Julkinen selvityspyyntö Sosiaali -ja terveysministeriölle

TV 1 esitti viikolla 20, kolme erillistä ohjelmaa, BASAARI; YÖN SYLI, SPECIAL MUNDO JA A-TALK.

Kyseisissä TV-ohjelmissa Romano Missio ry:n lastenkodeissa kasvaneet henkilöt kertoivat julkisesti mielivaltaisista rangaistuksista, lasten psyykettä vaurioittavista nöyryytyksistä, simputuksesta, pedofiliakokemuksista, assimilaatiopyrkimyksistä ja rasismista.

Näissä ohjelmissa esitettyjen, hälyttävien tietojen johdosta, me allekirjoittaneet esitämme syvän huolestumisemme ja epäluottamuksemme Romano Missio ry:n lastensuojelutoimintaa kohtaan. Me allekirjoittaneet emme kuitenkaan halua tuottaa Romano Missio ry:lle syyttä huonoa mainetta tai ongelmia. Tahdomme juuri siksi vilpittömästi niin silloisten lastenkotien johtajien, henkilökunnan kuin muidenkin osallisten joutuvan vastuuseen. Edes moraalisella tasolla.

Me allekirjoittaneet vaadimme
SOSIAALI -JA TERVEYSMINSTERIÖTÄ selvittämään Romano Missio ry:n, (entinen Mustalaislähetys ry) lastensuojelutoimintaan liittyvien väitteiden todenperäisyyttä varsinkin vuosien 1967–1993 välisenä aikana.

Miksi eri läänien sosiaalitarkastajat, mm. Kristiina Hehku (HKI) reilusti yli 10vuotta sitten ei liikauttanut "evättäkään," kun allekirjoittanut, yhdessä toveriensa kanssa kävi ilmaisemassa hänelle huolestumisensa Romano Mission ry:n lastenkotien toiminnasta.

Onko nykyään asenteet romaniväestön lapsiin muuttunut ja miten? Kuinka läänintarkastajat nykyään suhtautuvat romanien erityislastenkotien hoidosta ja kasvatuksesta?

Me allekirjoittaneet vaadimme, että romaniväestön lähihistorian hämärät tapahtumat tutkittaisiin perin pohjin. Samalla kysymme, onko Romano Missio ry:llä jatkossa edellytyksiä tehdä lastensuojelutyötä niin, että se voisi jatkossa nauttia varauksetta kansalaisten, sosiaaliviranomaisten ja romaniväestön luottamusta.


Vetoomus on lopetettu. Nimet luovutetaan Sosiaali -ja terveysministeriölle kesälomien jälkeen.
Tuhannet kiitokset kaikille nimensä antaneille ja hyvää alkanutta lämmintä kesää

Terveisin,
Erno Enroth