Kontiolahden Kirkonkylän läheisen Vierevänniemen ja Honkavaaran alueen hakkuita ei tule sallia.

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kuntalaisaloitteeseen annettavaa vastausta pohditaan tlk:n kokouksessa 28.11.2028

2023-11-24 11:21:41

Tiedoksenne:

Kontiolahden kunnan tekninen lautakunta käsittelee kokouksessaan 28.11.2023 aloitteeseen annettavaa vastausta.
Eivät voi ehkä käsitellä itse hakkuupäätöstä koska sillä on se "lainvoimainen" päätös, muuta lainvoimaista tässä ei juuri olekkaan.

Kansalaisadressia tai sen käsittelyä ei mainita, mutta koska olemme demokratiassa ja koska lautakuntien jäsenet ovat, lähtökohtaisesti, valittu edustamaan kuntalaisia ja kuntalaisten mieltä ehkä myös yhdenvertaisuutta puolustamaan, niin toivottavasti, kun kyse ei ole vaikeasti hahmotettavista asioista; kuntalaisten yhdenvertaisuus päätöksenteossa->asianosaisten kuulemisen tarpeen arvioiminen, subjektiivisen hakkuu-aloitteen hyväksymisen oikeus ja vaikutukset tuleviin päätöksiin, aloitteesta luontoon ja luonnolle aiheutuvat vaikutukset.

Ei voi välttyä ajatukselta, niin kuin ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa sain sanotuksi: tällainen, tavaksi tullut, päätöksentekokulttuuri on omiaan pilaamaan ilmapiiriä ja aiheuttamaan kuntalaisten välistä eripuraa ja vastakkainasettelua. Lait, määräykset ja asetukset eivät mahdollistaisi tällaisia tilanteita. Vierevänniemen kyseessä ollessa en usko etteikö asianosaiset olisi keskustelleet laajemman vaikutusarvioinnin käyttöön ottamisesta. 

Taisin kertoa jo aikaisemmin, mutta varmistan että olen lähettänyt tämän kansalaisadressin allekirjoitusluettelon sekä tekemänne kommentit alla oleville kunnan päättäjille vain allekirjoittaneiden etunimellä ja kotipaikkakuntatiedolla varustettuna. 

Jos joku haluaa vedota asiassa suoraan päättäjiin, se käy parhaiten kun lähettää sähköpostia suoraan kunnan kirjaamoon ja kirjoittaa viestikenttään keille kaikille haluaa liitetiedoston lähetettävän.

Osoite on kirjaamo@kontiolahti.fi

Kontiolahden kunnanjohtaja. Tuononen
Kontiolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Romppanen
Kontiolahden kunnanhallituksen puheenjohtaja. Nyyssönen
Kontiolahden kunnanvaltuuston jäsenet / valtuutetut
Kontiolahden kunnanhallituksen jäsenet
Kontiolahden vapaa-aika päällikkö. Jormanainen
Kontiolahden ympäristölautakunnan jäsenet  
Kontiolahden teknisen lautakunnan jäsenet
Kontiolahden tekniselle johtajalle. Hirvonen
Kontiolahden kuntatekniikan päällikölle. Väisänen
Kontiolahden ympäristöjohtajalle. Suontama.

Jari Pekka Kinnunen

Kiitän jokaista kansalaisadressin allekirjoittanutta lämpimin kiitoksin.

2023-11-13 18:39:47

Tiedoksi allekirjoittaneille nämä kuntaan menneet adressin saatesanat.
Lukiessanne huomaatte kyllä että joitain kohtia olen viilannut teille paremmin sopivaan muotoon.

 

"Adressin vastuuhenkilön saatesanat päättäjille      

Adressin ovat allekirjoittaneet 394 Suomen kansalaista, jotka vetoavat suorasanaisesti myös kommenteissaan, Vierevänniemi /Honkavaara alueen monimuotoisen luonnontilaisen kauneuden ja samalla koko kunnan vetovoiman ja viihtyisyyden säilyttämiseksi.  

Yleinen mielipide, ei vain allekirjoittaneiden keskuudessa, on että se päätös, jolla hakkuulupa myönnettiin, oli harkitsematon, heikosti valmisteltuna ja ilman relevantteja perusteita tehty päätös, sama koskee myös päätöksen lainvoimaisuutta. Hakkuupäätöksen kumoaminen korjaa osaltaan myös kuntalaisten viime aikoina kolhiintunutta käsitystä yhdenvertaisuudesta.  

Tapausta neuvotteluissaan käsittelevälle työryhmälle kertyviä kokemuksia tulisi hyödyntää ja keskustella sen perustalle mahdollisesti jatkossa synnytettävästä, Joensuun Virta -kaltaisen, laajapohjaisen Satamasta Saposeen -Lisää viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta - kirkonkylä/kuntakeskus eläväksi -yhdistyksestä.  

Adressi, allekirjoitukset sekä kaikki tapaukseen liittyvät allekirjoittajien kommentit luovutetaan Kontiolahden kunnanvaltuuston puheenjohtajalle, kunnanvaltuuston jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen jäsenille, vapaa-aika päällikölle, ympäristö- ja teknisenlautakunnan jäsenille, kuntatekniikan päällikölle, kunnan tekniselle johtajalle, kunnanjohtajalle sekä medialle.  

Valitusten ja kanteluiden sijaan asiassa päädyttiin kansalaisadressin ja kuntalaisaloitteen laatimisiin koska Vierevänniemi/Honkavaara alue on, paitsi erityinen ja monimuotoinen ihmisiä puoleensa vetävä keidas lajissaan, niin se on myös, kuten nyt on osoitettu ja kommenteista saimme lukea, sadoille ellei tuhansille täällä asuville, ja kunnasta muuttaneille erityisen tärkeä kokonaisuus. Alueen vaalimisen tekee tärkeäksi myös se että alue on osa Onni Räsäsen kunnalle muistoksi lahjoittamaa säilytettäväksi tarkoitettua laajempaa, hänestä ja hänen ajastansa suurine puineen ja peltoalueineen kertovaa aluetta, mihin usein lomilla palataan. Siksi oli hyvä ja viisas valinta osallistaa myös teidät tähän mukaan.    

Adressin laatimisessa oli mukana muutamia kunnan vetovoimaisuuden sekä luonnon moninaisuuden vahingoittamisesta huolissaan olevia kuntalaisia. Jari Pekka Kinnunen toimi kuntalaisaloitteen sekä adressin toteuttaneena vastuuhenkilönä.  

Saman sisältöinen kuntalaisaloite on toimitettu käsiteltäväksi kuntaan 20.9.2023. Toivomus on, että suurta osaa kuntalaisia ja yleistä etua koskeva asia käsiteltäisiin aiheen mukaisessa lautakunnassa ja aloitteen tekijälle lähetettäisiin sähköisenä, kokouksessa asian käsittelyn jälkeen tehdyt tai tehty asiaa koskeva päätös sisältäen tiedon niistä toimenpiteistä joihin lautakunnan päätös velvoittaa asiassa ryhtymään. Vastuuhenkilö voi sitten kertoa päätöksistä aloitteeseen tai adressiin osallistuneille.  

Koska kyseinen esimerkkitapaus koskee satoja jopa tuhansia kuntalaisia ja alue on potentiaalinen esimerkiksi matkailueuroja tuova sekä pito- ja vetovoimaisuutta lisäävänä ja kuntataloudenkin kannalta merkittävä, niin on outoa, että näin laajavaikutteisia julkikuvalle kielteisiä päätöksiä voidaan ja uskalletaan tehdä virkamiespäätöksenä. Kuntalaisia kunnan päätöksentekokoneistossa edustavat; kunnan valtuusto ja valtuustoon valitut valtuutetut sekä lautakuntiin asetetut lautakuntien jäsenet jne. mutta tuovatko he päätöksen tekoon kuntalaisten äänen? Jos kuntalaisia huomioitaisiin niin kuin pitäisi, välttyisimme ilmenneiltä kaikin puolin kiusallisilta ja kunnan verotuloja ja jopa naapurirakkautta nakertavilta tapauksilta.  

Kuntalaiset paremmin huomioivaan ja kuntalaisten henkisen hyvinvoinnin parempaan huomioimiseen voisi apua tuoda aiemmin mainitun kaltainen puolueeton, alueen asukkaiden ja tai muiden kuntalaisten näkemyksiä, tarpeita ja ideoita suunnitteluun tuova eri aloja toimijoita edustavista asukkaista koostuva kuntakeskusyhdistys, jonka rooli ja päätehtävä liittyisi muutoin toimijoita kuntakeskukseen kokoaviin, viihtyisyyttä ja virikkeitä lisääviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin.    

- Jari Pekka Kinnunen"

 

Kansalaisadressi ja kuntalaisaloite ovat hyväksi havaittuja vaikuttamisen välineitä.
Toivokaamme tällä olevan riittävä ja tarvittava vaikutus Vierevänniemen alueen hakkuupäätöksen kumoamiseksi.

Uusia adresseja ja aloitteita miettien ja odotellen toivottelen teille kaikille ja läheisillenne, yhdessä ja erikseen, menestystä ja onnea kaikkeen ja kaikessa mihin ikinä päätättekään ryhtyä.

- JP

PS. olen pahoillani kirotusvierheistä.


Jari Pekka Kinnunen

Korjaus edelliseen tiedotteeseen

2023-10-20 08:34:03

Seuraava neuvottelu Vierevänniemen tilanteesta ei ole tänään kuten virheellisesti aiemmin kerroin.

Seuraava neuvottelu on 26.10.2023. Korjasin virheen myös ko. tiedotteeseen.

 

Kiitos ja pahoitteluni tuosta virheestä

- JP


Jari Pekka Kinnunen

Kuntalaisaloite meni kuukausi sitten kunnan käsittelyyn

2023-10-19 23:04:08

Terveh!

Uskoisin että myös adressi olisi pikimmiten hyvä kunnan edustajille luovuttaa, ettei käy niin jotta teidän yhdessä kirjoittamanne mahtava puolustuspuheenvuoro ja äänenne ei tule kuulluksi. Aion ehdottaa jotta adressi ja adressiin liittyvät kirjoittamanne mielipiteet ja kommentit ja näkökulmat luovutettaisiin kunnan ja hakkuiden edustajille jossain Vierevänniemen alueella. Tarkka paikka, kellonaika ja pvm. ovat vielä auki. Uskon jotta paikalle saapuu edustava joukko alueen tulevaisuudesta huolissaan olevia kuntalaisia ja muita adressin ja tai kuntalaisaloitteen allekirjoittaneita ihmisiä. Kiva olisi jos saataisiin jotain ohjelmaa järjestettyä. Perästä kuuluu.

Asiat menee jokatapauksessa nurinkurisesti. Kunnan olisi pitänyt tehdä seuraava askel hakkuiden suhteen vasta kuntalaisaloitteen käsittelyn ja siihen vastaaamisen jälkeen. 

Positiivista on jotta keskustelua käydään ja se ettei hakkuita ole päätetty käynnistää, vielä. 

Seuraava neuvottelu on 26.10.2023

 

Oikein ihanata ja pimeetä syksyä kaikille!

- JP

PS. Jätän pohdittavaksenne kysymyksen: Pitäisikö tämän asian tiimoilta perustaa jonkinlainen ry.?

Oma mielipiteeni on ettei pidä. Mutta jos ry:n toiminta-aluetta olisi ranta-alueet Satamanlahdesta Saposenlahteen, ml. kuntakeskus Honkavaara ja Kotis.

Niin sellainen kannattaisi olla olemassa ja perustaa. Ja Kontioniemeen omansa.


Jari Pekka Kinnunen

TARKENNUS EDELLISEEN TIEDOTTEESEEN

2023-10-08 18:31:00

Hei,

Edellisen tiedotteen teksti,

"Kunta ei hakkuista kuitenkaan peräänny vaan on perustamassa hakkuu työryhmää, jonka tarkoitus on sopia kuinka lähialueen asukkaiden toive järvelle avattavasta nököalasta saadaan Vierevänniemeen laskevaan rinteeseen toteutettua",

Kertoo asiasta niin kuin se on.

Työryhmään osallistuu myös hakkuita vastustavia alotteisiin osallistuneita henkilöitä, kaikki tuki heille. En usko että kukaan meistä on käytettävissä hakkuiden suunnitteluun, mutta uskon jotta kaikki tämän ja kuntalaisaloitteen sadat allekirjoittajat seisovat sen ajatuksen takana että työryhmään pitää meidänkin osallistua ja osallistujia tukea. Osallistuminen on tärkeää ainakin kolmesta syystä.

1. Työryhmä on alku vuoropuhelulle, jota nyt välttämättä tarvitaan ja jatkossa etenkin silloin, kun näille erityisille alueille edes meinataan suunnitella minkäänlaisia toimenpiteitä. 

2. Työryhmään osallistuvat allekirjoittajat edustavat samalla myös hakkuita vastustavia kuntalaisia ja kansalaisia joiden äänet he ryhmään vievät.

3. Työryhmästä on mahdollisuus muodostua pysyvä väline päättäjien ja kuntalaisten väliseen yhteistyöhön.

Pitää muistaa että jos ja kun kunta perustaa ko. ryhmän, samalla se tulee sijoittaneeksi tähän prosessiin kokoajan enemmän kuntalaisilta saamiaan verotuloja. Siksi työryhmälle soisi olevan töitä ja paikkansa myös jatkossa.

Ysterv.

- JP Kinnunen


Jari Pekka Kinnunen

Tilannetiedote adressin allekirjoittaneille

2023-10-06 17:47:38

Hei,

Tässä kohtaa on paikallaan se että kukin kiittää itseään ja samalla voimme myös kiittää toisiamme paitsi rohkeudesta niin myös siitä kun olemme lähteneet kuitenkin niin runsaslukuisina suojaamaan tuota Onni Räsäseltä perinnöksi yhteiseen käyttöön saamaamne Höytiäisen rantaan ulottuvaa ulkoilualuetta. 

Höytiäisen itärannalla sijaitsevan Kontiolahden kuntakeskuksen ja Höytiäisen välisen rantakaistaleen hakkuita vastustava  "Kamppanja on kerännyt jo 607 allekirjoitusta. 

Hakkuita vastustava 276 allekirjoituksen kuntalaisaloite on mennyt kuntaan.

Hakkuita vastustava 331 allekirjoittajaa saavuttaneeseen tähän kansalaisadressiin voi vielä nimiä keräillä. 

KUNTALAISALOITTEEN VAIKUTUSKSET TÄHÄN SAAKKA:

Hakkuita ei ole vielä peruttu. Hakkuilla on kolme vuotta kestävä lainvoimainen lupa. Lainvoimaisuus astuu voimaan, ellei kukaan tee määräajassa oikaisupyyntöä tai valitusta lakien mukaan päätetystä asiasta.

Aloitteen ja laajan hakkuiden vastustuksen myötä hakkuut ainakin siirtyvät. Kunta ei hakkuista kuitenkaan peräänny vaan on perustamassa hakkuu työryhmää, jonka tarkoitus on sopia kuinka lähialueen asukkaiden toive järvelle avattavasta nököalasta saadaan Vierevänniemeen laskevaan rinteeseen toteutettua. 

Vaadimme aloitteella ettei ko. alueella metsää hakata. Muunmuassa siksi koska hakkuille ei ole perusteita. Perusteita tai ei, kunta aikoo kuitenkin hakata ja asettaa näin, kiistanalaiselle alueelle äskettäin perustetun kymmenen talon asuinalueen, Rantatöyrääntien asukkaiden toiveen järvimaisemasta satojen hakkuita perustellusti vastustavien edelle.

Kiistanalainen alue on osa suurempaa kokonaisuutta jolla alueella tehtävien toimenpiteiden tulisi palvella luontoa, luonnossa liikkujia, ranta-aktiviteetteja harrastavia ja alueelle "eksyviä" matkailijoita. Ihmiselle mäeltä avautuvat näköalat eivät saa olla koskaan etusijalla.

Vierevänniemen puolesta tuhannet välikiitokset kiitokset kaikille!

Yt. JP Kinnunen

 


Jari Pekka KinnunenJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…