Vaatimus Suomen hallitukselle: Tulitauko Gazaan

Ota yhteyttä adressin tekijään

Lapsiperheille suunnattu mielenosoitus | 5.5. 15-17:00 | Demonstration for families with children

2024-05-04 16:00:55

Screenshot_2024-05-04_at_18.57_.10_.png

Palestiinan puolesta! 🇵🇸🕊🍉 Mielenosoitus aloitetaan lastentahtisella marssilla Rautatientorilta Kansalaistorille.

Mielenosoituksen teemana ovat mm. lapsen oikeudet sekä Palestiinaan liittyvien kysymysten käsittely lasten kanssa. Mielenosoituksen yhteydessä on erilaisia toimintapisteitä lapsille, joissa pääsee esimerkiksi värittämään.

Mielenosoituksen järjestää joukko kasvatusalan ammattilaisia.

Tule koko perheen voimin paikalle! ❤️‍🔥🇵🇸

***

For Palestine! 🇵🇸🕊🍉 The demonstration will begin with a march at the pace of children from Rautatientori to Kansalaistori.

The themes of the demonstration include children’s rights and discussing Palestinian issues with children. There will also be various activity points for children, including colouring activities.

The demonstration is organised by a group of education professionals.

Come with the whole family! ❤️‍🔥


Palestinian Voices in Finland

TOIMI NYT, PELASTA RAFAH! | 27.4 16:00 Narinkkatori, Helsinki | ACT NOW, SAVE RAFAH!

2024-04-23 10:33:50

signal-2024-04-23-19-49-27-095.jpg

Mielenosoitus Helsingissä lauantaina 27.4. klo 16:00, Narinkkatorilla. Rafahin kaupungin tilanne Etelä-Gazassa on katastrofaalinen: Israelin hyökkäykset ovat pakottaneet yli 1,4 miljoonaa palestiinalaista Rafahiin, ilman mahdollisuutta paeta. Kaksi kolmasosaa Gazan väestöstä asuu nyt Rafahissa, kohdaten jatkuvia pommituksia ja puutetta perustarvikkeista kuten puhtaasta vedestä ja ruoasta. Israel on uhannut eskaloida tilannetta suurhyökkäyksellä Rafahiin. Eskalaatio merkitsisi lisää verenvuodatusta ja yhä useampien siviilien tuhoamista. Kiireellistä kansainvälistä painetta tarvitaan: toimi nyt ja pelasta Rafah.

Puheet:
Debt for Climate
Inka Hopsu (Vihreät)
Minja Koskela (Vasemmisto)
Pinja Perholehto (SDP)
XXA

Esiintyjät:
Nemat Battah
Adikia
Palwan

Luvassa myös ohjelmaa lapsille! 🪧Tuothan mukanasi vain Palestiinan ja/tai suomalaisen järjestön lipun. Emme salli rasistisia (mukaan lukien juutalaisviha tai islamofobia), seksistisiä tai muuten syrjiviä tekstejä ja symboleja. Järjestäjät: Suomen Palestiinan Siirtokuntayhdistys ry, Sumud – Suomen Palestiina verkosto ry, Arabikansojen Ystävyysseura ry, Rauhanpuollustajat ry sekä ICAHD Finland ry


✌️✌️✌️

Demonstration in Narinkkatori, Helsinki on Saturday, April 27th at 4p.m. The situation in the city of Rafah in Southern Gaza is catastrophic: Israeli attacks have displaced over 1.4 million Palestinians into the city, with no place to escape. Two-thirds of Gaza's population now reside in Rafah, facing constant bombardment and lacking basic necessities like clean water and food. Israel has threatened to escalate the situation even further with a major military offensive in Rafah. Such an escalation would spell even more bloodshed and devastation for innocent civilian lives. Urgent international action is needed: act now to save Rafah.

Speeches:
Debt for Climate
Inka Hopsu (Green)
Minja Koskela (Left)
Pinja Perholehto (SDP)
XXA

Performers:
Nemat Battah
Adikia
Palwan

Program for kids too! 🪧 Please bring only the flag of Palestine and/or a Finnish organization. We do not allow racist (including anti-Jewish or Islamophobic), sexist, or otherwise discriminatory texts and symbols. Organizers: Palestinian Community in Finland, Sumud – The Finnish Palestine Network, AKYS, Suomen Rauhanpuolustajat ry and ICAHD Finland.


Palestinian Voices in Finland

Palestiinan Maan päivän 48. muistopäivä | 30.3 15-16:30, Narinkkatori Helsinki | Palestine Land Day 48th memorial

2024-03-28 09:17:08

image0012.png

Palestiinan Maan päivän 48. muistopäivä

Israelin kiihdytettyä palestiinalaisten omistaman maan takavarikointia palestiinalaiset mobilisoituivat vuonna 1976 järjestäen lakkoja ja joukkomielenosoituksia maiden laitonta haltuunottoa vastaan. Israel vastasi väkivallalla tappaen useita palestiinalaisia. 30.3. julistettiin Maan päiväksi, joka on muodostunut maailmanlaajuiseksi muistojuhlaksi vuoden 1976 tapahtumille ja palestiinalaisten jatkuvalle Israelin kolonialismin vastustamiselle ja sumudille (sisulle).

Tänä vuonna Maan päivän merkitys korostuu Israelin Gazassa toteuttaman kansanmurhan ja Gazan alueen saarron ja miehityksen vuoksi. Israel on myös ottanut hiljattain laittomasti haltuun 800 hehtaarin kokoisen alueen palestiinalaisilta Länsirannalla, joka merkitsee suurinta laitonta maiden miehitystä sitten vuoden 1993.

Tule mukaan vaatimaan palestiinalaisten oikeuksia maahansa, Israelin apartheidin ja kolonisaation lopettamista, sekä loppua kansanmurhalle Gazassa. Lauantai 30.3 Narinkkatori 15-16:30, Helsinki. Mielenosoituksessa on erityistä ohjelmaa lapsille. Voit myös tuoda mukana lapsen vaatteen tai lelun, jotka lahjoitetaan mielenosoituksen jälkeen Suomen Punaiselle ristille.

🌱 Järjestäjät: @sumud.fi @akys_yhdistys @suomen_rauhanpuolustajat @icahdfinland

🌱 Tukijat: @palcif48 & @vihreat & @vasemmisto

Tilaa SUMUD – Suomen Palestiina-verkosto Ry:n uutiskirje  pysyäksesi kartalla tulevista tulitaukoa vaativista mielenosoituksista ja Palestiinalaisia tulevista tapahtumista Suomessa. 

 

***

 

Palestine Land Day 48th memorial

After the state of Israel expedited the seizure of Palestine own land in 1976 Palestinians organised strikes and mass protests against the illegal land grab. The state of Israel responded by killing many Palestinians. 30.3 was declared as a Land Day, and it has been celebrated as a international memorial day for the events of 1976 and the opposition of Israeli settler colonial exploits. It is a day to celebrate "sumud" (stubbornness).

This year, the importance of Land Day is heightened due to the genocide Israel is committing in Gaza, the siege of the area and ongoing occupation. Israel has recently occupied 800 acres of land from the Palestinians on the West-Bank, in an act that marks the biggest land grab since 1993.

Join us in demanding the rights for Palestinians, the end of Israeli apartheid, settler colonialism and and end of the genocide in Gaza. Saturday 30.3 Narinkkatori 15-16:30, Helsinki. This demonstration has program for children. Bring clothing or toys with you to be donated after the demonstration to Red Cross in Finland.

🌱 Organizers: @sumud.fi @akys_yhdistys @suomen_rauhanpuolustajat @icahdfinland

🌱 Supporters: @palcif48 & @vihreat & @vasemmisto

Sign up for the SUMUD - The Finnish Palestine network newsletter to stay up to date on demonstrations calling for a ceasefire and events in Finland supporting Palestinian people.


Palestinian Voices in Finland

Loppu kansanmurhalle; Loppu apartheidille. | 16.3. 14:30-16:30 | Stop Genocide; Dismantle Apartheid.

2024-03-14 11:59:35

signal-2024-03-14-135358_002.jpg

Mielenosoitus Helsingissä Narinkkatorilla lauantaina 16.3. klo 14:30-16:30. Puhujina mm. Li Andersson (vas), Majed Abusalama (Sumud ry) ja Rand.

Aloitamme Israelin Apartheid-viikon ohjelman vaatimalla yhdessä pysyvää tulitaukoa Gazaan sekä palestiinalaisten kansanmurhan ja Israelin apartheidin loppua.

🪧Tuothan mukanasi vain Palestiinan ja/tai suomalaisen järjestön lipun. Emme salli rasistisia (mukaan lukien juutalaisviha tai islamofobia), seksistisiä tai muuten syrjiviä tekstejä ja symboleja.

Tilaa SUMUD – Suomen Palestiina-verkosto Ry:n uutiskirje  pysyäksesi kartalla tulevista tulitaukoa vaativista mielenosoituksista ja Palestiinalaisia tulevista tapahtumista Suomessa.

✌️✌️✌️

Demonstration in Narinkkatori, Helsinki 16th of March at 14:30-15:30. Speeches from Li Andersson (Left), Majed Abusalama (Sumud) and Rand.

We start the Israeli Apartheid Week of events together by demanding a permanent ceasefire, end to the genocide of Palestinians and end to the Israeli apartheid system.

🪧 Please bring only the flag of Palestine and/or a Finnish organization. We do not allow racist (including anti-Jewish or Islamophobic), sexist, or otherwise discriminatory texts and symbols.

Sign up for the SUMUD - The Finnish Palestine network newsletter to stay up to date on demonstrations calling for a ceasefire and events in Finland supporting Palestinian people.


Palestinian Voices in Finland

Tulitauko nyt – loppu kansanmurhalle! -mielenosoitus | 3.2.2024 | Ceasefire now – Stop the Genocide -demonstration

2024-01-31 21:48:55

IMG_20240201_000503.jpg

Mielenosoitus Helsingissä vaatii pysyvää tulitaukoa Gazaan, palestiinalaisten kansanmurhan lopettamista ja että Suomi peruu päätöksen keskeyttää UNRWA:n eli YK:n alaisen palestiinalaisten pakolaisapu järjestön tukemisen. Suomi on sitoutunut avustamaan UNRWA:ta vuoteen 2026 asti, mutta rahoitus on päätetty keskeyttää. Organisaation toiminta on korvaamattoman tärkeää Gazan siviilien selviytymiselle. Kehitysyhteistyön kattojärjestö Fingo kertoo ettei UNRWA:lle ei ole välittömiä vaihtoehtoja.


Mielenosoitus kokoontuu lauantaina 3.2.2024 klo 14.30 Helsingin Rautatientorilla ja liikkuu eduskuntatalon eteen. Puheita pitävät suomalais-palestiinalainen valokuvaaja-taiteilija Nora Sayyad, Suomen palestiinalaisen siirtokuntayhdistyksen XXA, Karjalazet Nuoret Suomes -järjestön Afanasjeffin Darjan Papu ja Aalto students for Palestine -liikkeen Alexander Vahera-Chibnik.


Mielenosoituksen järjestävät Sumud - Suomen Palestiina-verkosto, Suomen Rauhanpuolustajat, ICAHD Finland ja Arabikansojen Ystävyysseura, ja sitä tukee Suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistys. Mielenosoituksessa ei hyväksytä minkäänlaisia rasistisia – mukaan lukien muslimi- ja juutalaisvastaisia – tai muulla tavalla syrjiviä tunnuksia tai huutoja.

Tilaa SUMUD – Suomen Palestiina-verkosto Ry:n uutiskirje  pysyäksesi kartalla tulevista tulitaukoa vaativista mielenosoituksista ja Palestiinalaisia tulevista tapahtumista Suomessa.

 

***

 

Demonstration in Helsinki demands permanent ceasefire in Gaza, end to the genocide of Palestinians, and Finland to reverse the decision to suspend support for UNRWA, the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Finland has previously agreed to fund UNRWA until 2026, but the funding is halted. The humanitarian aid of UNRWA is crucial for the survival of civilians in Gaza. The Finnish Development NGOs umbrella organisation Fingo explains that UNRWA cannot be easily substituted. (In Finnish)


The demonstration gathers in Helsinki at the Railway Square on Saturday February 3rd at 2.30 pm and proceeds to the Parliament House. There will be speeches from a Finnish-Palestinian photographer-artist Nora Sayyad, XXA representing the Palestinian Community in Finland, Afanasjeffin Darjan Papu representing the Carelian Youth, and Alexander Vahera-Chibnik from the Aalto students for Palestine movement.

The demonstration is organized by Sumud - The Finnish Palestine Network, the Finnish Peace Committee, ICAHD Finland and the Finnish-Arab Friendship Society, and supported by the Palestinian Community in Finland (Palcif). Racist or otherwise discriminatory symbols or chants – including islamophobic and anti-Jewish messages – are not accepted in the demonstration.

Sign up for the SUMUD - The Finnish Palestine network newsletter to stay up to date on demonstrations calling for a ceasefire and events in Finland supporting Palestinian people.


Palestinian Voices in Finland

Tulitauko nyt – loppu kansanmurhalle! -mielenosoitus | 20.1.2023 | Ceasefire now – Stop the Genocide -demonstration

2024-01-18 09:04:03

WhatsApp-Image-2024-01-16-at-14.39_.28_.jpeg

Mielenosoitus Helsingissä vaatii Suomen tukea Etelä-Afrikan kansanmurhakanteelle YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Tuhansien ihmisten odotetaan osoittavan mieltään lauantaina 20. tammikuuta Gazassa tapahtuvaa palestiinalaisten kansanmurhaa vastaan ja välittömän tulitauon puolesta. Mielenosoituksessa vaaditaan lisäksi Suomen tukea Etelä-Afrikan kansanmurhakanteelle, jonka käsittelyn Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alainen kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) aloitti 11.–12.1. Haagissa. Mielenosoitus kokoontuu klo 14.00 Rautatientorilla ja liikkuu Eduskuntatalolle, jonka luona kuullaan muun muassa vihreiden, vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien edustajien puheet.


Mielenosoituksessa Eduskuntatalolla puhuvat kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sdp), kansanedustaja Jussi Saramo (vas), suomalais-palestiinalainen taiteilija ja Sumud ry:n puheenjohtaja Noora Dadu, Suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistyksen Wael Cheblak sekä palestiinalainen artisti Eugenie Touma van der Meulen. Lisäksi kuullaan puheet vihreiden sekä Finnish Network of Antizionist Jews -verkoston edustajilta. Tapahtumassa esiintyy myös egyptiläinen laulaja Ramy Essam.


Mielenosoituksessa puhuva kansanedustaja Kiljunen toteaa: “Suomi on kansainvälisessä tuomioistuimessa tukenut Ukrainan kansamurhakannetta Venäjää vastaan. Suomi on toteuttanut ihmisoikeusperusteista ulkopolitiikkaa, joten Suomen pitäisi tukea kansainvälisen oikeusistuimen työtä Etelä-Afrikan Israelia vastaan nostamassa kanteessa, jossa viitataan kansanmurhaan ja etniseen puhdistukseen.”


Helsingin mielenosoituksen järjestävät Sumud - Suomen Palestiina-verkosto, Suomen Rauhanpuolustajat, ICAHD Finland ja Arabikansojen Ystävyysseura. Mielenosoitusta tukevat lisäksi vihreät, vasemmistoliitto sekä Suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistys. Mielenosoituksessa ei hyväksytä minkäänlaisia rasistisia – mukaan lukien muslimi- ja juutalaisvastaisia – tai muulla tavalla syrjiviä tunnuksia tai huutoja.


Etelä-Afrikka haastoi Israelin valtion kansainväliseen tuomioistuimeen joulukuun lopussa syyttäen Israelin Gazaan kohdistamaa hyökkäystä kansanmurhaksi. Kanteen käsittely alkoi 11.–12.1. kaksipäiväisellä kuulemisella Alankomaiden Haagissa. Kansainvälisen oikeuden 15 tuomarista koostuvan paneelin odotetaan tekevän päätös mahdollisista kanteeseen liittyvistä väliaikaisista toimenpiteistä (provisional measures) – kuten Israelin Gazaan kohdistamien iskujen lopettamisesta – kuulemista seuraavien viikkojen aikana. Lopullisen päätöksen antaminen kansanmurhakanteeseen voi kestää jopa vuosia.

Tilaa SUMUD – Suomen Palestiina-verkosto Ry:n uutiskirje  pysyäksesi kartalla tulevista tulitaukoa vaativista mielenosoituksista ja Palestiinalaisia tulevista tapahtumista Suomessa.

 

* * *

 

Demonstrators in Helsinki demand Finnish support for the genocide charge brought by South Africa in the UN’s International Court of Justice

Thousands of people are expected to demonstrate in Helsinki on Saturday, January 20, demanding an immediate ceasefire and an end to the genocide against Palestinians in Gaza. The demonstrators are also calling for Finland to support South Africa’s genocide charge: proceedings related to the charge began on January 11–12 in the United Nations’ (UN) International Court of Justice (ICJ) in the Hague. The demonstration gathers at 2 p.m. at the Railway Square and proceeds to the Parliament House where, among other speakers, representatives of the Greens, the Left Alliance and the Social Democratic Party will give speeches.

At the Parliament House, there will be speeches from Member of Parliament Kimmo Kiljunen (Social Democrats), MP Jussi Saramo (Left Alliance), Wael Cheblak (The Finnish Palestinian Community), Palestinian artist Eugenie Touma van der Meulen and Finnish-Palestinian artist and Sumud’s chairperson Noora Dadu. In addition, representatives of the Greens and the Finnish Network of Antizionist Jews will give speeches. The Egyptian singer Ramy Essam will also be performing at the demonstration.

MP Kiljunen, who will be speaking at the demonstration says: “Finland has supported Ukraine’s genocide charge against Russia in the ICJ. Finland has implemented human rights based foreign policy, so Finland should support the work of the international court in the charge referring to genocide and ethnic cleansing brought against Israel by South Africa.”

The demonstration is organized by Sumud - The Finnish Palestine Network, the Finnish Peace Committee, ICAHD Finland and the Finnish-Arab Friendship Society. The demonstration is supported by the Greens, the Left Alliance and the Palestinian Community in Finland (Palcif). Racist or otherwise discriminatory symbols or chants – including islamophobic and anti-Jewish messages – are not accepted in the demonstration.

In late December, South Africa launched a case at the ICJ in the Hague alleging that Israel’s military campaign in Gaza amounts to genocide. The legal process regarding South Africa’s charge begun on January 11–12 with a two-day hearing in the Hague in the Netherlands. The 15-judge panel of the ICJ is expected to make a decision regarding possible provisional measures – such as ordering an end to further Israeli strikes on Gaza – during the coming weeks. Reaching a final verdict in the genocide charge may take up to several years.

Sign up for the SUMUD - The Finnish Palestine network newsletter to stay up to date on demonstrations calling for a ceasefire and events in Finland supporting Palestinian people.


Palestinian Voices in Finland

Pyydämme apua, keräämme allekirjoituksia kiireelliseen vetoomukseen | We are asking for your help to sign an urgent petition

2024-01-08 09:47:10

Kuvaaja_Eva-Liisa_Orupõld_Vapaa_Käyttöoikeus1.jpg

Tämä adressi “Tulitauko Gazaan” luovutettiin 21. marraskuuta 2023 pääministerin erityisavustajalle Kirsi Höltälle. Luovutustilaisuus järjestettiin Amnestyn Suomen osaston ja Sumud – Suomen Palestiina-verkoston yhteistyönä. Samassa tilaisuudessa luovutettiin myös lukuisia tulitauko.org sivustolle kerättyjä vetoomuksia. Tällähetkellä Amnestyn vetoomuksessa miltei 30 000 allekirjoitusta ja tässä adressissa 17 000, molemmat voi yhä allekirjoittaa ja jakaa edelleen. Kaikkiaan eri tulitaukoa vaativat aloitteet ovat keränneet yli 50 000 allekirjoitusta, joista osa on päällekkäisiä. Tulitaukoa vaatii kasvava joukko suomalaisia.

Pyydämme apua, keräämme allekirjoituksia kiireelliseen vetoomukseen: Suomen on tuettava Etelä-Afrikan Israelille jättämän kansanmurhahaasteen käsittelyä YK:n Kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Vetoomus luovutetaan eteenpäin tulevana keskiviikkona 10. tammikuuta ja siinä vaaditaan että Suomen on tuettava Etelä-Afrikan Israelille jättämän kansanmurhahaasteen käsittelyä YK:n Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ). Vetoomus on kohdennettu YK-edustuston suurlähettiläälle Elina Kalkkulle, pääministeri Petteri Orvolle ja ulkoministeri Elina Valtoselle.

Vetoomuksen tavoitteena on että Suomi tekee 11.-12.1 välillä YK:n Kansainvälisessä tuomioistuimessa väliintulojulistuksen (Declaration of Intervention) Etelä-Afrikan aloittamassa oikeusjutussa. Suomi ilmaisi 6. joulukuuta 2023 tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen meneillään olevalle tutkinnalle Israelissa ja Miehitetyillä Palestiinalaisalueilla tapahtuneista rikoksista, ja kehotti kaikkia valtioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa. Kiireinen vetoomus kohdentuu Suomen YK-edustustoon, jotta se noudattaa tätä linjaa myös Kansainvälisen tuomioistuimen kohdalla.

Tilaa SUMUD – Suomen Palestiina-verkosto Ry:n uutiskirje  pysyäksesi kartalla tulevista tulitaukoa vaativista mielenosoituksista ja Palestiinalaisia tulevista tapahtumista Suomessa.

 

***


This petition “Ceasefire for Gaza” was handed to Prime Minister assistant Kirsi Hölttä on November 21st 2023. The handing ceremony was organized together with Amnesty Finland and Sumud – The Finnish Palestine Network. Numerous petitions and appeals collected at tulitauko.org were handed forward in the same event. Currently the Amnesty Finland appeal has almost 30 000 signatories and this petition just went over 17 000. You can still sign both and forward them to peers! Together different initiatives calling for a ceasefire have over 50 000 signatories, some of which are overlapping. A growing number of Finnish people are calling for a ceasefire.

We are asking for your help to sign an urgent petition titled: Finland must support the International Court of Justice (ICJ) proceedings instituted against Israel by South Africa.

This new petition will be handed in next Wednesday January 10th. The appeal asks that Finland supports the public hearings of the Application filed by South Africa instituting proceedings against Israel concerning alleged violations under the “Genocide Convention”. The appeal is addressed to Finland’s UN Ambassador Elina Kalkku, Prime Minister Petteri Orpo and Foreign Minister Elina Valtonen.

The petition aims that in the next hearings which take place in The Hague, at the UN International Court of Justice (ICJ), on 11-12 January, the Finnish Mission to the UN and the Finnish government will support the application of South Africa before the UN International Court of Justice and to issue a Declaration of Intervention in the South African case without delay. On 6 December 2023, Finland expressed its support for the ICC's ongoing investigation into crimes committed in Israel and the Occupied Palestinian Territories, and it called on all states to cooperate with the Court. The petition calls for the Finnish Mission to the UN to follow this line also with regard to the International Criminal Court. 

Sign up for the SUMUD - The Finnish Palestine network newsletter to stay up to date on demonstrations calling for a ceasefire and events in Finland supporting Palestinian people.

Kuva / Photo: Eva-Liisa Orupõld


Palestinian Voices in Finland

Helsingistä Inariin vaaditaan tulitaukoa Gazaan | 7.1.2024 | Demonstrators from Helsinki to Inari demand a ceasefire in Gaza

2024-01-05 16:43:06

signal-2024-01-05-184116_002.jpeg

[English below]

Suomessa tuhansien ihmisten odotetaan osoittavan mieltään sunnuntaina 7. tammikuuta Gazassa tapahtuvaa palestiinalaisten kansanmurhaa vastaan ja välittömän tulitauon puolesta. Helsingin lisäksi mielenosoituksia on luvassa ainakin Turussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Mynämäellä, Tampereella, Oulussa, Joensuussa, Kuopiossa, Porissa ja Lappeenrannassa. Maailman tiettävästi pohjoisin tulitaukomielenosoitus järjestetään Inarissa.

Suomen mielenilmaukset järjestetään osana maailmanlaajuisia mielenosoituksia, joissa vaaditaan Gazaan välitöntä tulitaukoa, rajoittamatonta humanitaarista apua sekä Gazan kaistan laittoman saarron loppua. Ulkomailla mielenilmauksia järjestetään muun muassa Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Mielenosoituskutsun takana on joukko aktivisteja useista eri maista.

Aikaisemmin tällä viikolla Etelä-Afrikka haastoi Israelin valtion Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen syyttäen Israelin Gazaan kohdistamaa hyökkäystä kansanmurhaksi.

Kuluneiden kolmen kuukauden aikana useat YK:n korkean tason virkamiehet ovat vaatineet kansainvälistä yhteisöä toimimaan kansanmurhan estämiseksi Gazassa. Palestiinalaisalueiden erityisraportoija Francesca Albanese käytti jo lokakuussa termiä etninen puhdistus vaatiessaan tulitaukoa. "Israel on jo suorittanut palestiinalaisten etnisen joukkopuhdistuksen sodan sumun vallitessa", erityisraportoija Albanese sanoi. "Jälleen kerran Israel yrittää itsepuolustuksen nimissä oikeuttaa toimintaa, joka vastaa etnistä puhdistamista."

YK:n mukaan Israelin iskut Gazaan ovat surmanneet yli 22 000 palestiinalaista, joista lähes 8 000 on lapsia.

Mielenosoituksessa Kansalaistorilla puhuvat väitöskirjatutkija ja aktivisti Majed Abusalama (Sumud – Suomen Palestiina-verkosto), Oona Foster (vihreät), kurdi- ja ihmisoikeusaktivisti Gashaw Bibani sekä palestiinalainen artisti Eugenie Touma van der Meulen. Mielenosoituksessa esiintyy lisäksi laulaja-lauluntekijä Lxandra.

“Emme saa ummistaa silmiämme käsillä olevalta kansanmurhalta sekä vuosikymmeniä jatkuneelta sortopolitiikalta”, mielenosoituksessa puhuva vihreiden Oona Foster sanoo. “Gazaan on saatava välitön tulitauko ja Suomen on osana kansainvälistä yhteisöä toimittava kestävän rauhan eteen esimerkiksi lopettamalla asekauppa Israelin kanssa ja kieltämällä laittomissa siirtokunnissa valmistetut tuotteet.”

Helsingissä mielenosoittajat kokoontuvat Rautatientorilla klo 14.00 ja kulkevat Eduskuntatalolle, jossa kuullaan puheita ja musiikkia klo 15.30 asti.

Helsingin mielenosoituksen järjestävät Sumud – Suomen Palestiina-verkosto, Vihreät nuoret, Suomen Rauhanpuolustajat, ICAHD Finland ja Arabikansojen Ystävyysseura. Mielenosoituksessa ei hyväksytä minkäänlaisia rasistisia – mukaan lukien muslimi- tai juutalaisvastaisia – tai muulla tavalla syrjiviä tunnuksia tai huutoja. Muiden kaupunkien mielenosoituksissa on mukana eri järjestäviä tahoja.

Mielenosoituksista ja tapahtumista Suomessa sekä Gazan alueen tilanteesta tiedottaa Instagramissa esimerkiksi Palestinian Voices in Finland. Voit myös tilata SUMUD – Suomen Palestiina-verkosto Ry:n uutiskirjeen.

 

***

 

In Finland, thousands of people are expected at demonstrations on Sunday January 7 demanding an immediate ceasefire and an end to the genocide against Palestinians in Gaza. In addition to Helsinki, there will be demonstrations at least in Turku, Rovaniemi, Jyväskylä, Tampere, Mynämäki, Kuopio, Oulu, Joensuu, Pori and Lappeenranta. The world’s northernmost ceasefire demonstration will be held in Inari.

The Finnish demonstrations are organized as a part of a worldwide protest calling for an immediate ceasefire, unrestricted humanitarian aid for Gazans and an end to the illegal siege of Gaza. Outside of Finland, protests are held in Sweden, Denmark and Germany, among other countries. The call to worldwide demonstrations comes from a coalition of activists based in several different countries.

Earlier this week, South Africa launched a case at the International Criminal Court in the Hague alleging that Israel’s military campaign in Gaza amounts to genocide.

In the past three months, several high-ranking United Nations officials have called on the international community to prevent genocide against Palestinians in Gaza. Francesca Albanese, the UN Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories, used the term ethnic cleansing as she called for a ceasefire in October. “Israel has already carried out mass ethnic cleansing of Palestinians under the fog of war,” Albanese said. “Again, in the name of self-defence, Israel is seeking to justify what would amount to ethnic cleansing.

According to the UN, Israeli strikes on Gaza have killed more than 22 000 Palestinians of whom nearly 8 000 are children.

At the demonstration on Kansalaistori, there will be speeches from activist and doctoral researcher Majed Abusalama (Sumud - The Finnish Palestine Network), Oona Foster (the Greens), Kurdish human rights activist Gashaw Bibani and Palestinian artist Eugenie Touma van der Meulen. The singer-songwriter Lxandra will also be performing at the demonstration.

“We cannot close our eyes from the ongoing genocide and the decade-long oppression”, says Oona Foster of the Greens who will be speaking at the demonstration. “We have to get an immediate ceasefire in Gaza. Finland as a part of the international community has to act for peace, for example by stopping arms trade with Israel and banning goods produced in illegal settlements.”

In Helsinki, the demonstrators gather at the Railway Square at 2 p.m. and march to Parlament House where there will be speeches and music until 3:30 p.m.

The demonstration in Helsinki is organized by Sumud - The Finnish Palestine Network, the Green Youth, the Finnish Peace Committee, ICAHD Finland and the Finnish-Arab Friendship Society. Racist or otherwise discriminatory symbols or chants – including islamophobic and anti-Jewish messages – are not accepted in the demonstration. Demonstrations in other cities include different organizers.

Information on demonstrations and events, and on the situation of Gaza can be found for example on Palestinian Voices in Finland instagram. For information sign up to the SUMUD - The Finnish Palestine network newsletter.


Palestinian Voices in Finland

Tulitauko nyt! Ke 20.12 kello 17-18 | Ceasefire Now! Wed. 20th Dec. at 5–6 p.m.

2023-12-15 10:22:15

[English below] 

Mielenosoituksia Helsingissä ja useissa muissa kaupungeissa välittömän tulitauon saamiseksi Gazaan keskiviikkona 20. joulukuuta 2023 klo 17–18

Tuhansien ihmisten useissa kaupungeissa odotetaan osoittavan mieltään Gazassa tapahtuvaa palestiinalaisten kansanmurhaa vastaan ja välittömän tulitauon puolesta. Helsingissä mielenosoittajat kokoontuvat Rautatientorilla ja kulkevat kohti Esplanadin puistoa. Mielenosoituksia järjestetään lisäksi ainakin Oulussa, Vaasassa ja Jyväskylässä. 12. joulukuuta YK:n yleiskokous äänesti Gazan tulitauon puolesta. Toisin kuin aiemmassa yleiskokouksen äänestyksessä myös Suomen hallitus tuki tulitaukoehdotusta, kuten mielenosoittajat ovat vaatineet jo kahden kuukauden ajan. Samalla Israelin iskut Gazaan jatkuvat yhä. YK:n mukaan Israelin armeija on tappanut yli 18 000 palestiinalaista, joista lähes 8 000 on lapsia.

Mielenosoituksissa vaaditaan välitöntä tulitaukoa ja Gazassa tapahtuvan kansanmurhan lopettamista. Mielenosoittajat vetoavat Suomeen, jotta se lopettaisi osallisuutensa Israelin sotarikoksiin: mielenosoituksessa vaaditaan asekaupan lopettamista Israelin kanssa sekä Israelin laittomissa siirtokunnissa tuotettujen tuotteiden maahantuonnin päättämistä. Palestiinan ja Israelin tilanteen juurisyihin on puututtava: Israelin apartheid-järjestelmä on purettava, ja 75 vuotta jatkuneen palestiinalaisten maiden anastamisen on päätyttävä.

Helsingissä mielenosoituksen järjestävät Sumud - Suomen Palestiina-verkosto, Suomen Rauhanpuolustajat, ICAHD Finland sekä Arabikansojen Ystävyysseura. Mielenosoituksessa ei hyväksytä minkäänlaisia rasistisia – mukaan lukien muslimi- tai juutalaisvastaisia – tai muulla tavalla syrjiviä tunnuksia tai huutoja. Muiden kaupunkien mielenosoituksissa on mukana eri järjestäviä tahoja. Mielenosoituksista ja tapahtumista Suomessa sekä Gazan alueen tilanteesta tiedottaa Instagramissa esimerkiksi Palestinian Voices in Finland. Voit myös tilata SUMUD – Suomen Palestiina-verkosto Ry:n uutiskirjeen.

“Suomi liittyi tiistaina YK:n yleiskokouksen äänestyksessä yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa vaatimaan tulitaukoa Gazan sotaan”, Arabikansojen ystävyysseuran puheenjohtaja Taina Dahlgren toteaa. “Suomi pyörsi täten runsaasti kritiikkiä herättäneen päätöksensä pidättäytyä ottamasta asiaan kantaa. Solidaarisuusliikkeellä ja mielenosoituksilla oli siihen suuri vaikutus.”

Israelin iskut Gazaan ovat tappaneet 18412 ja haavoittaneet 50100 ihmistä operaation alettua 7.10. Kuolleista 7729 on lapsia. 85 % Gazan asukkaista, yli 1,9 miljoonaa ihmistä, on joutunut alueen sisäisiksi pakolaisiksi. Gazan saarron vuoksi ruoasta, vedestä, lääkintätarvikkeista ja mm. sairaaloiden tarvitsemasta polttoaineesta on akuutti pula.

Israel on miehittänyt Gazan kaistaa vuodesta 1967 ja saartanut sitä maalta, mereltä ja ilmasta vuodesta 2007. Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että Israelin toimet Välimeren ja Jordanjoen välillä täyttävät apartheidin rikoksen tunnusmerkit. Israelin miehitys on kansainvälisen oikeuden vastainen ja Gazan saarto on laiton kollektiivinen rangaistus sekä sotarikos.

***

Ceasefire Now! Demonstrations calling for an immediate ceasefire in Gaza held in Helsinki and several other cities on Wednesday December 20, 2023, at 5 p.m. – 6 p.m.

Thousands of people are expected to gather in several cities in Finland calling for an immediate ceasefire in Gaza and an end to the genocide against Palestinians in Gaza. In Helsinki, the demonstrators will gather on the Railway Square and march towards Esplanadi Park. Demonstrations in other cities include gatherings in Vaasa, Oulu, and Jyväskylä.

On December 12, the UN General Assembly voted in favor of a ceasefire. Unlike in the earlier vote, the Finnish government supported the call for a ceasefire – a demand demonstrators have been voicing for two months. At the same time, Israeli strikes are ongoing. According to the UN, more than 18,000 Palestinians, including nearly 8,000 children have been killed by Israeli strikes to date.

The demonstrators call for an immediate ceasefire and an end to the genocide in Gaza. The demonstrators also urge Finland to end its involvement in Israel's war crimes. They demand an end to arms trade with Israel and an end to the import of goods produced in illegal Israeli settlements. The root causes of the situation in Palestine and Israel must be addressed: Israel’s apartheid system must be abolished, and the dispossession of Palestinians that has continued for 75 years, must end.

The demonstration in Helsinki is organized by Sumud - The Finnish Palestine Network, the Finnish Peace Committee, ICAHD Finland and the Finnish-Arab Friendship Society. Racist or otherwise discriminatory symbols or chants – including islamophobic and anti-Jewish messages – are not accepted in the demonstration. Demonstrations in other cities include different organizers. Information on demonstrations and events, and on the situation of Gaza can be found for example on Palestinian Voices in Finland instagram. For information sign up to the SUMUD - The Finnish Palestine network newsletter.

“On Tuesday, Finland, together with Sweden and Denmark, joined the demand for a ceasefire in the Gaza war,” Taina Dahlgren, chairperson of the Finnish Arab Friendship Society says. “Finland thus retracted its earlier decision to abstain from taking a stance. The solidarity movement and the demonstrations had a big impact on this.”

Israeli strikes in Gaza have killed 18,412 and wounded 50,100 people since the beginning of the assault on October 7. Of the fatalities, 7,729 are children. 85 % of Gazans, or over 1.9 million people, have been internally displaced. Due to the blockade, there is a severe shortage of food, water, medical supplies, and fuel needed to run hospitals in Gaza.

Israel has occupied the Gaza Strip since 1967 and blockaded it by land, sea and air since 2007. Several human rights organizations have said that Israeli practices between the Jordan River and the Mediterranean Sea amount to the crime of apartheid. The Israeli occupation is illegal under international law, and the blockade of Gaza constitutes an illegal collective punishment which amounts to a war crime.


Palestinian Voices in Finland

Mielenosoitus Hki la 9.12. | Protest in Hki Sat.9th Dec.

2023-12-05 06:00:00

muokkaukses.png

Aikataulu:
14 Rautatientori
14:10 Marssi kohti Kansalaistoria
15-15:30 Puheita ja musiikkia Kansalaistorilla

Esiintymässä mm. Olavi Uusivirta & Timo Kämäräinen, Elli Laulu sekä kuoro tulitauon puolesta!

Vaadimme:

- Välitöntä tulitaukoa!
- Kansanmurhan lopettamista Gazassa!
- Asekaupan lopettamista ja Israelin laittomissa siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden kieltämistä!

Suomen hallituksen on kannettava vastuunsa.

Tuothan mukanasi vain Palestiinan ja/tai suomalaisen järjestön lipun. Emme salli rasistisia (mukaan lukien juutalaisviha tai islamofobia), seksistisiä tai muuten syrjiviä tekstejä ja symboleja.

Järjestäjät:
@sumud.fi @vasemmistonuoret @vihreatnuoret @icahdfinland @suomen_rauhanpuolustajat @akys_yhdistys

🍉🍉🍉

 

Schedule:
14 Railway Square
14:10 March towards Kansalaistori
15-15:30 Speeches, poems and music at Kansalaistori

Performances by, among others, Olavi Uusivirta & Timo Kämäräinen, Elli Laulu, and a choir in support of a ceasefire!

We demand:

- Immediate ceasefire!
- Ending the genocide in Gaza!
- Ending arms trade and banning products made in illegal Israeli settlements!

The Finnish government must take responsibility.

Please bring only the flag of Palestine and/or a Finnish organization. We do not allow racist (including anti-Jewish or Islamophobic), sexist, or otherwise discriminatory texts and symbols.

Organizers:
@sumud.fi @vasemmistonuoret @vihreatnuoret @icahdfinland @suomen_rauhanpuolustajat @akys_yhdistys


Palestinian Voices in FinlandJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinällesi ja ryhmissä, jotka liittyvät adressin aiheeseen.
  • Ota yhteyttä ystäviisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttämällä sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…