Torrentupa on säilytettävä

Ota yhteyttä adressin tekijään

LIIKAHDUS -tiedote 9

2023-02-25 21:55:07

Tätä kirjoittaessani adressin Torrentuvan säilymisen puolesta on allekirjoittanut jo 461 henkilöä.

Seurakuntaneuvosto teki 17.2.2023 sellaisen päätöksen, että neuvosto perui Torrentuvan myyntipäätöksen, mutta jätti Torrentuvan lakkauttamispäätöksen vielä voimaan. Perusteluna oli, että otetaan aikalisä ja tehdään vielä kerran tarkat selvitykset siitä, mitä Torrentuvalle pitää tehdä, jotta se voitaisiin avata kahviona.

Vähän ihmetyttää, että mitä uutta enää voi tulla esille, kun viime syksynä, tietojen mukaan, kaksi asiantuntijaa on tuvalla käynyt arvioimassa tilannetta. Muutostöiden tarpeen luulisi olleen jo aika hyvin kartoitettu. Mutta jospa tämä kolmas kierros toisi jo niin selvät ratkaisut, että anomuksen kahvioluvasta voisi Torremolinosin kaupungille jättää. 

Positiivisena asiana voi pitää sitäkin, että seurakuntaneuvosto nimesi seurakunnan ja Torremolinosin kaupungin väliseen keskusteluun henkilön, jolla on oikeudet virallisesti edustaa seurakuntaa.

Odottelusta ei silti päästä mihinkään, sillä "hitaita ovat herrojen kiireet". Odotamme!


Pauli Tuohioja

PÄÄTÖSTÄ ODOTELLESSA - tiedote 8

2023-02-09 21:56:41

Seurakuntaneuvosto ei tehnyt vielä päätöksiä ti 7.2.2023 kokouksessaan Torrentuvasta, vaan siirsi päätökset ensi viikolla pidettävään kokoukseensa.

Alla oleva kirjoitus julkaistiin Fuengirola.fi -lehden Mielipide -osastossa 10.2.2023:

TORRENTUPA – SEURAKUNNAN LÄSNÄOLOA
Torrentuvan tulevaisuuskeskustelu on nyt kestänyt noin kaksi kuukautta, mutta aikaa on varmasti tarvittu tämän verran, sillä selvitettävinä on ollut useita asioita, esimerkiksi:
1) Muutosremontin rahoitus. Se ratkesi Antti Aarnio-Wihurin luvattua maksaa koko remontin.
2) Laina Kirkkohallitukselle. Lainan Kirkkohallitus kirjasi alas Jarmo Karjalaisen ja Kirkkohallituksen välisen neuvottelun tuloksena. Helpotti seurakunnan kokonaistaloutta osaltaan.
3) Tuvan laillinen käyttötarkoitus. Tämä on ollut keskeisin selvitettävä asia. Koska tila on ollut rekisteröitynä nahkaliikkeeksi, niin sen käyttötarkoitus täytyy saada muutetuksi kaupungin rekisterissä. Muutos mahdollistuu, kun kaupungille jätetään anomus ja tehdään vaadittavat korjaukset kiinteistöön. Seurakuntaneuvosto on tarkastellut tätä kysymystä pitkään jo viime vuonna.
4) Vakuutukset. Tarkastelun aikana on ilmennyt, että vastuuvakuutuksen osalta vakuutuksen ehdot eivät korvaisi vahinkoa vanhan käyttötarkoituksen ollessa voimassa. Nyt neuvottelujen jälkeen on tiedossa, mitä vakuutusyhtiö edellyttää tilaa käytettäessä.
5) Työntekijöiden työajan jakautuminen. Torressa ymmärretään ilman muuta, että työntekijöiden työpanos suuntautuu sinne, missä tarve on suurin.
6) Torrentuvan sosiaalinen merkitys. Keskustelun aikana on tullut selkeästi esille, miten tärkeänä Torremolinosin suomalaiset Torrentuvan olemassaolon näkevät. Tuvassa konkretisoituu seurakunnan läsnäolo Torremolinosissa. Pelkkä tuvan olemassaolo kertoo diakoniasta, turvasta ja kohtaamisesta. Näistä ihmisten kokemuksista kertovat ne 430 Torrentuvan säilyttämiseksi jätettyä adressin allekirjoitusta ja ne lukuisat puhuttelevat kommentit, joita voi käydä lukemassa osoitteessa www.adressit.com , hakukenttään sana Torrentupa.

Toivomme seurakuntaneuvoston tekevän positiivisen päätöksen Torrentuvan tulevaisuudesta.
Tarja ja Pauli Tuohioja
Torrentuvan vapaaehtoiset


Pauli Tuohioja

JÄNNITYSTÄ - tiedote 7

2023-02-06 22:02:14

Tätä kirjoittaessani adressin Torrentuvan säilymisen puolesta on allekirjoittanut jo 380 henkilöä.

Tiistaina 7.2.2023 uusi seurakuntaneuvosto kokoontuu jälleen tekemään päätöksiä Aurinkorannikon seurakunnan osalta. Vaikka en tiedäkään, mitä esityslistalla on, niin voisin otaksua, että Torrentuvan asia on siellä jollakin tavalla esillä.

Olen kuullut paljon ihmettelyä asian hitaasta etenemisestä. Seurakuntaneuvosto pystyi tekemään 8.12.2022 lopettamis- ja myyntipäätöksen yht´äkkiä kokouksessaan, jossa Torrentuvan lopettaminen ei ollut edes esityslistalla. Kun sitä siellä esitettiin ja vietiin päätökseen, niin seurakuntaneuvoston pitkäaikainen jäsen, Pirkko Tihinen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Enemmistöllä oli outo tapa toimia, sillä päätöksethän pitäisi aina tehdä huolellisesti tehdyn harkinnan ja siitä johdetun esityksen pohjalta. Esittelijä ei ollut 8.12.2022 tehnyt mitään tuon suuntaistakaan esitystä.  

Nyt odotamme, että uusi seurakuntaneuvosto pystyisi tekemään päätöksen, joka mahdollistaisi Torrentuvan toiminnan jatkumisen. Rahoitushan tarvittavalle remontille on kunnossa, koska Antti Aarnio-Wihuri on sen kokonaisuudessaan luvannut hoitaa. 

PS: Levitä adressia oman fb-sivusi kautta ja pyydä ystäviäsi allekirjoittamaan adressi. Kiitos!
Kopioi tämä linkki ja lähetä se ystävillesi:  www.adressit.com/torrentupa_on_sailytettava


Pauli Tuohioja

ODOTUSTA -Tiedote 6

2023-01-26 20:09:44

Allekirjoituksia on nyt netissä 228 ja paperilla 72, yhteensä 300.

Seurakuntakokous järjestäytyi 17.1.2023 ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka Sinervon, varapuheenjohtajaksi Tapio Purasen. Muut jäsenet ovat Hannu Kärkkäinen, Pirjo Nurmesviita, Jari Syväkangas ja Urpo Raunio. Torrentuvan tulevaisuutta pohditaan tulevissa kokouksissa. On selvitettävä vakuutuslaitoksen kanta tilan käytön osalta ja varmaan monta muutakin virallista asiaa. Uskon kuitenkin, että asiat ratkeavat positiivisesti, kun niitä rauhallisin mielin mietitään.

Seurakunnalle harvoin tulee vastaan näin helpottavaa tilannetta, että ulkopuolinen henkilö on valmis kustantamaan Torrentuvan remontin. Nyt remontin on luvannut maksaa Antti Aarnio-Wihuri.  Tästä on syytä olla kiitollinen sekä Jumalalle että myöskin lahjan antajalle.


Jos rukouksen tie on tuttu, niin sitä tietä olisi hyvä käydä Torrentupaa ajatellen.

PS: Levitä adressia oman fb-sivusi kautta ja pyydä ystäviäsi allekirjoittamaan adressi. Kiitos!
Kopioi tämä linkki ja lähetä se ystävillesi:  www.adressit.com/torrentupa_on_sailytettava


Pauli Tuohioja

ADRESSIN LUOVUTETTU 16.1.2023 - Tiedote 5

2023-01-16 06:15:13

Allekirjoituksia on nyt netissä 210 ja paperilla 79, yhteensä 289.

Seurakuntakokous järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina 17.1. Neuvosto keskustelee yleisesti Torrentuvan asiasta. Onko tulossa päätöksiä asian suhteen, niin sitä en tiedä. 
Olen toimittanut adressin seurakuntaneuvostolle.
Jos rukouksen tie on sinulle tuttu, niin sitä tietä olisi hyvä käydä kokousta ajatellen.


Pauli Tuohioja

ALLEKIRJOITUKSIA 206 NETISSÄ + 80 PAPERILISTALLA

2023-01-13 21:14:59

Kiitos, että olet allekirjoittanut adressin Torrentuvan säilymisen puolesta. Allekirjoittajia on jo yhteensä 286. Jos vielä tulisi lisää allekirjoittajia, niin saattaisimme saada ensi tiistaiksi yli 300 allekirjoitusta. Tiistaina 17.1. uusi seurakuntaneuvosto kokoontuu ja luovutan seurakuntaneuvoston puheenjohtajalle sen hetkisen adressilistan.

Uskon vahvasti, että mielipiteillämme on vaikutusta asian käsittelyyn, koska näin iso määrä kannanottoja kertoo siitä, miten tärkeäksi Torrentuvan toiminnan jatkuminen koetaan.

PS: Levitä adressia oman fb-sivusi kautta ja pyydä ystäviäsi allekirjoittamaan adressi. Kiitos!
Kopioi tämä linkki ja lähetä se ystävillesi:  www.adressit.com/torrentupa_on_sailytettava


Pauli Tuohioja

TORRENTUVAN REMONTILLE RAHOITTAJA - tiedote 3

2023-01-06 23:31:34

Adressin allekirjoittajia on nyt jo 181.

     Jotta Torrentupa täyttää kaikki viranomaismääräykset kahvilatoiminnan osalta, niin sinne pitää tehdä ilmastointi-, invaWC- ja äänieristysremontti. Näin kertoi seurakunnan kutsuma, tilaa arvioinut arkkitehti. Tieto vietiin seurakuntaneuvoston käsittelyyn joulukuussa, joka oli myös kyseisen neuvoston toimikauden viimeinen kokous. Siellä piti keskustella Torrentuvan tulevaisuudesta, mutta ilmeisesti muutostöiden mahdollista kalleutta säikähtäen seurakuntaneuvosto päättikin lopettaa koko Torrentuvan toiminnan ja laittaa kiinteistön myyntiin. Käsittämättömän äkkinäinen päätös.  
     Tarvittavia muutostöitä ei oltu kysytty Torremolinosin kaupungilta, joka on se ainoa ja oikea luvanmyöntäjä, Sen virkamiehet olisivat tarkasti sanoneet, mitä pitää tehdä, jos heiltä olisi anottu kahvilalupaa ja kysytty mitä yksilöidysti pitää tehdä.
      Seurakunnan pelko kustannuksista poistui, kun Antti Aarnio-Wihuri lupasi maksaa tarvittavien muutostöiden kustannukset. Nyt luulisi olevan helppoa käynnistää luvan haku uudestaan, koska remontti ei rasittaisi seurakunnan taloutta. 
     Torrentuvan lopettamispäätös ja rahoituksen löytyminen ovat nyt jo saaneet palstatilaa seuraavissa lehdissä: Ole-lehti, SE-lehti, Fuengirola.fi-lehti ja Iltalehti. Uskon, että keskustelu vielä jatkuu eri medioissa. 

PS: Levitä adressia oman fb-sivusi kautta ja pyydä ystäviäsi allekirjoittamaan adressi. Kiitos!


Pauli Tuohioja

TORRENTUVAN KESKUSTELU POISTETTU - VAI ONKO? - tiedote 2

2023-01-04 08:44:48

Sain yhteydenoton eräältä ystävältäni, joka ihmetteli, kun hän ei enää löydäkään "Torremolinos, tänään ja huomenna" -sivulta sitä keskustelua, jota siellä on käyty Torrentuvan asiasta.

Itse en ole poistanut yhtään keskustelua ja näin vastasin hänelle. Kun kävin kyseisellä sivulla, niin toden totta, en minäkään löytänyt sitä Torrentupa -keskustelua. Itse tulkitsin, että sivun administraatio on ilmeisesti poistanut kaikki keskustelut - ja pidin sitä oikein hyvänä asiana. 

Nän oletin, mutta ilmeisesti olikin niin, että se 13.12. alkanat keskusteluketju oli jo hautautunut niin syvälle, että se ei tullut kahdellakaan etsimiskerralla esille. Mutta toinen ystäväni opasti minua löytämään sen keskustelun.

PS: Kutsu Ystäviäsi allekirjoittamaan adressi ja levitä adressia oman fb-sivusi kautta, kiitos!

Uuden Vuoden terveisin


Pauli Tuohioja

Torrentuvan velka on nollattu - tiedote 1

2022-12-29 06:17:27

ALLEKIRJOITTAJIEN MÄÄRÄ KASVAA
Runsaassa vuorokaudessa adressi "Torrentupa on säilytettävä" on kerännyt jo 75 allekirjoitusta. Lisäksi Torrentuvalla olevassa paperisessa adressissa on noin 50 nimeä. Kaikki nämä kertovat siitä, että Torrentuvan toiminnan halutaan jatkuvan.

TORRENTUPAAN KOHDISTUNUT VELKA ON KIRJATTU ALAS
Torrentuvan lakkauttamiseen päätyneessä seurakuntaneuvostossa 8.12. oli esillä tieto, että seurakunnalla olisi Torrentuvasta velkaa noin 39.000 euroa. Johtava pappi kysyi kokouksen jälkeen asiasta tarkennusta Kirkkohallitukselta, joka vastasi, että velkaa onkin 31.000 euroa. Taseessa vuodelta 2021 velkaa oli 25.000 euroa. Päätöskokouksessa on siis ollut esillä epätäsmällistä/virheellistä tietoa. 
Joulukuun puolessa välissä saimme kuulla, että Kirkkohallitus on kirjannut alas loput Torrentupaan kohdistuneesta velasta, joten nyt velan saldo on varma - se on nolla. 

ASETELMA ON SIIS MUUTTUNUT
Velan alas kirjaaminen on muuttanut koko asetelmaa siten, että vuoden 2023 alusta aloittavalla seurakuntaneuvostolla olisi täysin perusteltu syy tarkastella Torrentupaan liittyvää päätöstä uudestaan, silllä nyt ei Torrentuvan hankkimiseen otettu laina enää rasita seurakunnan taloutta.

KUTSU YSTÄVIÄSI ALLEKIRJOITTAJIKSI
Jaa adressi omalla Facebook -sivulla ystävillesi ja pyydä heitä allekirjoittajiksi. Näin viestitämme Torrentuvan arvostuksen ja tärkeyden päätöksentekijöille. 

HYVÄÄ VUODEN LOPPUA JA UUDEN ALKUA
 


Pauli TuohiojaJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…