Aalto-yliopiston työntekijät - Vetoomus opiskelijoiden mielenilmauksen tukemiseksi

[Huom: vetoomus on tarkoitettu Aalto-yliopistossa työskenteleville. Tämä koskee Aalto-yliopiston palveluksessa olevia ja Aalto-yliopistolle työtä tekeviä. Kaikkien allekirjoittaneiden tulee ilmoittaa allekirjoittaessaan asemansa tai kuulumisensa Aalto-yliopistoon. Voit päättää, näkyykö allekirjoituksesi julkisesti verkossa vai ei. Kannustamme kaikkia oppilaitoksia tekemään samoin ja kiitämme Helsingin yliopiston henkilökuntaa esimerkistä.]

Aalto-yliopiston opiskelijat jatkavat 21.9. alkanutta mielenilmaustaan Väreen aulassa. Opiskelijat vastustavat hallituksen suunnittelemia asumis- ja opintorahojen leikkauksia sekä suunniteltua maahanmuuttopolitiikkaa, joka syrjii muun muassa kansainvälisiä opiskelijoitamme. Hallitus on suunnitellut asumistuen leikkauksia ja muutoksia, jotka koskevat satoja tuhansia opiskelijoita ja muita pienituloisia. Lisäksi hallitus on päättänyt jäädyttää useiden etuuksien – mukaan lukien opintorahat – indeksinkorotukset vaalikaudelle. Jos suunnitellut leikkaukset astuvat voimaan ja nykyinen hallitus onnistuu pitämään asemansa, itsenäisesti elävä aikuinen opiskelija menettää vuoden 2027 aikana keskimäärin lähes 1 300 euroa.

Hallituksen ehdottama työlupien, pysyvän oleskelun ja kansalaisuuden myöntämismenettelyjen tiukentaminen yhdistettynä lisääntyvään rasismiin yhteiskunnassa vaikuttaa suoraan kansainvälisiin opiskelijoihin. Nämä EU:n oikeudenmukaisten integraatiotoimien vastaiset muutokset vaikeuttavat opiskelijoiden työllistymistä ja tulevaisuuden rakentamista Suomessa, mikä heikentää heidän hyvinvointiaan, turvallisuuttaan ja opiskelukykyään. EU:n/ETA:n ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen korotussuunnitelmat lisäävät entisestään taloudellista ja emotionaalista taakkaa, opiskelijoiden välistä eriarvoisuutta ja maailmanlaajuista epäoikeudenmukaisuutta. Nämä toimenpiteet heikentävät Suomen tuottavuutta ja taloudellista vahvuutta.

Me allekirjoittaneet työskentelemme Aalto-yliopistossa. Osoitamme solidaarisuutta opiskelijoille ja tuemme mielenilmauksen vaatimuksia. Pidämme yliopiston johdon tähänastista reaktiota riittämättöminä. Yliopiston johdon tulee puolustaa näkyvästi ja määrätietoisesti kaikkien opiskelijoiden toimeentuloa, hyvinvointia ja asemaa.

Opiskelijat ja erityisesti kansainväliset opiskelijat ovat yliopistoyhteisön ja Suomen tulevaisuuden perusta. Opiskelijoiden aseman alentaminen ei ole tulevaisuuden politiikkaa. Kasvava huoli toimeentuloon kuluttaa resursseja sosiaaliselta sitoutumiselta, jota tarvitaan yhä enemmän sosiaalisten ja ympäristöongelmien pahentuessa. Samalla suunnitellut asumis- ja muiden sosiaaliturva-apurahojen leikkaukset iskevät Suomen heikoimmassa asemassa oleviin. Suunnitellut leikkaukset ja maahanmuuttopolitiikka lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät yhteiskuntamme kestävyyttä.

Vetoamme Aalto-yliopiston johtoon, että he tukevat julkisesti opiskelijoiden ammatin vaatimuksia:

  1. Ei leikkauksia asumistukiin. Päinvastoin, kaikkien opiskelijoiden elinoloja on parannettava.
  2. Lukukausimaksuja ei koroteta
  3. Yliopiston johdon tulee tiedostaa ehdotettujen muutosten aiheuttama taakka opiskelijoille ja kansainväliselle henkilökunnalle, ja tukea aktiivisesti tämän stressin lieventämistä.
  4. Vaadimme yliopiston johtoa tekemään lisätoimia osoittaakseen solidaarisuutta rasistista, ihmisoikeuksia loukkaavaa ja kansainvälisiä opiskelijoita syrjivää maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Yliopiston tulee puolustaa opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opintoihinsa huolehtimatta toimeentulostaan kansallisuudesta riippumatta.

 


Felix A. Epp (Chair, Aalto University Teachers and Researchers (ATTE)), Nidia Obscura Acosta (Chair, Aalto University Doctoral Student Association (Aallonhuiput)), Tejas Kotha (Vice Chair, Aallonhuiput; Board Member, ATTE), Annukka Svanda (Doctoral researcher, inclusive public services, Aalto University Department of Design)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Felix A. Epp (Chair, Aalto University Teachers and Researchers (ATTE)), Nidia Obscura Acosta (Chair, Aalto University Doctoral Student Association (Aallonhuiput)), Tejas Kotha (Vice Chair, Aallonhuiput; Board Member, ATTE), Annukka Svanda (Doctoral researcher, inclusive public services, Aalto University Department of Design) voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…