Torrentupa on säilytettävä

Ota yhteyttä adressin tekijään

EIHÄN TORRENTUVALLA KÄYTETÄ PUU-UUNIA Tiedote nro 13

2024-02-24 20:56:34

Ei käytetä - tällaisen vakuutuksen seurakunta joutui tammikuussa antamaan Torremolinosin kaupungille. Emme siis valmista kalaa tai grillaa lihaa avotulessa. Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja vakuutti näin henkilökohtaisella allekirjoituksellaan.

Tuo kysely osoitti, että kaupungin byrokratiassa joku käsittelee Torrentuvan lupapapereita - vaikka hitaasti. Kaupungin viesteistä meille on jäänyt sellainen mielikuva, että keskeneräisiä asioita on enää ehkä vain kaksi:

1) Torrentuvassa täytyy tehdä akustiikkamittaus, jota selviäisi kuinka voimakkaana ääni välittyy katon  ja kantavien betonipilareiden kautta yläkerran asuntoihin. Mittaus on kuulema pakko tehdä, vaikka Torrentuvalla ei tulla järjestämään konsertteja, joissa desibelitaso olisi korkea.

2) Taloyhtiön yhtiökokoukselta on saatava päätös, jossa taloyhtiö ottaa kantaa katolle vedettävään keittiön ilmastointiputkeen tai suodattimilla hoidettavaan keittiön ilmastointiin. Yhtiökokouksen ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu.

Kun nämä asiat saadaan kuntoon, niin ilmeisesti sitten kaupunki on saanut kaikki tarvittavat dokumentit kasaan ja voimme odottaa rakennusluvan myöntämistä, jotta päästään urakoitsijan valintaan ja lopulliseen rakentamisvaiheeseen.

Sitä odoteltaessa!


Pauli Tuohioja

ODOTAMME RAKENNUSLUPAA - tiedote nro 12

2023-10-26 18:58:33

TORRENTUPA
Suomalaiset "muuttolinnut" ovat näinä viikkoina kotiutuneet/kotiutumassa jälleen Torremolinosiin. Samalla mielenkiinto Torrentuvan muutosprosessiin on jälleen virinnyt. Tuvan ohi kuljettaessa on kuulemma ihmetelty sitä, että "eihän siellä näytä tapahtuneen mitään koko kymmenen kuukauden aikana". Tässä lyhyt koonti siitä, mitä asiassa on tapahtunut, sillä koko ajan on tapahtunut.
  • Helmikuussa seurakuntaneuvosto kumosi Torrentuvan myyntipäätöksen. Samassa yhteydessä perustettiin Torrentuvan työryhmä, jonka tehtävänä on auttaa Leena Toivosta hänen työssään Torremolinosin kaupungin ja Aurinkorannikon seurakunnan välisenä toimijana.
  • Maaliskuussa seurakuntaneuvosto valitsi insinööritoimiston tekemään suunnitelman Torrentuvan muuttamisesta kahvioksi.
  • Maaliskuussa Torrentuvan terassilla järjestettiin tiedostustilaisuus, jossa kerrottiin prosessin nykytilanteesta ja tavoitteista. Paikalla oli 42 henkilöä.
  • Huhtikuun aikana insinööritoimisto suoritti Torrentuvalla mittauksia suunnittelutyön pohjaksi.
  • Toukokuun aikana ins.toimisto lähetti ensimmäisiä suunnitelmiaan muutostöistä. Työryhmä antoi palautetta ja toivoi piirustuksiin muutoksia.
  • Kesäkuussa ins.tstolta tuli sellaiset suunnitelmat, jotka työryhmä hyväksyi.
  • Heinäkuussa ins.toimiston piirustuksille tuli insinöörikolleegion hyväksyntä (pakollinen), jotta suunnitelmat voi jättää kaupungille.
  • Elokuun alussa ins.toimisto jätti käyttötarkoituksen muutoshakemukseen ja rakennuslupahakemukseen tarvittavat suunnitelmat kaupungille.

Nyt odotamme kaupungilta rakennuslupaa
Torrentuvan remontti voi alkaa vasta kun rakennuslupa on saatu. Kaiken aikaa asiat ovat edenneet - suomalaisittain voisimme kokea edistymisen aika hitaaksi - mutta mitään sivusta tulevaa jarrutusta hankkeessa ei ole ollut. Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden vahva yhteinen tahto on, että Torrentupa voisi mahdollisimman pian olla jälleen toiminnassa. Ja varmasti tulee olemaankin! Jonain päivänä saamme juoda hyvät kahvit uudistetussa Torrentuvassa.

 

Pauli Tuohioja

TORRENTUVAN LUVAT KAUPUNGIN KÄSITTELYSSSÄ - 11

2023-07-24 06:58:24

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 28.6.2023 hakea Torremolinosin kaupungilta Torrentuvan kiinteistön käyttöluvan muuttamista kahvioksi ja rakennuslupaa tarvittavien muutostöiden suorittamiselle. Torrentuvan muutostöitä suunnitteleva Insisööritoimisto on jättänyt näitä koskevat suunnitelmat Torremolinosin kaupungille. Kaupunki on hakemukset rekisteröinyt vastaanotetuiksi, koska ensimmäinen osa käsittelymaksuista on maksettu 19.7.2023.

Terveisin 


Pauli Tuohioja

TORRENTUVALTA POSITIIVISTA UUTTA - 10

2023-05-04 04:55:15

Helmikuussa seurakuntaneuvosto peruutti Torrentuvan myyntipäätöksen ja perusti Torrentuvan työryhmän, jonka tehtävänä on yhdessä Asiointitoimisto Leenan kanssa selvittää Torrentuvan muuttaminen kahvilaksi. 

Näitä toimenpiteitä on valmisteltu ja selvitelty koko kevään ajan. Nyt on vihdoinkin seuraavia positiivisia uutisia kerrottavana:
- muutostöitä suunnitteleva insinööritoimisto on valittu
- insinööritoimisto on selvittänyt muutostöiden kohteet Torrentuvalla
- muutostyöt tekeviä rakennusfirmoja on haastateltu ja osalta on jo saatu urakkatarjoukset
- seurakuntaneuvosto päätti 24.4. kokouksessaan kumota Torrentuvan toiminnan lakkauttamispäätöksen, joten nyt 8.12.2022 tehdyt Torrentuvan toiminnan lopettamis- ja myyntipäätökset ovat kummatkin kumottu. Nämä uhkakuvat ovat poistuneet.

Seuraavia askeleita ovat rakennusluvan saaminen kaupungilta ja työn suorittavan urakoitsijan valinta. Näistä lisää jatkossa.


Pauli Tuohioja

LIIKAHDUS -tiedote 9

2023-02-25 21:55:07

Tätä kirjoittaessani adressin Torrentuvan säilymisen puolesta on allekirjoittanut jo 461 henkilöä.

Seurakuntaneuvosto teki 17.2.2023 sellaisen päätöksen, että neuvosto perui Torrentuvan myyntipäätöksen, mutta jätti Torrentuvan lakkauttamispäätöksen vielä voimaan. Perusteluna oli, että otetaan aikalisä ja tehdään vielä kerran tarkat selvitykset siitä, mitä Torrentuvalle pitää tehdä, jotta se voitaisiin avata kahviona.

Vähän ihmetyttää, että mitä uutta enää voi tulla esille, kun viime syksynä, tietojen mukaan, kaksi asiantuntijaa on tuvalla käynyt arvioimassa tilannetta. Muutostöiden tarpeen luulisi olleen jo aika hyvin kartoitettu. Mutta jospa tämä kolmas kierros toisi jo niin selvät ratkaisut, että anomuksen kahvioluvasta voisi Torremolinosin kaupungille jättää. 

Positiivisena asiana voi pitää sitäkin, että seurakuntaneuvosto nimesi seurakunnan ja Torremolinosin kaupungin väliseen keskusteluun henkilön, jolla on oikeudet virallisesti edustaa seurakuntaa.

Odottelusta ei silti päästä mihinkään, sillä "hitaita ovat herrojen kiireet". Odotamme!


Pauli Tuohioja

PÄÄTÖSTÄ ODOTELLESSA - tiedote 8

2023-02-09 21:56:41

Seurakuntaneuvosto ei tehnyt vielä päätöksiä ti 7.2.2023 kokouksessaan Torrentuvasta, vaan siirsi päätökset ensi viikolla pidettävään kokoukseensa.

Alla oleva kirjoitus julkaistiin Fuengirola.fi -lehden Mielipide -osastossa 10.2.2023:

TORRENTUPA – SEURAKUNNAN LÄSNÄOLOA
Torrentuvan tulevaisuuskeskustelu on nyt kestänyt noin kaksi kuukautta, mutta aikaa on varmasti tarvittu tämän verran, sillä selvitettävinä on ollut useita asioita, esimerkiksi:
1) Muutosremontin rahoitus. Se ratkesi Antti Aarnio-Wihurin luvattua maksaa koko remontin.
2) Laina Kirkkohallitukselle. Lainan Kirkkohallitus kirjasi alas Jarmo Karjalaisen ja Kirkkohallituksen välisen neuvottelun tuloksena. Helpotti seurakunnan kokonaistaloutta osaltaan.
3) Tuvan laillinen käyttötarkoitus. Tämä on ollut keskeisin selvitettävä asia. Koska tila on ollut rekisteröitynä nahkaliikkeeksi, niin sen käyttötarkoitus täytyy saada muutetuksi kaupungin rekisterissä. Muutos mahdollistuu, kun kaupungille jätetään anomus ja tehdään vaadittavat korjaukset kiinteistöön. Seurakuntaneuvosto on tarkastellut tätä kysymystä pitkään jo viime vuonna.
4) Vakuutukset. Tarkastelun aikana on ilmennyt, että vastuuvakuutuksen osalta vakuutuksen ehdot eivät korvaisi vahinkoa vanhan käyttötarkoituksen ollessa voimassa. Nyt neuvottelujen jälkeen on tiedossa, mitä vakuutusyhtiö edellyttää tilaa käytettäessä.
5) Työntekijöiden työajan jakautuminen. Torressa ymmärretään ilman muuta, että työntekijöiden työpanos suuntautuu sinne, missä tarve on suurin.
6) Torrentuvan sosiaalinen merkitys. Keskustelun aikana on tullut selkeästi esille, miten tärkeänä Torremolinosin suomalaiset Torrentuvan olemassaolon näkevät. Tuvassa konkretisoituu seurakunnan läsnäolo Torremolinosissa. Pelkkä tuvan olemassaolo kertoo diakoniasta, turvasta ja kohtaamisesta. Näistä ihmisten kokemuksista kertovat ne 430 Torrentuvan säilyttämiseksi jätettyä adressin allekirjoitusta ja ne lukuisat puhuttelevat kommentit, joita voi käydä lukemassa osoitteessa www.adressit.com , hakukenttään sana Torrentupa.

Toivomme seurakuntaneuvoston tekevän positiivisen päätöksen Torrentuvan tulevaisuudesta.
Tarja ja Pauli Tuohioja
Torrentuvan vapaaehtoiset


Pauli Tuohioja

JÄNNITYSTÄ - tiedote 7

2023-02-06 22:02:14

Tätä kirjoittaessani adressin Torrentuvan säilymisen puolesta on allekirjoittanut jo 380 henkilöä.

Tiistaina 7.2.2023 uusi seurakuntaneuvosto kokoontuu jälleen tekemään päätöksiä Aurinkorannikon seurakunnan osalta. Vaikka en tiedäkään, mitä esityslistalla on, niin voisin otaksua, että Torrentuvan asia on siellä jollakin tavalla esillä.

Olen kuullut paljon ihmettelyä asian hitaasta etenemisestä. Seurakuntaneuvosto pystyi tekemään 8.12.2022 lopettamis- ja myyntipäätöksen yht´äkkiä kokouksessaan, jossa Torrentuvan lopettaminen ei ollut edes esityslistalla. Kun sitä siellä esitettiin ja vietiin päätökseen, niin seurakuntaneuvoston pitkäaikainen jäsen, Pirkko Tihinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Enemmistöllä oli outo tapa toimia, sillä päätöksethän pitäisi aina tehdä huolellisesti tehdyn harkinnan ja siitä johdetun esityksen pohjalta. Esittelijä ei ollut 8.12.2022 tehnyt mitään tuon suuntaistakaan esitystä.  

Nyt odotamme, että uusi seurakuntaneuvosto pystyisi tekemään päätöksen, joka mahdollistaisi Torrentuvan toiminnan jatkumisen. Rahoitushan tarvittavalle remontille on kunnossa, koska Antti Aarnio-Wihuri on sen kokonaisuudessaan luvannut hoitaa. 

PS: Levitä adressia oman fb-sivusi kautta ja pyydä ystäviäsi allekirjoittamaan adressi. Kiitos!
Kopioi tämä linkki ja lähetä se ystävillesi:  www.adressit.com/torrentupa_on_sailytettava


Pauli Tuohioja

ODOTUSTA -Tiedote 6

2023-01-26 20:09:44

Allekirjoituksia on nyt netissä 228 ja paperilla 72, yhteensä 300.

Seurakuntakokous järjestäytyi 17.1.2023 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka Sinervon, varapuheenjohtajaksi Tapio Purasen. Muut jäsenet ovat Hannu Kärkkäinen, Pirjo Nurmesviita, Jari Syväkangas ja Urpo Raunio. Torrentuvan tulevaisuutta pohditaan tulevissa kokouksissa. On selvitettävä vakuutuslaitoksen kanta tilan käytön osalta ja varmaan monta muutakin virallista asiaa. Uskon kuitenkin, että asiat ratkeavat positiivisesti, kun niitä rauhallisin mielin mietitään.

Seurakunnalle harvoin tulee vastaan näin helpottavaa tilannetta, että ulkopuolinen henkilö on valmis kustantamaan Torrentuvan remontin. Nyt remontin on luvannut maksaa Antti Aarnio-Wihuri.  Tästä on syytä olla kiitollinen sekä Jumalalle että myöskin lahjan antajalle.


Jos rukouksen tie on tuttu, niin sitä tietä olisi hyvä käydä Torrentupaa ajatellen.

PS: Levitä adressia oman fb-sivusi kautta ja pyydä ystäviäsi allekirjoittamaan adressi. Kiitos!
Kopioi tämä linkki ja lähetä se ystävillesi:  www.adressit.com/torrentupa_on_sailytettava


Pauli Tuohioja

ADRESSIN LUOVUTETTU 16.1.2023 - Tiedote 5

2023-01-16 06:15:13

Allekirjoituksia on nyt netissä 210 ja paperilla 79, yhteensä 289.

Seurakuntakokous järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina 17.1. Neuvosto keskustelee yleisesti Torrentuvan asiasta. Onko tulossa päätöksiä asian suhteen, niin sitä en tiedä. 
Olen toimittanut adressin seurakuntaneuvostolle.
Jos rukouksen tie on sinulle tuttu, niin sitä tietä olisi hyvä käydä kokousta ajatellen.


Pauli Tuohioja

ALLEKIRJOITUKSIA 206 NETISSÄ + 80 PAPERILISTALLA

2023-01-13 21:14:59

Kiitos, että olet allekirjoittanut adressin Torrentuvan säilymisen puolesta. Allekirjoittajia on jo yhteensä 286. Jos vielä tulisi lisää allekirjoittajia, niin saattaisimme saada ensi tiistaiksi yli 300 allekirjoitusta. Tiistaina 17.1. uusi seurakuntaneuvosto kokoontuu ja luovutan seurakuntaneuvoston puheenjohtajalle sen hetkisen adressilistan.

Uskon vahvasti, että mielipiteillämme on vaikutusta asian käsittelyyn, koska näin iso määrä kannanottoja kertoo siitä, miten tärkeäksi Torrentuvan toiminnan jatkuminen koetaan.

PS: Levitä adressia oman fb-sivusi kautta ja pyydä ystäviäsi allekirjoittamaan adressi. Kiitos!
Kopioi tämä linkki ja lähetä se ystävillesi:  www.adressit.com/torrentupa_on_sailytettava


Pauli TuohiojaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

 • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
 • Ota yhteyttä kavereihisi
  1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
  2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
  3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…