Paltamon tuulipuistohankkeet - 52 tuulivoimalaa liikaa

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kiitos allekirjoittaneille

2024-02-02 10:10:59

Kiitokset vielä kaikille aikaansa ja allekirjoituksensa adressille antaneille. Arviointiselostuksesta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne 1.12.2023 mennessä Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon. Toimitin adressin perille 309 allekirjoituksella, jotka on huomioitu arviointiselostuksesta.

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena tarkistanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Hanketta koskevat päätelmät on kaikkien luettavissa osoitteessa https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/takiankankaan-hukkalansalon-tuulivoimahanke-paltamo-ja-puolanka 

Lausunto vaikuttaa lupaavalta voimaloiden hylkäämisen puolesta. 

"Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeella on merkittäviä
ympäristövaikutuksia useaan arvioituun osatekijään. Näin ollen
yhteysviranomainen katsoo, että hanketta ei voida toteuttaa suunniteltujen
vaihtoehtojen mukaisesti sellaisenaan. Merkittäviä vaikutuksia on
mahdollista lieventää vain voimalamäärää vähentämällä. Myös
sähkönsiirron yhteisvaikutusten osalta yhteysviranomainen katsoo, että on
etsittävä ratkaisu merkittävien ympäristövaikutuksien ehkäisemiseksi"

Pidetään peukkuja, toivotaan parasta! 😊 

 

Terv. Mervi


Mervi Wikman

Adressi lähetetty

2023-11-29 10:49:15

Kiitokset kaikille allekirjoittaneille.

Adressi on nyt laitettu eteenpäin ja allekirjoitusten keräys päättynyt tähän. Toivotaan meille mieluisaa lopputulosta eli tuulimylly-hankkeiden kaatumista sekä luonnonrauhan säilymistä. Mukavaa joulun odotusta.

 

Terv. Mervi


Mervi Wikman

Lähdeviitteet lisätty

2022-08-11 07:49:34

Kaunis kiitos teille allekirjoittaneille. Jospa saisimme näkyvyyttä adressillemme. Aina kannattaa yrittää. :)

 

Lisäsin tekstiini lisää tietoa tuulipuistojen kokonaisvaikutuksista lähdeliitteineen. Yritän päivittää sivua tasaisin väliajoin että pysyisimme kaikki ajantasalla. 

Minulle saa laitella viestiä jos tulee jotain sellaista mieleen, mikä olisi hyvä lisätä. 

- Mervi


Mervi WikmanJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.