Pelastetaan Lapuan hiippakunta

Vetoomus kirkon päättäjille

Me allekirjoittaneet vetoamme kirkon päättäjiin, jotta he tekisivät kokonaisvaltaisen arvovalinnan säilyttämällä Lapuan hiippakunnan piispanistuimen ja kapitulin hallinnon Lapualla. Tätä ratkaisua puoltaa kirkon oma strategia, maaseudun arvon tunnustaminen ja puolustaminen, hiippakunnan historiallisen jatkumon turvaaminen sekä laajasti nähdyt taloudelliset ja ekologiset syyt.

Suomen ev.lut. kirkko tarvitsee piispallista näköalaa myös maaseutuseurakuntiin edes yhden piispan kautta. Suomen ainoan maaseutupiispan ja kapitulin siirtyminen Seinäjoelle merkitsisi kirkon taipumista kasvukeskushakuiseen elämisen ja työskentelyn tapaan.

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta on palvellut kirkkoa piispan ja hiippakunnan kotiseurakuntana vuodesta 1956. Sadat papit ja hiippakunnan seurakuntien työntekijät ovat kokoontuneet Lapualla pappisvihkimyksiin, synodaalikokouksiin ja mittaviin valtakunnallisiin tapahtumiin. Kuortaneen hiippakuntakartano on palvellut erinomaisesti ajanmukaisena kokouspaikkana eikä piispanistuimen siirrolla Seinäjoelle saavutettaisi sen käytön kannalta mitään etua.

Lapuan tuomiokirkko on kooltaan riittävä palvelemaan hiippakunnallisia kirkollisia tilaisuuksia. Kapituli on tarpeen mukaan järjestänyt tapahtumia myös hiippakunnan muissa kaupungeissa eikä tämän joustavan käytännön jatkamiseen tarvita koko kapitulin siirtoa Seinäjoelle.

Toivomme kirkon päättäjien ilmaisevan ratkaisullaan, että maaseutuseurakunta voi palvella hengellisesti arvokkaalla tavalla myös piispaa ja hänen työyhteisöään.

Piispan ja koko hänen työyhteisönsä siirron tueksi ei ole esitetty riittäviä ja uskottavia perusteita. Kapitulin kiinteistöjen saneeraus tai uusien hankinta Lapualla kuuluu ev.lut. kirkon kirkkohallituksen kiinteistöhallinnon tavanomaisiin tehtäviin eikä voi olla olennainen peruste piispanistuimen sijaintipäätöksessä. Nyt esitetyt perusteet maakuntakeskus Seinäjoen liikenteellisestä edusta ovat vähäiset eikä siirto olennaisesti parantaisi kapitulin toimintaa, piispan hiippakunnallista kaitsentaa tai hengellistä työtä.

Hiippakuntakeskuksen siirto olisi kylmä viesti Lapuan hiippakunnan ja koko maan maaseutuseurakunnille, ja antaisi kirkon arvovalintana negatiivisen signaalin koko yhteiskuntaan.