäätökseen, ja todetaan etteivät mielipiteet aiheuta muutoksia lukuun ottamatta täydennystä osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallisiin.

Saadaanko suunnitteluvarauksella kaupungin näkökulmasta laadukkainta kaupunkitilaa? Terwa Tower -hankkeen päätös syntyi pikavauhtia, kun hakemuksen jättämisestä 16.4.2018, asia tuli silloisen yhdyskuntajohtajan valmistelemana yhdyskuntalautakuntaan jo 24.4.2018, jonka päätöksen perusteella asia eteni kaupunginhallitukseen.

Tornia Vänmanninsaaren nokkaan ei tule enää tavoitella. Hotelleja ja korkeudellaan kilpailevia torneja on rakennettu ympäri keskustaa ja lisää on rakenteilla. Tarvetta tornille ei kauniin ja herkän suistomaiseman äärellä enää ole. Vänmanninsaari rantoineen on edelleen oikea paikka julkiseen käyttöön, mutta väärä paikka lisätä uusia yksityisiä toimijoita huonon auto- ja julkisenliikenteen saavutettavuuden vuoksi. Se on pussinperä muille kuin jalan ja pyörillä kulkijoille. Oulu ei ole laatinut korkean rakentamisen laatukriteereitä, eikä päättänyt mihin korkea rakentaminen sopii.

Oulussa on aiemmin 1970- ja 1980-luvuilla ymmärretty tilanteen muuttuessa luopua 1960-luvulla kaupungin silloisessa kehitysvaiheessa laadituista, mutta ajan myötä sopimattomiksi todetuista suunnitelmista ja asemakaavoista.

Nyt tarvitaan ymmärrystä ja rohkeutta päättää, että tämä oli tässä ja palata lähtöruutuun, eli Vänmanninsaarta tulee kehittää paikan arvon mukaisessa käytössä rantoja hyödyntäen ja kunnostaen sekä mahdollistaa maltillinen lisärakentaminen, kun siihen on tarvetta. Vielä ei olla nähty miten Luupin tilat ja museo saadaan Tietomaan yhteyteen mahtumaan. Tai miten kirjaston kehittäminen monitoimitalo Helsingin Oodin tapaan kulttuurikaupungin hengessä edistyy. Jos Vänmanninsaareen rakennetaan jotain, niin vähintään tulisi järjestää arkkitehtikilpailu, kun koko saari perustuu Jaatisten kilpailun voittaneeseen suunnitelmaan. Kaupungin paras paikka kuuluu kaupunkilaisille. Se olisi myös alkuperäisen Jaatisten suunnitelman hengen mukainen. Julkinen tila kuuluu kaikille kaupunkilaisille.


Marjo Tapaninen

Kiitos kaikille allekirjoittaneille

2021-10-04 09:39:02

Hei,

upeaa, että meitä on jo yli 430 allekirjoittajaa!

Nimiä kerätään yhä, koska kaavaprosessi on kesken. Seuraavassa vaiheessa kaavasta esitellään vaihtoehtoja. Adressi jätetään silloin uudelleen ja kaikki allekirjoittaneet ovat siinä mukana. Tämän on ilmoitettu tapahtuvan loppuvuodesta 2021, ohessa tarkemmin.

Osallisuus- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitettiin näin: "Kaavan valmisteluaineiston vaihtoehdot pidetään tavoiteaikataulun mukaan nähtävillä 4 viikon ajan loppuvuodesta 2021. Tänä aikana osallisten on mahdollista ottaa kantaa suunnitelmiin ja esittää niihin muutoksia. Kaava-asiakirjojen nähtävilläolosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla ja lehti-ilmoituksella Kalevassa. Valmisteluvaiheen 1 nähtävilläolon aikana järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus."

Ystävällisin terveisin,

Marjo Tapaninen


Marjo Tapaninen

Vielä muutama päivä aikaa kerätä allekirjoituksia

2021-09-01 09:14:03

Hei,

upeaa, että meitä on jo reippaasti yli 200 allekirjoittajaa!

Mielipide jätetään sisään perjantaina 3.9., joten vielä ehdt kutsua ystäviä ja tuttuja allekirjoittamaan.

Adressin laatimisen jälkeen on tullut erinomaisia lisähuomioita koko hankkeen suunnitteluvaraukseen ja mm. tuuliolosuhteiden huomioimiseen liittyen. Niitä ei liitetä mukaan tähän mielipiteeseen, mutta niistä voi laittaa oman mielipiteen yhdyskuntalautakunnalle. Jokainen mielipide on arvokas!

Ystävällisin terveisin,

Marjo Tapaninen


Marjo TapaninenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…