AD/HD-aikusten puolesta

Haluan että tähän tärkeään asiaan kiinnittäisimme huomiota.

 

Tarvittaessa myös KELAlle, ja muille lääkevalmistajille.

 

Itse olen ADHD aikuinen, syön concerta 27mg, joka tarkottanee siis että lääkeeseen menee n.840€/vuodessa.Lääke mahdollistaa työkykyni, perhedynamiikan toimivuuden ja mahdollistaa opiskeluni.

Lue lisää Blogistani

 

ADHD:n lääkityksessä käytettävien metyylifenidaattivalmisteiden peruskorvattavuutta on rajoitettu tammikuun lopusta lähtien. Yli 25-vuotiaille peruskorvattavuutta ei enää myönnetä ja ostosta aiheutuvat kulut eivät kerrytä lääkkeiden vuosittaista maksukattoa.

 

Peruskorvattavuuden menetystä seuraava lääkekustannusten kohoaminen voi monilla aikuisilla aiheuttaa lääkkeenkäytön lopettamisen. Tämä voi johtaa ADHD-oireisten aikuisten lisääntyneisiin vaikeuksiin, kuten elämänhallinnan sekä sosiaalisen elämän ongelmiin ja jopa työkyvyn menetykseen.

Näistä aiheutuvat kulut ovat kokonaisuudessaan huomattavasti säästettyjä lääkekuluja suuremmat.


Kelan perusteet peruskorvattavuuden muutokselle ovat seuraavat: ”Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt metyylifenidaattia sisältäviä lääkevalmisteita peruskorvattaviksi neljällä eri kauppanimellä. Niiden valmisteyhteenvetojen mukaisten käyttöaiheiden mukaan valmisteet on tarkoitettu ADHD:n hoitoon lapsilla ja nuorilla. Turvallisuutta ja tehoa aikuisilla ei ole osoitettu. Sairausvakuutuslain mukaan lääkevalmisteen peruskorvattavuus sairauden hoidossa voidaan vahvistaa enintään myyntilupaviranomaisen lääkevalmisteelle vahvistaman valmisteyhteenvedon ja siinä hyväksyttyjen käyttöaiheiden mukaisessa laajuudessa.” Lääkärin lausunnon erityisperustein peruskorvauksen voi saada 30 ikävuoteen asti.


Vaikka ADHD-lääkkeet on alun perin suunniteltu lapsille, on niistä käytännössä todettu olleen hyötyä myös aikuisten ADHD:n hoidossa. Peruskorvattavuuden muutos onkin nyt tullut monille ADHD-oireisille aikuisille täytenä yllätyksenä. Osa asiakkaista on saanut tiedon vasta apteekissa uusia lääkkeitä hakiessa, sillä tieto muutoksesta ei ole tavoittanut asiakkaita ajallaan.

Lähde:

AD/HD liitto http://www.adhd-liitto.fi/Hoidon_taso_aikuisilla_heikkenee.pdf

KELA Metyylifenidaatin käyttöaiheet ja peruskorvattavuus

 

AD/HD-tietoutta