Lähikirjastoa ei saa lakkauttaa Vantaa!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kannanotto Mikkolan kirjaston lakkauttamisaikeisiin

2012-11-10 14:39:54

KANNANOTTO MIKKOLAN KIRJASTON LAKKAUTTAMISEEN

 

Jakelu:

Vantaan kaupunginvaltuusto

Vantaan kaupunginhallitus

Valtuuston puheenjohtajat

Opetuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet

Sivistystoimen johto

Kirjastotoimenjohtaja

 

Vantaan kaupungin poliittisille päättäjille sekä sivistystoimen johtajille  6.9.2012

Mikkolan koulun johtokunta pyytää teitä säilyttämään Mikkolan kirjaston.

Mikkolan kirjaston asiassa pyydämme teitä ottamaan huomioon seuraavat näkökohdat:

1. Kirjastolaki  ja  Mikkolan sosioekonominen koostumus.

Kirjastolain 4.12.1998/904 mukaan "yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen." Kunta vastaa siitä, että palvelu on lainmukaista. Kirjastolaki velvoittaa sekä kuntia että Opetus- ja kulttuuriministeriötä arvioimaan kirjastotoimintaa.

Mikkolan alue on sosioekonomisesti juuri sellainen, jossa kirjastolain mukaan kirjasto tulisi olla.  Mikkolassa lähes 50% ihmisistä on saanut vain perusasteen koulutuksen. (Pähkinärinteen alueella  30% väestöstä on korkeakoulun käyneitä). Mikkolassa  yli 50% väestöstä tienaa alle 22.000 euroa vuodessa. (Pähkinärinteen kirjaston alueella sen sijaan 40% väestöstä tienaa yli 32.000 e/vuodessa.) Mikkolassa maahanmuuttajia on 20% väestöstä (Pähkinärinteessä 7%). (Vantaa alueittain 2011).

Mikkolassa asuu paljon autottomia, paljon yksinhuoltajia, paljon vähävaraisia, paljon maahanmuuttajia ja paljon myös vanhoja ihmisiä. Heille jo bussilipun hinta voi olla liian iso kynnys lähteä kauemmas kirjastoon.

Mikkolassa asuu paljon syrjäytymisuhan alaisia lapsia ja aikuisia, joille kirjasto on tärkeä tuki niin turvallisena oleskelutilana kuin maksuttomana tiedon ja sivistyksen lähteenä. Kirjaston työntekijät antavat heille myös neuvontapalvelua (informaatiota kielikursseista, harrastuksista, virastojen sijainnista) jota osa asiakkaista ei osaisi hakea mistään muualta.

Kun katsotaan Mikkolan asukkaiden sosioekonomista taustaa, on selvää, että kirjaston lakkauttaminen Mikkolassa olisi kirjastolain hengen vastaista.

2. Valtionapu saattaa pienentyä, jos kirjastoja lakkautetaan.

Vantaan kaupunki ei maksa kirjastojensa hoidosta paljonkaan, vaan valtionosuudet kattavat Vantaan kirjastomenoja varsin hyvin. Kirjastotoimenjohtajan mukaan valtionapu kirjastoa varten 55 e/ asukas, mutta Vantaa käyttää kirjastoon vain 50 e/asukas. On mahdollista, että Vantaan kirjaston valtionapu pienenee jatkossa, jos  havaitaan, että sitä käytetään johonkin muuhun kuin kirjastoon.

3. Mikkolan kirjaston ja koulun yhteistyö.

Mikkolan kirjasto toimii Mikkolan koulun tilassa.

Mikkolan koulussa on 830 oppilasta, ja koulu käyttää kirjastoa paljon opiskelun tueksi.

Koulussa on paljon tukea vaativia oppilaita, jotka hyötyvät suuresti tavanomaista aktiivisemmasta kirjaston käytöstä opetuksessa. Alaluokilla esim. on pulpettikirjakäytäntö: joka oppilaalla on koko ajan pulpetissaan itse valitsemansa kirjaston kirja, jota hän saa lukea luppoaikoina. Näin lukemaan oppiminen ja kielenkehitys paranee heikommillakin oppilailla.

Maahanmuuttajataustaisia oppilaita on jo 25%. Heille kirjasto tarjoaa sekä oman äidinkielisiä että helpotettuja suomenkielisiä kirjoja opetuksen tueksi sekä vapaa-ajalla luettavaksi. Ylipäänsä kirjasto instituutiona on maahanmuuttajille vieras,  mutta kun se on siinä silmissä ja vieressä, sen käyttö opitaan.

Koulussa on myös oppilaita, joilla ei ole internet-yhteyttä kotona. Heille monet kouluprojektit ja -läksyt on mahdollista tehdä vain kirjaston tietokoneilla.

Lisäksi koulu lainaa sekä kirjaston tietokoneita (8kpl) että kirjaston tilaa tietokoneopetukseensa, kun koululla ei ole omia tarpeeksi.

4. Käytännön näkökohdat.

Mikkolan kirjasto toimii Mikkolan koulun tilassa, ja kirjastoon kuljetaan koulun ulko-ovesta. Tilaa ei voida turvallisuussyistä vuokrata ulkopuolelle, vaan kaupunki maksaa joka tapauksessa tilan vuokran ja ylläpidon.

Mikkolan koulun 830 oppilasta ja 3.300 asukasta on niin iso asiakasmassa, että sen palveleminen kirjastoautolla ei ole kovin helppoa ja halpaa sekään.

Jos halutaan säästää rahaa ja samalla turvata Mikkolan kirjastopalvelut, jokin luovempi ratkaisu kuin Mikkolan kirjaston korvaaminen kirjastoautolla, on parempi.

Mikkolan kirjaston lakkauttamisella säästettäisiin maksimissaan kahden työntekijän palkka, edellyttäen että nämä kaksi (tai jotkut toiset kaksi) työntekijää irtisanotaan tai muuten vähennetään Vantaan kirjaston työvoimavahvuudesta.

Samalla kuitenkin tulee kustannuksia kirjastoautosta Mikkolaan, kirjastoauton henkilökunnasta ja edelleen siitä tyhjästä tilasta joka Mikkolan kirjaston jäljiltä jää.

5. Syrjäytymisen ehkäisy.

Kirjasto tekee Mikkolassa merkittävää syrjäytymistä ehkäisevää työtä etenkin alakoululaisten lasten parissa, jotka viettävät iltapäiviään kirjastossa.

Mikkolan kirjasto lisää turvallisuudentunnetta alueella.

Isoja pitkän aikavälin kustannuksia tulee siitä, jos tukea tarvitseva osa Mikkolan koulun oppilaista ei enää opikaan lukemaan ja kirjoittamaan kunnolla.

Älkää lakkauttako Mikkolan kirjastoa.

 

Vantaalla 3.9.2012

Mikkolan koulun johtokunta

Vaula Norrena pj                                                Tommi Anttila, vpj

p. 041-5105636                                                  p.  040-5854091

vaula.norrena@kolumbus.fi tommi.anttila@diversey.com

 


Vaula NorrenaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?