Pelastetaan Lapuan hiippakunta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Kapitulin tiedote: Lapuan hiippakunnan siirtoesitys raukesi hiippakuntavaltuustossa

2013-02-16 12:58:47

Lapuan hiippakunta

Tiedote 15.2.2013

Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuusto ei esitä tuomiokapitulin siirtämistä Seinäjoelle. Tuomiokapitulin siirtoesitys raukesi äänin 15-4, 1 äänesti tyhjää. Viimeisessä äänestyksessä olivat vastakkain päätösesityksen hylkääminen ja siirtoesitys Seinäjoelle. Hiippakuntavaltuuston päätös lähetetään kirkkohallitukselle tuomiokapitulin 30.1.2013 tekemän siirtoesityksen kanssa.

Hiippakuntavaltuustossa tehtiin kaksi vastaesitystä tuomiokapitulin laatimaan pohjaesitykseen. Äänestyksen voittaneen esityksen asian raukeamisesta teki valtuuston jäsen Tuomas Hänninen. Valtuuston jäsen Tapio Lampinen esitti puolestaan asian pöydälle panemista, jotta ennen päätöksen tekemistä selvitettäisiin Jyväskylän sopivuus tuomiokapitulin sijaintipaikaksi. Lampisen esitys kaatui äänin 13-7.

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Pirjo Sariola toteaa, että tuomiokapituli on toiminut jopa esimerkillisen hyvin Lapualta käsin. Hiippakunnan strategiassa on huolellisesti pohdittu työn painopisteitä. Sariolan mukaan strategia ei edellytä Lapualta pois siirtymistä.

Piispa Simo Peura toteaa, että hiippakuntavaltuusto on lausunut oman kantansa. Avoimeksi jää, miten kanta palvelee tuomiokapitulin toiminnan kehittämistä tulevaisuudessa. Kirkkohallituksella on visainen tehtävä, kun se saa kaksi vastakkaista esitystä. Tuomiokapitulin kanta perustuu Peuran mukaan huolella tehtyyn analyysiin kehittämistarpeista.

Tuomiokapitulin siirtoesityksen käsittely jatkuu seuraavaksi kirkkohallituksessa. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalon mukaan asiaa ryhdytään valmistelemaan monipuolisesti sen jälkeen, kun viralliset asiakirjat ovat saapuneet kirkkohallitukseen. Siinä otetaan huomioon toiminnalliset, taloudelliset ja juridiset näkökohdat. Valmistelussa otetaan huomioon kaikki tiedossa olevat asiaan vaikuttavat seikat. Keskitalo toteaa, että mikäli asia etenee kirkkohallituksesta kirkolliskokoukseen, pyrkimyksenä on, että se olisi käsittelyssä toukokuussa 2013, viimeistään marraskuussa 2013.


Heli Karhumäki

Netti- ja paperiadresseihin kertyi 15.2. mennessä yhteensä 5025 nimeä

2013-02-16 12:56:18

Kiitokset kaikille adressin allekirjoittajille! Tämän adressin kautta välittyi kirkon päättäjille vahva mielenilmaus Lapuan hiippakunnan piispanistuimen ja tuomiokapitulin sijaintipaikasta.

Hiippakuntavaltuusto, piispa ja kapitulin kollegion jäsenet saivat tiedon allekirjoittajamäärästä lapualaisen hiippakuntavaltuutetun Marjanne Kuntsin puheenvuoron kautta tässä historiankirjoihin jäävässä kokouksessa, jossa hiippakunnan seurakuntien edustajat ottivat kantaa kapitulin siirtoesitykseen.

Valtuusto ei yhtynyt kapitulin esitykseen, vaan esittää kirkkohallitukselle äänin 15-4 (yksi tyhjä) kapitulin jatkamista Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa.

Asia siirtyy nyt kirkkohallituksen valmisteluun. Kirkkohallitus voi harkintansa mukaan viedä tai olla viemättä asian kirkolliskokouksen täysistunnon ratkaistavaksi.

Parhain terveisin

adressin avanneen Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan työyhteisön puolesta

tiedottaja Heli Karhumäki


Heli Karhumäki

Kirkonkellarin keskustelua: Toiveita ja pelkoja kirkon vallankäytöstä

2013-02-07 10:23:03

Kirkon valta on piilotettua, salattua ja epäselvää. Millaisista vallan kerroksista on päätöksenteossa kysymys? Kuka valtaa käyttää ja kenen puolesta?

Kirkonkellarin toimitus keskusteli vallasta ja vallanjaosta. Keskustelussa puheenvuoroja käyttivät Raimo Turunen, Tapio Aaltonen, Mikko Sulander, Mikko Malkavaara ja Petri Järveläinen. Keskustelun editoi ja varusti lisäkommentein Kari Latvus. Vuoropuhelu ei ensisijassa pyrkinyt valmiiseen lopputulokseen vaan keskustelun herättämiseen.

http://kirkonkellari.fi/?p=1511


Heli Karhumäki

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki: Hämmentävä hanke piispanistuimesta

2013-02-06 11:38:45

Heli Karhumäki

Lapuan Sanomat ti 5.2.2013: Tuomiorovasti Salomäen ja Piispa Simo Peuran haastattelut sekä mielipidekirjoituksia

2013-02-05 19:18:39

Heli Karhumäki

Pääkirjoitus 3.2.2013, Keskisuomalainen: Jos piispa jättää Lapuan, sitten Jyväskylään

2013-02-04 23:29:08

Heli Karhumäki

Kotimaa24: teol. tri, kirkkohistorian tutkija Ville Jalovaaran blogi Lapuan hiippakunnan siirtoaikeista

2013-02-02 23:02:11

Heli Karhumäki

Tuomiokapitulin sijaintipaikkaa koskeva valmistelu ja esitys sekä tuomiorovasti Matti Salomäen vastaesitys

2013-01-31 10:52:51

Klikkamalla linkkiä pääset Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kotisivulle, josta löytyvät pdf-tiedostoina:

- Tuomiokapitulin kollegion kokouksessa esitetty valmisteluasiakirja ja esitys kapitulin siirtymisestä Seinäjoelle (laatijoina kollegion jäsenet hiippakuntadekaani Juha Muilu ja lakimiesasessori Jussi Lilja)

- Tuomiorovasti Matti Salomäen vastaesitys perusteluineen

http://www.lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi/568-tuomiokapituli-esittaa-siirtymista-seinajoelle


Heli Karhumäki

Tuomiorovasti Matti Salomäen saatesanat piispalle adressia luovutettessa 29.1.2013

2013-01-29 13:06:25

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan adressin luovuttaminen 29.1.2013

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa, tuomiorovasti Matti Salomäki

Arvoisa piispa

Huhut mahdollisesta tuomiokapitulin siirtämisestä pois Lapualta ovat herättäneet hämmennystä ja huolta monissa ihmisissä. Tilanne on tullut monille eteen täytenä yllätyksenä, jopa shokkina. Kansan parissa on ilmennyt valtava halu saada lisää tietoa ja päästä vaikuttamaan päätökseen jollakin tavalla, ainakin sanomaan oman mielipiteensä.

Saadaksemme purkautumaan tuota painetta hallitusti seurakuntamme päätti avata kansalaisadressin, jolla kuka tahansa voi ilmaista tukensa tuomiokapitulin säilymiselle Lapualla. Adressiin on tähän päivään mennessä kirjoittanut nimensä jo yli 3500 kansalaista.

Mielestäni kirkon uskoa ja oppia koskevissa asioissa tulee kuunnella enemmin Jumalan sanaa kuin kansan ääntä, mutta ajallisia rakenteita mietittäessä on annettava tilaa myös demokraattiselle vaikuttamiselle ja kuunneltava kirkkokansan ääntä.

Ajattelen adressien nimien olevan myös suuri tuen osoitus Lapuan piispalle ja Lapuan tuomiokapitulille. Sitä on pidetty tärkeänä ja luovuttamattomana osana Lapuan historiaa ja tätä päivää ja myös tulevaisuutta.

Yhteiskunta elää nyt suuressa muutoksessa. Naapurikunta on kuntaliitosten myötä kasvanut moninkertaiseksi väkimäärältään siitä, mitä se oli kapitulia perustettaessa. Siellä toimivat myös monien tuomiokapitulin yhteistyötahojen toimistot.

Muutoksesta huolimatta näemme tärkeänä yhden hiippakunnan sijainnin kasvukeskuksen ulkopuolella. Näin se voi myös edustaa olemassaolollaan erityisesti maaseudun ja eri tavalla sivuun ja syrjään jäävien ääntä. Näemme mahdollisena nyt muuttuneessakin tilanteessa tuomiokapitulin toimimisen Lapualta käsin ja toivomme, että tämä satojen huolensa ilmaisseiden kansalaisten mielipide otettaisiin huomioon ratkaisuja tehtäessä.

 


Heli Karhumäki

Tuomiorovasti Matti Salomäen puhe adressin allekirjoittajamäärän julkistamis- ja veisuuhetkessä su 27.1.

2013-01-27 20:26:54

Hyvät seurakuntalaiset, hyvät pohjalaiset, rakkaat kristityt

Kun piispa pukeutuu juhlamessua varten juhla-asuunsa, hän ottaa käteensä piispansauvan. Se on paimenen sauva, jolla hän vertauskuvallisesti kaitsee ja hoitaa omaa hiippakuntaansa, esikuvanaan Hyvä paimen, Jeesus Kristus.

Lapuan piispansauvassa on kuvattuna kolme asiaa, joihin tämän hiippakunnan hengellinen elämä Etelä-Pohjanmaalla juontaa juurensa. Isonkyrön kivikirkon ikkunakuvio muistuttaa seudun ensimmäistä kirkosta ja kristinuskon tulosta Pohjanmaalle. Toinen tunnus Lapuan piispansauvassa on palava pensas. Se kuvaa seurakuntaa, joka ei koskaan häviä. Se ei kuitenkaan elä ihmisten omasta voimasta, vaan Jumalan armosta.

Kolmas elementti Lapuan piispansauvassa on Lapuan vanha pitäjänsinetti. Se kertoo mikä on piispan kotipaikka ja kotiseurakunta, se ehtoollisyhteisö, johon hän kuuluu ja josta hän lähtee siunausten saattamana eri puolille hiippakuntaa hoitamaan virkatehtäviään. Lapua itsenäistyi omaksi kirkkopitäjäkseen jo 1500-luvulla ja se on palvellut emäseurakuntana laajan maakunnan kappeleita. Täältä ovat papit lähteneet saarnamatkoilleen Kuortaneelle, Kauhavalle, Ylihärmään, Alahärmään - sekä Nurmoon, jossa Seinäjoen kylän asukkaat kävivät kirkossa niin kauan kuin heillä ei ollut omaa kirkkoa.

Lapua on edelleen vahvasti hengellinen ja kirkkoon sitoutunut maaseutuseurakunta. Sen maaperällä kohtaavat kaikki Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa elävät hengelliset liikkeet: herännäisyys, evankelisuus, lestadiolaisuus ja viides herätysliike. Tuomiokirkkoseurakunnalla on hyvät ekumeeniset yhteydet myös seudun ortodokseihin ja vapaisiin kirkkokuntiin. Lapua edustaa koko hiippakuntaa pienoiskoossa.

Piispan johtama työyhteisö on tuomiokapituli, jonka sijainniksi on piispansauvan tunnuksen mukaan päätetty pysyvästi Lapua. Neljä piispaa on Lapualta käsin palvellut koko hiippakuntaa ja tehnyt sen hyvin. Ahkera piispamme on parhaillaankin hoitamassa virkatehtäviään tässä hiippakunnassa.

Sunnuntaiaamuun mennessä 3364 ihmistä on nyt ilmaissut kantansa: piispan paikka on Lapualla. Tuomiokapituli ei ole mikä tahansa hallintotoimisto, vaan jotakin paljon syvempää. Tässä tuomiokirkossa sadat papit ovat polvistuneet ottamaan vastaan piispan siunauksen tehtäväänsä ja näin on hyvä myös tulevaisuudessa.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on valmis palvelemaan edelleen piispan kotiseurakuntana. Soikoot täällä piispanmessuissa edelleen seurakunnan kahdentoista kuoron äänet, Suomen suurimmat urut ja seurakunnan vahva veisuu – Jumalan kunniaksi. Jumala piispaamme Simo Peuraa siunatkoon.

Veisaamme yhdessä ”Soi kunniaksi Luojan”.

 

 

 


Heli KarhumäkiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.